Sekretesspolicy för internet

(GÄLLER SOM 23.02.2017)

1. OGGETTO

Ray-Ban.com
webbplats (hädanefter "webbplatsen") drivs av Luxottica Group S.p.A., i sin egenskap av uppgiftshanterare (hädanefter "Luxottica"), gällande säkerhets- och sekretessåtgärder på denna webbplats som har definierats och utvecklats för att garantera att personlig information är korrekt i bearbetad överensstämmelse med lokala och internationella säkerhets- och sekretessbestämmelser.

Denna policy illustrerar hur Luxottica, direkt eller genom sina dotterbolag, bearbetar personlig information om användarna (hädanefter "användare", "användarna" eller "du") enligt art. 13 Italian Legislative Decree no. 196/2003 (hädanefter "Italian Privacy Code") och art. 13 EU General Data Protection Regulation (hädanefter "GDRP") och hur denna information används, delas och kan nås, ändras eller tas bort. Som bevis på sitt engagemang för integritet, har Luxottica definierat denna politik inom den bredare ramen för en global modell om integritet, för att säkerställa total överensstämmelse med integritet som grunden för Luxottica företagskultur. All personlig information som tillhandahålls av dig genom denna webbplats används uteslutande för de mål som beskrivs nedan.

2. KÄLLA OCH TYP AV PERSONLIG INFORMATION

LUXOTTICA bearbetar olika typer av information om användaren som samlats in från olika källor, såsom:

 • information som lämnats direkt av användaren;
 • information insamlad från det automatiska spårningssystemet när du använder webbplatsen och dess tjänster. 


Närmare bestämt kan Luxottica behandla följande identifieringspersonuppgifter om användaren:

a) Information som tillhandahålls av användaren under registreringsprocessen eller när du fyller i beställningen (t.ex. namn och efternamn, e-postadress, lösenord, kön, land (nation); postadress och telefonnummer för leveranser, kreditkort och finansiell information) och annan information i all korrespondens eller förfrågningar som skickas av användaren. Luxottica kan också uppmana användaren att lämna viss information om problem med vår tjänst som rapporteras på webbplatsen;

b) Uppgifter om användarens nätverksprofil på sociala medier, om offentligt. Om användaren bestämmer sig för att logga in genom sociala nätverk eller att länka hans/hennes Luxottica konto till användarens offentliga profiler som finns på sociala nätverk, och dela hans/hennes handlingar via webbplatsen på dessa kanaler via motsvarande plug-ins (t.ex. Facebook Connect, jag gillar, fb delning, osv.), kommer vissa uppgifter som publicerats av användaren på hans/hennes sociala nätverk samlas in av webbplatsen och behandlas för motsvarande funktioner. Användningen av nämnda plug-in innebär att dela motsvarande åtgärder och information om de relaterade sociala nätverken;

c) Uppgifter om användningen av webbplatsen för användaren. Av säkerhetsskäl bearbetar vi loggfilerna som hör till varje session när användaren loggar in till hans/hennes konto, samt information om betalningstransaktioner som kommer att behandlas genom vår leverantör;

d) Navigeringsinformation. När användaren surfar på webbplatsen använder Luxottica vissa tekniker (cookies, se nedan för mer information) som automatiskt samlar in vissa uppgifter i samband med det sätt på vilket användaren använder våra produkter och tjänster, såsom IP-adress eller annan unik kod av enheten (dator, mobil eller andra enheter) som används av användaren för att surfa på webbplatsen, identifiering som registrerad användare eller inte, teknisk information som kan inkludera URL där en användare har sitt ursprung, webbläsarinformation, språk. Denna information hjälper oss att kontinuerligt förbättra webbplats-upplevelsen och mekanismerna för köp av våra produkter och tjänster, samt för att övervaka den korrekta driften av webbplatsen. Denna information omfattar endast statistiska uppgifter om de åtgärder som utförs av användaren, och är inte avsedd att vara associerad med användarens identifieringsdata. Dock kan navigationsdata identifiera dig, endast när du matchas med din identifierbara personliga information;

e) Bild tillhandahållen av användaren (både registrerade och oregistrerade användare), om han/hon deltar i "Virtual Try-On experience", och han/hon tillåter lagring av hans/hennes bild i Luxottica servrar.

Alla ovannämnda identifieringsuppgifter är hädanefter gemensamt definierad "information".

3. ÄNDAMÅLEN MED BEARBETNINGEN

3.1 Avtals ändamål


Den information som samlas in av Luxottica används för följande avtalssyften utan föregående användarnas samtycke enligt art. 24 Italian Privacy Code and art. 6 GDPR:

 • för att tillåta användare att registrera sig till webbplatsen;
 • för att tillhandahålla de tjänster som är tillgängliga via hemsidan (t.ex. hantering av registreringsprocessen och tillgång till kontot, kontohantering);
 • för att delta i den virtuella "Try-On experience" och för registrering av, på användarnas begäran, hans/hennes bild i Luxottica servrar;
 • för att hantera online-beställningar, för att leverera produkter och tjänster, för att behandla betalningar och e-betalningar, för att vidarebefordra beställningar, produkter, tjänster;
 • för den tekniska förvaltningen av webbplatsen och dess operativa funktioner (inklusive logistik), inklusive att lösa tekniska problem, statistisk analys, tester och forskning;
 • för att förhindra eller upptäcka bedrägerier eller missbruk som skadar vår hemsida eller hotar säkerheten för transaktioner,
 • för att uppfylla kraven i lagar, förordningar, protokoll och nationell och EU-lagstiftning;
 • för att implementera myndighetsbeslut;
 • per la tutela della sicurezza della persona fisica;
 • för att skydda säkerheten hos en individ;
 • för Luxottica försvar i domstol, till exempel i fråga om kränkningar av webbanvändare, eller för att skydda rättigheter och egendom Luxottica;
 • för att uppfylla användarens önskemål (t.ex. hantering av begäran om information);
 • för att skicka till användare operativa meddelanden som rör tillhandahållandet av tjänster eller produkter, försäljning och eftermarknadsassistans.


3.2 Marknadsföringssyfte

Den information som samlas in av Luxottica används för följande marknadsföringssyften med användarnas medgivande i enlighet med artikel 23 Italian Privacy Code and art. 7 GDPR:

 1. för att delta i och hantera kampanjer och tävlingar som är tillgängliga från tid till annan på webbplatsen, om sådana förekommer;
 2. för att skicka kommersiell och reklamkommunikation och periodiska uppdateringar (t.ex. via e-post, telefon, SMS/MMS, posttjänster, sociala nätverk och nyhetsbrev) relaterade till Luxottica produkter, tjänster, initiativ och evenemang som anordnas av eller i samarbete med, Luxottica;
 3. I syfte att genomföra, via post, telefon eller e-post, statistiska analyser, undersökningar och marknadsundersökningar i samband med Luxottica´s produkter och tjänster.


Dessutom, enligt art. 130, c. 4 Italian Privacy Code, om användaren redan är vår kund, kan Luxottica skicka honom/henne kommersiell e-post om liknande produkter, evenemang, mässor och tjänster som redan tillhandahålls av Luxottica. Användarna kan välja bort detta när som helst.

4. Bearbetnings modaliteter

Behandlingen av användarnas information görs endast om det är nödvändigt, och utförs med hjälp av operationer som anges i artikel 4 Italian Privacy Code and 4 GDPR, vilka är: registrering, organisering, lagring, rådgivning, behandling, modifiering, urval, utvinning, jämförelse, användning, samtrafik, tillgång och kommunikation, blockering, utplåning och förstöring av uppgifter. Användarnas data bearbetas elektroniskt via hemsidan och servrarna där den lagras.

