RAY-BAN META FAQ

Ray-Ban Meta smart glasses identifieras tydligt på ramen och fodralet. Du kan kolla in följande funktioner på varje par: 

• Produktnamnet anges på insidan av den högra skalmen 
• Meta-logotypen sitter på den högra skalmens gångjärn 
• Laddningsfodral med Ray-Ban | Metalogotyp tryckt på insidan 

Du kan köpa Ray-Ban Meta smart glasses på Ray-Ban.com, i officiella Ray-Ban-butiker och från certifierade Ray-Ban-återförsäljare (online och i butik). För närvarande finns de att köpa i USA, Kanada, Storbritannien, Irland, Österrike, Belgien, Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, Finland, Norge, Danmark, Sverige och Australien. De finns också tillgängliga på  utvalda marknader via Meta-webbplatsen. 

Gå in på vår butikssökare och ange din adress eller ditt postnummer. Markera sedan "Välj butiker med Ray-Ban Meta smart glasses". På kartan och i ortslistan kommer du att se vilka butiker närmast dig som har Ray-Ban Meta collection. 

Vi levererar Ray-Ban Meta collection till alla de länder som stöds: USA, Kanada, Storbritannien, Irland, Österrike, Belgien, Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, Finland, Norge, Danmark, Sverige och Australien, men vissa regionala undantag gäller. Se vår leveranspolicy för mer information. 

Du kan välja mellan standardfrakt och snabbfrakt i alla de länder som stöds. De leveransalternativ som finns tillgängliga för din adress anges i kassan.

Du kan se och ladda ner tillverkarens garantipolicy för Ray-Ban Meta här.  

Ray-Ban Meta smart glasses returneras sällan, men om du tror att dina smart glasses är defekta och returtiden har löpt ut kan du lämna ett garantianspråk för reparation eller utbyte. För att lämna in ett anspråk behöver du produktens serienummer och inköpsbevis. Garantin gäller endast i ett eller två år från köpet, beroende på inköpsland.

Ray-Ban Meta smart glasses returneras sällan, så vi beklagar att något inte fungerade angående ditt köp.
Ray-Ban Meta smart glasses som köpts online kan returneras via post. 

Följ dessa steg för att returnera dina Ray-Ban Meta smart glasses via post:
- Kontakta kundtjänst som bedömer glasögonens skick och ordnar returen åt dig.
- Importera alla dina inspelningar till din telefon eller till Meta View-appen.
- Fabriksåterställ glasögonen för att ta bort dina personuppgifter och radera dina inspelningar.
- Stäng av glasögonen. 
- Lägg glasögonen i den ask de levererades i. Förutom glasögonen ska du även lägga tillbaka alla tillbehör, inklusive laddningsfodralet. Om asken inte längre finns kvar eller inte är i lämpligt skick, ska du be kundtjänst om ett returkit. Då skickar vi dig allt du behöver för att kunna slutföra returen. Följ de leveransanvisningar som finns på din ask, eller ladda ner instruktionerna här

För att använda Ray-Ban Meta SMART GLASSES måste du ansluta dina glasögon till en smart telefon och Meta View-appen. Här är hela checklistan:

- Smart telefon med ett nyligen lanserat operativsystem: Android 10 och senare (med platstjänster aktiverade) eller med iOS 14.4 och senare. Se hela listan över telefoner som stöds här

- Trådlöst internet

- USB-C-laddningskontakt (om den laddas från ett eluttag och inte direkt från en USB-punkt)

- Ett giltigt Meta-konto

- Meta View-appen (går att ladda ned från App Store eller genom att skanna denna QR-kod)

Dina Ray-Ban Meta SMART GLASSES levereras med följande tillbehör och användarmanualer:

- Laddningsfodral

- Snabbstartsguide (kan även laddas ner här

- Säkerhets- och garantiguide (kan även laddas ner här

- Instruktioner för beställning av receptbelagda linser (kan även laddas ner här )

- Rengöringsduk

Du kan ladda ned Ray-Ban Meta collection tillhörande app Meta View från Apple App Store eller Google Play. Ladda ned nu

Observera: Appen är endast tillgänglig för nedladdning i länder som stöds.

NÄR DU FÖRST PACKAR UPP DINA RAY-BAN SMART GLASSES:

1. Ta bort plastfliken mellan fodralet och glasögonen

2. Se till att dina glasögon är omdockade inuti fodralet

3. Vänta tills LED-lampan börjar blinka blått

4. Din enhet är nu redo att parkopplas


MANUELLT:

1. Placera dina glasögon inuti fodralet

2. Tryck och håll ned knappen på baksidan av fodralet i minst 5 sekunder

3.Vänta tills LED-lampan börjar blinka blått

4. Din enhet är nu redo att parkopplas


SÅ PARKOPPLAR DU DINA SMARTA GLASÖGON MED DIN TELEFON:

1. Ladda ner Meta View-appen från din appbutik och logga in med ditt Meta-konto.

2. Ladda ner Meta View-appen från appbutiken och logga in med ditt Meta-konto.

3a. Aktivera Bluetooth-inställningen på din telefon. Skjut och håll strömbrytaren mot linsen tills aviseringslampan börjar blinka vitt och släpp den sedan. Börja med att sätta på glasögonen. Skjut och håll kvar strömbrytaren mot linsen tills meddelandelampan börjar blinka vitt och släpp sedan upp den. (Om du inte kan slutföra det här steget fortsätter du till 3b, annars går du vidare till steg 4).

3b. Dina glasögon måste vara fulladdade innan parkopplingen. Om du behöver ladda dina glasögon, placerar du dem i laddningsfodralet och ansluter fodralet till en strömkälla innan du går vidare till steg 4.

4. Sätt glasögonen i Bluetooth-parningsläge. Vik ned båda skalmarna och håll ned inspelningsknappen uppepå skalmarna i 12 sekunder tills LED-lampan på insidan av bågarna börjar blinka blått. Dina glasögon visas i appen när de är i ihopparningsläge, vilket kan ta upp till 10 sekunder.

5. Fortsätt att följa instruktionerna i Meta View-appen för att slutföra installationen av dina glasögon.

6. Njut av att utforska världen på ett nytt sätt med Ray-Ban Meta-kollektionen.

View-appen finns illustrerade inställningssinstruktioner.

Dina glasögon använder Wi-Fi på två olika sätt:

- För normal användning ansluter appen till ditt Wi-Fi-nätverk.

- När du importerar inspelningar eller installerar firmware-uppdateringar ansluter appen direkt till dina glasögons tillfälliga Wi-Fi-nätverk.

Ray-Ban Meta SMART GLASSES är vattentäta enligt IPX4. IPX4-klassificering betyder att dina glasögon är säkra även om du överraskas av lätt regn när du bär dem. Det räcker med att du tar av glasögonen så fort du kan och torka dem helt torra.

Produkten är inte utformad för att klara av nedsänkning eller långvarig exponering för vatten eller andra vätskor. Om de kommer i kontakt med vatten ska du torka av produkten noggrant och rensa laddningspunkterna från eventuellt skräp.

