BELEID INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

BELEID INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

(VAN KRACHT PER27.09.2021)  

De Ray-Ban.com website beschikbaar onder de volgende link ray-ban.com (hierna de "Website") wordt beheerd door Luxottica Group S.p.A., die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna "Luxottica") bij de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in het onderhavige beleid inzake gegevensbescherming (hierna het "Beleid inzake gegevensbescherming").

Als u meer wilt weten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Luxottica, lees dan de onderstaande hoofdstukken van het beleid inzake gegevensbescherming zorgvuldig door.

1. EEN INLEIDINDE UITLEG OVER HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

In dit beleid inzake gegevensbescherming wordt uiteengezet hoe Luxottica uw persoonsgegevens als gebruiker van de Website (hierna: "gebruiker", "gebruikers", "betrokkene" of "") verzamelt en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU (hierna: de "AVG") en het Italiaanse Wetsdecreet 196/2003, zoals laatstelijk gewijzigd en geïntegreerd (hierna: de "Privacy Code").

Zoals hieronder in meer detail wordt uiteengezet, verwerkt Luxottica uw persoonsgegevens om u haar producten en diensten te kunnen aanbieden en om u in staat te stellen deel te nemen aan engagement programma's, prijsvragen en evenementen die door Luxottica voor haar klanten worden georganiseerd. Als u het laatste nieuws, aanbiedingen en promoties over de Luxottica wereld wilt ontvangen, zal Luxottica - met uw voorafgaande toestemming - uw persoonsgegevens verwerken om u commerciële mededelingen, eventueel aangepast aan uw voorkeuren en interesses, te sturen. Luxottica zal uw persoonsgegevens in alle gevallen op een veilige manier verwerken, door het nemen van alle gepaste veiligheidsmaatregelen, en uitsluitend bevoegde personen en derden in zowel de EU als de Verenigde Staten toegang verlenen tot uw persoonsgegevens volgens voorwaarden die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Alle persoonsgegevens die u via deze Website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden en op de wijze zoals hieronder beschreven.

2. WAT VOOR PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WIJ EN WAAR WORDEN DEZE VERZAMELD?

Luxottica verwerkt uw persoonsgegevens zoals die rechtstreeks worden verkregen van u en uit andere bronnen, zoals hieronder opgesomd in de categorieën van persoonsgegevens (hierna gezamenlijk aangeduid als "persoonsgegevens") :

a) Persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt

Luxottica verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt:

 • Identificeerbare informatie die u heeft ingevuld tijdens het registratieproces, het aanmaken van een account op de Website of bij het afronden van uw aankooporder of bij deelname aan Luxottica engagement programma's, prijsvragen en evenementen, zoals naam en achternaam, e-mailadres, gebruikers-ID, wachtwoord, geslacht, land van verblijf, postadres en telefoonnummers;
 • Financiële informatie en gegevens in verband met uw kredietkaart voor de aankoop van producten via de Website;
 • Informatie uit correspondentie of verzoeken die door u aan Luxottica zijn gestuurd of door Luxottica aan u zijn gericht indien er problemen met onze service op de Website of aangekochte producten worden gemeld;
 • Gegevens met betrekking tot uw sociale netwerkprofiel, indien dit openbaar is en indien u besluit om in te loggen op de Website via sociale netwerktoepassingen of om uw Luxottica account te koppelen aan uw openbare profielen die beschikbaar zijn op sociale netwerken, en uw acties via de Website te delen op deze kanalen via de overeenkomstige plug-ins (bijv. Facebook Connect, I like, fb share, etc.). Indien u besluit om dergelijke informatie te delen, zullen de persoonsgegevens die op uw sociale netwerkprofiel gepubliceerd zijn, door de Website verzameld en verwerkt worden voor de betreffende functies. Het gebruik van de genoemde plug-in impliceert dus het delen van de overeenkomstige activiteiten en gegevens op de gerelateerde sociale netwerken.

b) In geval van aankoop van een bril die op sterkte is via de Website, zal Luxottica - met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming - gezondheidsgerelateerde gegevens verzamelen die zijn opgenomen in het door u verstrekte brilrecept om uw bril op sterkte te kunnen kopen (hierna de "receptgegevens").

c) Persoonsgegevens verkregen uit automatische traceringssystemen wanneer u door de Website bladert en gebruik maakt van haar diensten.

