Aktuella produkter

MER INFORMATION OM COOKIES

Cookies är koder som installeras i webbläsaren och hjälper Luxottica att tillhandahålla sina tjänster enligt de syften som beskrivs. Dessutom kan cookies för vissa syften kräva att användaren godkänner installationen av dessa.

TEKNISKA COOKIES I AGGREGERAD FORM

Aktiviteter som är strängt nödvändiga för funktionen

Denna webbplats använder cookies för att spara användarens session och utföra andra aktiviteter som är strängt nödvändiga för webbplatsens funktion, t.ex. vad gäller trafikfördelningen.

Lagring av preferenser, optimering och statistik

Denna webbplats använder cookies för att spara användarens navigeringspreferenser och optimera användarens upplevelse av navigeringen. Dessa cookies omfattar t.ex. de som är nödvändiga för att ställa in språk och valuta eller för Luxotticas hantering av statistik.

Andra typer av cookies eller instrument från tredje parter som kan komma att användas.

Vissa av tjänsterna som följer kräver kanske inte användarens godkännande eller administreras kanske direkt av Luxottica – i enlighet med vad som beskrivs – utan hjälp av tredje parter.
Om det bland de angivna instrumenten finns tjänster som administreras av tredje parter, kan dessa instrument – i tillägg till det som beskrivs och utan Luxotticas vetskap – spåra användaren. För mer detaljerad information om detta, se sekretesspolicyn för de listade tjänsterna.

KOMMENTAR OM INNEHÅLLET

Kommentartjänsterna låter användarna lämna och offentliggöra egna kommentarer vad gäller innehållet på denna webbplats.
Enligt de av Luxottica fastställda inställningarna kan användarna även lämna anonyma kommentarer. Om användarens personuppgifter omfattar en e-postadress kan den komma att användas för att skicka meddelanden om kommentarer som handlar om nämnda innehåll. Användarna ansvarar för innehållet i sina egna kommentarer.
Om en kommentartjänst från tredje parter installeras är det möjligt att tjänsten samlar in navigeringsdata för sidorna där den är installerad, även om användarna inte använder denna tjänst.

Facebook Comments (Facebook, Inc.)

"Facebook Comments" är en tjänst som administreras av Facebook, Inc. och låter användarna lämna egna kommentarer och dela med sig av dem på plattformen Facebook.
Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata.
Säte för behandling: USA – Sekretesspolicy

HOSTING OCH BACK-END INFRASTRUKTUR

Dessa tjänster har till uppgift att inrymma data och filer som möjliggör webbplatsens funktion och fördelning samt erbjuda en infrastruktur som är klar att tillhandahålla specifika funktioner för denna webbplats. Vissa av dessa tjänster fungerar via geografiskt distribuerade servrar, vilket resulterar i svårigheten att avgöra den reella positionen för arkivering av personuppgifterna.

Akamai Content Delivery Network (Akamai Technologies, Inc.)

Akamai är en hostingtjänst som levereras av Akamai Technologies, Inc.
Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata.
Säte för behandling: USA – Sekretesspolicy

INTERAKTION MED SOCIALA NÄTVERK OCH EXTERNA PLATTFORMAR

Dessa tjänster möjliggör interaktion med sociala nätverk eller externa plattformar direkt från sidorna på denna webbplats.
Interaktionerna och informationen som erhålls från denna webbplats är – under alla omständigheter – föremål för användarens sekretessinställningar för varje socialt nätverk.
Om en interaktionstjänst med sociala nätverk installeras är det möjligt att tjänsten samlar in navigeringsdata för sidorna där den är installerad, även om användarna inte använder denna tjänst.

Gilla-knappen och Facebook sociala widgets (Facebook, Inc.)

Gilla-knappen och Facebook sociala widgets är interaktionstjänster med det sociala nätverket Facebook som levereras av Facebook, Inc.
Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata.
Säte för behandling: USA – Sekretesspolicy

Tweet-knappen och Twitter sociala widgets (Twitter, Inc.)

Tweet-knappen och Twitter sociala widgets är interaktionstjänster med det sociala nätverket Twitter som levereras av Twitter, Inc.
Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata.
Säte för behandling: USA – Sekretesspolicy

Pin it-knappen och Pinterest sociala widgets (Pinterest).

Pin it-knappen och Pinterest sociala widgets är interaktionstjänster med plattformen Pinterest som levereras av Pinterest, Inc.
Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata.
Säte för behandling: USA – Sekretesspolicy

The Tumblr button and social widgets of Tumblr are interaction services with the Tumblr platform, provided by Tumblr Inc.

Personal data collected: Cookies and Data for use.
Location of data handling: USA - Privacy Policy

Instagram-knappen och Instagram sociala widgets är interaktionstjänster med plattformen Instagram som levereras av Instagram LCC.

Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata.
Säte för behandling: USA, eller ett annat land där Instagram, dess medlemmar eller tjänsteleverantörer finns. PSekretesspolicy

The Google+ button and social widgets of Google+ are interaction services with the Google+ platform, provided by Google Inc.

