DATASKYDDSPOLICY

DATASKYDDSPOLICY

(GÄLLER FR.O.M.27.09.2021)

Webbplatsen Ray-Ban.com som finns tillgänglig via följande länk ray-ban.com/sweden (härefter "Webbplatsen") förvaltas av Luxottica Group S.p.A., som är personuppgiftsansvarig (härefter "Luxottica") vid behandlingen av dina personuppgifter enligt vad som beskrivs i denna dataskyddspolicy (härefter “Dataskyddspolicyn”).

För mer information om Luxotticas behandling av dina personuppgifter läs noggrant de härefter följande avsnitten i Dataskyddspolicyn. 

1. INTRODUKTION OM HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER 

I denna dataskyddspolicy beskrivs hur Luxottica samlar in och behandlar dina personuppgifter i egenskap av användare av Webbplatsen (härefter “användaren", "användare", "registrerad" eller "du") i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (härefter “GDPR”) och det italienska lagdekretet 196/2003, i senast ändrad och implementerad version (härefter "Sekretesskoden").

Som nedan beskrivs mer detaljerat behandlar Luxottica dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig sina produkter och tjänster, samt för att du ska kunna delta i de engagemangsprogram, pristävlingar och evenemang som Luxottica organiserar för sina kunder. Om du vill få de senaste nyheterna, erbjudandena och kampanjerna från Luxotticas värld så kommer Luxottica – med ditt föregående samtycke – att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföringskommunikation till dig enligt dina preferenser och intressen. Luxottica kommer under alla omständigheter att behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt, införa alla nödvändiga säkerhetsåtgärder, och endast ge behöriga personer och tredje parter, såväl i EU som i USA, tillgång till dina personuppgifter under villkor som överensstämmer med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Alla de personuppgifter som du ger oss via Webbplatsen kommer endast att användas för de ändamål och på de sätt som anges nedan.

2. VILKA SLAGS UPPGIFTER ANVÄNDER VI OCH VAR SAMLAS DE IN?

Luxottica behandlar personuppgifter som samlas in direkt från dig såväl som från andra källor i enlighet med vad som anges i listan över kategorier av personuppgifter nedan (härefter samlat kallat “personuppgifter”)

a) Personuppgifter som tillhandahålls direkt av dig.

Luxottica behandlar följande kategorier av personuppgifter som tillhandahålls direkt av dig:

 • Identifierbar information såsom namn och efternamn, e-postadress, användar-ID, lösenord, kön, bosättningsland, postadress och telefonnummer som tillhandahålls under registreringsprocessen; vid skapandet av ett konto på Webbplatsen; när du slutför din inköpsorder; eller när du går med i Luxotticas engagemangsprogram, pristävlingar och evenemang.
 • Finansiell information och data relaterade till ditt kreditkort för köp av produkter via Webbplatsen.
 • Information i korrespondens eller förfrågningar som du skickat till Luxottica eller frågor som Luxottica ställt till dig i samband med rapportering av problem med vår tjänst på Webbplatsen eller köpta produkter.
 • Information relaterad till dina profiler på sociala nätverk: om den är offentlig och om du bestämmer dig för att logga in på Webbplatsen via sociala nätverksapplikationer, eller att länka ditt Luxottica-konto till dina offentliga profiler tillgängliga på sociala nätverk, och dela dina aktiviteter på Webbplatsen på dessa kanaler via insticksprogram (t.ex. Facebook Connect, gilla, dela osv.). Om du bestämmer dig för att dela sådan information kommer personuppgifter som finns publicerade på din sociala nätverksprofil att samlas in av Webbplatsen och behandlas för motsvarande funktioner. Alltså innebär användning av sådana insticksprogram att korresponderande aktiviteter och information relaterade till sociala nätverk delas.

b) Vid köp av receptbelagda glasögon på Webbplatsen kommer Luxottica att – med ditt uttryckliga samtycke – samla in hälsorelaterade uppgifter från det recept som du måste tillhandahålla för köp av receptbelagda glasögon (härefter"Receptuppgifter").

c) Personuppgifter som samlats in genom automatiska spårningssystem när du surfar på Webbplatsen och använder dess tjänster.

