Featured Products

UDVIDET INFORMATIONSSKRIVELSE OM COOKIES

Cookies er kodefragmenter i browseren. De er en hjælp for Luxottica i forbindelse med levering af virksomhedens tjenester på baggrund af de beskrevne formål. Endvidere kan installationen af cookies til bestemte formål kræve brugerens accept.

TEKNISKE COOKIES I SAMMENFATTET FORM

Aktiviteter, som er strengt nødvendige af hensyn til funktionen

Dette websted benytter cookies for at gemme brugerens session og udføre andre aktiviteter, som er strengt nødvendige for webstedets funktion (eksempelvis med hensyn til fordelingen af trafikken).

Aktiviteter til arkivering af indstillinger, optimering og statistik

Dette websted benytter cookies for at gemme brugerindstillingerne og optimere brugerens oplevelse ved søgningen på sider. Disse cookies omfatter eksempelvis de cookies, som er nødvendige for at indstille sprog og valuta eller til Luxotticas styring af statistik.

Der kan eventuelt anvendes andre cookies eller instrumenter fra tredjemænd.

Visse af de anførte tjenester kræver eventuelt ikke accept fra brugeren eller styres direkte af Luxottica –- afhængigt af den konkrete beskrivelse – uden brug af tredjemænd.
Såfremt de instrumenter, som angives nedenfor, omfatter tjenester drevet af tredjemænd, kan de spore brugeren ud over det omfang, som er angivet af Luxottica, og uden Luxotticas vidende. Vedrørende yderligere oplysninger herom anbefales det at indhente oplysninger i persondatapolitikken for de anførte tjenester.

KOMMENTAR VEDRØRENDE INDHOLD

Tjenesterne vedrørende kommentarer gør det muligt for brugerne at udtrykke og offentliggøre deres kommentarer vedrørende indholdet på dette websted.
Afhængigt af de indstillinger, som defineres af Luxottica, kan brugerne indsende kommentarer (også anonymt). Hvis personoplysningerne afgivet af brugeren omfatter en e-mailadresse, vil den kunne benyttes til at sende nyheder om kommentarer vedrørende dette indhold. Brugerne er selv ansvarlige for indholdet i deres kommentarer.
I tilfælde af installation af en tjeneste fra tredjemænd til indsendelse af kommentarer, er det muligt, at tjenesten indsamler oplysninger om trafikken på de sider, hvor den er installeret. Dette gælder også, såfremt brugerne ikke benytter denne tjeneste.

Facebook Comments (Facebook, Inc.)

"Facebook Comments" er en tjeneste, som styres af Facebook, Inc. Tjenesten gør det muligt for brugerne at indsende kommentarer og dele dem på Facebook.
Indsamlede personoplysninger: Cookies og data om brug.
Behandlingssted: USA – Persondatapolitik

HOSTING OG BACK-END INFRASTRUKTUR

Disse tjenester har til formål at rumme data og filer, som muliggør webstedets funktion og distribution, og herved tillade adgang til en infrastruktur, som er parat til brug til levering af specifikke funktioner på dette websted. Visse af disse tjenester fungerer ved hjælp af servere med geografisk fordeling, med efterfølgende vanskeligheder i forbindelse med fastlæggelse af den effektive placering til arkivering af personoplysningerne.

Akamai Content Delivery Network (Akamai Technologies, Inc.)

Akamai er en hosting tjeneste fra Akamai Technologies, Inc.
Indsamlede personoplysninger: Cookies og data om brug.
Behandlingssted: USA – Persondatapolitik

INTERAKTION MED SOCIALE NETVÆRK OG EKSTERNE PLATFORME

Disse tjenester muliggør interaktion med sociale netværk eller eksterne platforme, direkte fra siderne på dette websted.
Interaktionerne og de indsamlede oplysninger fra dette websted er under alle omstændigheder underlagt brugerens privatindstillinger vedrørende ethvert socialt netværk.
I tilfælde af installation af en tjeneste til interaktion med de sociale netværk er det muligt, at tjenesten indsamler oplysninger om trafikken på de sider, hvor den er installeret. Dette gælder også, såfremt brugerne ikke benytter denne tjeneste.

Knappen "Synes godt om" og sociale widgets på Facebook (Facebook, Inc.)

Knappen "Synes godt om" og sociale widgets på Facebook er tjenester, som interagerer med det sociale netværk Facebook fra Facebook, Inc.
Indsamlede personoplysninger: Cookies og data om brug.
Behandlingssted: USA – Persondatapolitik

Knappen "Tweet" og sociale widgets på Twitter (Twitter, Inc.)

Knappen "Tweet" og sociale widgets på Twitter er tjenester, som interagerer med det sociale netværk Twitter fra Twitter, Inc.
Indsamlede personoplysninger: Cookies og data om brug.
Behandlingssted: USA – Persondatapolitik

Knappen "Pin it" og sociale widgets på Pinterest (Pinterest)

Knappen "Pin it" og sociale widgets på Pinterest er tjenester, som interagerer med platformen Pinterest fra Pinterest, Inc.
Indsamlede personoplysninger: Cookies og data om brug.
Behandlingssted: USA – Persondatapolitik

The Tumblr button and social widgets of Tumblr are interaction services with the Tumblr platform, provided by Tumblr Inc.

Personal data collected: Cookies and Data for use.
Location of data handling: USA - Privacy Policy

Knappen "Instagram" og sociale widgets på Instagram er tjenester, som interagerer med platformen Instagram fra Instagram LCC.

