Användningsvillkor

(GÄLLER FRÅN 20.09.2014)

VIKTIGT - Detta är ett juridiskt avtal mellan dig (”Dig”) och Luxottica Group S.p.A och dess dotterbolag och filialer (tillsammans, ”Luxottica”, ”Vi” eller ”Oss”), som ägare till ray-ban.com (”Webbplatsen”). Luxottica Group S.p.A, ett bolag registrerat i Italien, med momsregistreringsnummer 10182640150, med ett tecknat aktiekapitalet på 28 653 640,38 euro, registreringsnummer 00891030272 i bolagsregistret i Milano, REA Milano nr. 1348098, med huvudkontor på Via Cantù 2, 20123 Milano, Italien, telefonnummer +39 02.86.33.41, faxnummer +39 02.86.33.40.50. Du bör noggrant läsa igenom följande användarvillkor (”Användarvillkor”) eftersom de reglerar din användning av Webbplatsen. Dessa Användarvillkor kan när som helst ändras av Luxottica genom att publicera de ändrade Användarvillkoren på Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen, accepterar du de Användarvillkor som var i laga kraft vid användningstillfället. Din användning av denna webbplats är uttryckligen beroende av att du godkänner dessa Användarvillkor.


 1. LICENSBEVILJAN. Luxottica beviljar dig härmed en personlig, återkallelig, begränsad, icke-exklusiv och icke överförbar licens för att använda Webbplatsen enbart för personligt bruk, vilket inte omfattar verksamhet som rör kommersiell, entreprenörsrelaterad eller yrkesmässig verksamhet, förutsatt att du följer bestämmelserna i dessa Användarvillkor. Trots det föregående, får Du inte ändra, översätta, dekompilera, skapa härledda verk, kopiera, distribuera, ta isär, sända, överföra, publicera, ta bort eller modifiera några meddelanden om äganderätt eller etiketter, ge på licens, licensiera i andra hand, överföra, sälja, skildra, utforma, exploatera, hyra ut, skapa privata etiketter, bevilja säkerhetsintressen eller på annat sätt använda Webbplatsen på något sätt som inte uttryckligen tillåts häri.

 2. ANVÄNDARREPRESENTATIONER. Genom att besöka eller använda Webbplatsen, intygar Du att du är minst arton (18) år gammal. Om du inte är myndig, var god kontakta din målsman med avseende på dessa Användarvillkor, eftersom minderåriga personer har tillstånd att använda Webbplatsen endast om en förälder eller vårdnadshavare accepterar dessa Användarvillkor för deras räkning. Dessutom accepterar Du att följa alla tillämpliga lagar och förordningar som styr din användning av Webbplatsen.

 3. UPPHOVSRÄTT. Dessa Användarvillkor ger endast en begränsad licens för att få tillgång till och använda Webbplatsen. Följaktligen godkänner Du uttryckligen att Luxottica inte överför någon äganderätt, immaterialrätt eller rättighet till Webbplatsen för dig eller någon annan. All text, grafik, användargränssnitt, visuella gränssnitt, fotografier, ljud, konst, datakoder (inklusive html-kod), program, mjukvaror, produkter, information och dokumentation samt utformning, struktur, urval, koordination, uttryck, ”utseende och känsla” samt arrangemang av något innehåll som finns på eller är tillgängligt via Webbsidan ägs, kontrolleras och licensieras av Luxottica, om inget annat anges. RAY-BAN, Ray-Ban-logotypen/logotyperna, och alla andra namn, logotyper och symboler som identifierar Ray-Ban samt dess produkter och tjänster är varumärken som ägs av Luxottica och all användning av sådana märken, inklusive, och utan begränsning till, domännamn, kontokoder eller sökord, är strängt förbjuden utan skriftligt tillstånd. Andra produkter och företagsnamn eller logotyper som nämns eller visas på/via Webbplatsen kan vara varumärken och/eller servicemärken som tillhör respektive ägare.