5. Kategorier av personer som kan få tillgång till information

All personlig information som lämnas eller hämtas genom att ansluta till webbplatsen kommer att behandlas av Luxottica som uppgiftsansvarige. Personuppgifter kommer att behandlas av den Luxottica personal som är anförtrodd till behandlingen av personuppgifter som samlas in:

 • anställda och konsulter har tillstånd att hantera webbplatsen och leverera relaterade tjänster (t.ex. kundservice, förvaltning av Luxottica datasystem, hantering av IT system, lagring av bilder i fall användarna deltar i den "Virtual Try-On experience", osv.), i deras roll som personer som ansvarar för bearbetning och/eller systemadministration och/eller interna dataprocesser;
 • anställda och konsulter i marknadsföring, ekonomi, administration, bokföring och andra berörda avdelningar hos Luxottica, i deras roll som personer som ansvarar för behandling och/eller interna dataprocesser.


Dessutom kan Luxottica begära sina tjänsteleverantörer att utföra vissa behandlingar för dess räkning, i enlighet med de instruktioner som tillhandahålls av Luxottica och i linje med denna integritetspolicy. Dessa leverantörer kommer att behandla personlig information i sin roll som externa dataprocessorer baserade på lämpliga avtalsförpliktelser och/eller i bokningar av möten, och de omfattar, till exempel:

 • leverantörer av tjänster för att hantera datorsystem och webbplatsen (t.ex. webbhotell, marknads- och analytiska tjänsteleverantörer, databashantering och underhåll);
 • leverantörer av betalningstjänster, som kan komma åt; kreditkortsuppgifter och andra användares finansiell information;
 • leverantörer av orderläggnings relaterade tjänster, leverans av produkter och/eller andra tjänster som är tillgängliga via denna webbplats;


Slutligen kan information nås av företagen i Luxottica Group, i sin roll som externa dataprocessorer, för hantering av koncerninterna tjänster (t.ex. kommersiella meddelanden) och uppfyllandet av avtalssyften som angivits ovan, inklusive att skicka produkterna, hantera eventuella anspråk, analysera data, leverera marknadsföringsassistans. Vid genomförandet av den verksamhet som tillhandahålls av ämnena ovan ger Luxottica bruksanvisningar och uppföranderegler för att bearbeta personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

6. Tredje parter till vilken information kan kommuniceras

Dessutom kan användarens information vidarebefordras till tredje part av följande skäl:

 1. för att tillåta tredje parts företag en fusion, förvärv eller försäljning av hela eller delar av Luxottica tillgångar;
 2. för att uppfylla kravet från lagar, protokoll och nationell och EU-lagstiftning;
 3. för att genomföra lagar som krävs av offentliga myndigheter;
 4. för att tillåta Luxottica försvar i domstol, till exempel i fråga om kränkningar av webbanvändare.


Nämnda parter ska bearbeta informationen i deras roll som autonoma registeransvariga. Därför är användningen av uppgifter från nämnda tredje part inte reglerad av denna integritetspolicy.

7. Dataöverföring utanför EU 

Luxottica kan överföra informationen till externa dataprocessorer som anges ovan och som ligger utanför EU (till exempel företag inom Luxottica group eller tredje part) för att tillåta de verksamheter som anges i denna sekretesspolicy att utföras (t.ex. värdtjänster). Om personlig information kommer att överföras till länder som inte ger samma skyddsnivå, eller i varje fall en adekvat skyddsnivå (t.ex. US), av personlig information ser vi till att varje operatör träder i specifika avtalsförpliktelser enligt gällande lagstiftning om uppgiftsskydd (inklusive genomförandet av de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen) om inte Luxottica kan förlita sig på någon annan rättslig grund för överföring av personlig information.

8. Natur av att tillhandahålla personuppgifter och konsekvenserna av vägran

Tillhandahålla information för avtalssyften är frivilligt och valfritt. Användarna får fritt besluta att inte tillhandahålla information om avtals ändamål, liksom att de senare kan återkalla sitt samtycke till att behandla uppgifter som redan lämnats: detta kan hindra användare från användning av webbplatsen och från tillhandahållande av de tjänster som anges i avsnitt 3.1 av denna integritetspolicy. Tillhandahållande av information för marknadsföring är frivilligt och valfritt. Användare får fritt besluta att inte tillhandahålla information för marknadsföringssyften, liksom att de senare kan återkalla sitt samtycke till att behandla uppgifter som redan lämnats: i detta fall får användarna inte Luxottica kommersiella meddelanden som anges i avsnitt 3.2. Om han/hon har lämnat information för avtalssyften, kommer användaren att fortsätta att förses med avtalsbaserade tjänster som nämns i avsnitt 3.1 i denna sekretesspolicy.

9. Säkerhet

Luxottica åtar sig att skydda användarnas information. Luxottica rekommenderar att lösenordet är en av skyddsmekanismerna för kontot, därför uppmanas användare att använda ett lösenord som är tillräckligt säkert och lagras på ett säkert ställe, och begränsa tillgången till det på sina egna datorer och webbläsare, samt att koppla bort det efter att ha besökt platsen. Luxottica åtar sig att skydda informationen som mottagits från användarna. All personlig information som lämnas förvaras på säkra servrar och inom dess interna system. Luxottica använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda information från obehörig åtkomst eller icke-auktoriserade ändringar och från cirkulation- eller distribution av data.  För att förhindra icke-auktoriserad tillgång och för att upprätthålla riktigheten av uppgifterna och garantera korrekt användning av informationen, använder Luxottica lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för säkerhet och skydd av information och data som lagras i vårt system. Information om inköpstransaktioner (t.ex. kreditkortsnummer) hanteras på ett säkert vis genom utvalda leverantörer som garanterar att de har antagit de mest lämpliga säkerhetsåtgärderna. Dessutom används ett säkert system för att godkänna kreditkortsbetalningar och identifiera bedrägerier. Luxottica använder SSL (Secure Sockets Layer) för att skydda sekretessen för din personliga information. Även om inget datorsystem är helt säker, menar Luxottica att de åtgärder som har genomförts minskar risken för säkerhetsproblem till en rimlig nivå för den typ av data som berörs.

10. Lagring och radering av information

Luxottica åtkomst, använder processer, filer och lagrar personlig information som samlas in endast för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy och i enlighet med samtycke som uttryckts av användaren, om nödvändigt. Specifikt samlar Luxottica in personuppgifter i överensstämmelse med:

 1. de ändamål för vilka de samlades in;
 2. samtycke som mottagits från användaren;
 3. lokala och internationella regler.


Personlig information förvaras och tas bort i enlighet med Luxottica säkerhetspolicy för den tid som krävs för att uppnå de ändamål för vilka uppgifterna samlades in och bearbetas vidare, inklusive eventuell lagringsperiod som krävs enligt tillämplig lagstiftning (t.ex. bevarande av bokföringsdokumentation). Luxottica kommer att behandla användarnas information för avtalssyften (avsnitt 3.1 a-d) för 10 år efter uppsägning av avtalet, för "Virtual Try-On experience" (avsnitt 3.1. e) under 14 dagar från lagring av bilden, i händelse av oregistrerade användare, eller högst 24 månader från lagring av bilden i fråga om registrerade användare; 24 månader i marknadsföringssyfte från insamling av denna information. Användares information behandlas på plats hos Luxottica och på de platser där servrarna är belägna. För EU medborgare är servrarna baserade i EU, medan för andra användare är servrarna baserade i sina respektive länder. För ytterligare information, kontakta Luxottica till detaljerna nedan.

11. Användning av cookiese

För att förbättra användning av webbplatsen använder Luxottica "cookies". En cookie är en liten fil, som vanligtvis består av bokstäver och siffror, som hämtas på en dator när användaren loggar in på specifika webbplatser. Cookies tillåter en webbplats att känna igen användarens dator, för att spåra dess bläddring genom flera sidor på en webbplats och för att identifiera de användare som återvänder till en webbplats. Cookies innehåller inte information som identifierar användaren, men den personliga information som Luxottica lagrar för användaren kan länkas till information som lagras och tas från cookies.

