Parts & service

Luxottica produkterne har brudgaranti som følge af materiale- og konstruktionsfejl, som opstår inden for 2 år efter levering af produkterne. Luxottica skal under alle omstændigheder oplyses om fejlen inden for 2 måneder efter dens opståen. Overfladiske ridser på linserne opfattes som almindelig slitage og er kun dækket af garantien, såfremt kunden kan bevise, at produktet var behæftet med denne fejl ved leveringen.

Den lovbestemte garanti i forbrugerkøb finder anvendelse uden begrænsninger.

Der kan anmodes om service på følgende måder:


RAY-BAN PRODUKTER KØBT I BUTIK

Vi anbefaler, at du først kontakter en af vores autoriserede Ray-Ban forhandlere, hvis du har købt produktet i butik. De står klar til at hjælpe dig. Alternativt kan du følge nedenstående procedure for at opnå service for dine Ray-Ban produkter.


Ray-Ban STANDARD PRODUKTER

Brug vores online-platform: Klik her, og udfør et par enkle trin ved at følge den viste procedure for at indsende din anmodning om service til os. Vores Ray-Ban serviceteam står klar til at yde den nødvendige service. Hvis din anmodning ikke er omfattet af garantien, foreslår vi en løsning mod betaling, som du frit kan acceptere eller afslå.

Ray-Ban REMIX PRODUKTER

Kontakt Ray-Ban kundeserviceteamet: Klik her, så vil en af vores operatører yde dig service for dine Ray-Ban Remix produkter.

Vores ansvar over for dig

Der er intet i vores garantibetingelser, som har til formål at udelukke eller begrænse Luxotticas ansvar i tilfælde af (a) dødsfald eller kvæstelser som følge af forsømmelighed fra Luxotticas side; (b) svig, falsk erklæring eller alvorlig forsømmelse; eller (c) enhver form for ansvar, som ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til den gældende lovgivning.