Luxottica verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens die via de automatische traceringssystemen worden verzameld wanneer u door de Website bladert en gebruik maakt van aangeboden diensten:

 • Informatie met betrekking tot uw gebruik van de Website. Voor veiligheidsdoeleinden verwerkt Luxottica de logbestanden met betrekking tot elke sessie wanneer de gebruiker inlogt op zijn/haar account, evenals informatie over betalingstransacties die via Luxottica e-betalingsprovider zullen worden verwerkt;
 • Navigatie-informatie verzameld wanneer u surft op de Website. Luxottica maakt gebruik van bepaalde technologieën (bv. cookies en automatische traceringssystemen) die automatisch bepaalde informatie verzamelen met betrekking tot de manier waarop de gebruiker de Website gebruikt, zoals het IP-adres of een andere unieke code van het toestel (computer, gsm of andere toestellen) dat door de gebruiker wordt gebruikt om de Website te bezoeken, identificatiegegevens als al dan niet geregistreerde gebruiker, technische informatie die de URL kan omvatten vanwaar een gebruiker komt, browserinformatie, taal. Deze informatie helpt ons om de browse-ervaring en de aankoopprocedures van Luxottica producten en diensten voortdurend te verbeteren, en om de correcte werking van de Website te kunnen controleren. Deze gegevens omvatten uitsluitend statistische data met betrekking tot de door de gebruiker uitgevoerde acties, en zijn niet bedoeld om in verband te worden gebracht met de identificerende gegevens van de gebruiker. In elk geval is het mogelijk dat u aan de hand van navigatiegegevens wordt geïdentificeerd, maar alleen wanneer deze worden gekoppeld aan uw persoonlijke identificatiegegevens.

Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens verzameld via cookies en tracking systemen, lees het Luxottica Cookiebeleid zorgvuldig door dat hier beschikbaar is.

3. VOOR WELKE DOELEINDEN EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Luxottica verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3.1 Contractuele doeleinden - we moeten in staat zijn om u onze producten en diensten te leveren

Behalve voor receptgegevens, Luxottica verwerkt uw persoonsgegevens voor de doeleinden die noodzakelijk zijn voor de levering van diensten en producten die via de Website worden aangeboden, en in het bijzonder voor de volgende contractuele doeleinden:

 • om u in staat te stellen zich op de Website te registreren en uw eigen account aan te maken;
 • om de diensten beschikbaar via de Website aan te bieden (bv. beheer van het registratieproces en toegang tot de account, beheer, van de account, de herinneren aan producten in de winkelwagen, enz;)
 • om de verkoop van producten en online bestellingen te beheren, en om producten en diensten aan te bieden;
 • om betalingen en e-betalingen te verwerken, ook met betrekking tot facturatieverplichtingen;
 • om verkoop- en aftersalesdiensten te verlenen (met inbegrip van, bijvoorbeeld, fraudepreventie, retourzendingen, garantie en klantenservice), ook met betrekking tot het verzenden van operationele mededelingen aan gebruikers in verband met de levering van de dienst of producten, verkoop- en aftersalesdiensten;
 • om aan de verzoeken van de gebruiker te voldoen (bijvoorbeeld het beheer van verzoeken om informatie, het boeken van oogcontroles, het aanbieden van de functie "delen met een vriend", u te informeren over de functie "terug in voorraad", etc;
 • om u toe te staan deel te nemen aan Luxottica engagement programma's;
 • om u in staat te stellen deel te nemen aan wedstrijden, prijsvragen en initiatieven die door Luxottica worden gepromoot.

De gegevensverwerkingsactiviteiten voor de contractuele doeleinden zijn noodzakelijk voor de levering van de vereiste producten en diensten. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden worden verwerkt, zal het voor Luxottica niet mogelijk zijn om de vereiste producten en diensten te leveren.

Wat betreft receptgegevens: deze kunnen door Luxottica alleen worden verwerkt met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 9 van de AVG om de aankoop van een bril op recept via de Website uit te voeren. Indien u echter geen uitdrukkelijke toestemming verleent voor de verwerking van uw receptgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, zult u geen bril op sterkte kunnen kopen via de Website.