Du hittar fullständiga skötsel-, säkerhets- och användningsanvisningar i den säkerhets- och garantiguide som medföljde dina glasögon. Du kan också ladda ner dem här

Du hittar serienumret för Ray-Ban Meta collection på två ställen:

1. I Meta View-appen under: Inställningar - Välj dina glasögon - Glasögon & integritet - Dina glasögon - Om dina glasögon
2. Tryckt på insidan av glasögonens vänstra skalm

Ray-Ban Meta SMART GLASSES kan endast kopplas till ett Meta-konto åt gången. Om du vill sälja eller ge bort dina glasögon till någon annan måste du göra en fabriksåterställning. Du kan göra detta själv, eller så kommer personen som tar över glasögonen att uppmanas att genomföra en fabriksåterställning när denne försöker logga in med sitt konto.

När Ray-Ban Meta smarta glasögon genomgår en fabriksåterställning raderas alla inspelningar och alla kopplingar mellan glasögonen och ditt Meta-konto permanent.

Gör på följande sätt för att göra en fabriksåterställning:

1. Se till att glasögonen är helt påslagna och inte används

2. Skjut strömbrytaren hela vägen till höger och håll kvar samtidigt som du håller ned inspelningsknappen

3. När meddelandelampan lyser med fast orange sken släpper du först upp inspelningsknappen och sedan strömbrytaren

4. Fabriksåterställningen är klar när meddelandelampan släcks

Ray-Ban Meta SMART GLASSES kan endast kopplas till ett giltigt Meta-konto åt gången. Du måste fabriksåterställa dina glasögon innan någon annan kan använda dem.

Om du vill titta på produktgenomgången en gång till för att lära känna dina glasögon följer du dessa steg:

1. I Meta View-appen trycker du på Inställningar - Välj dina glasögon - Glasögon och integritet - Dina glasögon - Om dina glasögon - Produktrundtur

Du behöver ett Meta-konto för att logga in på Meta View-appen. Både nya och befintliga användare har möjlighet att skapa ett nytt Meta-konto eller att logga in med ett befintligt. Du kan skapa ett nytt konto genom att logga in med e-post, Facebook eller Instagram. När du skapar ett konto ska du ange grundläggande information som namn, födelsedag och e-postadress.

En befintlig användare som byter till ett Meta-konto i Meta View-appen har 60 dagar på sig att koppla sina glasögon för att slutföra migreringen. Om migreringen inte slutförs inom 60 dagar måste du göra en fabriksåterställning (vilket leder till att foton och videor som lagrats på glasögonen och ännu inte importerats till appen går förlorade). 

Du kan när som helst kontrollera om dina glasögon är uppdaterade eller uppdatera dem genom att gå till Inställningar > Dina glasögon > Uppdatera glasögon.

Du kan när som helst kontrollera om dina glasögon är uppdaterade eller uppdatera dem genom att gå till Inställningar > Dina glasögon > Uppdatera glasögon.

Så laddar du dina glasögon
För att ladda dina glasögon, placerar du dem på näsryggen inuti laddningsfodralet*. Detta är det enda sättet att ladda glasögonen. Du vet att dina glasögon laddas när fodralets LED-lampa blinkar efter att du har dockat glasögonen och stängt fodralet. Du kan också se en laddningsikon i Meta View-appen.
*Första gången du laddar dina glasögon måste du ta bort den skyddande plastfliken från de laddningsanslutningar i metall som sitter på fodralet. 


Så laddar du ditt fodral 
För att ladda ditt laddningsfodral, ansluter du fodralet till en strömadapter med en USB-C-kabel och ansluter det till framsidan av laddningsfodralet. Detta är det enda sättet att ladda laddningsfodralet. Se avsnittet Felsökning om du har problem med att ladda laddningsfodralet. (Cell C6)

Laddningssäkerhet 
Se garanti- och säkerhetsguiden för säkerhetsinformation gällande laddning av Ray-Ban Meta Collections.  

Det tar cirka 75 minuter att fulladda glasögonen i laddningsfodralet. Det tar bara 22 minuter att ladda glasögonen till 50 % i laddningsfodralet.

Det finns två sätt att kontrollera laddningsnivån för dina glasögon och ditt fodral: 

1. Använd fodralets LED 
Ditt laddningsfodral har en LED-indikator på framsidan som visar laddningsstatus för fodralet eller glasögonen. När du öppnar fodralet utan att glasögonen finns inuti, kommer LED-lampan att visa laddningsnivån på ditt fodral. Grönt betyder att ditt fodral är laddat till över 80 %, och orange betyder att det är laddat till mindre än 80 %. Om det blinkar rött betyder det att ditt fodral har slut på batteri. Om du öppnar fodralet när dina glasögon laddas inuti det, kommer LED-lampan att visa laddningsnivån för dina glasögon. Rött betyder att fodralet har slut på batteri eller att dina glasögon inte laddas, grönt betyder att dina glasögon är fulladdade, och blinkande orange betyder att dina glasögon håller på att laddas. Om ditt fodral är anslutet till en strömkälla, kommer LED-lampan att förbli tänd. Om ditt fodral inte är anslutet till en strömkälla, kommer LED-indikatorn att visa laddningsnivån i 8 sekunder. 


2. Använd Meta View-appen
När dina glasögon är anslutna till appen kommer du att kunna se laddningsstatus på huvudskärmen uppe till vänster. Du kan också se laddningsstatus i Inställningar. För att se fodralets laddningsnivå i appen, dockar du dina glasögon i laddningsfodralet. 

Upp till fyra timmar med en enda laddning, och upp till 36 timmar med ett fulladdat fodral. Ett fulladdat fodral har upp till 32 timmars laddning. Antalet timmar varierar beroende på hur du använder funktionerna. 

12 MP-kameran anpassar sig automatiskt till miljön för konsekvent högkvalitativa foto- och videoinspelningar. 

Linsen till vänster är inte en kamera, det är en inspelnings-LED. En inspelnings-LED är en extern LED-lampa som signalerar till andra att du håller på att ta ett foto eller spela in en video.
Besök Meta Views hjälpcenter om du har ytterligare frågor om sekretess eller data. 

En inspelnings-LED är en extern LED-lampa som signalerar till andra att du håller på att ta ett foto eller spela in en video. Den tänds även när du startar upp glasögonen. 
Besök Meta Views hjälpcenter om du har ytterligare frågor om sekretess eller data. 

Använd pekplattan på glasögonens högra skalm för att styra uppspelning och volym:

- Tryck en gång för att pausa/återuppta uppspelningen

- Tryck en gång för att pausa eller spela upp ljud

- Tryck två gånger för att hoppa framåt

- Tryck tre gånger för att hoppa tillbaka

- Svep framåt för att vrida upp volymen

- Svep bakåt för att sänka volymen 

När du stänger dina glasögon pausas ljudströmningen. När du öppnar glasögonen igen kommer de att återansluta via Bluetooth. 

För att justera volymen på dina glasögon sveper du framåt på pekplattan för att höja volymen, och bakåt för att sänka volymen. 

Du kan också justera volymen på systemljuden i Meta View-appen. Några exempel på systemljud är varning för låg batterinivå, och ett ljud som indikerar att du tar ett foto.

Så här justerar du volymen för systemvarningar: 

1. Från Meta View-appen, går du till Inställningar 
2. Tryck på systemvarningar 
3. Tryck på systemljud  

Dina glasögon har två lampor, en inåtriktad aviseringslampa och en framåtvänd inspelningslampa som låter andra veta att du håller på att ta ett foto eller spela in en video. Du kan anpassa ljusstyrkan på din inåtvända aviseringslampa under Inställningar i Meta View-appen. Alternativen för aviseringslampans ljusstyrka är Automatisk, Låg, Medium och Hög. Automatisk ljusstyrka använder sensorn för omgivande ljus för att justera ljusstyrkan baserat på din miljö. 