Cookies kan vara tekniska, analytiska och profilerande:

a) Tekniska cookies används för att genomföra och underlätta din surfning, för att tillhandahålla för dig och möjliggöra att du kan använda webbplatsen. Cookies tillåter dig, under ett andra besök, till exempel, att inte att behöva mata in data såsom användarnamn för inloggning.

b) Analytiska cookies används för att analysera och övervaka hur du använder webbplatsen (t.ex. antalet tillträden och sidvisningar), i syfte att göra det möjligt för oss att lägga fram konstruktiva ändringar till webbplatsen vad gäller funktion och bläddring.

c) Profilerings cookies används för att spåra ditt surfande på webbplatsen och för att skapa profiler om din smak, vanor, val, osv. Dessa cookies kan användas för att skicka reklambudskap till dig i linje med de önskemål som du redan har visat online.

11.1 Användning av egendoms tekniska cookies

Webbplatsen använder följande egendoms tekniska cookies.

Namn

Beskrivning

WC_SESSION_ESTABLISHED

Denna cookie skapas på den första begäran som behandlas av WebSphere Commerce runtime

WC_ACTIVEPOINTER

Denna cookie innehåller värdet av butik-ID av sessionen. Detta värde används för att välja butiken för att utföra kommandot, om det inte anges på webbadressen.

WC_USERACTIVITY_ID
Till exempel:
WC_USERACTIVITY_-1000

Detta är en användarsessions cookie som flödar mellan webbläsaren och servern över antingen en SSL eller icke-SSL-anslutning. Det används för användaridentifiering över icke-SSL-anslutningar. Det innehåller användarsessions-värden som inloggnings-timeout, session-identifiering, osv.

WC_GENERIC_ACTIVITYDATA

Denna cookie existerar endast om det är en generisk användare (-1002) session. Denna cookie lagrar sessionsvärden såsom storied, langid, kontrakt, osv.

WC_AUTHENTICATION_ID
Till exempel: WC_AUTHENTICATION_-1000

WebSphere Commerce använder en säker autentiseringscookie för att hantera autentiseringsuppgifter. En autentiseringscookie strömmar endast över SSL, och har en tidsstämplad signatur för ökad säkerhet. Denna cookie används för att verifiera användaren över SSL-anslutningar.

WC_PERSISTENT

Denna cookie används för att bestå med användar-ID, språk-ID, och valuta för varje butik-ID som besökts under sessionen. Flera uppsättningar av identifierare kan existera om användaren besöker mer än en butik.

Xvtouser

1002|b8923e6f-8e7f-4bb5-b8ea-791b6d32308b|de112f14-1eb4-488c-b762-95dd78ec8b59|805289602057|G|

Xvtoredirect

domain/locale/virtual-modeleller eller någon annan pdp webbadress lagras här.


Luxottica använder inte profilerings cookies.

11.2 Tredjeparts analytiska cookies

Luxottica använder följande analytiska cookies.

a) Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på användarens dator och möjliggör en analys av deras användning av webbplatsen. Informationen om användningen av denna webbplats som genereras av cookien överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats, kommer användarnas IP-adress först att förkortas av Google, inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera användarnas webbplats användning, för att sammanställa rapporter på webbplatsen verksamhet och för att tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med webbplatsen och internetanvändning till webbplatsens operatör. IP-adresser som överförs från användarnas webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att kombineras med andra Google-data. Användare kan tillåta användning av Google Analytics-cookies, och fortsätta att bläddra på webbplatsen efter att ha läst banderollen på webbplatsen. Men användarna kan förhindra lagring av cookies genom en motsvarande inställning av webbläsaren, men i det här fallet, kommer användare inte till fullo att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Användare kan också hindra Google från att registrera data som genereras av cookien och sådana som avser användarnas användning av webbplatsen (inklusive IP-adress) och vid bearbetning av dessa uppgifter genom att hämta och installera plugin som tillhandahålls under följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=itde). Användare kan förhindra datainsamling av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En bortvald cookie är inställd för att förhindra framtida lagring av dina data när du besöker webbplatsen. Klicka sedan här: Inaktivera Google Analytics Mer detaljerad information om villkoren för användning och dataskydd kan hittas på http://www.google.com/analytics/terms/it.html eller på https://www.google.de/intl/it/policies/. Luxottica påpekar att Google Analytics utvidgades på denna webbplats för att inkludera koden "anonymizeIp" för att säkerställa anonym registrering av IP-adresser (även benämnda IP-Maskering).

b) Adobe Analytics
Denna webbplats använder Adobe Analytics, en webbanalystjänst från Adobe. (“Adobe”). Informationen om användningen av denna webbplats som genereras av cookien överförs i allmänhet till en Adobe-server i USA och lagras där. Mer detaljerad information om villkoren för användning och dataskydd kan hittas på https ://www.adobe.com/privacy/optout.html#4

c) MobileApp Tracking
Denna webbplats använder Mobileapp Tracking, en webbanalystjänst av Tune Inc. (“Tune”). Informationen om användningen av denna webbplats som genereras av cookien överförs i allmänhet till en Tune-server i USA och lagras där. Mer detaljerad information om villkoren för användning och skydd av personuppgifter finns i sekretesspolicy avsnittet på Tune´s webbplats.

g) Google Maps
Luxottica får ingen information om innehållet i de data som överförs och dess användning av Google. Av denna anledning, hänvisas till Google dataskydds förtydligande för ytterligare information: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

11.3 Sociala medier plug-ins

Denna webbplats använder sociala medier plug-ins som tillhandahålls av de viktigaste sociala nätverken (t.ex. facebook.com och twitter.com). När du besöker webbsidan kan sökdata överföras direkt till de som berörs av de sociala nätverken, även utan användarens direkta interaktion. Användaren tillkännager och samtycker till att driften av sociala nätverk "plug-ins hanteras direkt av företaget som förvaltar motsvarande plug-in. När användaren använder plug-ins tillgängliga via webbplatsen (t.ex. inloggning med sina inloggningsuppgifter till ett socialt nätverk, eller länkar sitt Luxottica konto till deras konto på ett socialt nätverk, klickar på Facebook "Like" eller "Dela" -knappen) fastställer användarens webbläsare en direkt förbindelse med servern av det sociala nätverket, som skickar innehållet i plug-in direkt till användarens webbläsare. Luxottica kan därför få uppgifter relaterade till användaren, i enlighet med det sociala nätverkets användarvillkor och sekretesspolicy och kan lägga till denna information till användarens data som redan samlats in genom sina egna tjänster. Om användaren väljer att dela information med sociala nätverk, kommer Luxottica dela data med dem i enlighet med användarens preferenser. Alla uppgifter som kommunicerats till det sociala nätverket kommer att omfattas av sekretesspolicyn och villkoren för det sociala nätverket. För att förhindra dessa sociala nätverk från att samla in personlig information om användaren, kontrollera de relevanta villkoren på det sociala nätverkets webbplats.