3.2 Wettelijke doeleinden - We moeten de naleving van wettelijke verplichtingen waarborgen

Luxottica kan uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, en in het bijzonder voor de volgende wettelijke doeleinden:

 • om te voldoen aan de vereisten van de wetten, voorschriften, protocollen en nationale en EU-wetgeving;
 • om besluiten van overheidsinstanties uit te voeren.

De gegevensverwerkingsactiviteiten voor wettelijke doeleinden zijn noodzakelijk omdat zij wordt voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden worden verwerkt, kunt u de Website niet gebruiken.

3.3 Marketingdoeleinden - U kunt aangeven of wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken voor onze marketinggerelateerde activiteiten

Met uitzondering van receptgegevens, verwerkt Luxottica, met uw voorafgaande toestemming, uw persoonsgegevens , voor de volgende marketingdoeleinden:

 • om commerciële en promotionele communicatie en periodieke updates te sturen (bijv. via e-mail, telefoon, SMS/MMS, post, sociaal netwerk en nieuwsbrief) betreffende producten, diensten, initiatieven en evenementen van Luxottica. Daarnaast kan Luxottica u, volgens artikel 130(4) van de Italiaanse Privacy Code, als u al klant van Luxottica bent, via e-mail commerciële mededelingen sturen over soortgelijke producten, evenementen en diensten die al aan u zijn geleverd, tenzij u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking op het moment van de verzameling en ter gelegenheid} van ieder bericht. Uiteraard kunt u zich op elk moment uitschrijven door de instructies te volgen die in elke communicatie beschikbaar zijn;
 • om statistische analyses uit te voeren over het klantenpubliek.

De gegevensverwerkingsactiviteiten voor Marketingdoeleinden zijn - naar eigen keuze - onderhevig aan ofwel uw voorafgaande toestemming ofwel uw bezwaar in de omstandigheden van het hierboven genoemde Artikel 130(4) van de Italiaanse Privacy Code. U kunt er vrij voor kiezen om geen persoonsgegevens te verstrekken voor marketingdoeleinden, en u kunt ook later uw toestemming om de reeds verstrekte persoonsgegevens te verwerken, intrekken. In dat geval zal Luxottica u geen marketingberichten sturen om u op de hoogte te houden van aanbiedingen en promoties van Luxottica producten, diensten en initiatieven.

3.4 Segmentatie- en profileringsdoeleinden - U kunt zelf bepalen of u marketingcommunicatie wilt die beter op uw behoeften is afgestemd

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, kan - in verband met activiteiten die worden uitgevoerd voor marketingdoeleinden- Luxottica uw persoonsgegevens verwerken voor segmentatiedoeleinden om uw persoonsgegevens te analyseren met betrekking tot bestedingsvolume, productcategorie, geboortedatum en aankoopmethoden. Deze activiteit wordt uitgevoerd door Luxottica op basis van Luxottica's legitieme belang om een dienst te verlenen die aansluit bij uw behoeften, voldoende in evenwicht met uw rechten gezien de beperkte hoeveelheid verwerkte Persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens voor segmentatiedoeleinden valt onder de legitieme belangen waarvoor wij naar de volgende paragraaf verwijzen.

Indien u toestemming hebt gegeven voor het installeren van cookies en andere technologieën met de banner die u op onze website wordt aangeboden, verwerkt Luxottica, in aanvulling op hetgeen hierboven is vermeld, uw persoonsgegevens voor profileringsdoeleinden om uw interesses en voorkeuren te analyseren, met inbegrip van browsergegevens met specifieke verwijzing naar geraadpleegde pagina's en bekeken producten op de Website, teneinde gepersonaliseerde diensten aan te bieden en op basis hiervan gerichte marketingcommunicatie te versturen. Deze activiteit wordt uitgevoerd door Luxottica op basis van Luxottica's legitieme belang om een dienst te verlenen die in lijn is met uw behoeften, naar behoren afgewogen tegenover uw rechten gelet op de toestemming die u heeft gegeven via de cookiebanner en in lijn met ons Cookiebeleid. Deze activiteit zal Luxottica helpen om u aanbiedingen te doen die beter aansluiten bij uw profiel. Het gerechtvaardigd belang is gelegen in de behoefte van Luxottica om de marketingcommunicatie te optimaliseren en wordt in evenwicht gehouden door de behoefte om U informatie te verstrekken die wij relevant voor U achten.