Du kan styra dina aviserings- och systemvarningsinställningar från Meta View-appen.
Så här visar och hanterar du dina inställningar: 

- Starta appen

- Gå till inställningar

- Tryck på Systemvarningar

I Systemvarningar kan du hantera hur dina glasögon skickar signaler till dig.

- Push-meddelanden används för att skicka viktig information om dina glasögon till telefonens låsskärm, t.ex varningar om låg lagringskapacitet.

- I Systemljud kan du justera volymen för systemljud, t.ex ljudet som spelas när du tar ett foto. Dessa ljud kan inte stängas av.

1. Aktivera Bluetooth på din telefon och koppla ihop dina glasögon och din telefon via Meta View-appen.

2. Tryck på den cirkulära nedladdningsknappen i det nedre högra hörnet av appens startskärm, som visar hur många inspelningar som är tillgängliga för nedladdning.

3. När det krävs en snabb anslutning för att kunna ladda ner saker, t.ex vid import och uppdateringar av firmware, kommer dina glasögon tillfälligt att ansluta till sitt interna Wi-Fi-nätverk. I iOS accepterar du begäran om att "Gå med i Wi-Fi-nätverket" så att glasögonen börjar överföra filerna till appen. 

När du är i Meta View-appen väljer du ett foto eller en video och trycker på delningsikonen. Du kommer att se olika sätt för att dela dina bilder eller spara dem i telefonens kamerarulle eller galleri. Begränsningar kan gälla beroende på vilken app du delar till. 

Strömbrytaren PÅ/AV sitter nära gångjärnet på insidan av glasögonens vänstra skalm.

För att slå PÅ: Skjut strömbrytaren mot linsen. Aviseringslampan börjar blinka vitt. Den vita LED-lampan blinkar medan dina glasögon slås på. När den lyser stadigt grönt är du redo att fortsätta.

För att slå AV: Skjut strömbrytaren hela vägen åt vänster. Aviseringslampan börjar blinka rött för att signalera att glasögonen har stängts av.

Det finns två sätt att ta foton och filma med dina Ray-Ban Meta smart glasses:​

1. Pekstyrning ​ För att ta ett foto: tryck en gång på inspelningsknappen. Den vita aviseringslampan blinkar och avger ett ljud under inspelningen. ​
För att spela in en video: tryck och håll ned inspelningsknappen för att spela in en 30- eller 60-sekunders video. Tryck igen för att stoppa inspelningen. Den vita aviseringslampan förblir tänd medan du spelar in. ​
Standardvideolängden är 30 sekunder, men den kan förlängas till 60 sekunder i Meta View-appens inställningar.​ 


2. Handsfree-röstkommando ​
När Voice är aktiverat för väckningsord kan du använda din röst för att ta ett foto eller spela in en video. Säg "Hey Meta, take a photo" eller "Hey Meta, take a video." ​
När du tar ett foto eller spelar in en video, kommer inspelningslampan att tändas för att visa omgivningen att du kanske håller på att registrera. ​
För att lära dig mer kan du titta på produktrundturen i Inställningar i Meta View-appen. ​

Aviseringslampan som sitter på insidan nära den högra tinningen, ändrar färg för att signalera en statusändring gällande påslagning, inspelningsfunktionen, assistenten och samtalsfunktionen.

Påslagning
Slå på: Aviseringslampan blinkar vitt i cirka 12 sekunder och blir sedan grön i ett par sekunder för att låta dig veta att dina glasögon är redo att användas.
Vakna: Aviseringslampan blinkar vitt ett ögonblick, och sedan grönt för att meddela att dina glasögon är redo att användas.
Låg batterinivå: Aviseringslampan blinkar orange fyra gånger när dina glasögon har låg batterinivå.
Stänga av: Aviseringslampan blinkar rött fyra gånger när dina glasögon automatiskt är på väg att stängas av när batteriet håller på att ta slut. De blir för varma eller för kalla.

Foto- och videoinspelning
Foton: Både aviseringslampan och inspelningslampan blinkar vitt en gång när du tar ett foto.
Videor: Både aviseringslampan och inspelningslampan lyser stadigt vitt medan du spelar in en video.
Inspelningsfel: Aviseringslampan lyser orange i cirka 3 sekunder om den stöter på ett problem som hindrar dig från att spela in.

Voice
Aviseringslampan blinkar vitt för att låta dig veta att röstkommandon är påslagna, eller att väckningsord har aktiverats.

Ringa
Inkommande samtal: Aviseringslampan blinkar vitt.
Samtal kopplat: Aviseringslampan blinkar vitt medan du samtalar. 

Du kan välja att aktivera röststyrning i inställningarna för Meta View-appen. Så här slår du på eller av Voice:

1. Öppna Meta View och gå till inställning 
2. Tryck på Röst och växla sedan bredvid Röststyrning 

När Röst är aktiverat kan du trycka och hålla ned pekplattan för att använda den. 

De flesta funktionella röstkommandon fungerar på engelska, franska och italienska. Meta AI-assistans finns endast tillgänglig på engelska. 

Du kan säga "Hey Meta" för att ta foton och videor, ringa samtal och skicka meddelanden, kontrollera media och volym, samt kontrollera batteristatus genom att säga:

Ta foton
“Hey Meta, ta ett foto.”
“Hey Meta, ta en bild.”

Videoinspelning
“Hey Meta, starta en video."
“Hey Meta, börja spela in”
“Hey Meta, spela in en video nu.”
"Hey Meta, ta en video.”
“Hey Meta, avsluta video.”
“Hey Meta, stoppa video.”

Ringa och skicka meddelanden
“Hey Meta, ring [kontaktnamn]."
“Hey Meta, call [kontaktnamn] på Messenger/Whatsapp.”
"Hey Meta, skicka ett meddelande till [kontaktnamn].”
“Hey Meta, skicka ett meddelande till [kontaktnamn] på Messenger/Whatsapp.”

Media och volymkontroll
“Hey Meta, pausa."
"Hey Meta, nästa.”
“Hey Meta, sluta."
"Hey Meta, återuppta.”
“Hey Meta, höj volymen."
"Hey Meta, sänk volymen.”

Batteristatus
“Hey Meta, batteristatus."
"Hey Meta, hur mycket batteri finns det kvar?”

Dela från glasögon
"Hey Meta, ta en bild och skicka den till [kontaktnamn]"
"Hey Meta, ta en bild och skicka den till [kontaktnamn] på Messenger/Whatsapp/min telefon"

Tid och datum
"Hey Meta, vilken tid är det?"
"Hey Meta, vilket datum är det?"

Voice fungerar för närvarande på engelska, franska och italienska. Men valda röstkommandon finns bara tillgängliga på engelska. 

Du kan använda antingen Whatsapp eller Messenger för att skicka och ta emot meddelanden. När du har valt din standardleverantör i Meta View-appen kommer följande röstkommandon automatiskt att aktivera din valda metod.

För att skicka ett meddelande:
“Hey Meta, send a message to [kontaktnamn]".

För att höra meddelandeaviseringar
I appinställningarna, under "samtal och meddelanden", väljer du tjänsten (Messenger, WhatsApp) och väljer sedan "annonsera meddelanden".

