Garantie-eisen

Garantie-eisen

Luxottica biedt een twee jaar lange garantie over haar producten tegen defecten veroorzaakt door materiaal- of productiefouten met ingang van de leveringsdatum van de producten, mits Luxottica hierover wordt ingelicht binnen twee maanden nadat deze defecten zijn vastgesteld. Krassen op de brillenglazen worden beschouwd als een normaal gevolg van slijtage en worden niet door de garantie gedekt, tenzij aangetoond kan worden dat het product op het moment van de levering reeds defecten vertoonde.

De contractuele garantie die wettelijk wordt geboden over producten die door consumenten worden gekocht, zal onbeperkt worden toegepast. 

U kunt op de volgende manieren assistentie aanvragen:

IN DE WINKEL GEKOCHTE PRODUCTEN VAN RAY-BAN

We raden u aan om contact op te nemen met een van onze erkende Ray-Ban verkopers als u het product in de winkel heeft gekocht. Zij kunnen u de benodigde hulp bieden. U kunt echter ook de onderstaande instructies volgen voor assistentie over uw producten van Ray-Ban.

STANDAARDPRODUCTEN VAN Ray-Ban

Via het online platform: klik hier om uw aanvraag voor assistentie te verzenden. U wordt langs een aantal eenvoudige stappen gevoerd. Het personeel van de assistentie van Ray-Ban zal u graag de benodigde assistentie bieden. Als uw aanvraag niet door de garantie gedekt wordt, zullen we een betaalde oplossing aanbieden die u kunt accepteren of weigeren.

REMIX-PRODUCTEN VAN Ray-Ban

Door contact op te nemen met het personeel van de assistentie van Ray-Ban: klik hier en een van de leden van ons personeel zal u de assistentie aanbieden voor uw producten van Ray-Ban.

Onze aansprakelijkheid ten opzichte van u

Niets van dit Garantiebeleid kan geïnterpreteerd worden als een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Luxottica in het geval van (a) dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van Luxottica; (b) fraude, valse verklaringen of ernstige nalatigheid; of (c) elke aansprakelijkheid die in overeenstemming met de toepasselijke wet niet beperkt of uitgesloten kan worden.