3.5 Gerechtvaardigde belangen - Behoudens bezwaar van uw kant worden de rechten van Luxottica en uw rechten geacht in evenwicht te zijn

Naast de verwerking voor segmentatiedoeleinden en profileringsdoeleinden, verwerkt Luxottica uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden van legitiem belang en in het bijzonder:

 • voor het instellen van of het verdedigen tegen vorderingen in rechte in het kader van een gerechtelijke procedure of een administratieve of buitengerechtelijke procedure met betrekking tot de rechten van Luxottica, van haar groepsmaatschappijen en/of van hun vertegenwoordigers, aandeelhouders, functionarissen en bestuursleden;
 • om het technisch beheer van de Website en de operationele functies ervan mogelijk te maken, met inbegrip van het oplossen van eventuele technische problemen, om tests, updates en upgrades uit te voeren die niet kunnen worden uitgevoerd met behulp van niet-persoonsgebonden gegevens;
 • om frauduleuze activiteiten tegen de Luxottica groep of misbruik van de Website en/of frauduleuze activiteiten tegen de gebruikers van de Website te voorkomen of te identificeren;
 • om een potentiële fusie, verkoop van activa, overdracht van alle of een wezenlijk deel van haar activiteiten, of financieringstransactie te voltooien door de persoonsgegevens als onderdeel van de transactie bekend te maken en over te dragen aan de derde(n) die bij de transactie betrokken is (zijn);
 • om enquêtes en marktonderzoeken uit te voeren met betrekking tot Luxottica's producten en diensten per post, telefoon of e-mail;om persoonsgegevens te anonimiseren voor het uitvoeren van statistische analyses.

De verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden van gerechtvaardigd belang en segmentatiedoeleinden wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, letter f) van de AVG, voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Luxottica, dat voldoende in evenwicht is met uw belang, aangezien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd binnen de beperkingen die strikt noodzakelijk zijn om dergelijke bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Dit soort gegevensverwerking is niet dwingend en u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking via de procedures die in dit beleid inzake gegevensbescherming zijn vastgelegd. In dat geval zal er door Luxottica geen gegevensverwerking voor dergelijke doeleinden worden uitgevoerd, behalve in het geval dat Luxottica het bestaan van legitieme doorslaggevende argumenten aantoont of ter uitoefening van een recht van Luxottica op grond van artikel 21 AVG.

4. VAN WELKE MODALITEITEN MAKEN WIJ GEBRUIK OM UW PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN?

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt, elektronisch en manueel, uitsluitend binnen de grenzen die noodzakelijk zijn om bovenvermelde doelstellingen te verwezenlijken.

Luxottica verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers te beschermen. Luxottica adviseert om het wachtwoord als één van de beschermingsmechanismen van de account te gebruiken. Daarom worden gebruikers verzocht een wachtwoord te gebruiken dat voldoende veilig is, dat wachtwoord op een veilige plaats te bewaren, de toegang ertoe op hun eigen computers en browsers te beperken, en de verbinding te verbreken nadat ze de Website hebben bezocht. Alle door gebruikers verstrekte persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers, waarbij adequate veiligheidsmaatregelen worden genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, om de nauwkeurigheid van persoonsgegevens te handhaven en om het correcte gebruik van informatie te garanderen. Bovendien wordt een beveiligd systeem gebruikt voor het autoriseren van creditcardbetalingen en het identificeren van frauduleuze activiteiten. Luxottica maakt gebruik van de standaard SSL (Secure Sockets Layer) om het vertrouwelijke karakter van uw persoonsgegevens te beschermen.

5. MET WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEDEELD?

Luxottica kan uw Persoonsgegevens meedelen aan:

 • derden dienstverleners die belast zijn met verwerkingsactiviteiten en die diensten of assistentie en advies verlenen aan Luxottica, waarbij in het bijzonder - maar niet uitsluitend  - wordt verwezen naar technologie, boekhouding, administratie, juridische zaken, verzekeringen, IT, marketing, gegevensanalyse zaken;
 • ondernemingen van de Luxottica groep;
 • personen en autoriteiten wier recht op toegang tot persoonsgegevens wordt erkend door de wet, voorschriften of bepalingen uitgevaardigd door wettelijk bevoegde autoriteiten;
 • een potentiële koper van Luxottica en de rechtspersonen die ontstaan uit fusies of andere transacties waarbij Luxottica betrokken is; en
 • bevoegde autoriteiten.