För att lyssna på meddelanden i aviseringar
I appinställningarna, under "samtal och meddelanden", väljer du tjänsten (Messenger, WhatsApp) och väljer sedan "annonsera meddelanden" och ”läs upp meddelanden”.

Om du inte vill skicka ett meddelande med din standardleverantör, använder du följande kommando för att aktivera den alternativa metoden:

För att skicka ett meddelande
“Hey Meta, send a message to [kontaktnamn] on Messenger/Whatsapp.”

För närvarande är WhatsApp-röstkommandon endast tillgängliga på engelska, så för att använda den här funktionen måste språket i din Meta View-app vara inställt på engelska.

Du kan använda antingen Whatsapp eller Messenger för att ringa samtal. ​

När du har valt din standardleverantör i Meta View-appen kommer följande röstkommandon automatiskt att aktivera din valda metod:

För att ringa ett samtal
"Hey Meta, call [kontaktnamn]"

Om du inte vill ringa ett samtal med din standardleverantör, använder du följande kommando för att aktivera den alternativa metoden:

För att ringa ett samtal
"Hey Meta, call [kontaktnamn] on Messenger/Whatsapp."

För närvarande är WhatsApp-röstkommandon endast tillgängliga på engelska, så för att använda den här funktionen måste språket i din Meta View-app vara inställt på engelska.

Du kan starta en livesändning för att få kontakt med dina följare i realtid genom dina smart glasses. Funktionen finns på Facebook och Instagram.

Se först till att dina glasögon är på, att uppstarten är klar och att du har glasögonen på dig.

Sedan:

1. Öppna Facebook eller Instagram på din telefon 
2. Tryck på plusknappen 
3. Svep till "Live" 
4. Efter några sekunder hör du ett ljud och en grön widget i appen visar att dina glasögon är anslutna 
5. På dina glasögon, dubbeltryck på inspelningsknappen för att växla mellan din telefon och glasögonkameror
6. Tryck på knappen i appen för att börja din livevideo

Tips: Du kan när som helst växla mellan kamerorna, både före och under en livevideo, genom att dubbeltrycka på inspelningsknappen på dina glasögon. 

För att para ihop dina glasögon, öppnar du Meta View-appen och säkerställer att du är inloggad på ditt Meta-konto. Om du redan har glasögon kopplade till Meta View-appen, går du till Inställningar och trycker på knappen "Lägg till enhet" uppe till höger. Sedan: 

1. Välj antingen Ray-Ban Stories eller Ray-Ban Meta och fortsätt tills du når Bluetooth-parningsstadiet (bluetooth-behörigheter måste beviljas).
2. Se till att dina glasögon är påslagna och placerade i fodralet.
3. Tryck och håll ner parkopplingsknappen på baksidan av fodralet i minst 5 sekunder. Släpp när fodralets LED-lampa blinkar blått.
4. Dina glasögon bör automatiskt visas i appen när de är redo att parkopplas. 

Meta View-appen stöder upp till 2 par glasögon, men bara 1 par kan vara Ray-Ban Stories. Det betyder att du kan ansluta 1 par Ray-Ban Stories och 1 par Ray-Ban Meta smart glasses eller 2 par Ray-Ban Meta smart glasses. 

För att ställa in ditt första par glasögon följer du anvisningarna i appen. För att ställa in ditt andra par, går du in på länken "Lägg till enhet" i fliken Inställningar.

För att starta om dina glasögon skjuter du "På/Av-knappen" bakåt (Stäng av) och sedan framåt (Slå på). När dina glasögon har vaknat kommer de att återanslutas till appen inom några minuter. Den här åtgärden leder inte till att du förlorar någon media på glasögonen eller att glasögonen kopplas bort från Meta View-appen. 

Om detta inte löser problemet kan du försöka med att tvinga fram en omstart.

Så här tvingar du fram en omstart av dina glasögon: 
1. Tryck och håll ned inspelningsknappen samtidigt som du stänger av strömbrytaren (dra strömbrytaren bakåt mot glasögonens baksida) och sedan slår PÅ den igen (skjut strömbrytaren framåt mot glasögonens framsida). Släpp sedan upp inspelningsknappen.
2. Vänta tills LED-lampan blinkar grönt innan du släpper upp inspelningsknappen.
3. Det kan ta några minuter för dina glasögon att återupprätta anslutningen till appen.

Framtvingad omstart kommer inte att radera dina bilder eller göra så att du måste koppla ihop glasögonen via appen igen.

Om dina glasögon inte återansluter till appen inom några minuter kan du behöva koppla bort glasögonen från Meta View-appen och från listan över bluetooth-enheter på din telefon för att sedan upprepa parningkopplingsproceduren.  

Varning: Detta raderar alla bilder i dina glasögon och kräver att du kopplar bort/kopplar ihop dina glasögon via appen igen.

Så här återställer du dina glasögon till fabriksinställningarna:

1. Vik ned den högra skalmen.
2. Tryck på inspelningsknappen 5 gånger tills användar-LED-lampan blir orange 
3. Tryck och håll ned inspelningsknappen tills användar-LED-lampan börjar blinka 
4. Släpp upp inspelningsknappen och vänta tills LED-lampan växlar till vitt och sedan grönt innan den släcks för att indikera att fabriksåterställningen är klar
5. Du måste sedan ta bort parkopplingen och koppla ihop dina glasögon med Meta View-appen igen. 

Dina Ray-Ban Meta smart glasses och ditt laddningsfodral har olika laddningscykler:

Laddningsfodral 
Ett fulladdat fodral ger 8 extra laddningar. Du kan ladda fodralet till 100 % på 3,5 timmar.

Glasögonbatteri 
Fulladdade glasögon håller för måttlig användning i upp till 4 timmar, och upp till 3 timmar med kontinuerlig ljudströmning och röstassistans. Detta kan variera beroende på användning och andra faktorer.
Glasögonen kan spela in och synkronisera upp till 100 videor eller upp till 500 bilder per full laddning.
Det tar cirka 75 minuter att ladda glasögonen till 100 % i laddningsfodralet.
Det tar bara 22 minuter att ladda glasögonen till 50 % i laddningsfodralet. 

När auto-import är aktiverat importerar Meta View media automatiskt medan glasögonen är påslagna och i laddningsfodralet. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat och att telefonen är ansluten till din sparade Wi-Fi. Om du använder Android 13+ är auto-import som standard aktiverat.

Om du använder andra Android-versioner aktiverar du auto-import genom att gå igenom följande åtgärder:
1. Gå till Inställningar > App-inställningar > Galleri och slå på Auto-import media.
2. Ange nödvändiga behörigheter för platsen när du uppmanas till det.
3. Lägg till det Wi-Fi-nätverk som är anslutet till iPhone i Wi-Fi-listan.

Om du använder iOS aktiverar du automatisk import genom att gå igenom följande åtgärder:
1. Gå till Inställningar > App-inställningar > Galleri och slå på Auto-import media.
2. Ange nödvändiga behörigheter för platsen när du uppmanas till det.
3. Lägg till det Wi-Fi-nätverk som är anslutet till iPhone i Wi-Fi-listan.

Håll telefonen nära dig och framför dig, eller i en framficka. Om du har en bra 5G Wi-Fi-signal ska du ansluta telefonen till Wi-Fi, annars inaktiverar du Wi-Fi på telefonen och söker upp en stark mobiltelefonsignal. Streama inte musik från din telefon eller interagera med andra Bluetooth-enheter (t.ex. klockor) under en livevideo.

