Garantianspråk

Luxottica lämnar skadegaranti på sina produkter för material- och fabrikationsfel som meddelas inom 2 år från mottagandet av produkterna och om Luxottica informeras om dessa skador inom 2 månader från det att skadorna har upptäckts. Repor på linserna betraktas som normalt slitage och täcks inte av garantin om det inte kan bevisas att produkten hade denna skada vid mottagandet.

Garantin för överensstämmelsen med avtalet som föreskrivs i lag för konsumentköp gäller utan begränsningar.

Det går att be om assistans på följande sätt: 

RAY-BAN SMART GLASSES

Ray-Ban Smart Glasses-modeller omfattas av andra villkor.

Ladda ner hela garantin för Ray-Ban Meta-kollektionen här
Du kan dra nytta av vår onlineplattform för att skicka oss din serviceförfrågan med några enkla steg. Vårt Ray-Ban Service-team ger dig gärna den hjälp du behöver.


RAY-BAN-PRODUKTER SOM HAR KÖPTS I BUTIK

Om du har köpt produkten i butiken rekommenderar vi att du först kontaktar en av våra auktoriserade Ray-Ban-återförsäljare. De kommer att kunna hjälpa dig. Alternativt kan du följa instruktionerna nedan för att få assistans med dina Ray-Ban-produkter.

PRODUKTER Ray-Ban STANDARD

Använd vår onlineplattform: Klicka här för att skicka din begäran om assistans till oss med några enkla steg enligt den guidade proceduren. Vårt assistansteam Ray-Ban är redo att ge dig den assistans du behöver. Om din begäran inte täcks av garantin ger vi dig ett kostnadsförslag som du själv kan välja om du vill acceptera.

PRODUKTER Ray-Ban REMIX

Kontakta Ray-Bans kundtjänst: Klicka här så hjälper en av våra operatörer dig med dina produkter Ray-Ban Remix.

Vårt ansvar gentemot dig

Inget i denna garantipolicy ska anses vara avsett att utesluta eller begränsa Luxotticas ansvar i händelse av (a) dödsfall eller personskada som orsakas av försummelse från Luxotticas sida; (b) bedrägeri, falsk försäkran eller grov försumlighet; eller (c) allt annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt gällande lagstiftning.