De bovengenoemde verkrijgers zullen uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijken, verwerkers of als personen die belast zijn met de verwerking, afhankelijk van de omstandigheden.

Een volledige lijst van de verwerkers is beschikbaar, op aanvraag bij Luxottica, via de modaliteiten zoals voorzien in het onderhavige beleid inzake gegevensbescherming.

6. WAAR WORDEN UW GEGEVENS DOORGEGEVEN?

Luxottica kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de hierboven vermelde ontvangers, die zich ook buiten de Europese Unie bevinden en in het bijzonder in de Verenigde Staten. Voor overdrachten vanuit de EU naar landen die door de Europese Commissie niet als passend worden beschouwd, heeft de onderneming gepaste en adequate maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Dienovereenkomstig worden persoonsgegevens doorgegeven in overeenstemming met de vereisten en de in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals artikel 44 en volgende van de AVG, vastgelegde verplichtingen. Voor nadere informatie over de gepaste of adequate maatregelen en de wijze waarop een kopie daarvan kan worden verkregen, kan de gebruiker contact opnemen met Luxottica volgens de in dit beleid inzake gegevensbescherming beschreven procedure.

7. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR LUXOTTICA BEWAARD?

Luxottica bewaart persoonsgegevens gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verder verwerkt, met inbegrip van de bewaringstermijn die die door de toepasselijke wetgeving wordt voorgeschreven.

Luxottica zal uw persoonsgegevens verwerken voor contractuele doeleinden en doeleinden van gerechtvaardigd belang voor de duur van het contract (in geval van een account aangemaakt op de Website, van een aankoop, of met betrekking tot door Luxottica verleende diensten) en voor 10 jaar na de voltooiing van de verkoop of van de verleende dienst.

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor wettelijke doeleinden zullen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Bovendien worden persoonsgegevens voor marketing- en profileringsdoeleinden, inclusief segmenteringsdoeleinden, verwerkt gedurende 7 jaar vanaf de laatste aankoop en/of vanaf het laatste contact met u (bijv. inschrijving voor een prijsvraag, deelname aan een evenement, opening van een nieuwsbrief), onverminderd het recht om de verleende toestemming te allen tijde te herroepen of bezwaar te maken tegen de verwerking.

8. BENT U MINSTENS 16 JAAR OUD?

De verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit beleid inzake gegevensbescherming, is niet bestemd voor personen onder de 16 jaar.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen onopzettelijk worden geregistreerd, zal Luxottica deze te zijner tijd, op verzoek van de gebruikers, verwijderen.

9. HOE KUNT U UW PERSOONSGEGEVENS OPVRAGEN?

U heeft op elk moment het recht om:

a) van Luxottica de bevestiging van het bestaan van persoonsgegevens te ontvangen en geïnformeerd te worden over de inhoud en bron ervan, de nauwkeurigheid van de gegevens te laten verifiëren en te verzoeken om integratie, bijwerking of wijziging ervan;

b) wissing, anonimisering of beperking van de verwerking van persoonsgegevens die in strijd met de toepasselijke wetgeving zijn verwerkt te verzoeken;

c) op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens, hetzij geheel of ten dele;

d) de toestemming voor de verwerking van de gegevens in te trekken van (indien en voor zover een dergelijke toestemming noodzakelijk is);

2) Luxottica te verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer:

 • bezwaar te maken omtrent de juistheid van de Persoonsgegevens totdat Luxottica voldoende stappen heeft ondernomen om de juistheid ervan te bevestigen of te verifiëren;
 • de verwerking onwettig is maar u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens wissen;
 • Luxottica uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering; of
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op grond van gerechtvaardigde belangen, in afwachting van de verificatie of Luxottica dwingende gerechtvaardigde gronden heeft om de verwerking voort te zetten;


f) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in geval van verwerking op basis van gerechtvaardigd belang, tenzij Luxottica het bestaan van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking of voor de vaststelling, doorzetten van of verdediging tegen rechtsvorderingen aantoont;

g) onverwijld het wissen van uw persoonsgegevens aan te vragen;

h) een elektronische kopie van uw Persoonsgegevens te ontvangen, indien u uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere verstrekker wilt overdragen, wanneer Luxottica zich beroept op uw toestemming of op het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de verstrekking van de diensten en de persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt; en