Du kan para ihop upp till två par smart glasses med Meta View-appen. Appen kan dock bara stödja en Ray-Ban Stories. Möjliga konfigurationer för flera enheter är t.ex: 1 Ray-Ban Stories och 1 Ray-Ban Meta smart glasses eller 2 Ray-Ban Meta smart glasses. Det här är ett utmärkt val om du vill ha ett par för inomhus- och utomhusbruk, ett par receptbelagda och ett par som inte är receptbelagda, eller om du bara vill ha olika stilar för olika dagar. 

När du har två par glasögon ihopkopplade med Meta View-appen kan du låna ut ett par till en vän och spela in media på båda samtidigt. Men andra funktioner, t.ex. import, lyssna, livestreaming och samtal/meddelanden, kan bara fungera på ett par åt gången. För bästa möjliga upplevelse rekommenderar vi att du lämnar ett par i fodralet eller stänger av ett par helt om du försöker använda avancerade funktioner.

Om du har en begäran om tillgänglighet eller ett problem med en tillgänglighetsrelaterad funktion kan du skicka in en rapport i Meta View inställningar via Hjälp och support.

Ja. Vissa funktioner kan dock vara begränsade, vilket kan påverka kvaliteten på din livevideo.

När du är klar som värd startar du om din livevideo för att åtgärda eventuella problem.

Om du mottager ett svar som är stötande kan du öppna Meta View-appen, navigera i det specifika svaret på AI-fliken och klicka på knappen tummar ner. du kan sedan meddela oss om innehållet är olämpligt, ohjälpsamt, skadligt eller stötande. 

I Meta View-appen går du till Samtal och meddelanden> Messenger, klickar på "Anslut" och följer instruktionerna.

Du kan aktivera röststyrning genom att säga "Hey Facebook" på Ray-Ban Stories och "Hey Meta" på Ray-Ban Meta smart glasses. 

När du har aktiverat röststyrningen, använd en av följande kommandon för att skicka ett meddelande på Messenger

"Ring [kontaktnamn] på Messenger"

"Ring [kontaktnamn]"

Du kan svara på ett samtal genom att trycka på glasögonens högra skalm.

Dubbeltryck för att svara på samtalet. Tryck lätt på och håll ned för att avvisa samtalet.

Dubbelklicka under samtalet för att lägga på.

Aktivera röststyrning genom att säga "Hey Meta" på Ray-Ban Meta smarta glasögon, eller "Hey Facebook" på Ray-Ban Stories, och säg "svara på samtal". För att avvisa samtalet, säg "avvisa samtal".

När du har aktiverat röststyrningen använder du något av följande kommandon för att skicka ett meddelande på Messenger

"Skicka ett meddelande till [kontaktnamn] på Messenger"

"Meddela [kontaktnamn] på Messenger"

"Meddela [kontaktnamn]"

"Meddela [kontaktnamn] att jag är försenad”

Du kan svara på ett inkommande meddelande från Messenger genom att aktivera röststyrningen och säga "svara" inom 60 sekunder efter att du har tagit emot meddelandet. Till exempel: "Hey Meta, svara".

I Meta View-appen, gå till Samtal och meddelanden>>Messenger och slå på den:

Meddela meddelanden för att få avisering om meddelandets avsändare.

Läs upp meddelanden för att få meddelandet uppläst

Efter aktivering av röststyrning och anslutning till dina leverantörer (Messenger, Whatsapp eller din telefon) i inställningarna för samtal och meddelanden i Meta View-appen. Använd något av följande kommandon för att ta ett nytt foto och skicka det via Messenger, WhatsApp eller din telefon.

"Skicka ett foto till [kontaktnamn]"

"Ta en bild och skicka till [kontaktnamn]"

Du kan lägga till din önskade leverantör i ditt röstkommando genom att säga:

"Skicka ett foto till [kontaktnamn] på Messenger/WhatsApp/myphone" (*)

Assistenten ber om bekräftelse innan det skickas. Alla foton som du delat från dina glasögon kommer att vara tillgängliga för import i Meta View-appen.

(*) Observera att för iMessage på iPhone måste du fortfarande gå till din telefon för att bekräfta att du skickar.

För att aktivera plats för röststyrning, gå till telefoninställningarna och kontrollera att platsåtkomst är inställd på "tillåt alltid" för Meta View, så att du kan ställa platsbaserade realtidsfrågor som väder.

Prova följande steg om dina glasögon inte startar:

1. Se till att glasögonens strömbrytare är påslagen genom att trycka strömbrytaren mot bågens framsida. Om du ser en röd prick bredvid strömbrytaren betyder det att glasögonen är AV.
2. Docka glasögonen i laddningsfodralet och ladda dem i en timme. Se till att laddningsstiften på fodralet och glasögonen är rena. Om glasögonen håller på att laddas kommer LED-indikatorn på fodralet att lysa orange (take out "pulsing"). Om du inte ser någon laddningsindikator, kan du prova att ladda fodralet från ett annat eluttag, med en annan kabel, med en annan laddare, eller med ett annat USB-C-laddningsblock.
3. Om du har provat steg 1 till 2 och dina glasögon fortfarande inte startar efter flera timmars laddning kan du begära ett ersättningspar. Se vår FAQ HUR ÖPPNAR JAG EN RETURBEGÄRAN för instruktioner om hur du påbörjar en ersättningsbegäran.

Observera:
• Dina glasögon och ditt laddningsfodral bör anlända delvis laddade.
• Att använda fodralet är det enda sättet för att ladda glasögonen.
• Programuppdateringar kräver en lägsta laddningsnivå. Denna nivå kan variera beroende på temperatur. Meta View-appen visar ett varningsmeddelande om dina glasögon behöver mer laddning för att kunna fortsätta med en uppdatering.

När du försöker ringa ett samtal eller skicka ett meddelande kan du få ett meddelande som säger: ”Något blev fel. Dubbelkolla att Messenger och Bluetooth är anslutna."

Om du ser det här meddelandet när du försöker ringa ett samtal eller skicka ett meddelande på Messenger, ska du prova följande steg för att åtgärda problemet.

Uppdatera och logga in på Messenger-appen
1. Öppna Apples App Store och sök efter Messenger.
2. Tryck på Uppdatera för att uppdatera appen.
3. Om appen säger Öppna betyder det att appen är uppdaterad.
4. Öppna Messenger och logga in. Tänk på att om du stänger Messenger-appen kan det avbryta handsfreesamtal och meddelanden.

Aktivera Bluetooth-behörigheter för Messenger
1. Öppna appen Inställningar på din iPhone.
2. Tryck på Sekretess och sedan på Bluetooth.
3. Hitta Messenger och slå på växlingsknappen.

Koppla från och anslut sedan Messenger till Meta View igen

För att koppla från Messenger:
1. Öppna Meta View-appen och tryck på din profilbild uppe till höger.
2. Tryck på Ring och meddelanden och tryck sedan på Messenger.
3. Tryck på Koppla från Messenger.

Så här återansluter du Messenger:
1. Öppna från Meta View-appen och tryck på din profilbild uppe till höger.
2. Tryck på Ring och meddelanden och tryck sedan på Anslut Messenger.