Luxottica behandlar de följande kategorierna av personuppgifter som samlats in genom det automatiska spårningssystemet när du surfar på Webbplatsen och använder dess tjänster:

 • Information om din användning av Webbplatsen. Av säkerhetsskäl behandlar Luxottica loggfiler för varje session när användaren loggar in på sitt konto, samt information om betalningstransaktioner – vilka kommer att behandlas av Luxotticas leverantör av e-betalningstjänster.
 • Navigeringsinformation som samlas in när du surfar på Webbplatsen. Luxottica använder vissa tekniker (t.ex. cookies och automatiska spårningssystem) som automatiskt samlar in vissa uppgifter om hur en användare använder Webbplatsen, såsom IP-adress, eller annan unik kod för den enhet (dator, mobil eller andra enheter), som används av användaren för att surfa på Webbplatsen, identifiera sig som registrerad användare eller inte, teknisk information som kan inkludera den URL som används på den plats där en användare befinner sig, webbläsarinformation och språk. Denna information hjälper oss att kontinuerligt förbättra surfupplevelsen och inköpsmekanismer för Luxotticas produkter och tjänster, samt att övervaka Webbplatsens korrekta drift. Denna information innehåller endast statistiska uppgifter om användarens aktiviteter och är inte avsedd att associeras med användarens identifierande uppgifter. Oavsett detta, kan navigeringsdata endast identifiera dig när de matchas med din personliga identifikationsinformation.

För ytterligare information om användningen av personuppgifter som samlas in via cookies och spårningssystem, läs noggrant Luxotticas cookiepolicy som återfinns här

3. FÖR VILKA ÄNDAMÅL OCH VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Luxottica behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

3.1 Avtalsändamål – Vi behöver kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster

Utom för Receptuppgifter behandlar Luxottica dina personuppgifter för de ändamål som är nödvändiga för att kunna tillhandahållande de tjänster och produkter som erbjuds via Webbplatsen, särskilt för de följande avtalsändamålen:

 • för att du ska kunna registrera dig på Webbplatsen och skapa ditt egna konto;
 • för att kunna tillhandahålla de tjänster som är tillgängliga på Webbplatsen (t.ex. förvaltning av registreringsprocessen och tillgång till konto, kontoförvaltning, påminnelser om produkter i kundvagnen m.m.);
 • för att kunna hantera försäljning av produkter och onlinebeställningar och för att kunna förse dig med produkter och tjänster;
 • för att kunna hantera betalningar och e-betalningar, inklusive faktureringsskyldigheter;
 • för att kunna tillhandahålla försäljnings- och efterförsäljningstjänster (inkl. t.ex. bedrägeribekämpning, returer, garantier och kundsupport) och för att kunna skicka driftsrelaterad kommunikation till användarna relaterad till tjänster eller produkter, försäljning och efterförsäljningshjälp;
 • för att kunna uppfylla användares förfrågningar (t,ex, begäran om information bokning av synundersökning, kunna erbjuda funktionen “dela med en vän”, funktionen “åter i lager” m.m.);
 • för att kunna ge dig möjlighet att gå med i Luxotticas engagemangsprogram;
 • För att kunna ge dig möjlighet att delta i de tävlingar, pristävlingar och initiativ som erbjuds av Luxottica.

De databehandlingsaktiviteter som sker för avtalsändamål är nödvändiga för att kunna tillhandahålla de ifrågavarande produkterna och tjänsterna. Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för sådana ändamål kommer Luxottica inte att kunna tillhandahålla de ifrågavarande produkterna och tjänsterna.

Vad gäller Receptuppgifter, får Luxottica endast behandla dessa efter ditt uttryckliga föregående samtycke, i enlighet med artikel 9 i GDPR, om receptbelagda glasögon ska kunna köpas genom Webbplatsen. Om du inte ger detta uttryckliga samtycke för behandling av dina Receptuppgifter för de ovan nämna ändamålet kommer du alltså inte att kunna köpa receptbelagda glasögon genom Webbplatsen.