i) een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Conform artikel 2-terdecies van de Privacy Code, in geval van overlijden van de gebruiker, kunnen de hierboven vermelde rechten worden uitgeoefend door een andere rechthebbende (de "opvolger") die zijn eigen belang heeft of optreedt als gemandateerde va de gebruiker of familiale redenen bestaan die beschermd dienen te worden. De gebruiker kan zich uitdrukkelijk verzetten tegen de uitoefening van sommige van de hierboven vermelde rechten door de opvolger een daartoe strekkend verzoek dient naar het hieronder vermelde e-mailadres te worden gezonden. De gebruiker kan door gebruikmaking van de hier beschreven procedures een dergelijke verklaring te allen tijde intrekken respectievelijk herroepen.

U kunt uw hierboven genoemde rechten op elk gewenst moment uitoefenen door hier te klikken. Luxottica zal binnen een redelijke termijn (en in ieder geval met inachtneming van de toepasselijke wetgeving) reageren, nadat de identiteit van de gebruikers is geverifieerd.

Bovendien biedt Luxottica gebruikers de mogelijkheid om de persoonsgegevens bij te werken en te wijzigen. Iedere geregistreerde gebruiker heeft namelijk toegang tot zijn/haar eigen gegevens en kan deze bijwerken (bijv. via het gebruikersaccount). Daarnaast is het ook mogelijk voor gebruikers om hun voorkeuren over hoe zij e-mails of andere communicatie van Luxottica willen ontvangen, te wijzigen en bij te werken. Gebruikers kunnen ook verzoeken om de gegevens op hun account te verwijderen..

10. HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET LUXOTTICA?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Luxottica Group S.p.A., met maatschappelijke zetel te Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Milaan, Italië.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit beleid inzake gegevensbescherming of over de verwerking van gegevens door Luxottica, kunt u contact opnemen met Luxottica via de in de vorige alinea beschikbare link.

11. HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONZE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING?

Luxottica heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld overeenkomstig artikel 37 AVG, die kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres  dpo@luxottica.com of op het adres van Luxottica dat vermeld is in de sectie "HOE CONTACT OPNEMEN MET LUXOTTICA?" van dit beleid inzake gegevensbescherming

12. HOE KUNT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN WIJZIGINGEN IN DIT BELEID INZAKE GEGEVENSBESCHERMING?

Om wettelijke en/of organisatorische redenen kan dit beleid inzake gegevensbescherming worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan dit beleid inzake gegevensbescherming regelmatig te controleren en de meest recente versie ervan te raadplegen. In ieder geval zullen wijzigingen vooraf worden aangekondigd en een bijgewerkte versie van het beleid inzake gegevensbescherming is zal op de Website beschikbaar zijn.

13. Het gebruik van technische cookies

13.1 Wat zijn cookies?  

Een cookie is een klein tekstbestandje, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat gedurende een door de exploitant bepaalde tijd wordt overgedragen en opgeslagen op het apparaat dat door de gebruiker wordt gebruikt (een computer of een mobiel apparaat) wanneer de gebruiker de website bezoekt. Sommige cookies identificeren bijvoorbeeld het ene apparaat eenduidig en onderscheiden het van het andere.

Een cookie is een klein tekstbestandje, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat gedurende een door de exploitant bepaalde tijd wordt overgedragen en opgeslagen op het apparaat dat door de gebruiker wordt gebruikt (een computer of een mobiel apparaat) wanneer de gebruiker de website bezoekt. Sommige cookies identificeren bijvoorbeeld het ene apparaat eenduidig en onderscheiden het van het andere.

13.2 Waarom gebruiken wij cookies?

Sommige cookies zijn absoluut noodzakelijk om de Site goed te laten functioneren en de gebruiker een goede browse-ervaring te bieden, bijvoorbeeld om eenvoudigweg van de ene pagina van de Site naar de andere te gaan, en om de op de Site geplande diensten te leveren (bijv. kopen en betalen voor een bril). Andere cookies zijn nodig om het browsen gemakkelijker en sneller te maken, bijvoorbeeld door registratiegegevens of de inhoud van de winkelwagen te onthouden, of om browsen zo goed mogelijk in overeenstemming te brengen met de voorkeuren en kenmerken van de gebruiker. Daarnaast zijn bepaalde cookies nuttig om de exploitant van de Site te voorzien van informatie die kan worden gebruikt voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld om het aantal verbonden gebruikers te kennen, evenals om gepersonaliseerde promotionele berichten te verzenden of om een directe link met sociale netwerken te waarborgen.

