INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, A MARKA RAY-BAN I JEJ DOSTAWCY WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIEGO RODZAJU DOROZUMIANE LUB WYRAŹNE GWARANCJE, W TYM GWARANCJĘ ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO DANEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH.

Pomimo starań dokładanych w celu przekazywania klientom prawidłowych informacji, marka Ray-Ban nie bierze żadnej odpowiedzialności za prawidłowość tych informacji. Marka Ray-Ban może w każdej chwili, bez uprzedniego powiadomienia, wprowadzić zmiany w specyfikacjach swoich produktów i dołoży starań, aby odpowiednio zaktualizować informacje na stronie internetowej, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku braku takiej aktualizacji. Prawo miejscowe może uniemożliwić wyłączenie dorozumianych gwarancji.

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logotypy i nazwy produktów marki Ray-Ban użyte na niniejszej stronie internetowej są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do spółki Luxottica Group S.p.A. w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. Technologie i znaki towarowe marki Ray-Ban są stale monitorowane i aktywnie chronione przez nasz zespół ds. prawnych.

Wszystkie inne nazwy firm, marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

©2020 Luxottica Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.