3.2 Rättsliga ändamål – Vi måste kunna säkerställa att vi uppfyller rättsliga skyldigheter

Luxottica kan komma att behandla dina personuppgifter för att säkerställa efterlevnad av rättsliga skyldigheter, och särskilt för följande rättsliga ändamål:

 • för att uppfylla krav i lagar, förordningar, protokoll och nationell lagstiftning, samt i EU-lagstiftning; och
 • för att kunna implementera myndighetsbeslut.

De databehandlingsaktiviteter som sker för rättsliga ändamål är nödvändiga eftersom de är obligatoriska enligt tillämplig lagstiftning. Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för sådana ändamål kan du inte använda Webbplatsen.

3.3 Marknadsföringsändamål – Du kan bestämma om du vill att vi använder dina personuppgifter för våra marknadsföringsrelaterade aktiviteter

Utom för Receptuppgifter, behandlar Luxottica utan ditt föregående samtycke dina personuppgifter, för de följande marknadsföringsändamålen:

 • För att skicka kommersiella meddelanden och erbjudanden, samt regelbundna uppdateringar (t.ex. via e-post, telefon, SMS/MMS, posttjänst, socialt nätverk eller nyhetsbrev) relaterade till Luxotticas produkter, tjänster, initiativ och evenemang. Vidare, enligt artikel 130, punkt 4 i den italienska Sekretesskoden kan Luxottica dessutom, om du redan är Luxottica-kund, komma att skicka kommersiell kommunikation till dig via e-post om liknande produkter, evenemang och tjänster som du tidigare erhållit, såvida du inte motsätter dig sådan behandling vid tidpunkten för insamlingen och i samband med varje meddelande. Du kan när som helst välja bort detta genom att följa de instruktioner som finns tillgängliga i all kommunikation.
 • För att genomföra statistiska analyser av kundgruppen.

De databehandlingsaktiviteter som genomförs för marknadsföringsändamål är antingen beroende av ditt föregående samtycke, eller invändning vad gäller ovan nämna artikel 130, punkt 4 i den italienska Sekretesskoden. Du har full frihet att besluta att inte tillhandahålla personuppgifter för marknadsföringsändamål och du kan också senare återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter som redan lämnats ut. I sådant fall kommer Luxottica inte att skicka dig marknadsföringskommunikation med uppdateringar om erbjudanden och kampanjer för Luxotticas produkter, tjänster och initiativ.

3.4 Segmenterings- och profileringsändamål – Du kan bestämma om du vill ha marknadsföringskommunikation som passar dina behov bättre

Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan Luxottica komma att behandla dina personuppgifter för segmenteringsändamål dvs. analysera dina personuppgifter utifrån hur mycket du spenderat, produktkategori, födelsedatum och köpmetoder i samband med aktiviteter som utförs för marknadsföringsändamål. Dessa aktiviteter utförs av Luxottica på den grunden att det ligger inom ramen för Luxotticas berättigade intressen för att kunna tillhandahålla en tjänst som passar dina behov, dock med lämpligt iakttagande av din rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Behandling av personuppgifter för segmenteringsändamål ligger inom ramen för ändamålet berättigade intressen, se mer i följande stycke.

Om du samtyckt till installation av cookies och annan teknik (vilket du uppmanas till i en banderoll på vår Webbplats) utöver vad som anges ovan, behandlar Luxottica dina personuppgifter för profileringsändamål för att kunna analysera dina intressen och preferenser, inklusive surfdata, särskilt besökta sidor och produkter på Webbplatsen, för att kunna erbjuda personliga tjänster och skicka riktad marknadsföringskommunikation utifrån detta. Denna aktivitet utförs av Luxottica på den grunden att det ligger inom ramen för Luxotticas berättigade intressen för att kunna tillhandahålla en tjänst som passar dina behov, dock med iakttagande av dina rättigheter utifrån det samtycke som getts genom cookie-banderollen och i enlighet med vår cookiepolicy. Aktiviteten kommer att göra det möjligt för Luxottica att tillhandahålla en tjänst till dig som bättre passar din profil. Det berättigade intresset är Luxotticas behov av att kunna optimera marknadsföringskommunikation balanserat med behovet av att kunna förse dig med den information som vi tycker är relevant för dig.

