Polecane produkty

POSZERZONA INFORMACJA NA TEMAT PLIKÓW COOKIE

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze w chwili przeglądania strony, które umożliwiają spółce Luxottica świadczenie usług zgodnie z opisanym celem. Ponadto, zainstalowanie niektórych plików cookies może wymagać zgody użytkownika.

PLIKI COOKIE TECHNICZNE I STATYSTYCZNE

Aktywność niezbędna do funkcjonowania

Strona wykorzystuje pliki tekstowe do zapisywania sesji użytkownika i wykonywania innych czynności ściśle związanych z funkcjonowaniem strony np. do statystyk dotyczących wizyt na stronie.

Przechowywanie informacji dotyczących preferencji, optymalizacji i statystyki

Strona wykorzystuje pliki cookie do zapisywania preferencji przeglądania i optymalizacji nawigacji użytkownika. Przykładowo, pliki cookie są wymagane w celu ustawienia języka lub waluty albo do zarządzania danymi statystycznymi przez firmę Luxottica.

Inne rodzaje plików cookie lub narzędzia innych podmiotów mogące korzystać z plików cookie

Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą nie wymagać zgody użytkownika lub mogą być przetwarzane bezpośrednio przez firmę Luxottica - zgodnie z podanym opisem - bez pomocy innych podmiotów.
W przypadku, gdy wśród wymienionych poniżej narzędzi znajduje się usługa zarządzana przez inny podmiot, może on śledzić zachowanie użytkownika bez wiedzy firmy i w sposób dodatkowy w odniesieniu do podanych wyżej informacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat należy zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą wymienionych usług.

KOMENTARZE DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI STRONY

Usługa pozwala użytkownikom na wyrażenie i upublicznienie opinii dotyczącej zawartości stron.
Zgodnie z ustawieniami określonymi przez firmę Luxottica użytkownicy mogą też wyrazić opinię w sposób anonimowy. Jeżeli wśród danych osobowych wpisanych przez użytkownika znajduje się adres e-mail, może on być wykorzystany do wysyłania powiadomień dotyczących opinii na temat zawartości strony. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść wyrażonej opinii.
Jeżeli usługa komentarza jest dostarczana przez inny podmiot może zaistnieć sytuacja, w której nawet jeżeli użytkownik nie korzysta bezpośrednio z usługi, dane dotyczące odwiedzin strony, na której usługa jest zainstalowana zostaną zebrane.

Facebook Comments (Facebook, Inc.)

Facebook Comments jest usługą zarządzaną przez firmę Facebook, Inc., która umożliwia użytkownikowi wyrażenie opinii i jej udostępnienie za pośrednictwem platformy Facebook.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące korzystania ze strony.
Miejsce przetwarzania danych: USA - Polityka prywatności

USŁUGA HOSTING I INFRASTRUKTURA BACKEND

Celem usług jest przechowywanie danych i plików umożliwiających funkcjonowanie witryny, jej rozpowszechnianie oraz udostępnienie gotowej infrastruktury przeznaczonej do specjalnych funkcji witryny. Niektóre z tych usług funkcjonują za pośrednictwem serwerów umieszczonych w innym położeniu geograficznym, co utrudnia określenie dokładnej pozycji geograficznej przechowywania danych osobowych.

Akamai Content Delivery Network (Akamai Technologies, Inc.)

Akamai jest usługą hostingu świadczoną przez firmę Akamai Technologies, Inc.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące korzystania ze strony.
Miejsce przetwarzania danych: USA - Polityka prywatności

INTERAKCJA Z PORTALAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI I ZEWNĘTRZNYMI PLATFORMAMI

Usługa umożliwia interakcję z portalami społecznościowymi lub innymi zewnętrznymi platformami bezpośrednio na stronach witryny.
Wymiana i informacje zgromadzone przez witrynę podlegają ustawieniom prywatności użytkownika na portalu społecznościowym.
Jeżeli usługa interakcji z portalami społecznościowymi jest zainstalowana, może zaistnieć sytuacja, w której nawet jeżeli użytkownik nie korzysta bezpośrednio z usługi, dane dotyczące odwiedzin strony, na której usługa jest zainstalowana zostaną zebrane.