Webbplatsen använder främst:

a) Google+
Denna webbplats använder den så kallade "G +1" -knappen på Google Plus sociala nätverk, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google"). Knappen kan kännas igen av "G+1" symbolen. Om användarna är registrerade med Google Plus, kan de använda knappen "G +1" för att uttrycka sitt intresse för webbplatsen och för att dela innehållet på Google Plus. I detta fall lagrar Google både den information som användarna har gett en "G +1" för en av webbplatsernas innehåll, och även information på webbplatsen som användare har visat, genom att göra så. Användares "G +1" kan visas med det namn (och möjligen ett foto om sådant finns) på Google Plus i ytterligare tjänster från Google, till exempel Google-sökning eller användarnas Google profil. Se Googles dataskyddsinformation för syftet med och omfattningen av registrering och vidare bearbetning och användning av data från Google och användarnas rättigheter och inställningsalternativ för att skydda användarnas integritet i detta avseende https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

b) Twitter
Luxottica har integrerat twitter.com webb-meddelandetjänst på webbplatsen. Detta tillhandahålls av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter erbjuder den så kallade "Tweet" -funktionen. Detta kan användas för att skicka meddelanden upp till 140 tecken i längd, även med länkar till hemsidan, på användarens eget Twitter-konto. Om användarna använder Twitter´s "Tweet" -funktion på webbplatser, kommer respektive webbsida med användarnas konto länkas till Twitter och offentliggöras där. Data överförs också till Twitter i denna process. Luxottica får ingen information om innehållet i de data som överförs och dess användning av Twitter. Av denna anledning hänvisas till Twitter dataskydds förtydligande för ytterligare information: http://twitter.com/privacy Twitter ger användaren möjlighet att definiera inställningar för egna dataskydd under följande länk: http://twitter.com/account/settings.

c) Pinterest
Luxottica har integrerat Pinterest tjänsten på webbplatsen, tillhandahållen av Pinterest. Luxottica får ingen information om innehållet i de data som överförs och dess användning av Pinterest. Av denna anledning hänvisas till Pinterest dataskydds redogörelse för ytterligare information: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

d) Tumblr
Luxottica har integrerat Tumblr tjänsten på webbplatsen, tillhandahållen av Tumblr. Luxottica får ingen information om innehållet i de data som överförs och dess användning av Tumblr. Av denna anledning hänvisas till Tumblr dataskydds klargörande för ytterligare information: http://www.tumblr.com/policy/en/privacy

e) Instagram
Luxottica har integrerat Instagram tjänsten på webbplatsen, tillhandahållen av Instagram. Luxottica får ingen information om innehållet i de data som överförs och dess användning av Instagram. Av denna anledning hänvisas till Instagram dataskydds klargörande för ytterligare information: http://instagram.com/about/legal/privacy/

f) Youtube
Luxottica har integrerat Youtube tjänsten på webbplatsen, som tillhandahålls av Google. Luxottica får ingen information om innehållet i de data som överförs och dess användning av Google. Av denna anledning, hänvisas till Google dataskydds förtydligande för ytterligare information: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

g) Facebook
Luxottica har integrerat Facebook tjänsten på webbplatsen, som tillhandahålls av Facebook, med sina "gilla" och "widget". Luxottica får ingen information om innehållet i de data som överförs och dess användning av Facebook. Av denna anledning hänvisas till Facebook dataskydds redogörelse för ytterligare information: https://www.facebook.com/policy.php

Dessutom använder webbplatsen följande tredjeparts analytiska cookies:
- Click Tale;
- Google AdWords;
- Doubleclick floodlight;
- Bings;
- ShopZilla;
- PriceGrabber;
- Commission Junction;
- Criteo;
- Zanox;
- Tealium;
- BazaarVoice;
- Affiliate Window;
- Rakuten;
- Verza;

11.4 Användning av webbsignalen

Luxottica´s webbplats kan ha digitala bilder som redovisas som webbsignaler (ibland också definierade som GIF eller pixeltagg), som även är knuten till användningen av cookies, i syfte att samla in information om hur webbplatsen används. Webbsignaler kan ge vissa typer av information som finns på användarens dator, till exempel tid och datum när sidan besöktes, beskrivning av sidan där webbsignalen hittades eller samma cookies. Dessa webbsignaler kan också hittas i e-postmeddelanden av PR karaktär och inuti nyhetsbrev, för att bekräfta att meddelandet öppnas och läses. Luxottica kan använda tredje part webbsignaler för att underlätta insamling av grupperad statistik om effektiviteten i sina reklamkampanjer eller andra aspekter som rör driften av sina webbplatser.

11.5 Aktivera eller inaktivera cookies och webbsignaler

Användare kan godkänna Luxottica att använda cookies och webbsignaler, för att fortsätta surfa på webbplatsen efter att ha läst banderollen på webbplatsen. Om användarna inte vill detta, bör de ställa in sin webbläsare för att vägra att acceptera cookies. Observera att vägra/inaktivera cookies kan begränsa användbarheten och enkel navigering på webbplatsen.

12. Minderåriga användares data

Denna webbplats är inte avsedd för minderåriga under 18 år och Luxottica samlar inte avsiktligt in personuppgifter från dem. Om någon information om minderåriga oavsiktligt registreras, kommer Luxottica möjliggöra att avbryta det i tid på begäran av användarna

13. Registrerades rättigheter i förhållande till personlig information

Enligt art. 7 Italian Privacy Code, har användarna rätt att erhålla från Luxottica bekräftelse om förekomsten av personlig information som hänvisar till dem och deras kommunikation i begriplig form, användare kan också begära att veta källan av uppgifterna; syften och villkoren för behandling; användare kan också få en uppdatering, korrigering eller integration av uppgifterna. Dessutom kan användare när som helst, återkalla sitt samtycke, begära avbrott i bearbetningen, varvid radering, anonymisering eller blockering av information som hanteras. Användare kan vägra, helt eller delvis, bearbetningen: a) för legitima skäl för databehandling som berör dem; b) i syfte att skicka reklammaterial eller för att utföra marknadsundersökningar eller kommersiell kommunikation. Användarna har också de rättigheter som avses i artiklarna 16-21 GDPR (rätt till bekräftelse, rätt till radering, rätt bearbetningsbegränsning, rätt data portabilitet, rätt att göra invändningar) och rätten att klaga till Supervisor Authority. Dessutom erbjuder Luxottica verktyg för användare att uppdatera och ändra den angivna personliga informationen. I själva verket kan varje registrerad användare komma åt hans/hennes egen information och uppdatera den (t.ex. genom användarkontot). Dessutom är det också möjligt för användare att ändra och uppdatera sina preferenser om hur de vill ta emot e-post eller annan kommunikation från Luxottica. Användare kan också begära att deras information om sitt konto raderas. Du kan även utöva rättigheten när som helst genom att klicka här eller kontakta oss på supportsweden@shop.ray-ban.com. Luxottica kommer att svara inom en rimlig tid, efter att ha kontrollerat användarnas identitet.

14. Kontaktuppgifter

Den uppgiftsansvarige för bearbetningen av användarnas uppgifter är Luxottica S.p.A., med kontor i Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Milano, Italien. Den uppdaterade förteckningen över dataprocessorer och de personer som ansvarar för bearbetningen förvaras på förutsättningen för data uppgiftshanteraren. Om användaren har frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy kan Luxottica kontaktas på följande e-postadress: supportsweden@shop.ray-ban.com

15. Dataskyddsombud

Med verkan från och med den 25 maj 2018 kan dataskyddsombudet som den personuppgiftsansvarige har utnämnt i enlighet med artikel 37 i dataskyddsförordningen (GDPR) kontaktas på följande e-postadress dpo@luxottica.com eller på den adress som anges i klausul 14 i denna sekretesspolicy

16. Ändringar i sekretesspolicy

För juridiska och/eller organisatoriska skäl, kan denna sekretesspolicy genomgå förändringar; Vi föreslår därför att denna integritetspolicy ska kontrolleras regelbundet och att hänvisa till den senaste versionen av den. Om Luxottica gör några förändringar som företaget anser vara viktiga, kommer användarna att informeras via hemsidan.