3.5 Berättigade intresseändamål – Intresseavvägningen mellan Luxotticas och dina intressen är tillräckligt balanserad, om du inte motsätter dig den

Utöver behandling för segmenterings- och profileringsändamål behandlar Luxottica även dina personuppgifter för ytterligare ändamål inom ramen för våra berättigade intressen, och särskilt:

 • för att kunna framföra eller försvara rättsliga anspråk i domstolsprocesser eller i administrativa eller utomrättsliga processer som rör Luxotticas rättigheter, bolag i företagsgruppen och/eller deras företrädare, aktieägare, tjänstemän och styrelseledamöter;
 • för att möjliggöra teknisk drift av Webbplatsen och dess operativa funktioner, inklusive för att lösa eventuella tekniska problem, utföra tester, uppdateringar och uppgraderingar som inte kan utföras med icke-personuppgifter;
 • för att förebygga eller identifiera bedrägerier och missbruk av Webbplatsen eller mot Luxotticas företagsgrupp och/eller användare av Webbplatsen;
 • för att kunna slutföra en potentiell fusion, försäljning av tillgångar, överföring av hela eller en väsentlig del av verksamheten, eller annan finansiell transaktion genom att, som en del av denna transaktion, avslöja och överföra personuppgifter till den tredje part eller de parter som är berörda av transaktionen;
 • för att kunna utföra kundundersökningar och marknadsföringsforskning relaterad till Luxotticas produkter och tjänster genom post, telefon eller e-post; och för att kunna anonymisera personuppgifter för att utföra statistiska analyser.

Behandlingen av dina personuppgifter baserat på ovan nämnda berättigade intresseändamål och segmenteringsändamål utförs i enlighet med artikel 6, punkt f) i GDPR, för att Luxottica ska kunna bevaka sina berättigade intressen, samtidigt som en intresseavvägning görs mot ditt intresse av att databehandling endast utförs om det är absolut nödvändigt för sådana ekonomiska aktiviteter. Sådana databehandlingsaktiviteter är inte obligatoriska och du kan när som helst invända mot sådan databehandling på de sätt som beskrivs i denna Dataskyddspolicy. I sådant fall kommer Luxottica inte att utföra någon databehandling för sådana ändamål, utom i de fall Luxottica visar att det finns legitima argument för detta eller om den utförs i enlighet med Luxotticas rättigheter enligt artikel 21 i GDPR.

4. VILKA METODER ANVÄNDER VI FÖR ATT SKYDDA DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter sker elektroniskt och manuellt endast inom de gränser som krävs för att fullfölja de ändamål som anges ovan.

Luxottica åtar sig att skydda användarnas personuppgifter. Lösenordet är ett av de skyddsmekanismer som finns för ditt konto. Användare uppmanas därför att använda ett lösenord som är tillräckligt säkert, att detta förvaras på ett säkert sätt med begränsad tillgång till det på egna datorer och webbläsare och att utloggning görs efter besök på Webbplatsen. Alla personuppgifter som användarna tillhandahåller lagras på säkra servrar med vidtagande av lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från icke-auktoriserad åtkomst, för att upprätthålla att personuppgifterna är korrekta och för att garantera korrekt användning av information. Vidare används ett säkert system för auktorisering av kreditkortsinformation och identifiering av bedrägliga aktiviteter. Luxottica använder SSL-standard (“Secure Sockets Layer”) för att skydda dina personuppgifters sekretess.

5. MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Luxottica kan komma att kommunicera dina personuppgifter till:

 • tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster eller hjälp och rådgivning till Luxottica och därför anförtrotts behandlingsverksamhet med särskild, men inte uteslutande, hänvisning till teknik, redovisning, administration, juridik, försäkring, IT, marknadsföring och dataanalysfrågor;
 • företag som ingår i Luxotticas företagsgrupp;
 • personer och myndigheter vars rätt till tillgång till personuppgifter följer av lag, andra författningar eller regler som utfärdats av behöriga myndigheter;
 • en potentiell köpare av Luxottica och dess enheter till följd av en fusion eller annan förändring som rör Luxottica, och
 • behöriga myndigheter.

De ovannämnda mottagarna kommer att behandla dina personuppgifter som personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden eller personer som ansvarar för behandlingen, beroende på omständigheterna.

En fullständig lista över personuppgiftsbiträden finns på begäran till Luxottica tillgänglig på de sätt som anges i denna Dataskyddspolicy.

6. VART ÖVERFÖRS DINA PERSONUPPGIFTER?

Luxottica kan komma att överföra dina personuppgifter till de mottagare som anges ovan, även de som är belägna utanför Europeiska unionen, särskilt i USA. För överföringar från EU till länder som av den Europeiska kommissionen inte anses ha tillräckligt skydd har företaget infört passande och lämpliga skyddsåtgärder för att skydda personuppgifterna. Personuppgifterna överförs alltså med efterlevnad av de krav och skyldigheter som gäller enligt tillämpliga dataskyddslagar, per artikel 44ff i GDPR. För ytterligare information om de passande eller lämpliga skyddsåtgärderna och hur man kan få en kopia av dem kan användaren kontakta Luxottica på de sätt som anges i denna Dataskyddspolicy.

7. HUR LÄNGE LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER AV LUXOTTICA?

Luxottica behåller personuppgifter endast under den tid som är absolut nödvändig för att uppnå de ändamål för vilka personuppgifter samlades in och behandlades, inklusive en eventuell lagringsperiod som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Luxottica kommer att behandla dina personuppgifter för avtalsenliga och berättigade intresseändamål under avtalets löptid (om ett konto skapats på Webbplatsen, ett köp gjorts eller relaterat till tjänster som tillhandahålls av Luxottica) och i 10 år efter en försäljning eller att en tjänst inte längre tillhandahållsa.

Personuppgifter som behandlas för rättsliga ändamål kommer att lagras under den period som är absolut nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning.

Vidare, för marknadsförings- och profileringsändamål, inklusive segmenteringsändamål, kommer personuppgifter dessutom att behandlas i 7 år från det senaste köpet och/eller från den senaste kontakten med dig (t.ex. prenumeration på en pristävling, deltagande i ett evenemang, öppnande av ett nyhetsbrev) med undantag för rätten att när som helst återkalla det samtycke som tillhandahållits eller att invända mot behandlingen.

8. ÄR DU MINST 16 ÅR GAMMAL?

Den personuppgiftsbehandling som beskrivs denna policy gäller inte för minderåriga 16 år och yngre.

Om några personuppgifter från minderåriga oavsiktligt skulle registreras kommer Luxottica inom rimlig tid att radera dem på användarens begäran.

9. HUR UTÖVER DU DE RÄTTIGHETER DU HAR AVSEENDE DINA PERSONUPPGIFTER?

Du kan när som helst utöva de följande rättigheterna:

a) Att från Luxottica få bekräftelse på förekomst av personuppgifter, information om vilka de är och dess källa, verifikation av dess riktighet, samt också möjlighet att begära dess integration, uppdatering eller ändring.

b) Att begära radering, anonymisering eller begränsning av behandling av personuppgifter som behandlas i strid med tillämplig lagstiftning.

c) Att helt eller delvis, med legitima skäl, invända mot behandlingen av personuppgifterna.

d) Att återkalla ditt samtycke till behandling av uppgifterna (om och i den utsträckning som ett sådant samtycke är nödvändigt).

e) Att begära att Luxottica begränsar behandlingen av dina personuppgifter när:

 • du bestrider personuppgifternas riktighet, tills dess Luxottica har vidtagit tillräckliga åtgärder för att korrigera eller verifiera dess riktighet;
 • behandlingen är olaglig men du inte vill att vi ska radera dina personuppgifter;
 • Luxottica inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingen, men du kräver dem för att lämna in, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
 • du har invänt mot behandling som är motiverad av berättigade intressen, i avvaktan på verifiering om Luxottica har tvingande berättigade skäl att fortsätta behandlingen.


f) Att invända mot behandlingen av dina personuppgifter vid behandling baserad på berättigat intresse, såvida inte Luxottica visar att det finns tvingande legitima skäl för behandlingen eller den krävs för att framföra, utöva eller försvara ett rättsliga anspråk.

g) Att begära radering av dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

h) Att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter, om du vill föra över dina personuppgifter till dig själv (dataportabilitet) eller en annan leverantör, när Luxottica förlitar sig på ditt samtycke eller det faktum att behandlingen är nödvändig för tillhandahållande av tjänsterna och personuppgifterna behandlas automatiskt.

i) Att framföra ett klagomål till relevant datatillsynsmyndighet.

Om användaren avlider kan de ovannämnda rättigheter enligt artikel 2l i Sekretesskoden utövas av en annan person med sådan rättighet ("Efterträdaren") om denna har ett eget intresse, agerar för användaren eller det finns familjeskäl som behöver skyddas. Användaren kan uttryckligen se till att någon Efterträdare inte utövar ovan nämnda rättigheter genom att skicka en begäran till den e-postadress som anges nedan. Användaren kan när som helst på samma sätt dra tillbaka eller ändra en sådan begäran.

Du kan när som helst utöva några av de ovan nämnda rättigheterna genom att klicka här. Luxottica kommer att svara inom en rimlig tidsram (i vilket fall inom den tid som krävs enligt lag) efter att användarens identitet verifierats.

Luxottica erbjuder också verktyg så att användare kan uppdatera och ändra personuppgifter. Varje registrerad användare har tillgång till sin egen information och kan uppdatera denna (t.ex. genom användarkontot). Det är också möjligt för användare att ändra och uppdatera sina preferenser för e-post och annan kommunikation från Luxottica. Användare kan också begära att deras information ska raderas.

10. HUR KONTAKTAR DU LUXOTTICA?

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Luxottica Group S.p.A., med registrerat säte på Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Milano, Italien.

Om du har frågor eller kommentarer rörande Dataskyddspolicyn eller om någon databehandling som utförs av Luxottica kan du kontakta Luxottica via länken som finns tillgänglig i det föregående stycket.

11. HUR KONTAKTAR DU VÅRT DATASKYDDSOMBUD?

Luxottica har utsett ett dataskyddsombud enligt artikel 37 i GDPR, som kan kontaktas på följande e-postadress dpo@luxottica.com eller genom adressen till Luxottica som anges i avsnittet "HUR KONTAKTAR DU LUXOTTICA?" i denna Dataskyddspolicy.

12. HUR HÅLLER DU DIG UPPDATERAD OM ÄNDRINGAR I DATASKYDDSPOLICYN?

Ändringar kan komma att göras i denna Dataskyddspolicy av rättsliga och/eller organisatoriska skäl. Vi förslår därför att du regelbundet kontrollerar Dataskyddspolicyn för hänvisning till den senaste versionen. I vilket fall kommer meddelanden att skickas om ändringar och den senaste versionen av Dataskyddspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på Webbplatsen.

13. Användning av cookiese

13.1 Vad är cookies?   

En cookie är en liten textfil som vanligtvis består av bokstäver och siffror och som överförs och lagras, under en tid som bestäms av operatören, på den enhet som används av användaren (en dator eller en mobil enhet) när användaren kommer åt webbplatsen. Till exempel identifierar vissa cookies unikt en enhet och skiljer den från en annan.

Observera att andra liknande tekniker som används för att samla in information om enheten du använder, till exempel pixeltaggar, webbfyrar eller plugin-program för sociala nätverk, också tillhör den allmänna kategorin ”cookies”.