Przycisk Lubię to i widgety społecznościowe Facebook (Facebook, Inc.)

Przycisk “Lubię to” i widgety społecznościowe Facebook to usługi interakcji z portalem społecznościowym Facebook świadczone przez firmę Facebook, Inc.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące korzystania ze strony.
Miejsce przetwarzania danych: USA - Polityka prywatności

Przycisk Tweet i widgety społecznościowe Twitter (Twitter, Inc.)

Przycisk Tweet i widgety społecznościowe Twitter to usługi interakcji z portalem społecznościowym Twitter świadczone przez firmę Twitter, Inc.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące korzystania ze strony.
Miejsce przetwarzania danych: USA - Polityka prywatności

Przycisk “Pin it” i widgety społecznościowe Pinterest (Pinterest)

Przycisk “Pin it” i widgety społecznościowe Pinterest to usługi interakcji z platformą społecznościową Pinterest świadczone przez firmę Pinterest, Inc.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące korzystania ze strony.
Miejsce przetwarzania danych: USA - Polityka prywatności

The Tumblr button and social widgets of Tumblr are interaction services with the Tumblr platform, provided by Tumblr Inc.

Personal data collected: Cookies and Data for use.
Location of data handling: USA - Privacy Policy

Przycisk Instagram i widgety społecznościowe Instagram to usługi interakcji z platformą społecznościową Instagram świadczone przez firmę Instagram LCC.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące korzystania ze strony.
Miejsce przetwarzania danych USA lub każdy inny kraj, w którym jest obecna firma Instagram, jej zależne spółki lub dostawcy usług - Polityka prywatności

The Google+ button and social widgets of Google+ are interaction services with the Google+ platform, provided by Google Inc.

Personal data collected: Cookies and Data for use
Location of data handling: USA - Privacy Policy

Youtube jest platformą umożliwiającą umieszczanie i odtwarzanie strumieniowe filmów, której usługi są świadczone przez Google Inc.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące korzystania ze strony. - Polityka prywatności

Vimeo jest serwisem społecznościowym umożliwiającym udostępnianie filmów należącym do firmy IAC

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące korzystania ze strony. - Polityka prywatności

Google Maps is a service that allows users to search for and visualise maps, provided by Google Inc.

Personal data collected: Cookies and Data for use - Privacy Policy

Pliki cookie innych podmiotów obecne na stronach:
- ClickTale
- Google Adwords
- Doubleclick floodlight
- Bings
- ShopZilla
- PriceGrabber
- Commission Junction
- Criteo
- Zanox
- Tealium
- BazaarVoice
- Affiliate Window
- Rakuten
- Verza

REMARKETING I TARGETOWANIE BEHAWIORALNE

Usługi umożliwiają witrynie i jej partnerom powiadamianie, optymalizowanie i wyświetlanie reklam na podstawie poprzedniego użytkowania aplikacji przez użytkownika.
Czynność polega na śledzeniu danych dotyczących użytkowania witryny i korzystania z plików cookie, a następnie przesłaniu tych danych witrynom partnerskim związanym z działalnością remarketingu i targetowania behawioralnego.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing jest usługą remarketingu i targetowania behawioralnego świadczoną przez firmę Facebook, Inc., która łączy funkcjonowanie aplikacji z siecią reklamową Facebook.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące korzystania ze strony.
Miejsce przetwarzania danych: USA - Polityka prywatnościMożliwość rezygnacji.

STATYSTYKA

Usługi sekcji umożliwiają firmie Luxottica monitorowanie i analizowanie danych statystycznych dotyczących wizyt i zachowania użytkowników na stronie.

