AUTEURSRECHTELIJKE INFORMATIE

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT "IN DE HUIDIGE STAAT" AANGEBODEN EN RAY-BAN EN HAAR LEVERANCIERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE IMPLICIETE OF EXPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK AF, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET SCHENDEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN.

Hoewel Ray-Ban getracht heeft nauwkeurige informatie te verstrekken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn, aanvaardt Ray-Ban geen aansprakelijkheid voor de juistheid van deze informatie. Ray-Ban kan de specificaties van zijn producten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en zal zich inspannen om deze website bij te werken met eventuele nieuwe informatie, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het nalaten hiervan. Uw plaatselijke wetgeving kan de uitsluiting van impliciete garanties uitsluiten.

Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en productnamen van Ray-Ban die op deze site worden gebruikt, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Luxottica Group S.p.A. in de V.S. en andere landen. De technologie en handelsmerken van Ray-Ban worden voortdurend bewaakt en agressief beschermd door ons juridische team.

Alle andere bedrijfs-, merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve houders.

©2020 Luxottica Group. Alle rechten voorbehouden.