13.2 Varför vi använder cookies

Vissa cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och ge användaren en bra surfupplevelse, till exempel att helt enkelt flytta från en sida på webbplatsen till en annan och tillhandahålla de tjänster som planeras däri (t.ex. köpa och betala för glasögon). Andra cookies är nödvändiga för att göra surfningen enklare och snabbare, t.ex. genom att komma ihåg registreringsuppgifter eller innehållet i varukorgen, eller för att göra surfningen så mycket i linje med användarens preferenser och egenskaper som möjligt. Dessutom är vissa cookies användbara för att förse webbplatsens operatör med information som kan användas för statistiska ändamål, till exempel för att veta antalet anslutna användare, samt för att skicka personliga marknadsföringsmeddelanden eller för att säkerställa en direkt koppling till sociala nätverk.

13.3 Vilken information cookies innehåller

Informationen som samlas in i form av cookies avser i allmänhet information om användarens enhet, såsom IP-adress, inloggningsuppgifter, operativsystem och plattform som används, tidszonsinställning, ursprungsland, information om besök på webbplatsen inklusive webbadressen, besökstiden, söktermer som skrivits in på webbplatsen, produkter som visats eller placerats i varukorgen, sidsvarstider, hämtningsfel och information om sidinteraktion, till exempel antalet klick eller surfmönster.

I allmänhet är denna information inte tillräcklig för att identifiera användaren personligen, men den kan vara det om den läses i kombination med varandra eller med ytterligare information som samlas in av Luxottica eller en tredje part.

Vi har kodat och utformat cookies beroende på hur länge de lagras på användarens enhet, den part som installerar och hanterar dem och framför allt de ändamål för vilka de är installerade.

a) Term

Sessionscookies definieras som cookies installerade när webbplatsen öppnas och raderas när webbläsaren stängs, eller när webbplatsen är stängd eller sessionen upphör att gälla. Informationen lagras således tillfälligt och gör det möjligt att till exempel upprätthålla navigeringen.

Permanenta cookies är cookies som lagras på användarens enhet under en period som är förutbestämd av operatören, även efter att webbläsaren har stängts. De tillåter till exempel att användarens namn och lösenord sparas eller så kommer de ihåg inställningarna, så att användaren inte behöver ange dem igen när webbplatsen öppnas.

b) Vem installerar cookies

Förstapartscookies är de som installeras och hanteras direkt av Luxottica. Å andra sidan installeras tredjepartscookies av en operatör via en domän som skiljer sig från den webbplats där användaren surfar och kontrolleras inte direkt av Luxottica. Så är till exempel fallet med de statistiska analyscookies som installerats av Google Analytics eller när webbplatsen innehåller delar från annonsplattformar eller andra tjänster. Installation av tredjepartscookies är dock föremål för förhandsgodkännande från Luxottica.

c) Syftet med de cookies som Luxottica använder på denna webbplats

- Absolut nödvändiga (eller tekniska) cookies: de säkerställer att webbplatsen fungerar korrekt och att de tjänster som finns på den fungerar korrekt. De gör det till exempel möjligt att känna igen språket i det land från vilket användaren ansluter och att spara de val som görs på bannern som innehåller den korta sekretesspolicyn (samtycke till användning av cookies) och på så sätt undvika att behöva göra valet igen varje gång webbplatsen nås, för att slutföra ett produktköp. De förbättrar också användarupplevelsen genom att lagra inloggningsuppgifter eller förvalda produkter i varukorgen.

De används uteslutande för att säkerställa webbplatsens grundläggande funktionalitet och därför krävs inte användarens förhandsgodkännande för deras installation. Användaren kan ställa in sin webbläsare för att blockera dessa cookies, men som ett resultat kommer vissa eller alla delar av webbplatsen inte att fungera.