13.3 Welke informatie bevatten cookies?

De informatie die wordt verzameld in de vorm van cookies heeft over het algemeen betrekking op informatie over het apparaat van de gebruiker, zoals IP-adres, inloggegevens, besturingssysteem en gebruikt platform, tijdzone-instelling, land van herkomst, informatie over bezoeken aan de Site inclusief de URL, de duur van het bezoek, zoektermen die zijn ingetypt op de Site, producten die zijn bekeken of in de winkelwagen zijn geplaatst, responstijden van de pagina, downloadfouten en informatie over pagina-interactie, zoals het aantal klikken of browsepatronen.

Over het algemeen is deze informatie niet voldoende om de gebruiker persoonlijk te identificeren, maar dat kan wel als deze wordt gelezen in combinatie met elkaar of met aanvullende informatie die is verzameld door Luxottica of een derde partij.

We hebben cookies gecodeerd en onderscheiden op basis van hoe lang ze worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker, de partij die ze installeert en beheert en vooral de doeleinden waarvoor ze worden geïnstalleerd.

a) Hoelang worden cookies opgeslagen?

Sessiecookies worden gedefinieerd als cookies die worden geïnstalleerd wanneer de Site wordt geopend en die worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten, of wanneer de Site wordt gesloten of de sessie verloopt. De informatie wordt dus tijdelijk opgeslagen en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de navigatie te behouden.

Permanente cookies zijn cookies die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen gedurende een periode die door de exploitant vooraf is bepaald, zelfs na het sluiten van de browser. Hiermee kunnen bijvoorbeeld de naam en het wachtwoord van de gebruiker worden opgeslagen of voorkeuren worden onthouden, zodat de gebruiker deze niet opnieuw hoeft in te voeren bij het openen van de Site.

b) Wie installeert cookies?

First-party cookies zijn cookies die rechtstreeks door Luxottica worden geïnstalleerd en beheerd. Third-party cookies worden daarentegen geïnstalleerd door een exploitant via een ander domein dan dat van de Site waarop de gebruiker surft en deze worden niet rechtstreeks beheerd door Luxottica. Dit is bijvoorbeeld het geval met de cookies voor statistische analyse die door Google Analytics worden geïnstalleerd of wanneer de Site elementen van advertentieplatforms of andere diensten bevat. De installatie van third-party cookies is echter onderworpen aan voorafgaande toestemming van Luxottica.

c) Wat zijn de doeleinden van de cookies die Luxottica op deze Site gebruikt?

- Strikt noodzakelijke (of technische) cookies: deze zorgen voor de goede werking van de Site en het gebruik van de diensten erop. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om de taal van het land van waaruit de gebruiker verbinding maakt te herkennen en om de keuzes die zijn gemaakt op de banner met het korte privacybeleid (toestemming voor het gebruik van cookies) op te slaan, waardoor wordt voorkomen dat telkens wanneer de Site wordt geopend om een product te kopen, steeds een keuze gemaakt moet worden. Ze verbeteren ook de gebruikerservaring door inloggegevens of vooraf geselecteerde producten in de winkelwagen op te slaan.

Ze worden uitsluitend gebruikt om de basisfunctionaliteit van de Site te waarborgen en daarom is voorafgaande toestemming van de gebruiker niet vereist voor de installatie ervan. De gebruiker kan zijn browser instellen om deze cookies te blokkeren, maar als gevolg hiervan werken sommige of alle delen van de Site niet.

