Internet privacy policy

(GJELDER FRA 23.02.2017)

1.FORMÅL

Ray-Ban.com
-nettstedet (heretter “Nettstedet”) drives av Luxottica Group SpA, som databehandlingsansvarlig (heretter “Luxottica”) og gjeldende sikkerhets- og personverntiltak på dette nettstedet har vært definert og utviklet for å garantere at personlig informasjon behandles på riktig måte og i samsvar med lokale og internasjonale sikkerhets- og personvernbestemmelser. 

Denne politikken illustrerer hvordan Luxottica vil, direkte eller gjennom datterselskaper, behandle personopplysninger om brukerne (heretter “bruker”, “brukere” eller “deg”) i henhold til art. 13 av det italienske lovdekretet, nr. 196/2003 (heretter “den Italienske personvernloven”) og art. 13 i EØS-relevante forordningen om personvern (heretter generell personvernforordning) og hvordan skal denne informasjonen brukes, deles og hvordan kan denne nås, endres eller slettes. Luxottica Som bevis på sitt engasjement mot personvernet, har Luxottica definert denne retningslinjen innenfor bredere omfang av en global styringsmodell på personvern, for å sikre total samsvar med retningslinjer som grunnlag for Luxottica-bedriftskulturen. All personlig informasjon som ble gitt av deg gjennom dette nettstedet skal brukes utelukkende for de målene som er beskrevet nedenfor.

2. KILDE TIL OG TYPE PERSONLIG INFORMASJON

Luxottica behandler forskjellige typer informasjon på brukeren som ble innhentet fra forskjellige kilder, for eksempel:

 • informasjonen som gis direkte av brukeren;
 • informasjon som innhentes fra automatiske sporingssystemer ved å bruke nettstedet og dets tjenester.


Mer spesifikt, kan Luxottica behandle følgende personopplysninger om identifikasjon av brukeren:

a) Opplysninger som gis av brukeren under registreringsprosessen eller ved utfylling av orden (f.eks navn og etternavn, e-postadresse, passord, kjønn, land (nasjonen); postadresse og telefonnumre for leveranser, kredittkort og finansiell informasjon) og annen informasjon som finnes i korrespondanse eller forespørsler sendt av brukeren. Luxottica kan også be brukeren om å gi litt informasjon om det oppstår problemer med våre tjenester på nettstedet;

b) Opplysninger om brukerens profil på det sosiale nettverket, hvis slik informasjon er offentlig. Hvis brukeren bestemmer seg for å logge inn gjennom applikasjoner for det sosiale nettverket eller å knytte hans/hennes Luxottica-konto til brukerens offentlige profiler som er tilgjengelige på det sosiale nettverket, og dele hans/hennes handlinger gjennom nettstedet på disse kanalene gjennom de tilsvarende programtilleggene (f.eks Facebook Connect, I like, fb share, osv.), vil noen data som er publisert av brukeren på hans/hennes sosialt nettverk hentes av nettstedet og skal behandles for de tilsvarende funksjonene. Bruken av nevnte plugin innebærer deling av tilsvarende handlinger og informasjon på de relaterte sosiale nettverkene;

c) Informasjon vedrørende brukerens bruk av nettstedet. For sikkerhets skyld, behandler vi loggfilene knyttet til hver økt når brukeren logger til hans/hennes konto, samt informasjon om betalingstransaksjoner som skal behandles gjennom vår leverandør;

d) Navigasjonsinformasjon. Når brukeren surfer på nettstedet, bruker Luxottica noen teknologier (informasjonskapsler, se nedenfor for mer informasjon) som automatisk samler inn visse elementer av informasjon som er knyttet til hvordan brukeren bruker våre produkter og tjenester, for eksempel IP-adressen eller annen unik kode av enheten (PC, mobil eller andre enheter) som brukes av brukeren for å bla gjennom nettstedet, identifisering som registrert bruker eller ikke, teknisk informasjon som kan inkludere nettadressen fra stedet en bruker kommer fra, nettleserinformasjon, språk. Denne informasjonen hjelper oss å forbedre leseopplevelsen og mekanismene for kjøp av våre produkter og tjenester, og overvåke den riktige driften av nettstedet på en kontinuerlig måte. Denne informasjonen omfatter kun statistiske data som er knyttet til handlinger som ble utført av brukeren, og skal ikke assosieres med brukerens identifiserende data. Navigasjonsdata kan imidlertid identifisere deg, bare når personlig informasjon matches;

e) Bilde som er gitt av brukeren (både registrerte og uregistrerte brukere), hvis han/hun deltar i Virtual Try-On-erfaringen og han/hun er enig med lagring av hans/hennes bilde på Luxottica-servere.

Alle ovennevnte identifikasjonsdata kalles “informasjon”.