- Analytiska cookies: vissa installeras och hanteras direkt av Luxottica och används för att analysera hur webbplatsen används, för att räkna åtkomster, trafikkällor, sidor som visas, så att operatören kan göra ändringar och förbättringar på webbplatsen. De får endast samla in uppgifter i anonym form för statistiska ändamål.
Andra analytiska cookies kan istället installeras av tredjeparter för att spåra användarens aktivitet på webbplatsen och inhämta användbar information för Luxottica.
För att hjälpa användaren att fatta ett mer välgrundat beslut om huruvida hen ska samtycka till insamling av sådana cookies kan du läsa Googles respektive sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy?hl=sv) eller besöka: https://www.youronlinechoices.com/se/

- Marknadsförings- och profileringscookies: de spårar användarens navigering på webbplatsen, vilket gör det möjligt att skapa personligt innehåll på webbplatsen, visa användarprodukter av deras intresse eller som liknar dem som redan visats, skicka reklammeddelanden i enlighet med de preferenser som uttrycks: vägran eller återkallande av samtycke kommer inte att störa möjligheten att komma åt eller surfa på webbplatsen. Andra analytiska cookies kan istället installeras av tredjeparter för att spåra användarens aktivitet på webbplatsen och inhämta användbar information för Luxottica.
För att hjälpa användaren att fatta ett mer välgrundat beslut om huruvida hen ska samtycka till insamling av sådana cookies kan du läsa Googles respektive sekretesspolicyer om Google Adsense (https://policies.google.com/privacy?hl=sv) eller besöka https://www.youronlinechoices.com/se/

- Cookies för sociala nätverk: dessa gör det möjligt för användaren att använda de olika sociala nätverksfunktionerna tack vare användningen av plugin-program, integrerade på vår webbplats, vilket möjliggör en direkt anslutning till den sociala nätverksservern. Plugin-programmet hanteras av en tredje part. Dessa cookies är inte nödvändiga för surfning. För information om användningen av cookies via sociala nätverk och för att ge informerat samtycke uppmanar vi användaren att konsultera de sociala nätverkens respektive sekretesspolicyer:

Facebookhttps://sv-se.facebook.com/about/privacy/

Googlehttps://policies.google.com/privacy?hl=sv

Twitterhttps://twitter.com/en/privacy

Instagramhttps://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

YouTubehttps://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=sv

Pinterest: https://policy.pinterest.com/sv/privacy-policy

Tumblr:https://www.tumblr.com/privacy/en

13.4 En kort guide för hantering av cookies: hur du installerar och tar bort dem

Strikt nödvändiga cookies, som möjliggör webbplatsens grundläggande funktioner, installeras automatiskt när webbplatsen öppnas, utan att samtycke krävs. När det gäller de andra kategorierna av cookies, för vilka det är nödvändigt att ge samtycke eller inte ge det, kommer användaren första gången på webbplatsen att se en cookie-banner (Integritetspreferenser) som innehåller den korta sekretesspolicyn och en länk till cookiespolicyn. Om användaren redan har kommunicerat sina preferenser via cookie-bannern visas cookie-bannern inte längre automatiskt om användaren kommer åt webbplatsen igen under de kommande 6 månaderna. Användaren kan dock när som helst visa och ändra sina preferenser via integritetscentret.

Men om samtycke redan har getts till användningen av cookies måste användaren ta bort dem via inställningarna i sin webbläsare för att de cookies som samlats in innan de återkallas ska raderas. Nedan följer instruktioner om hur du ändrar cookieinställningarna i de webbläsare som oftast används av användare:

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft EdgeSafariInternet Explorer

Listan över cookies och liknande teknologier som används på denna hemsida finns här

13.5 Vem har tillgång till information som samlas in via cookies

Med hänvisning till de cookies som Luxottica installerat får endast Luxotticas personal, som tidigare utbildats i och instruerats att utföra sådana uppgifter, tillgång till den information som samlas in via cookies. Med hänvisning till tredjepartscookies samlas information in och används av Luxottica och av externa parter kopplade till Luxottica genom ett avtalsförhållande. För ytterligare information om behandling av personuppgifter och om våra samarbeten med tredje part, se denna sekretesspolicy.

DATASKYDDSPOLICY