Om dina glasögon inte parkopplas till Meta View-appen, kan du prova följande felsökningssteg. Se till att:
1. Dina glasögon är laddade och påslagna: Strömbrytaren ska vara i läge PÅ. Den vita LED-lampan blinkar medan dina glasögon slås på. När den lyser stadigt grönt är du redo att fortsätta.
2. Bluetooth är aktiverat på din telefon.
3. Att dina glasögon inte är parkopplade på din telefon. Om du använder iOS, går du till telefonens bluetooth-inställningar. Tryck på infoikonen bredvid dina glasögon på listan över enheter. Tryck på Glöm den här enheten. Det här steget krävs inte på Android-enheter.
4. Enheten är i parkopplingsläge: Placera glasögonen inuti fodralet och tryck och håll ned knappen på baksidan av fodralet i 5 sekunder. Lampan blinkar blått, vilket indikerar att enheten är redo att parkopplas. Dina glasögon kommer att synas i appen när de är i parningsläge. Det kan ta upp till 10 sekunder.

Om dina Ray-Ban Meta smart glasses fortfarande inte visas i appen, slutför du följande steg:
1. Skjut "På/Av-knappen" bakåt (Stäng av) och sedan framåt (Slå på)
2. Försök att stänga Meta View-appen och öppna den igen.

Om du fortfarande inte kan parkoppla till appen under installationen, kontaktar du kundtjänst

När du säger "Hej Meta" eller "Okej ​​Meta", blinkar aviseringslampan vitt och ett ljud kommer att spelas upp för att låta dig veta att glasögonen är redo för ditt röstkommando. Om du inte får något svar på ditt röstkommando, kontrollerar du följande:

- Se till att dina glasögon är på och att batteriet är laddat.
- Kontrollera att både Voice och "Hej Meta" är aktiverade i inställningarna för Meta View.
- Se till att det inte finns något bakgrundsljud som kan störa röstkontrollerna.
- Se till att din telefon är inom Bluetooth-avstånd från glasögonen.

De flesta USB-C-laddare bör fungera med laddningsfodralet, men det finns en del specifika laddare som kanske inte är kompatibla med laddningsfodralet. Om du använder en av dessa inkompatibla laddare kan du se följande:
1. Ett konsekvent och ihållande pulserande orange eller grönt mönster på laddningsfodralets LED
2. Laddningsikonen saknas i Meta View-appen. Om du har problem med att ladda ditt laddningsfodral kan du prova att ansluta en annan USB-C-kabel till fodralet.

Om fodralet fortfarande inte laddas kan du överväga att använda en annan adapter.
Om fodralet fortfarande inte laddas kan du göra en återställning genom följande åtgärder:
1. Ta ut glasögonen ur fodralet
2. Tryck och håll in bakåtknappen på fodralet i minst 16 sekunder, eller tills LED-lampan börjar blinka vitt.
3. Släpp knappen och vänta tills LED-lampan slutar blinka vitt.
4. Sätt tillbaka glasögonen och anslut fodralet igen för laddning.

Om problemen kvarstår kan du begära ett ersättningsfodral via Ray-Bans hjälpportal

Import-knappen ska vara synlig om glasögonen är parkopplade med appen, glasögonen är på, telefonens Wi-FI och Bluetooth är på och det finns väntande bildtagningar. Om Import-knappen inte syns kan du försöka starta om glasögonen (stäng av dem och sätt sedan på dem) och starta om appen. Om inte heller detta löser problemet kan du prova att koppla ur och koppla in glasögonen igen och kontrollera att de inte är parkopplade med en annan telefon.

–Om "Hej Meta" eller "OK Meta" inte svarar konsekvent efter att du har installerat röstkommando:
– Gå till glasögonens röstinställningar i Meta View-appen och kontrollera att röstknappen är på
– Gå till "Hej Meta"-inställningar från röstinställningarna och se till att "Hej Meta"-knappen är på
– Du kan också slå på Wake-ljudknappen här om den inte redan är på.
– Försök säga "Hej Meta" eller "OK Meta" igen.
– Om väckningsordet identifierades bör du se att LED-lampan blinkrar vitt som svar.
Om väckningsljudet är aktiverat kommer du också att höra en musiksnutt som svar.
– Om det fortfarande inte fungerar kan du prova att stänga av och sedan slå på både röst- och "Hej Meta"-alternativen och försöka igen.
– Om det ännu inte fungerar är det ett annat problem med röstkommandon, troligen att en mikrofon är blockerad.
Så här felsöker du en mikrofon som blockeras och inte ger någon musiksnutt som svar från "Hej Meta" eller "OK Meta":
– Stäng av reglaget i Meta View-appen (TBD om var det ska stå/beskrivning)
– Försök med "Hej Meta" eller "OK Meta" igen:
– Om det fungerar (musiksnutt som svar på Hej Meta eller "OK Meta") bör användaren låta reglaget vara avstängt

Om samtalsmottagarna har problem med att höra dig under samtalet (ljudet är hackigt/brusigt eller extremt tyst)
–Stäng av reglaget i Meta View-appen
–Försök ringa upp igen:
–Om det fungerar (ring tillbaka till mottagaren, om de kan höra dig bättre i samma miljö som tidigare) bör användaren hålla reglaget avstängt
–Om det fortfarande inte fungerar, då ett annat problem med samtal pågår, bör användaren hålla reglaget påslaget och försöka koppla bort/återansluta dina glasögon

Här är några saker som du kan prova:
1. Flytta telefonen närmare glasögonen och försök igen.
2. Kontrollera i telefonens Bluetooth-inställningar att Bluetooth är på och att glasögonen är anslutna.
3. Stäng av och sätt på Bluetooth igen.
4. Stäng Meta View-appen och starta sedan om den.
5. Starta om både telefonen och glasögonen.
6. Koppla ur glasögonen från Meta View-appen och ta sedan bort dem från telefonens Bluetooth-enhetslista. Anslut glasögonen igen.

På Android-telefoner, för problem med samtal eller musiklyssning:
Kontrollera i telefonens Bluetooth-inställningar att glasögonen är anslutna för samtal och ljud.

Livevideor från dina glasögon kommer att ha lägre upplösning än inspelade videor från dina glasögon eller din telefon. Du kan förbättra upplösningen/videokvaliteten genom att se till att:

1. Ha en stark 5G Wi-Fi- eller mobiltelefonsignal
2. Vara nära din telefon
3. Förvara telefonen i en framficka eller framför dig
4. Vara bortkopplad från andra Bluetooth-enheter

Om glasögonen inte passar användaren ordentligt kan användningsavkänningen fungera dåligt. Du kan först prova att ta av glasögonen och sedan sätta på dem igen. Om det inte fungerar kan du försöka stänga av enheten och slå på den igen. Om det inte fungerar kan du inaktivera användningsavkänningen i Inställningar > Dina glasögon > Användingsavkänning. Det här säkerställer att glasögonen behandlas som "På" när de är påslagna och gångjärnen är öppna. Observera: När Användningsavkänning är avstängt kommer vissa funktioner som automatisk paus/automatisk uppspelning av musik och verifierade sessioner att inaktiveras.