Adobe Analytics (Adobe)

Adobe Analytics jest usługą statystyczną świadczoną przez firmę Adobe Systems, Inc.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące korzystania ze strony.
Miejsce przetwarzania danych: USA - Polityka prywatności

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics jest usługą analizy sieci web świadczoną przez firmę Google Inc. (“Google”). Google wykorzystuje zgromadzone dane osobowe do śledzenia i analizowania użytkowania aplikacji, sporządzania raportów i udostępniania ich innym serwisom należącym do Google.
Google może wykorzystać dane osobowe do personalizacji i ukierunkowania reklam swojej sieci reklamowej.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące korzystania ze strony.
Miejsce przetwarzania danych: USA - PPolityka prywatnościMożliwość rezygnacji.

MobileAppTracking (TUNE, Inc.)

MobileAppTracking jest usługą statystyczną świadczoną przez firmę TUNE, Inc.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie, dane dotyczące korzystania ze strony i inne rodzaje danych, zgodnie z wyszczególnieniem podanym w informacji dotyczącej polityki prywatności serwisu.
Miejsce przetwarzania danych: USA - Polityka prywatnościMożliwość rezygnacji.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA KONTROLOWAC INSTALACJĘ PLIKÓW COOKIE?

Oprócz trybów opisanych w dokumencie użytkownik może też zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookie bezpośrednio z poziomu przeglądarki, przykładowo, może uniemożliwić innym podmiotom instalację plików tekstowych. Za pośrednictwem ustawień przeglądarki można też usunąć pliki cookie zainstalowane uprzednio, włącznie z plikami zawierającymi zgodę na ich instalację przez tę witrynę. Należy pamiętać o tym, że wyłączenie wszystkich plików cookie może ujemnie wpłynąć na funkcjonowanie witryny. Informacje dotyczące ustawień plików cookie w przeglądarce mogą być skonsultowane pod następującymi adresami: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Microsoft Windows Explorer.
W przypadku usług świadczonych przez inne podmioty użytkownik może ponadto skorzystać z prawa sprzeciwu do gromadzenia danych konsultując informację dotyczącą polityki prywatności podmiotu, za pośrednictwem linku umożliwiającego rezygnację (opt-out), jeżeli obecny lub kontaktując się bezpośrednio z podmiotem.
Mając powyższe na uwadze właściciel strony informuje, że użytkownik może skorzystać z opcji Your Online Choices Usługa umożliwia zarządzanie ustawieniami dotyczącymi gromadzenia danych w większości narzędzi reklamowych. Właściciel serwisu zaleca użytkownikom skorzystanie z tej funkcji, jak również zapoznanie się z informacjami dostarczonymi w dokumencie.
Administratorem danych jest firma Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, Mediolan.
Ponieważ instalacja plików cookie i innych systemów gromadzenia danych ze strony innych podmiotów za pośrednictwem usług aplikacji nie może być kontrolowana przez firmę Luxottica z powodów technicznych, każde odniesienie dotyczące plików cookie i systemów gromadzenia danych zainstalowanych przez inne podmioty powinno być uważane za orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji należy skonsultować informację nt. polityki prywatności ewentualnych innych podmiotów wymienionych w dokumencie.
Z uwagi na obiektywną trudność w zidentyfikowaniu technologii związanych z plikami cookie oraz na ich ścisłe powiązanie z funkcjonowaniem sieci web użytkownik jest proszony o skontaktowanie się z firmą Luxottica w przypadku, gdy chciałby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące korzystania z plików tekstowych i ich ewentualnego wykorzystania przez inne podmioty za pośrednictwem tej witryny.

KONTAKT

Właścicielem i administratorem witryny jest firma Luxottica Group S.p.A.
W razie pytań dotyczących plików cookie lub tego tekstu można się z nami skontaktować na stronie: get support.

JAK PORÓWNAĆ PRODUKTY?

Aby porównać, wybierz 2 produkty ze swojej kolekcji.