17. Länkar till tredje parts webbplatser

Medan du surfar, kan innehåll ses som länkas till tredje parts webbplatser. Luxottica kan inte komma åt eller kontrollera cookies eller andra funktioner som används av tredje parts webbplatser, och förfarandena för dessa webbplatser regleras inte av vår sekretesspolicy. Därför bör du kontakta och/eller direkt konsultera dessa tredje parter för ytterligare information om sina förfaranden för integritetsskydd.

back button SEKRETESS OCH SÄKERHET

Sekretesspolicy för internet

(GÄLLER SOM 23.02.2017)

1. OGGETTO

Ray-Ban.com
webbplats (hädanefter "webbplatsen") drivs av Luxottica Group S.p.A., i sin egenskap av uppgiftshanterare (hädanefter "Luxottica"), gällande säkerhets- och sekretessåtgärder på denna webbplats som har definierats och utvecklats för att garantera att personlig information är korrekt i bearbetad överensstämmelse med lokala och internationella säkerhets- och sekretessbestämmelser.

Denna policy illustrerar hur Luxottica, direkt eller genom sina dotterbolag, bearbetar personlig information om användarna (hädanefter "användare", "användarna" eller "du") enligt art. 13 Italian Legislative Decree no. 196/2003 (hädanefter "Italian Privacy Code") och art. 13 EU General Data Protection Regulation (hädanefter "GDRP") och hur denna information används, delas och kan nås, ändras eller tas bort. Som bevis på sitt engagemang för integritet, har Luxottica definierat denna politik inom den bredare ramen för en global modell om integritet, för att säkerställa total överensstämmelse med integritet som grunden för Luxottica företagskultur. All personlig information som tillhandahålls av dig genom denna webbplats används uteslutande för de mål som beskrivs nedan.

2. KÄLLA OCH TYP AV PERSONLIG INFORMATION

LUXOTTICA bearbetar olika typer av information om användaren som samlats in från olika källor, såsom:

 • information som lämnats direkt av användaren;
 • information insamlad från det automatiska spårningssystemet när du använder webbplatsen och dess tjänster. 


Närmare bestämt kan Luxottica behandla följande identifieringspersonuppgifter om användaren:

a) Information som tillhandahålls av användaren under registreringsprocessen eller när du fyller i beställningen (t.ex. namn och efternamn, e-postadress, lösenord, kön, land (nation); postadress och telefonnummer för leveranser, kreditkort och finansiell information) och annan information i all korrespondens eller förfrågningar som skickas av användaren. Luxottica kan också uppmana användaren att lämna viss information om problem med vår tjänst som rapporteras på webbplatsen;

b) Uppgifter om användarens nätverksprofil på sociala medier, om offentligt. Om användaren bestämmer sig för att logga in genom sociala nätverk eller att länka hans/hennes Luxottica konto till användarens offentliga profiler som finns på sociala nätverk, och dela hans/hennes handlingar via webbplatsen på dessa kanaler via motsvarande plug-ins (t.ex. Facebook Connect, jag gillar, fb delning, osv.), kommer vissa uppgifter som publicerats av användaren på hans/hennes sociala nätverk samlas in av webbplatsen och behandlas för motsvarande funktioner. Användningen av nämnda plug-in innebär att dela motsvarande åtgärder och information om de relaterade sociala nätverken;

c) Uppgifter om användningen av webbplatsen för användaren. Av säkerhetsskäl bearbetar vi loggfilerna som hör till varje session när användaren loggar in till hans/hennes konto, samt information om betalningstransaktioner som kommer att behandlas genom vår leverantör;

d) Navigeringsinformation. När användaren surfar på webbplatsen använder Luxottica vissa tekniker (cookies, se nedan för mer information) som automatiskt samlar in vissa uppgifter i samband med det sätt på vilket användaren använder våra produkter och tjänster, såsom IP-adress eller annan unik kod av enheten (dator, mobil eller andra enheter) som används av användaren för att surfa på webbplatsen, identifiering som registrerad användare eller inte, teknisk information som kan inkludera URL där en användare har sitt ursprung, webbläsarinformation, språk. Denna information hjälper oss att kontinuerligt förbättra webbplats-upplevelsen och mekanismerna för köp av våra produkter och tjänster, samt för att övervaka den korrekta driften av webbplatsen. Denna information omfattar endast statistiska uppgifter om de åtgärder som utförs av användaren, och är inte avsedd att vara associerad med användarens identifieringsdata. Dock kan navigationsdata identifiera dig, endast när du matchas med din identifierbara personliga information;

e) Bild tillhandahållen av användaren (både registrerade och oregistrerade användare), om han/hon deltar i "Virtual Try-On experience", och han/hon tillåter lagring av hans/hennes bild i Luxottica servrar.

Alla ovannämnda identifieringsuppgifter är hädanefter gemensamt definierad "information".

3. ÄNDAMÅLEN MED BEARBETNINGEN

3.1 Avtals ändamål


Den information som samlas in av Luxottica används för följande avtalssyften utan föregående användarnas samtycke enligt art. 24 Italian Privacy Code and art. 6 GDPR:

 • för att tillåta användare att registrera sig till webbplatsen;
 • för att tillhandahålla de tjänster som är tillgängliga via hemsidan (t.ex. hantering av registreringsprocessen och tillgång till kontot, kontohantering);
 • för att delta i den virtuella "Try-On experience" och för registrering av, på användarnas begäran, hans/hennes bild i Luxottica servrar;
 • för att hantera online-beställningar, för att leverera produkter och tjänster, för att behandla betalningar och e-betalningar, för att vidarebefordra beställningar, produkter, tjänster;
 • för den tekniska förvaltningen av webbplatsen och dess operativa funktioner (inklusive logistik), inklusive att lösa tekniska problem, statistisk analys, tester och forskning;
 • för att förhindra eller upptäcka bedrägerier eller missbruk som skadar vår hemsida eller hotar säkerheten för transaktioner,
 • för att uppfylla kraven i lagar, förordningar, protokoll och nationell och EU-lagstiftning;
 • för att implementera myndighetsbeslut;
 • per la tutela della sicurezza della persona fisica;
 • för att skydda säkerheten hos en individ;
 • för Luxottica försvar i domstol, till exempel i fråga om kränkningar av webbanvändare, eller för att skydda rättigheter och egendom Luxottica;
 • för att uppfylla användarens önskemål (t.ex. hantering av begäran om information);
 • för att skicka till användare operativa meddelanden som rör tillhandahållandet av tjänster eller produkter, försäljning och eftermarknadsassistans.


3.2 Marknadsföringssyfte

Den information som samlas in av Luxottica används för följande marknadsföringssyften med användarnas medgivande i enlighet med artikel 23 Italian Privacy Code and art. 7 GDPR:

 1. för att delta i och hantera kampanjer och tävlingar som är tillgängliga från tid till annan på webbplatsen, om sådana förekommer;
 2. för att skicka kommersiell och reklamkommunikation och periodiska uppdateringar (t.ex. via e-post, telefon, SMS/MMS, posttjänster, sociala nätverk och nyhetsbrev) relaterade till Luxottica produkter, tjänster, initiativ och evenemang som anordnas av eller i samarbete med, Luxottica;
 3. I syfte att genomföra, via post, telefon eller e-post, statistiska analyser, undersökningar och marknadsundersökningar i samband med Luxottica´s produkter och tjänster.


Dessutom, enligt art. 130, c. 4 Italian Privacy Code, om användaren redan är vår kund, kan Luxottica skicka honom/henne kommersiell e-post om liknande produkter, evenemang, mässor och tjänster som redan tillhandahålls av Luxottica. Användarna kan välja bort detta när som helst.

4. Bearbetnings modaliteter

Behandlingen av användarnas information görs endast om det är nödvändigt, och utförs med hjälp av operationer som anges i artikel 4 Italian Privacy Code and 4 GDPR, vilka är: registrering, organisering, lagring, rådgivning, behandling, modifiering, urval, utvinning, jämförelse, användning, samtrafik, tillgång och kommunikation, blockering, utplåning och förstöring av uppgifter. Användarnas data bearbetas elektroniskt via hemsidan och servrarna där den lagras.