Spotify Tap fungerar endast med användare som har Android OS 6.0 eller senare och säkerhetsuppdateringen från juli 2023. Spotify-appen måste vara nedladdad och inloggad på din enhet. Se till att dina appar och system är uppdaterade till den senaste versionen. För felsökning på Android:
1. Se till att din app är öppen (eller i bakgrunden) och inloggad under din Spotify Tap-session.
2. Bekräfta att Spotify-appen har "Behörigheter" inställt på "Närliggande enheter" i Android-inställningar (Android 12 och senare)
3. Bekräfta att Spotify-appens batteriinställning i Android-inställningarna är inställd på "Obegränsad" och försök igen Om du fortsätter att ha problem på Android eller iOS, dubbelkolla dina gestinställningar i Dina glasögon > Gester > Pekplatta och se till att du har Spotify tap konfigurerad till en gest.
Om du använder ett gratiskonto kommer Spotify Taps att vara begränsade, endast Premium Spotify-konton kommer att uppleva obegränsade Spotify Taps.

Vått hår, hjälmar, hattar och andra huvudtillbehör kan ibland felaktigt registreras som tryckningar på kapacitiv touch. Om du ofta använder dina glasögon i de här situationerna kan du överväga att mappa om tryck-och-håll-gest till "ingen". Du kan göra detta genom att gå till Inställningar > Dina glasögon > Gester > Captouch. Detta förhindrar att dina glasögon utlöser nya åtgärder som Assistant Wake eller Spotify Tap. Om du hårdstänger medieappar på telefonen kommer enkelklick inte längre att pausa/spela upp några mediesessioner.

Du kan avbryta eller avsluta en assistansfunktion eller inkommande avisering genom att göra en tryck-och-håll-gest på captouch-sensorn.

Videoinspelning är ett strömkrävande användningsområde och för ett litet batteri med mindre än 15 % laddning finns det en betydande risk för strömavbrott (spänningsfall som kan skada batteriet). För att skydda batteriet (från strömavbrott) och se till att användarna kan spela in videor på minst 60 sekunder tillämpar Supernova vissa lägsta effektgränser. om den lägsta effektgränsen inte uppfylls blockeras användarna från att spela in videor. Vid rumstemperatur är tröskelvärdet 10 % vid 25 °C och 15 % vid 20 °C batteritemperatur, men vid lägre temperaturer har batteriet större risk för strömavbrott och tröskelvärdena är mycket högre.

För att rapportera ett problem, gå till Inställningar, Hjälp och support. Kontrollera att "skaka telefonen för att rapportera ett problem" är aktiverat. Sedan kan du skaka din mobila enhet fram och tillbaka för att aktivera vår funktion för felrapportering. I formuläret för felanmälan kan du berätta mer om felet som du upplever så att vårt hjälpcenter kan hjälpa dig på bästa sätt. Se även vårt hjälpcenter för möjliga lösningar.

Om du dockar dina glasögon i fodralet och antingen ser en fast röd eller pulserande röd animering på fodralets LED – indikerar det här att det finns ett laddningsfel. Laddningsfel kan uppstå om:

1. Glasögonen eller fodralet är för varma för att laddas
2. Vätska har detekterats på glasögonen eller på fodralet.

Om glasögonen eller fodralet är för varma, avlägsna dem från solskenet och till svalare förhållanden för att möjliggöra laddning. Om det finns vätska på glasögonen eller på fodralet tar du av glasögonen, rengör/torkar området vid näsbryggan och sätter tillbaka glasögonen i fodralet. Du kan behöva vänta tills glasögonen och fodralet har torkat helt för att möjliggöra laddning.

Om ditt laddningsfodral inte längre reagerar på knapptryckningar eller händelser när fodralet öppnas/stängs kan det bero på något av följande:

1. Ditt fodral har ett urladdat batteri och behöver laddas 2. Du avbröt en fodraluppdatering. Om fodralet har ett urladdat batteri bör anslutning av fodralet göras till en giltig laddare via USB-C-kabel, vilket resulterar i ett orange pulserande mönster på fodralindikatorn innan normal drift av fodralet återupptas. Om du har avbrutit en fodraluppdatering, docka glasögonen igen med strömbrytaren påslagen. Fodralets funktionalitet bör återställas efter att uppdateringen har slutförts.

Här är några saker du kan prova om det inte hjälper att trycka på knappen "Försök igen":
1. Stäng Meta View-appen på din telefon och öppna den igen.
2. Stäng av glasögonen, sätt på dem igen och vänta tills den gröna LED-lampan har släckts innan du försöker igen.
3. Stäng av Bluetooth och Wi-Fi på telefonen och slå på dem igen.
4. Starta om telefonen.
5. Om du redan har konfigurerat dina glasögon, gå till Inställningar > Glasögon och integritet > Dina glasögon och koppla ur glasögonen från appen och tar sedan bort dem från telefonens Bluetooth-inställning. Försök sedan igen.
6. Tryck på och håll ned bildtagningsknappen, stäng sedan av glasögonen, sätt på dem igen och släpp bildtagningsknappen.

Även när glasögonen inte är anslutna till Meta View-appen kan du ta foton och videoklipp, kontrollera glasögonens batterinivå om du har aktiverat röststyrning och lyssna på ljud från en telefon som du är ansluten till via Bluetooth.

Här är några saker som du kan prova:
1. Gå närmare din telefon.
2. Förvara telefonen i en framficka eller framför dig.
3. Inaktivera Wi-Fi på din telefon.
4. Stäng av eller koppla bort andra Bluetooth-enheter från din telefon.

För att starta om dina glasögon skjuter du "På/Av-knappen" bakåt (Stäng av) och sedan framåt (Slå på). När dina glasögon har vaknat kommer de att återanslutas till appen inom några minuter. Den här åtgärden leder inte till att du förlorar någon media på glasögonen eller att glasögonen kopplas bort från Meta View-appen. 

Om detta inte löser problemet kan du försöka med att tvinga fram en omstart.

Så här tvingar du fram en omstart av dina glasögon: 
1. Tryck och håll ned inspelningsknappen samtidigt som du stänger av strömbrytaren (dra strömbrytaren bakåt mot glasögonens baksida) och sedan slår PÅ den igen (skjut strömbrytaren framåt mot glasögonens framsida). Släpp sedan upp inspelningsknappen.
2. Vänta tills LED-lampan blinkar grönt innan du släpper upp inspelningsknappen.
3. Det kan ta några minuter för dina glasögon att återupprätta anslutningen till appen.

Framtvingad omstart kommer inte att radera dina bilder eller göra så att du måste koppla ihop glasögonen via appen igen.

Om dina glasögon inte återansluter till appen inom några minuter kan du behöva koppla bort glasögonen från Meta View-appen och från listan över bluetooth-enheter på din telefon för att sedan upprepa parningkopplingsproceduren.  

Varning: Detta raderar alla bilder i dina glasögon och kräver att du kopplar bort/kopplar ihop dina glasögon via appen igen.

Så här återställer du dina glasögon till fabriksinställningarna:

1. Vik ned den högra skalmen.
2. Tryck på inspelningsknappen 5 gånger tills användar-LED-lampan blir orange 
3. Tryck och håll ned inspelningsknappen tills användar-LED-lampan börjar blinka 
4. Släpp upp inspelningsknappen och vänta tills LED-lampan växlar till vitt och sedan grönt innan den släcks för att indikera att fabriksåterställningen är klar
5. Du måste sedan ta bort parkopplingen och koppla ihop dina glasögon med Meta View-appen igen. 