 4. INNEHÅLL SOM DU LÄMNAR IN. Emellanåt kan vi göra bulletiner, chattrum, kommentarområden, anslagstavlor, forum, nyhetsgrupper, inläggssektioner eller liknande kommunikationsmöjligheter tillgängliga på denna Webbplats. I sådana fall får du gärna kommentera detta på vår Webbplats. Men alla anteckningar, meddelanden, inlägg, idéer, förslag eller annat material som du skickar in till Luxottica (”Innehåll som användaren lägger ut”) får inte vara trakasserande, förtalande, baktalande, ärekränkande, nedvärderande, hotfullt eller på annat sätt bryta mot rättigheter för tredje parter och får inte innehålla några svordomar, obscent, oanständigt, pornografiskt, kränkande, olagligt eller på annat sätt material som enligt vårt förmenande är stötande. Vidare får användarens inlägg inte bryta mot immateriella rättigheter, sekretessrätten, rätten till offentlighet eller annan äganderätt för någon person eller organisation. Vid din insändning av allt innehåll med inlägg som användare, ger Du Luxottica en icke-exklusiv, royaltyfri, oupphörlig, oåterkallelig rätt och licens att använda, reproducera, kopiera, modifiera, ändra, offentligt visa, offentligt framföra, lägga ut, överföra, sända, distribuera eller på annat sätt använda detta innehåll och ha rätt att använda sådant innehåll för alla typer av användning, inklusive kampanjer och reklam, för all framtid, i alla medier, både de som nu är kända och de som kommer att utformas i framtiden, utan någon som helst ersättning till dig. Du avstår uttryckligen från alla rättigheter, grunder till och åtgärder för inspektion och godkännande av den färdiga produkten som kan produceras och användas i samband med ditt inlägg som användare. Genom att skicka in ditt inlägg till oss, uppger och garanterar du att Du innehar alla nödvändiga rättigheter, titel och licens att göra sådana inlägg och att din insändning av sådant material till Webbplatsen inte bryter mot och inte kommer att bryta mot eller kränka rättigheterna för tredje part, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter och integritetsrättigheter.

 5. BEGRÄNSNINGAR. Du samtycker till att inte ändra, distribuera, avslöja eller skapa verk som helt eller delvis grundar sig på Webbplatsen. Du kan inte (och inte heller låta tredje parter) licensiera ut i andra hand, hyra ut, sälja, distribuera, sprida, tillhandahålla, omvandla, avkodifiera, bryta ner, demontera, dekonstruera, skapa härledda verk av, ändra eller översätta Webbplatsen, eller i vilket fall reproducera, kopiera, använda eller tillhandahålla Webbplatsen eller delar av den, på något annat sätt med undantag för det som uttryckligen tillåts häri eller tillåts enligt tvingande rätt. Du erkänner och accepterar att förvärvet av innehåll eller uppgifter genom användning av Webbplatsen är ditt eget ansvar och att Du är ensam ansvarig för eventuella skador på systemet eller förlust av data som orsakats av användning av tjänsten, om än indirekt.

 6. SEKRETESSPOLICY. Granska Luxotticas Sekretesspolicy som finns på privacy-policy för en sammanfattning av Luxotticas personligt identifierbara informationsinsamling och användningspraxis.

 7. TILLGÄNGLIGHET OCH KONTINUITET I TJÄNSTEN. Du erkänner och accepterar att Luxottica förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, tillfälligt eller permanent (i) avbryta eller eliminera Webbplatsen, och/eller (ii) inaktivera all tillgång till Webbplatsen.

 8. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER. Webbplatsen kan underlätta åtkomsten till andra webbplatser eller sociala medianätverk online eller webbsidor för din bekvämlighet. Dessa webbplatser, nätverk eller sidor har inte nödvändigtvis granskats av Luxottica och underhålls av tredje part över vilka Luxottica inte utövar någon kontroll. Följaktligen avsäger sig Luxottica uttryckligen allt ansvar för innehåll, material, riktigheten i informationen, och/eller kvaliteten hos de produkter eller tjänster som tillhandahålls, görs tillgängliga eller annonseras på dessa webbplatser från tredje part. Dessutom implicerar dessa länkar inte något åtagande beträffande tredje part eller någon webbplats eller de produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredje part.

 9. SKADEGARANTI. Genom att använda det här programmet, samtycker Du till att försvara, ersätta och hålla Luxottica och dess moderbolag och dotterbolag, och deras direktörer, anställda och agenter, fria från förlust, skada, ansvar, kostnader, utgifter (inklusive advokatkostnader) som hävdas av tredje part och till följd av (i) din användning av och tillgång till Webbplatsen, (ii) varje inlägg du gör som användare, (iii) ditt brott mot någon av dessa Användarvillkor, och (iii) din överträdelse av tredje parts rättigheter, inklusive, men utan begränsning till egendom, integritet eller immateriella rättigheter. Denna skadegaranti ska överleva hela varaktighetsperioden för din användning av Webbplatsen.