5. Kategorier av personer som kan få tillgång till information

All personlig information som lämnas eller hämtas genom att ansluta till webbplatsen kommer att behandlas av Luxottica som uppgiftsansvarige. Personuppgifter kommer att behandlas av den Luxottica personal som är anförtrodd till behandlingen av personuppgifter som samlas in:

 • anställda och konsulter har tillstånd att hantera webbplatsen och leverera relaterade tjänster (t.ex. kundservice, förvaltning av Luxottica datasystem, hantering av IT system, lagring av bilder i fall användarna deltar i den "Virtual Try-On experience", osv.), i deras roll som personer som ansvarar för bearbetning och/eller systemadministration och/eller interna dataprocesser;
 • anställda och konsulter i marknadsföring, ekonomi, administration, bokföring och andra berörda avdelningar hos Luxottica, i deras roll som personer som ansvarar för behandling och/eller interna dataprocesser.


Dessutom kan Luxottica begära sina tjänsteleverantörer att utföra vissa behandlingar för dess räkning, i enlighet med de instruktioner som tillhandahålls av Luxottica och i linje med denna integritetspolicy. Dessa leverantörer kommer att behandla personlig information i sin roll som externa dataprocessorer baserade på lämpliga avtalsförpliktelser och/eller i bokningar av möten, och de omfattar, till exempel:

 • leverantörer av tjänster för att hantera datorsystem och webbplatsen (t.ex. webbhotell, marknads- och analytiska tjänsteleverantörer, databashantering och underhåll);
 • leverantörer av betalningstjänster, som kan komma åt; kreditkortsuppgifter och andra användares finansiell information;
 • leverantörer av orderläggnings relaterade tjänster, leverans av produkter och/eller andra tjänster som är tillgängliga via denna webbplats;


Slutligen kan information nås av företagen i Luxottica Group, i sin roll som externa dataprocessorer, för hantering av koncerninterna tjänster (t.ex. kommersiella meddelanden) och uppfyllandet av avtalssyften som angivits ovan, inklusive att skicka produkterna, hantera eventuella anspråk, analysera data, leverera marknadsföringsassistans. Vid genomförandet av den verksamhet som tillhandahålls av ämnena ovan ger Luxottica bruksanvisningar och uppföranderegler för att bearbeta personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

6. Tredje parter till vilken information kan kommuniceras

Dessutom kan användarens information vidarebefordras till tredje part av följande skäl:

 1. för att tillåta tredje parts företag en fusion, förvärv eller försäljning av hela eller delar av Luxottica tillgångar;
 2. för att uppfylla kravet från lagar, protokoll och nationell och EU-lagstiftning;
 3. för att genomföra lagar som krävs av offentliga myndigheter;
 4. för att tillåta Luxottica försvar i domstol, till exempel i fråga om kränkningar av webbanvändare.


Nämnda parter ska bearbeta informationen i deras roll som autonoma registeransvariga. Därför är användningen av uppgifter från nämnda tredje part inte reglerad av denna integritetspolicy.

7. Dataöverföring utanför EU 

Luxottica kan överföra informationen till externa dataprocessorer som anges ovan och som ligger utanför EU (till exempel företag inom Luxottica group eller tredje part) för att tillåta de verksamheter som anges i denna sekretesspolicy att utföras (t.ex. värdtjänster). Om personlig information kommer att överföras till länder som inte ger samma skyddsnivå, eller i varje fall en adekvat skyddsnivå (t.ex. US), av personlig information ser vi till att varje operatör träder i specifika avtalsförpliktelser enligt gällande lagstiftning om uppgiftsskydd (inklusive genomförandet av de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen) om inte Luxottica kan förlita sig på någon annan rättslig grund för överföring av personlig information.

8. Natur av att tillhandahålla personuppgifter och konsekvenserna av vägran

Tillhandahålla information för avtalssyften är frivilligt och valfritt. Användarna får fritt besluta att inte tillhandahålla information om avtals ändamål, liksom att de senare kan återkalla sitt samtycke till att behandla uppgifter som redan lämnats: detta kan hindra användare från användning av webbplatsen och från tillhandahållande av de tjänster som anges i avsnitt 3.1 av denna integritetspolicy. Tillhandahållande av information för marknadsföring är frivilligt och valfritt. Användare får fritt besluta att inte tillhandahålla information för marknadsföringssyften, liksom att de senare kan återkalla sitt samtycke till att behandla uppgifter som redan lämnats: i detta fall får användarna inte Luxottica kommersiella meddelanden som anges i avsnitt 3.2. Om han/hon har lämnat information för avtalssyften, kommer användaren att fortsätta att förses med avtalsbaserade tjänster som nämns i avsnitt 3.1 i denna sekretesspolicy.

9. Säkerhet

Luxottica åtar sig att skydda användarnas information. Luxottica rekommenderar att lösenordet är en av skyddsmekanismerna för kontot, därför uppmanas användare att använda ett lösenord som är tillräckligt säkert och lagras på ett säkert ställe, och begränsa tillgången till det på sina egna datorer och webbläsare, samt att koppla bort det efter att ha besökt platsen. Luxottica åtar sig att skydda informationen som mottagits från användarna. All personlig information som lämnas förvaras på säkra servrar och inom dess interna system. Luxottica använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda information från obehörig åtkomst eller icke-auktoriserade ändringar och från cirkulation- eller distribution av data.  För att förhindra icke-auktoriserad tillgång och för att upprätthålla riktigheten av uppgifterna och garantera korrekt användning av informationen, använder Luxottica lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för säkerhet och skydd av information och data som lagras i vårt system. Information om inköpstransaktioner (t.ex. kreditkortsnummer) hanteras på ett säkert vis genom utvalda leverantörer som garanterar att de har antagit de mest lämpliga säkerhetsåtgärderna. Dessutom används ett säkert system för att godkänna kreditkortsbetalningar och identifiera bedrägerier. Luxottica använder SSL (Secure Sockets Layer) för att skydda sekretessen för din personliga information. Även om inget datorsystem är helt säker, menar Luxottica att de åtgärder som har genomförts minskar risken för säkerhetsproblem till en rimlig nivå för den typ av data som berörs.

10. Lagring och radering av information

Luxottica åtkomst, använder processer, filer och lagrar personlig information som samlas in endast för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy och i enlighet med samtycke som uttryckts av användaren, om nödvändigt. Specifikt samlar Luxottica in personuppgifter i överensstämmelse med:

 1. de ändamål för vilka de samlades in;
 2. samtycke som mottagits från användaren;
 3. lokala och internationella regler.


Personlig information förvaras och tas bort i enlighet med Luxottica säkerhetspolicy för den tid som krävs för att uppnå de ändamål för vilka uppgifterna samlades in och bearbetas vidare, inklusive eventuell lagringsperiod som krävs enligt tillämplig lagstiftning (t.ex. bevarande av bokföringsdokumentation). Luxottica kommer att behandla användarnas information för avtalssyften (avsnitt 3.1 a-d) för 10 år efter uppsägning av avtalet, för "Virtual Try-On experience" (avsnitt 3.1. e) under 14 dagar från lagring av bilden, i händelse av oregistrerade användare, eller högst 24 månader från lagring av bilden i fråga om registrerade användare; 24 månader i marknadsföringssyfte från insamling av denna information. Användares information behandlas på plats hos Luxottica och på de platser där servrarna är belägna. För EU medborgare är servrarna baserade i EU, medan för andra användare är servrarna baserade i sina respektive länder. För ytterligare information, kontakta Luxottica till detaljerna nedan.

11. Användning av cookiese

För att förbättra användning av webbplatsen använder Luxottica "cookies". En cookie är en liten fil, som vanligtvis består av bokstäver och siffror, som hämtas på en dator när användaren loggar in på specifika webbplatser. Cookies tillåter en webbplats att känna igen användarens dator, för att spåra dess bläddring genom flera sidor på en webbplats och för att identifiera de användare som återvänder till en webbplats. Cookies innehåller inte information som identifierar användaren, men den personliga information som Luxottica lagrar för användaren kan länkas till information som lagras och tas från cookies.