Personal data collected: Cookies and Data for use
Location of data handling: USA - Privacy Policy

Youtube är en plattform för att strömma och dela videofilmer vars tjänster levereras av Google Inc.

Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata. - Sekretesspolicy

p>Vimeo är ett socialt videonätverk som ägs av IAC.

Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata. - Sekretesspolicy

Google Maps is a service that allows users to search for and visualise maps, provided by Google Inc.

Personal data collected: Cookies and Data for use - Privacy Policy

Andra cookies från tredje parter på webbplatsen:
- ClickTale
- Google Adwords
- Doubleclick floodlight
- Bings
- ShopZilla
- PriceGrabber
- Commission Junction
- Criteo
- Zanox
- Tealium
- BazaarVoice
- Affiliate Window
- Rakuten
- Verza

REMARKETING OCH BEHAVIOURAL TARGETING

Dessa tjänster gör det möjligt för denna webbplats och dess affärspartners att kommunicera, optimera och leverera reklamannonser som baseras på tidigare användning av denna applikation från användarens sida.
Denna aktivitet utförs genom spårning av användningsdata och med hjälp av cookies. Denna information skickas till de affärspartners som är anslutna till remarketing- och behavioural targetingaktiviteterna.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing är en remarketing- och behavioural targetingtjänst som levereras av Facebook, Inc. och ansluter användningen av denna applikation till Facebooks reklamnätverk.
Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata.
Säte för behandling: USA – SekretesspolicyOpt-out.

STATISTIK

Tjänsterna i denna sektion gör det möjligt för Luxottica att övervaka och analysera alla navigeringsdata och används för att spåra användarens beteende.

Adobe Analytics (Adobe)

Adobe Analytics är en statistiktjänst som levereras av Adobe Systems, Inc.
Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata.
Säte för behandling: USA – Sekretesspolicy

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics är en webbanalystjänst som levereras av Google Inc. ("Google"). Google använder de insamlade personuppgifterna för att spåra och undersöka användningen av denna applikation, sammanställa rapporter och dela med sig av dem med andra tjänster som har utvecklats av Google.
Google kan komma att använda personuppgifterna för att kontextualisera och personanpassa meddelanden från det egna reklamnätverket.
Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata.
Location of data handling: USA – Privacy PolicyOpt out.

MobileAppTracking (TUNE, Inc.)

MobileAppTracking är en statistiktjänst som levereras av TUNE, Inc.
Personuppgifter som samlas in: Cookies, användningsdata och olika typer av data enligt det som beskrivs vad gäller tjänstens sekretesspolicy.
Säte för behandling: USA – SekretesspolicyOpt-out.

HUR KAN JAG KONTROLLERA INSTALLATIONEN AV COOKIES?

I tillägg till det som beskrivs i detta dokument kan användaren hantera preferenserna för cookies direkt från den egna webbläsaren och t.ex. förhindra installation av cookies från tredje parter. Genom webbläsarens preferenser är det även möjligt att eliminera tidigare installerade cookies, inklusive den cookie som eventuellt innehåller ett godkännande för installation av cookies på denna webbplats. Det är viktigt att förstå att funktionen hos denna webbplats kan äventyras om alla cookies deaktiveras. På följande adresser kan användaren hitta information om hur cookies i den egna webbläsaren kan hanteras: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Microsoft Windows Explorer.
Om det handlar om tjänster som levereras av tredje parter kan användaren motsätta sig spårning med hjälp av sekretesspolicyn hos de berörda tredje parterna, genom att använda den för ändamålet avsedda länken Opt-out eller genom att kontakta de berörda tredje parterna direkt.
Utan att det påverkar det ovannämnda meddelar registeransvarig att användaren kan utnyttja Your Online Choices. Tack vare denna tjänst är det möjligt att hantera preferenserna för spårning för de flesta reklaminstrument. Registeransvarig rekommenderar således användarna att använda denna resurs i tillägg till informationen i detta dokument.
Registeransvarig är Luxottica Group S.p.A, Piazzale Cadorna 3, Milano, Italien.
Eftersom installationen av cookies och andra spårningssystem som utförs av tredje parter via tjänsterna som används i denna applikation tekniskt sett inte kan kontrolleras av Luxottica, ska varje specifik hänvisning till cookies och spårningssystem som har installerats av tredje parter anses vara vägledande. För mer detaljerad information rekommenderas det att konsultera sekretesspolicyn avseende tjänster från tredje parter som listas i detta dokument.
Objektivt sett är det mycket svårt att identifiera tekniken som baseras på cookies och deras nära interaktion med webbplatsens funktion. Med anledning av detta ber vi användaren kontakta Luxottica för att erhålla information angående cookies och eventuell användning av dessa, t.ex. av tredje parter, på denna webbplats.

KONTAKTER

Denna webbplats ägs och administreras av Luxottica Group S.p.A.
Vid frågor angående cookies eller detta informationsdokument, kontakta oss på sidan: get support.

HUR DU JÄMFÖR?

Välj 2 av produkterna från din kollektion för att jämföra dem.