 10. VERKSTÄLLIGHET. Du erkänner att eventuella brott, hotande eller faktiska, mot dessa Användarvillkor kommer att orsaka irreparabla skador för Luxottica. En sådan skada kan inte kvantifieras i skadestånd, och Luxottica skulle inte ha adekvata rättsmedel. Du godkänner därför att Luxottica har rätten att söka och tilldelas ett annat lämpligt föreläggande från en behörig domstol eller lämplig skälig lindring vid en behörig domstol fastställande eventuella brott, hotande eller faktiska, på grund av dina skyldigheter enligt någon bestämmelse i dessa Användarvillkor.

 11. GILTIGHETSPERIOD OCH UPPSÄGNING. Dessa Användarvillkor upphör omedelbart och automatiskt, efter meddelande från oss, om du inte uppfyller ovanstående artiklar: 1, 4, 5 och 10. Uppsägning träder i kraft efter ett meddelande från oss. Du kan också när som helst säga upp dessa Användarvillkor genom att sluta använda Webbplatsen. Artiklarna 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 och 15 samt denna mening i artikel 12, kommer att överleva uppsägningen av dessa Användarvillkor av vilken anledning som helst.

 12. UNDANTAG OCH AVSKILJBARHET. Underlåtenhet att kräva strikt efterföljande av något av villkoren i dessa Användarvillkor kommer inte att fungera som ett undantag av någon senare eller annan standard eller brist på genomförande. Om någon del av dessa Användarvillkor bedöms vara ogiltig eller ogenomförbar enligt tillämplig lag eller domstolsbeslut, inklusive, men inte begränsat till, garantifriskrivningsklausuler och de ansvarsbegränsningar som redovisas ovan, så ska den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen anses vara ersatt av en giltig, verkställbar bestämmelse som på tydligaste sätt matchar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen. Resten av Användarvillkoren ska fortsätta att gälla.

 13. TILLÄMPLIG LAG. Detta avtal och alla rättigheter och skyldigheter för parterna ska regleras av och tolkas i enlighet med de italienska lagarna utan hänsyn till dess lagvalsregler, och utan att det påverkar dina rättigheter enligt annan tillämplig lag, som inte kan uteslutas.

 14. RUBRIKER. Rubriker används endast för bekvämlighets skull.
back button JURIDISK INFORMATION

Användningsvillkor

(GÄLLER FRÅN 20.09.2014)

VIKTIGT - Detta är ett juridiskt avtal mellan dig (”Dig”) och Luxottica Group S.p.A och dess dotterbolag och filialer (tillsammans, ”Luxottica”, ”Vi” eller ”Oss”), som ägare till ray-ban.com (”Webbplatsen”). Luxottica Group S.p.A, ett bolag registrerat i Italien, med momsregistreringsnummer 10182640150, med ett tecknat aktiekapitalet på 28 653 640,38 euro, registreringsnummer 00891030272 i bolagsregistret i Milano, REA Milano nr. 1348098, med huvudkontor på Via Cantù 2, 20123 Milano, Italien, telefonnummer +39 02.86.33.41, faxnummer +39 02.86.33.40.50. Du bör noggrant läsa igenom följande användarvillkor (”Användarvillkor”) eftersom de reglerar din användning av Webbplatsen. Dessa Användarvillkor kan när som helst ändras av Luxottica genom att publicera de ändrade Användarvillkoren på Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen, accepterar du de Användarvillkor som var i laga kraft vid användningstillfället. Din användning av denna webbplats är uttryckligen beroende av att du godkänner dessa Användarvillkor.


 1. LICENSBEVILJAN. Luxottica beviljar dig härmed en personlig, återkallelig, begränsad, icke-exklusiv och icke överförbar licens för att använda Webbplatsen enbart för personligt bruk, vilket inte omfattar verksamhet som rör kommersiell, entreprenörsrelaterad eller yrkesmässig verksamhet, förutsatt att du följer bestämmelserna i dessa Användarvillkor. Trots det föregående, får Du inte ändra, översätta, dekompilera, skapa härledda verk, kopiera, distribuera, ta isär, sända, överföra, publicera, ta bort eller modifiera några meddelanden om äganderätt eller etiketter, ge på licens, licensiera i andra hand, överföra, sälja, skildra, utforma, exploatera, hyra ut, skapa privata etiketter, bevilja säkerhetsintressen eller på annat sätt använda Webbplatsen på något sätt som inte uttryckligen tillåts häri.