Cookies kan vara tekniska, analytiska och profilerande:

a) Tekniska cookies används för att genomföra och underlätta din surfning, för att tillhandahålla för dig och möjliggöra att du kan använda webbplatsen. Cookies tillåter dig, under ett andra besök, till exempel, att inte att behöva mata in data såsom användarnamn för inloggning.

b) Analytiska cookies används för att analysera och övervaka hur du använder webbplatsen (t.ex. antalet tillträden och sidvisningar), i syfte att göra det möjligt för oss att lägga fram konstruktiva ändringar till webbplatsen vad gäller funktion och bläddring.

c) Profilerings cookies används för att spåra ditt surfande på webbplatsen och för att skapa profiler om din smak, vanor, val, osv. Dessa cookies kan användas för att skicka reklambudskap till dig i linje med de önskemål som du redan har visat online.

11.1 Användning av egendoms tekniska cookies

Webbplatsen använder följande egendoms tekniska cookies.

Namn

Beskrivning

WC_SESSION_ESTABLISHED

Denna cookie skapas på den första begäran som behandlas av WebSphere Commerce runtime

WC_ACTIVEPOINTER

Denna cookie innehåller värdet av butik-ID av sessionen. Detta värde används för att välja butiken för att utföra kommandot, om det inte anges på webbadressen.

WC_USERACTIVITY_ID
Till exempel:
WC_USERACTIVITY_-1000

Detta är en användarsessions cookie som flödar mellan webbläsaren och servern över antingen en SSL eller icke-SSL-anslutning. Det används för användaridentifiering över icke-SSL-anslutningar. Det innehåller användarsessions-värden som inloggnings-timeout, session-identifiering, osv.

WC_GENERIC_ACTIVITYDATA

Denna cookie existerar endast om det är en generisk användare (-1002) session. Denna cookie lagrar sessionsvärden såsom storied, langid, kontrakt, osv.

WC_AUTHENTICATION_ID
Till exempel: WC_AUTHENTICATION_-1000

WebSphere Commerce använder en säker autentiseringscookie för att hantera autentiseringsuppgifter. En autentiseringscookie strömmar endast över SSL, och har en tidsstämplad signatur för ökad säkerhet. Denna cookie används för att verifiera användaren över SSL-anslutningar.

WC_PERSISTENT

Denna cookie används för att bestå med användar-ID, språk-ID, och valuta för varje butik-ID som besökts under sessionen. Flera uppsättningar av identifierare kan existera om användaren besöker mer än en butik.

Xvtouser

1002|b8923e6f-8e7f-4bb5-b8ea-791b6d32308b|de112f14-1eb4-488c-b762-95dd78ec8b59|805289602057|G|

Xvtoredirect

domain/locale/virtual-modeleller eller någon annan pdp webbadress lagras här.


Luxottica använder inte profilerings cookies.

11.2 Tredjeparts analytiska cookies

Luxottica använder följande analytiska cookies.

a) Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på användarens dator och möjliggör en analys av deras användning av webbplatsen. Informationen om användningen av denna webbplats som genereras av cookien överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats, kommer användarnas IP-adress först att förkortas av Google, inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera användarnas webbplats användning, för att sammanställa rapporter på webbplatsen verksamhet och för att tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med webbplatsen och internetanvändning till webbplatsens operatör. IP-adresser som överförs från användarnas webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att kombineras med andra Google-data. Användare kan tillåta användning av Google Analytics-cookies, och fortsätta att bläddra på webbplatsen efter att ha läst banderollen på webbplatsen. Men användarna kan förhindra lagring av cookies genom en motsvarande inställning av webbläsaren, men i det här fallet, kommer användare inte till fullo att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Användare kan också hindra Google från att registrera data som genereras av cookien och sådana som avser användarnas användning av webbplatsen (inklusive IP-adress) och vid bearbetning av dessa uppgifter genom att hämta och installera plugin som tillhandahålls under följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=itde). Användare kan förhindra datainsamling av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En bortvald cookie är inställd för att förhindra framtida lagring av dina data när du besöker webbplatsen. Klicka sedan här: Inaktivera Google Analytics Mer detaljerad information om villkoren för användning och dataskydd kan hittas på http://www.google.com/analytics/terms/it.html eller på https://www.google.de/intl/it/policies/. Luxottica påpekar att Google Analytics utvidgades på denna webbplats för att inkludera koden "anonymizeIp" för att säkerställa anonym registrering av IP-adresser (även benämnda IP-Maskering).

b) Adobe Analytics
Denna webbplats använder Adobe Analytics, en webbanalystjänst från Adobe. (“Adobe”). Informationen om användningen av denna webbplats som genereras av cookien överförs i allmänhet till en Adobe-server i USA och lagras där. Mer detaljerad information om villkoren för användning och dataskydd kan hittas på https ://www.adobe.com/privacy/optout.html#4

c) MobileApp Tracking
Denna webbplats använder Mobileapp Tracking, en webbanalystjänst av Tune Inc. (“Tune”). Informationen om användningen av denna webbplats som genereras av cookien överförs i allmänhet till en Tune-server i USA och lagras där. Mer detaljerad information om villkoren för användning och skydd av personuppgifter finns i sekretesspolicy avsnittet på Tune´s webbplats.

g) Google Maps
Luxottica får ingen information om innehållet i de data som överförs och dess användning av Google. Av denna anledning, hänvisas till Google dataskydds förtydligande för ytterligare information: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

11.3 Sociala medier plug-ins

Denna webbplats använder sociala medier plug-ins som tillhandahålls av de viktigaste sociala nätverken (t.ex. facebook.com och twitter.com). När du besöker webbsidan kan sökdata överföras direkt till de som berörs av de sociala nätverken, även utan användarens direkta interaktion. Användaren tillkännager och samtycker till att driften av sociala nätverk "plug-ins hanteras direkt av företaget som förvaltar motsvarande plug-in. När användaren använder plug-ins tillgängliga via webbplatsen (t.ex. inloggning med sina inloggningsuppgifter till ett socialt nätverk, eller länkar sitt Luxottica konto till deras konto på ett socialt nätverk, klickar på Facebook "Like" eller "Dela" -knappen) fastställer användarens webbläsare en direkt förbindelse med servern av det sociala nätverket, som skickar innehållet i plug-in direkt till användarens webbläsare. Luxottica kan därför få uppgifter relaterade till användaren, i enlighet med det sociala nätverkets användarvillkor och sekretesspolicy och kan lägga till denna information till användarens data som redan samlats in genom sina egna tjänster. Om användaren väljer att dela information med sociala nätverk, kommer Luxottica dela data med dem i enlighet med användarens preferenser. Alla uppgifter som kommunicerats till det sociala nätverket kommer att omfattas av sekretesspolicyn och villkoren för det sociala nätverket. För att förhindra dessa sociala nätverk från att samla in personlig information om användaren, kontrollera de relevanta villkoren på det sociala nätverkets webbplats.