Om röstkontrollerna inte svarar konsekvent när du säger "Hey Meta" eller "OK Meta", följ de här felsökningsstegen:
1. Från Meta View-appen, tryck på inställningsikonen längst ner till höger.
2. Tryck på Voice, eller tryck på dina glasögon och tryck sedan på Voice.
3. Se till att växeln bredvid Voice är aktiverad.
4. Tryck på "Hey Meta"-inställningar.
5. Se till att växlarna bredvid "Hey Meta" och väckljud är aktiverade.
6. Prova en röstkommando (exempel: "Hey Meta, hur mycket batteri är kvar?").- Om röstkommandot kändes igen bör du se aviseringslampan blinka vitt som svar. När väckningsljudet är aktiverat kommer du också att höra ett ljud när röstkontrollerna aktiveras som svar.
7. Om röstkontrollerna fortfarande inte svarar, stänger du av både inställningarna för Voice och "Hey Meta", slår sedan på dem igen och provar ett annat röstkommando- Om detta inte löser ditt problem kan mikrofonerna på dina glasögon behöva justeras. Följ stegen nedan för att justera dina mikrofoninställningar.
Så här justerar du mikrofoninställningarna på dina glasögon:
1) Se till att du använder den senaste programvaran och appversionen- Appversion 143 eller högre.- Se till att dina glasögon är uppdaterade (från Inställningar, tryck på Glasögon och sekretess, tryck sedan på Dina glasögon och sedan på Uppdateringar.)
2) Från Meta View-appen, tryck på inställningsikonen längst ner till höger.
3) Tryck på Glasögon och integritet, eller tryck på dina glasögon och tryck sedan på Glasögon och integritet.
4) Tryck på Dina glasögon.
5) Tryck på Mikrofonfelsökning.
6) Tryck på reglaget bredvid Mikrofonjustering för att aktivera den här inställningen.
7) Försök med ett annat röstkommando.
- Om röstkommandon fungerar nu, låt mikrofonjusteringen vara aktiverad permanent för bästa upplevelse.
- Om röstkommandon fortfarande inte fungerar, stäng av mikrofonjustering och prova att koppla bort och koppla ihop dina glasögon igen. Om det inte löser problemet kan du prova en fabriksåterställning eller kontakta Support

Om personer under ett samtal har problem med att höra dig (ljudet är brytande, hackigt eller extremt tyst) kan mikrofonerna på dina glasögon behöva justeras.Följ de här felsökningsstegen:
1. Från Meta vy-appen tryck på inställningsväxeln nere till höger
2. Nudda vid Glasögon och integritet, eller tryck på dina glasögon och tryck sedan på Glasögon och integritet
3. Nudda vid dina glasögon
4. Nudda vid mikrofonfelsökning
5. Nudda vid på reglaget bredvid Mikrofonjustering för att aktivera den här inställningen
6. Försök att ringa någon igen med reglaget redan påslaget. Slå inte på eller av reglaget mitt under samtalet. Slå på eller av reglaget före samtalet. Att slå på eller av mitt under samtalet kan påverka samtalsljudet
Om personer i ett samtal kan höra dig bättre nu, behåll för bästa upplevelse mikrofonjusteringen aktiverad permanent.
Om personer i ett samtal fortfarande har problem med att höra dig, stäng av mikrofonjusteringen och prova att koppla bort och koppla ihop dina glasögon igen.

Ytterligare information om sekretess- och personuppgifter finns i Meta View Help Centre

Du hittar hälso- och säkerhetsinformation avseende Ray-Ban Meta i glasögonens säkerhets- och garantidokument. Detta finns att ladda ned här

Använd en fuktad trasa och mild tvål för att rengöra dina glasögon. Undvik alla sorters lösningsmedel och alkoholer. Undvik alla typer av lösningsmedel och alkohol. Använd inte smutsiga eller abrasiva trasor. Dessa kan påverka glasögonens egenskaper. Håll inte glasögonen under rinnande vatten. Rengör försiktigt linserna, kameralinsen och näsbryggans laddningskontakter. Torka av glasögonen innan du sätter tillbaka dem i laddningsfodralet eller bär dem på nytt.

Nej, det går inte att byta ut det inbyggda batteriet i glasögonen eller laddningsfodralet. Om dina smarta glasögon inte laddas kan du se FAQ:en Vad ska jag göra om mina glasögon inte går att aktivera?

Nej, Ray-Ban Meta smarta glasögon har ingen "Hitta mina glasögon"-funktion.

Ladda ned det bifogade dokumentet med förklaringar om hur du tyder dessa markeringar här

Vi beklagar att du inte har hittat svaret du letar efter. Du hittar mer information och kontaktuppgifter till vår kundtjänst via Ray-Ban Help Center. Du kan också besöka Meta Help Center för mer information om Meta View-appen.

Ray-Ban Meta smart glasses är kompatibla med receptbelagda linser. Du kan få Ray-Ban Meta smarta glasögon med receptbelagda linser genom att beställa ett komplett par direkt från Ray-Ban.com.

Du kan också få receptbelagda linser tillagda till dina Ray-Ban Meta smart glasses hos din optiker eller föredragna optiska leverantör, men tillverkargarantin förblir bara intakt om du får receptbelagda linser tillsatta hos en certifierad återförsäljare listad här

Ja, reservfodral finns att köpa via Ray-Ban-hjälpportalen. Du måste skapa ett konto om du inte redan har ett. När du är inloggad som registrerad användare väljer du Köp reservdelar. Sedan anger du koden för din Ray-Ban Meta-modell för att vara säker på att köpa rätt laddningsfodral. För närvarande går det endast att köpa ett reservfodral per beställning.

Under vårt liv kasserar var och en av oss stora mängder elektrisk och elektronisk utrustning, samt batterier. Vi måste skydda miljön genom att vidta hållbarhetsåtgärder. Våra produkter kan innehålla farliga material som måste kasseras på rätt sätt för att inte ha en negativ inverkan på hälsa och miljö. Vi åtar oss att på ett säkert sätt återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter, samt batterier.

Denna symbol anger att produkten inte ska kasseras tillsammans med hushållsavfall, utan istället ska överlämnas till en lämplig insamlingsanläggning för återvinning. Korrekt bortskaffande och återvinning hjälper till att bevara naturresurser, människors hälsa och miljön. Om du har köpt bärbar teknik i någon av våra butiker eller på vår hemsida och vill kassera dina gamla smarta glasögon, kan du även ta med dessa till butiken så kan vi hjälpa dig att kassera dem. Eller så kan du kontakta din lokala myndighet eller avfallshanteringstjänst. I vissa butiker erbjuder vi kostnadsfri insamling för korrekt kassering av mindre elektriska/elektroniska apparater och hushållsbatterier. Kontakta oss för mer information eller för att ta reda på vilka som medverkar.


Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet innehåller farliga och skadliga ämnen och ska INTE hanteras eller avlägsnas.

När den är aktiverad bearbetas din media i molnet för att få foton, videor, montage och kurerade förslag av högre kvalitet som gör att du snabbt kan välja dina bästa foton och videor. Dina medier lagras tillfälligt i molnet i 30 dagar och upphör automatiskt att gälla. Du kan när som helst stänga av bearbetning av molnmedia i inställningarna. Om du raderar foton eller videor i ditt galleri raderas de också från molnet.

Det rekommenderas inte att förvara glasögon som inte är från Ray-Ban Meta i laddningsfodralet (inklusive Ray-Ban Stories). Detta kan leda till skador på både icke-Ray-Ban Meta-glasögonen och laddningsfodralet.