 2. ANVÄNDARREPRESENTATIONER. Genom att besöka eller använda Webbplatsen, intygar Du att du är minst arton (18) år gammal. Om du inte är myndig, var god kontakta din målsman med avseende på dessa Användarvillkor, eftersom minderåriga personer har tillstånd att använda Webbplatsen endast om en förälder eller vårdnadshavare accepterar dessa Användarvillkor för deras räkning. Dessutom accepterar Du att följa alla tillämpliga lagar och förordningar som styr din användning av Webbplatsen.

 3. UPPHOVSRÄTT. Dessa Användarvillkor ger endast en begränsad licens för att få tillgång till och använda Webbplatsen. Följaktligen godkänner Du uttryckligen att Luxottica inte överför någon äganderätt, immaterialrätt eller rättighet till Webbplatsen för dig eller någon annan. All text, grafik, användargränssnitt, visuella gränssnitt, fotografier, ljud, konst, datakoder (inklusive html-kod), program, mjukvaror, produkter, information och dokumentation samt utformning, struktur, urval, koordination, uttryck, ”utseende och känsla” samt arrangemang av något innehåll som finns på eller är tillgängligt via Webbsidan ägs, kontrolleras och licensieras av Luxottica, om inget annat anges. RAY-BAN, Ray-Ban-logotypen/logotyperna, och alla andra namn, logotyper och symboler som identifierar Ray-Ban samt dess produkter och tjänster är varumärken som ägs av Luxottica och all användning av sådana märken, inklusive, och utan begränsning till, domännamn, kontokoder eller sökord, är strängt förbjuden utan skriftligt tillstånd. Andra produkter och företagsnamn eller logotyper som nämns eller visas på/via Webbplatsen kan vara varumärken och/eller servicemärken som tillhör respektive ägare.

 4. INNEHÅLL SOM DU LÄMNAR IN. Emellanåt kan vi göra bulletiner, chattrum, kommentarområden, anslagstavlor, forum, nyhetsgrupper, inläggssektioner eller liknande kommunikationsmöjligheter tillgängliga på denna Webbplats. I sådana fall får du gärna kommentera detta på vår Webbplats. Men alla anteckningar, meddelanden, inlägg, idéer, förslag eller annat material som du skickar in till Luxottica (”Innehåll som användaren lägger ut”) får inte vara trakasserande, förtalande, baktalande, ärekränkande, nedvärderande, hotfullt eller på annat sätt bryta mot rättigheter för tredje parter och får inte innehålla några svordomar, obscent, oanständigt, pornografiskt, kränkande, olagligt eller på annat sätt material som enligt vårt förmenande är stötande. Vidare får användarens inlägg inte bryta mot immateriella rättigheter, sekretessrätten, rätten till offentlighet eller annan äganderätt för någon person eller organisation. Vid din insändning av allt innehåll med inlägg som användare, ger Du Luxottica en icke-exklusiv, royaltyfri, oupphörlig, oåterkallelig rätt och licens att använda, reproducera, kopiera, modifiera, ändra, offentligt visa, offentligt framföra, lägga ut, överföra, sända, distribuera eller på annat sätt använda detta innehåll och ha rätt att använda sådant innehåll för alla typer av användning, inklusive kampanjer och reklam, för all framtid, i alla medier, både de som nu är kända och de som kommer att utformas i framtiden, utan någon som helst ersättning till dig. Du avstår uttryckligen från alla rättigheter, grunder till och åtgärder för inspektion och godkännande av den färdiga produkten som kan produceras och användas i samband med ditt inlägg som användare. Genom att skicka in ditt inlägg till oss, uppger och garanterar du att Du innehar alla nödvändiga rättigheter, titel och licens att göra sådana inlägg och att din insändning av sådant material till Webbplatsen inte bryter mot och inte kommer att bryta mot eller kränka rättigheterna för tredje part, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter och integritetsrättigheter.

 5. BEGRÄNSNINGAR. Du samtycker till att inte ändra, distribuera, avslöja eller skapa verk som helt eller delvis grundar sig på Webbplatsen. Du kan inte (och inte heller låta tredje parter) licensiera ut i andra hand, hyra ut, sälja, distribuera, sprida, tillhandahålla, omvandla, avkodifiera, bryta ner, demontera, dekonstruera, skapa härledda verk av, ändra eller översätta Webbplatsen, eller i vilket fall reproducera, kopiera, använda eller tillhandahålla Webbplatsen eller delar av den, på något annat sätt med undantag för det som uttryckligen tillåts häri eller tillåts enligt tvingande rätt. Du erkänner och accepterar att förvärvet av innehåll eller uppgifter genom användning av Webbplatsen är ditt eget ansvar och att Du är ensam ansvarig för eventuella skador på systemet eller förlust av data som orsakats av användning av tjänsten, om än indirekt.