- Analytische cookies: sommige worden rechtstreeks geïnstalleerd en beheerd door Luxottica en worden gebruikt om te analyseren hoe de Site wordt gebruikt en om bezoeken, verkeersbronnen en bekeken pagina's te tellen, zodat de exploitant wijzigingen en verbeteringen aan de Site kan aanbrengen. Zij mogen alleen in anonieme vorm gegevens verzamelen voor statistische doeleinden.
Andere analytische cookies kunnen in plaats daarvan door derden worden geïnstalleerd om de activiteit van de gebruiker op de Site te volgen en nuttige informatie voor Luxottica te verzamelen.
Om een beter geïnformeerde beslissing te nemen over het al dan niet instemmen met het verzamelen van dergelijke cookies, leest u het respectieve privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl-nl) of gaat u naar: http://www.youronlinechoices.com/nl/

- Marketing- en profileringscookies: deze volgen de navigatie van de gebruiker op de Site, waardoor gepersonaliseerde inhoud op de Site kan worden gemaakt, waardoor aan de gebruiker producten worden getoond die overeenkomen met zijn interesse of die vergelijkbaar zijn met de reeds bekeken producten, en waardoor reclameboodschappen worden verzonden in overeenstemming met de aangegeven voorkeuren: weigering of intrekking van toestemming zal de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site of op de Site te surfen niet belemmeren. Andere analytische cookies kunnen in plaats daarvan door derden worden geïnstalleerd om de activiteit van de gebruiker op de Site te volgen en nuttige informatie voor Luxottica te verzamelen.
Om een beter geïnformeerde beslissing te nemen over het al dan niet instemmen met het verzamelen van dergelijke cookies, leest u het respectieve privacybeleid van Google, met betrekking tot Google Adsense (https://policies.google.com/privacy?hl=nl-nl), of gaat u naar http://www.youronlinechoices.com/nl/

- Cookies voor sociale netwerken: deze stellen de gebruiker in staat om de verschillende sociale-netwerkfuncties te gebruiken, dankzij het gebruik van plug-ins die in onze Site zijn geïntegreerd en die een directe verbinding met de server van het sociale netwerk mogelijk maken. De plug-in wordt beheerd door een derde partij. Deze cookies zijn niet nodig om te browsen. Voor informatie over het gebruik van cookies door sociale netwerken en om geïnformeerde toestemming te geven, nodigen we de gebruiker uit om het respectieve privacybeleid van de sociale netwerken te raadplegen:

Facebookhttps://nl-nl.facebook.com/about/privacy/

Googlehttp://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Twitterhttps://twitter.com/nl/privacy

Instagramhttps://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=nl

Pinterest: https://about.pinterest.com/nl/privacy-policy

Tumblr:https://www.tumblr.com/privacy/nl

13.4 Een korte handleiding voor het beheren van cookies: hoe installeert en verwijdert u ze?

Strikt noodzakelijke cookies, die de basisfuncties van de Site mogelijk maken, worden automatisch geïnstalleerd wanneer de Site wordt geopend, zonder toestemming. Met betrekking tot de andere categorieën cookies, waarvoor het nodig is om al dan niet toestemming te geven, ziet de gebruiker de eerste keer dat hij de Site bezoekt een cookiebanner (Privacyvoorkeuren) met het korte privacybeleid en een link naar het Cookiebeleid. Als de gebruiker zijn voorkeuren al via de cookiebanner heeft meegedeeld, wordt de cookiebanner niet meer automatisch weergegeven als hij de Site in de komende 6 maanden opnieuw bezoekt. De gebruiker kan echter te allen tijde zijn voorkeuren bekijken en wijzigen via het Privacy Center.

Als echter al toestemming is gegeven voor het gebruik van cookies, moet de gebruiker deze verwijderen via de instellingen van zijn browser om de cookies die vóór de herroeping zijn verzameld, te verwijderen. Hieronder vindt u instructies voor het wijzigen van de cookie-instellingen in de browsers die het meest worden gebruikt door gebruikers:

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft EdgeSafariInternet Explorer

De lijst met cookies en soortgelijke technologieën die op deze site worden gebruikt, is hier beschikbaar

13.5 Wie heeft toegang tot de informatie die wordt verzameld via cookies?

Met betrekking tot de cookies die door Luxottica zijn geïnstalleerd, hebben alleen de verantwoordelijke medewerkers van Luxottica, die eerder zijn opgeleid en geïnstrueerd om dergelijke taken uit te voeren, toegang tot de informatie die via cookies wordt verzameld. Met betrekking tot third-party cookies wordt informatie verzameld en gebruikt door Luxottica en door externe partijen die door een contractuele relatie verbonden zijn met Luxottica. Raadpleeg dit Privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over onze samenwerking met derden.

BELEID INZAKE GEGEVENSBESCHERMING