Webbplatsen använder främst:

a) Google+
Denna webbplats använder den så kallade "G +1" -knappen på Google Plus sociala nätverk, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google"). Knappen kan kännas igen av "G+1" symbolen. Om användarna är registrerade med Google Plus, kan de använda knappen "G +1" för att uttrycka sitt intresse för webbplatsen och för att dela innehållet på Google Plus. I detta fall lagrar Google både den information som användarna har gett en "G +1" för en av webbplatsernas innehåll, och även information på webbplatsen som användare har visat, genom att göra så. Användares "G +1" kan visas med det namn (och möjligen ett foto om sådant finns) på Google Plus i ytterligare tjänster från Google, till exempel Google-sökning eller användarnas Google profil. Se Googles dataskyddsinformation för syftet med och omfattningen av registrering och vidare bearbetning och användning av data från Google och användarnas rättigheter och inställningsalternativ för att skydda användarnas integritet i detta avseende https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

b) Twitter
Luxottica har integrerat twitter.com webb-meddelandetjänst på webbplatsen. Detta tillhandahålls av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter erbjuder den så kallade "Tweet" -funktionen. Detta kan användas för att skicka meddelanden upp till 140 tecken i längd, även med länkar till hemsidan, på användarens eget Twitter-konto. Om användarna använder Twitter´s "Tweet" -funktion på webbplatser, kommer respektive webbsida med användarnas konto länkas till Twitter och offentliggöras där. Data överförs också till Twitter i denna process. Luxottica får ingen information om innehållet i de data som överförs och dess användning av Twitter. Av denna anledning hänvisas till Twitter dataskydds förtydligande för ytterligare information: http://twitter.com/privacy Twitter ger användaren möjlighet att definiera inställningar för egna dataskydd under följande länk: http://twitter.com/account/settings.

c) Pinterest
Luxottica har integrerat Pinterest tjänsten på webbplatsen, tillhandahållen av Pinterest. Luxottica får ingen information om innehållet i de data som överförs och dess användning av Pinterest. Av denna anledning hänvisas till Pinterest dataskydds redogörelse för ytterligare information: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

d) Tumblr
Luxottica har integrerat Tumblr tjänsten på webbplatsen, tillhandahållen av Tumblr. Luxottica får ingen information om innehållet i de data som överförs och dess användning av Tumblr. Av denna anledning hänvisas till Tumblr dataskydds klargörande för ytterligare information: http://www.tumblr.com/policy/en/privacy

e) Instagram
Luxottica har integrerat Instagram tjänsten på webbplatsen, tillhandahållen av Instagram. Luxottica får ingen information om innehållet i de data som överförs och dess användning av Instagram. Av denna anledning hänvisas till Instagram dataskydds klargörande för ytterligare information: http://instagram.com/about/legal/privacy/

f) Youtube
Luxottica har integrerat Youtube tjänsten på webbplatsen, som tillhandahålls av Google. Luxottica får ingen information om innehållet i de data som överförs och dess användning av Google. Av denna anledning, hänvisas till Google dataskydds förtydligande för ytterligare information: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

g) Facebook
Luxottica har integrerat Facebook tjänsten på webbplatsen, som tillhandahålls av Facebook, med sina "gilla" och "widget". Luxottica får ingen information om innehållet i de data som överförs och dess användning av Facebook. Av denna anledning hänvisas till Facebook dataskydds redogörelse för ytterligare information: https://www.facebook.com/policy.php

Dessutom använder webbplatsen följande tredjeparts analytiska cookies:
- Click Tale;
- Google AdWords;
- Doubleclick floodlight;
- Bings;
- ShopZilla;
- PriceGrabber;
- Commission Junction;
- Criteo;
- Zanox;
- Tealium;
- BazaarVoice;
- Affiliate Window;
- Rakuten;
- Verza;

11.4 Användning av webbsignalen

Luxottica´s webbplats kan ha digitala bilder som redovisas som webbsignaler (ibland också definierade som GIF eller pixeltagg), som även är knuten till användningen av cookies, i syfte att samla in information om hur webbplatsen används. Webbsignaler kan ge vissa typer av information som finns på användarens dator, till exempel tid och datum när sidan besöktes, beskrivning av sidan där webbsignalen hittades eller samma cookies. Dessa webbsignaler kan också hittas i e-postmeddelanden av PR karaktär och inuti nyhetsbrev, för att bekräfta att meddelandet öppnas och läses. Luxottica kan använda tredje part webbsignaler för att underlätta insamling av grupperad statistik om effektiviteten i sina reklamkampanjer eller andra aspekter som rör driften av sina webbplatser.

11.5 Aktivera eller inaktivera cookies och webbsignaler

Användare kan godkänna Luxottica att använda cookies och webbsignaler, för att fortsätta surfa på webbplatsen efter att ha läst banderollen på webbplatsen. Om användarna inte vill detta, bör de ställa in sin webbläsare för att vägra att acceptera cookies. Observera att vägra/inaktivera cookies kan begränsa användbarheten och enkel navigering på webbplatsen.

12. Minderåriga användares data

Denna webbplats är inte avsedd för minderåriga under 18 år och Luxottica samlar inte avsiktligt in personuppgifter från dem. Om någon information om minderåriga oavsiktligt registreras, kommer Luxottica möjliggöra att avbryta det i tid på begäran av användarna

13. Registrerades rättigheter i förhållande till personlig information

Enligt art. 7 Italian Privacy Code, har användarna rätt att erhålla från Luxottica bekräftelse om förekomsten av personlig information som hänvisar till dem och deras kommunikation i begriplig form, användare kan också begära att veta källan av uppgifterna; syften och villkoren för behandling; användare kan också få en uppdatering, korrigering eller integration av uppgifterna. Dessutom kan användare när som helst, återkalla sitt samtycke, begära avbrott i bearbetningen, varvid radering, anonymisering eller blockering av information som hanteras. Användare kan vägra, helt eller delvis, bearbetningen: a) för legitima skäl för databehandling som berör dem; b) i syfte att skicka reklammaterial eller för att utföra marknadsundersökningar eller kommersiell kommunikation. Användarna har också de rättigheter som avses i artiklarna 16-21 GDPR (rätt till bekräftelse, rätt till radering, rätt bearbetningsbegränsning, rätt data portabilitet, rätt att göra invändningar) och rätten att klaga till Supervisor Authority. Dessutom erbjuder Luxottica verktyg för användare att uppdatera och ändra den angivna personliga informationen. I själva verket kan varje registrerad användare komma åt hans/hennes egen information och uppdatera den (t.ex. genom användarkontot). Dessutom är det också möjligt för användare att ändra och uppdatera sina preferenser om hur de vill ta emot e-post eller annan kommunikation från Luxottica. Användare kan också begära att deras information om sitt konto raderas. Du kan även utöva rättigheten när som helst genom att klicka här eller kontakta oss på supportsweden@shop.ray-ban.com. Luxottica kommer att svara inom en rimlig tid, efter att ha kontrollerat användarnas identitet.

14. Kontaktuppgifter

Den uppgiftsansvarige för bearbetningen av användarnas uppgifter är Luxottica S.p.A., med kontor i Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Milano, Italien. Den uppdaterade förteckningen över dataprocessorer och de personer som ansvarar för bearbetningen förvaras på förutsättningen för data uppgiftshanteraren. Om användaren har frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy kan Luxottica kontaktas på följande e-postadress: supportsweden@shop.ray-ban.com

15. Dataskyddsombud

Med verkan från och med den 25 maj 2018 kan dataskyddsombudet som den personuppgiftsansvarige har utnämnt i enlighet med artikel 37 i dataskyddsförordningen (GDPR) kontaktas på följande e-postadress dpo@luxottica.com eller på den adress som anges i klausul 14 i denna sekretesspolicy

16. Ändringar i sekretesspolicy

För juridiska och/eller organisatoriska skäl, kan denna sekretesspolicy genomgå förändringar; Vi föreslår därför att denna integritetspolicy ska kontrolleras regelbundet och att hänvisa till den senaste versionen av den. Om Luxottica gör några förändringar som företaget anser vara viktiga, kommer användarna att informeras via hemsidan.

17. Länkar till tredje parts webbplatser

Medan du surfar, kan innehåll ses som länkas till tredje parts webbplatser. Luxottica kan inte komma åt eller kontrollera cookies eller andra funktioner som används av tredje parts webbplatser, och förfarandena för dessa webbplatser regleras inte av vår sekretesspolicy. Därför bör du kontakta och/eller direkt konsultera dessa tredje parter för ytterligare information om sina förfaranden för integritetsskydd.

SEKRETESS OCH SÄKERHET