Personal data collected: Cookies and Data for use.
Location of data handling USA, or any other country in which Instagram, its Members or service suppliers are present - Privacy Policy

The Google+ button and social widgets of Google+ are interaction services with the Google+ platform, provided by Google Inc.

Indsamlede personoplysninger: Cookies og data om brug.
Behandlingssted: USA, eller et eventuelt andet land, hvor Instagram eller dets medlemmer eller leverandører befinder sig. - Persondatapolitik

Youtube er en platform til streaming og deling af videoer. Platformens tjenester leveres af Google Inc.

Indsamlede personoplysninger: Cookies og data om brug - Persondatapolitik

Vimeo er et socialt videonetværk, som tilhører IAC

Indsamlede personoplysninger: Cookies og data om brug - Persondatapolitik

Google Maps is a service that allows users to search for and visualise maps, provided by Google Inc.

Personal data collected: Cookies and Data for use - Privacy Policy

Andre cookies fra tredjemænd på webstedet:
- ClickTale
- Google Adwords
- Doubleclick floodlight
- Bings
- ShopZilla
- PriceGrabber
- Commission Junction
- Criteo
- Zanox
- Tealium
- BazaarVoice
- Affiliate Window
- Rakuten
- Verza

GENSALG OG ADFÆRDSMÆSSIG MÅLRETNING

Disse tjenester gør det muligt for webstedet og de respektive partnere at kommunikere, optimere og levere annoncer baseret på brugerens tidligere brug af denne applikation.
Denne aktivitet udføres ved hjælp af sporing af data om brug samt anvendelse af cookies. Disse oplysninger videresendes til de partnere, som er tilknyttet aktiviteterne vedrørende gensalg og adfærdsmæssig målretning.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing er en tjeneste vedrørende gensalg og adfærdsmæssig målretning fra Facebook, Inc. Tjenesten forbinder aktiviteten i denne applikation med Facebooks reklamenetværk.
Indsamlede personoplysninger: Cookies og data om brug
Behandlingssted: USA – PersondatapolitikOpt-out.

STATISTIK

Tjenesterne i dette afsnit gør det muligt for Luxottica at overvåge og analysere alle trafikdata og benyttes til at spore brugerens adfærd.

Adobe Analytics (Adobe)

Adobe Analytics er en statistiktjeneste fra Adobe Systems, Inc.
Indsamlede personoplysninger: Cookies og data om brug
Behandlingssted: USA – Persondatapolitik

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics er en webbaseret analysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google benytter de indsamlede personoplysninger med det formål at spore og undersøge brugen af denne applikation, udfylde rapporter og dele dem med andre tjenester udviklet af Google.
Google har mulighed for at benytte personoplysningerne til at målrette og tilpasse meddelelserne i sit reklamenetværk.
Indsamlede personoplysninger: Cookies og data om brug.
Behandlingssted: USA – PersondatapolitikOpt-out.

MobileAppTracking (TUNE, Inc.)

MobileAppTracking er en statistiktjeneste fra TUNE, Inc.
Indsamlede personoplysninger: Cookies, data om brug og forskellige datatyper afhængigt af specifikationerne i tjenestens persondatapolitik.
Behandlingssted: USA – PersondatapolitikOpt-out.

HVORDAN KONTROLLERER JEG INSTALLATIONEN AF COOKIES?

Ud over oplysningerne i dette dokument kan brugeren styre indstillingerne for cookies direkte fra sin egen browser og herved hindre eksempelvis tredjemænds installation af cookies. Ved hjælp af browserindstillingerne er det også muligt at fjerne de cookies, som er blevet installeret tidligere, herunder også den cookie, som eventuelt er blevet gemt i forbindelse med tilladelse til installation af cookies på dette websted. Det er vigtigt at bemærke, at frakobling af alle cookies vil kunne påvirke funktionen på dette websted. Brugeren kan finde oplysninger om styringen af cookies i sin browser på følgende adresser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari og Microsoft Windows Explorer.
I tilfælde af tjenester fra tredjemænd har brugeren endvidere mulighed for at påberåbe sig retten til at modsætte sig sporing ved hjælp af persondatapotitikken fra de pågældende tredjemænd, det eventuelle Opt-out link eller ved direkte henvendelse til de pågældende tredjemænd.
Uanset ovenstående informerer den registeransvarlige brugeren om muligheden for brug af Your Online Choices. Denne tjeneste gør det muligt at styre indstillingerne for sporing for hovedparten af annonceringsinstrumenterne. Den registeransvarlige anbefaler således brugerne at benytte denne ressource sammen med oplysningerne i dette dokument.
Den registeransvarlige er Luxottica Group S.p.A, Piazzale Cadorna 3, Milano, Italien.
Det er ikke teknisk muligt for Luxottica at kontrollere installationen af cookies og andre sporingssystemer udført af tredjemænd ved hjælp af tjenester, som benyttes i denne applikation. Enhver specifik henvisning til cookies og sporingssystemer installeret af tredjemænd skal derfor opfattes som vejledende. For at opnå mere fyldestgørelse oplysninger om emnet henvises til persondatapolitikken fra eventuelle tredjemænd, som er anført i dette dokument.
Som følge af den objektive kompleksitet ved identifikation af teknologier baseret på cookies og deres nære interaktion med webfunktionen, bedes brugeren kontakte Luxottica for at modtage oplysninger om brugen af cookies og om eksempelvis tredjemænds brug heraf gennem dette websted.

KONTAKTER

Dette websted tilhører og drives af Luxottica Group S.p.A.
Det er muligt at kontakte os angående ethvert spørgsmål vedrørende cookies eller denne informationsskrivelse på: get support.

HOW TO COMPARE?

Please select 2 of the products from your collection to compare them.