 6. SEKRETESSPOLICY. Granska Luxotticas Sekretesspolicy som finns på privacy-policy för en sammanfattning av Luxotticas personligt identifierbara informationsinsamling och användningspraxis.

 7. TILLGÄNGLIGHET OCH KONTINUITET I TJÄNSTEN. Du erkänner och accepterar att Luxottica förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, tillfälligt eller permanent (i) avbryta eller eliminera Webbplatsen, och/eller (ii) inaktivera all tillgång till Webbplatsen.

 8. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER. Webbplatsen kan underlätta åtkomsten till andra webbplatser eller sociala medianätverk online eller webbsidor för din bekvämlighet. Dessa webbplatser, nätverk eller sidor har inte nödvändigtvis granskats av Luxottica och underhålls av tredje part över vilka Luxottica inte utövar någon kontroll. Följaktligen avsäger sig Luxottica uttryckligen allt ansvar för innehåll, material, riktigheten i informationen, och/eller kvaliteten hos de produkter eller tjänster som tillhandahålls, görs tillgängliga eller annonseras på dessa webbplatser från tredje part. Dessutom implicerar dessa länkar inte något åtagande beträffande tredje part eller någon webbplats eller de produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredje part.

 9. SKADEGARANTI. Genom att använda det här programmet, samtycker Du till att försvara, ersätta och hålla Luxottica och dess moderbolag och dotterbolag, och deras direktörer, anställda och agenter, fria från förlust, skada, ansvar, kostnader, utgifter (inklusive advokatkostnader) som hävdas av tredje part och till följd av (i) din användning av och tillgång till Webbplatsen, (ii) varje inlägg du gör som användare, (iii) ditt brott mot någon av dessa Användarvillkor, och (iii) din överträdelse av tredje parts rättigheter, inklusive, men utan begränsning till egendom, integritet eller immateriella rättigheter. Denna skadegaranti ska överleva hela varaktighetsperioden för din användning av Webbplatsen.

 10. VERKSTÄLLIGHET. Du erkänner att eventuella brott, hotande eller faktiska, mot dessa Användarvillkor kommer att orsaka irreparabla skador för Luxottica. En sådan skada kan inte kvantifieras i skadestånd, och Luxottica skulle inte ha adekvata rättsmedel. Du godkänner därför att Luxottica har rätten att söka och tilldelas ett annat lämpligt föreläggande från en behörig domstol eller lämplig skälig lindring vid en behörig domstol fastställande eventuella brott, hotande eller faktiska, på grund av dina skyldigheter enligt någon bestämmelse i dessa Användarvillkor.

 11. GILTIGHETSPERIOD OCH UPPSÄGNING. Dessa Användarvillkor upphör omedelbart och automatiskt, efter meddelande från oss, om du inte uppfyller ovanstående artiklar: 1, 4, 5 och 10. Uppsägning träder i kraft efter ett meddelande från oss. Du kan också när som helst säga upp dessa Användarvillkor genom att sluta använda Webbplatsen. Artiklarna 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 och 15 samt denna mening i artikel 12, kommer att överleva uppsägningen av dessa Användarvillkor av vilken anledning som helst.

 12. UNDANTAG OCH AVSKILJBARHET. Underlåtenhet att kräva strikt efterföljande av något av villkoren i dessa Användarvillkor kommer inte att fungera som ett undantag av någon senare eller annan standard eller brist på genomförande. Om någon del av dessa Användarvillkor bedöms vara ogiltig eller ogenomförbar enligt tillämplig lag eller domstolsbeslut, inklusive, men inte begränsat till, garantifriskrivningsklausuler och de ansvarsbegränsningar som redovisas ovan, så ska den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen anses vara ersatt av en giltig, verkställbar bestämmelse som på tydligaste sätt matchar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen. Resten av Användarvillkoren ska fortsätta att gälla.

 13. TILLÄMPLIG LAG. Detta avtal och alla rättigheter och skyldigheter för parterna ska regleras av och tolkas i enlighet med de italienska lagarna utan hänsyn till dess lagvalsregler, och utan att det påverkar dina rättigheter enligt annan tillämplig lag, som inte kan uteslutas.

 14. RUBRIKER. Rubriker används endast för bekvämlighets skull.