3. FORMÅLET MED BEHANDLING

3.1 Kontraktsmessige formål

Informasjonen som samles inn av Luxottica brukes til følgende kontraktsmessige formål uten forutgående godkjennelse fra brukerne i henhold til art. 24 - den italienske privatkoden og art. 6 fra generell personvernforordning:

 • å tillate brukerne å registrere seg på nettstedet;
 • å gjøre tjenestene tilgjengelige gjennom nettstedet (f.eks styring av registreringsprosessen og tilgang til kontoen, kontoadministrasjon);
 • å delta i den virtuelle Try-On-erfaringen og å registrere, på brukernes forespørsel, hans/hennes bilde på Luxottica-servere;
 • få administrere online bestillinger, å levere produkter og tjenester, å behandle betalinger og e-betalinger, å formidle ordrer, produkter, tjenester;
 • for den tekniske driften av nettstedet og dets driftsfunksjoner (inkludert logistikk), inkl. å løse eventuelle tekniske problemer, statistiske analyser, tester og forskning;
 • å forebygge eller avdekke svindel eller misbruk, som anses å være skadelig for nettstedet eller truer sikkerheten til transaksjonene;
 • å være i samsvar med kravene i lover, forskrifter, protokoller og nasjonal og EUs lovgivning;
 • for å gjennomføre beslutninger som gis av offentlige myndigheter;
 • å beskytte sikkerheten til et individ;
 • å forsvare Luxottica i retten, for eksempel i tilfelle av krenkelser av nettbrukere, eller for å beskytte rettighetene og eiendommen til Luxottica;
 • å oppfylle brukerens forespørsler (f.eks håndtering av forespørsler om informasjon);
 • å sende til brukere operasjonelle kommunikasjoner som er knyttet til levering av tjenesten eller produkter, salg og ettermarked assistanse.


3.2 Markedsføring

Informasjonen som samles inn av Luxottica skal brukes til følgende markedsføringsformål med brukernes forhåndsgodkjennelse i henhold til § 23 fra den italienske personvernloven og art. 7 fra generell personvernforordning:

 1. å delta i og administrere kampanjer og konkurranser som er tilgjengelige fra tid til annen på nettstedet, om noen,
 2. Luxottica å sende kommersiell og salgsfremmende kommunikasjon og periodiske oppdateringer (f.eks via e-post, telefon, SMS/MMS, postgangen, sosial nettverk og nyhetsbrev) knyttet til Luxotticas produkter, tjenester, tiltak og arrangementer i regi av eller i samarbeid med, Luxottica;
 3. for å gjennomføre, via post, telefon eller e-post, statistiske analyser, undersøkelser og markedsundersøkelser knyttet til Luxotticas produkter og tjenester. 


Videre, i henhold til art. 130, c. 4 fra den italienske personvernloven, hvis brukeren er allerede en kunde hos oss, kan Luxottica sende ham/henne kommersiell e-post om lignende produkter, arrangementer, messer og tjenester som var allerede levert av Luxottica. Brukerne kan melde seg ut når som helst.

4. Modaliteter som brukes for behandling

Behandlingen av brukernes informasjon gjøres kun dersom det er nødvendig og skal utføres slik som er angitt i artikkel 4 av den italienske personvernloven og i artikkel 4 fra generell personvernforordning og nemlig: innsamling, registrering, organisering, lagring, rådgivning, behandling, endring, utvalg, utvinning, sammenligning, bruk, samtrafikk, tilgang og kommunikasjon, sperring, sletting og ødeleggelse av data. Brukernes data behandles elektronisk gjennom nettstedet og serverne der det er lagret.

5. Kategorier av personer som kan få tilgang til informasjon

Personlig informasjon som er gitt eller innhentet ved å bruke nettstedet, skal behandles av Luxottica som databehandlingsansvarlig.
Personlig informasjon skal behandles av Luxotticas ansatte som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som samles inn:

 • ansatte og konsulenter som er autorisert til å administrere nettstedet og levere relaterte tjenester (for eksempel kundeservice, håndtering av Luxottica Datasystemer, forvaltning av IT-systemer, lagring av bilder hvis brukerne deltar i Virtual Try-On-erfaring, osv.), som personer som har ansvaret for behandlingen og/eller systemadministratorer og/eller interne databehandlere;
 • ansatte og konsulenter i markedsføring, økonomi, administrasjon, regnskap og annen relevant Luxotticas avdeling, som personer med ansvar for behandling og/eller interne databehandlere.


I tillegg, kan Luxottica be sine leverandører til å utføre noen prosesseringsoperasjoner på selskapets vegne, i henhold til instruksjonene som gis fra Luxottica og i tråd med disse retningslinjene. Disse leverandørene vil behandle personopplysninger som eksterne databehandlere basert på tilstrekkelige kontraktsmessige forpliktelser og/eller avtalebrev, og de omfatter for eksempel:

 • leverandører av tjenester for å håndtere datasystemer og nettstedet (f.eks hosting-leverandører, markeds- og analysetjenester, databasestyring og vedlikehold);
 • leverandører av elektroniske betalingstjenester, som kan få tilgang til; kredittkortinformasjon og brukers annen finansiell informasjon;
 • leverandører av tjenester knyttet til ordreinngang, transport av produkter og/eller andre tjenester som er tilgjengelige gjennom dette nettstedet;


Endelig, kan informasjon nås av selskapene i Luxottica Group, som eksterne databehandlere for forvaltning av konserninterne tjenester (f.eks kommersiell kommunikasjon) og oppfyllelse av kontraktsmessige formål som er angitt ovenfor, inkludert forsendelse av produkter, administrasjon av ethvert krav, analysere data, og levere markedstjenester. Ved gjennomføringen av de aktivitetene som tilbys av de som er nevnt ovenfor, gir Luxottica driftsinstruksen og atferdsbestemmelser på behandling av personopplysninger i samsvar med disse retningslinjene.

6. Tredjeparter der informasjon kan formidles til

I tillegg, kan brukerens informasjon formidles til tredjepart av følgende grunner:

 1. å tillate fusjon, oppkjøp eller salg av hele eller deler av Luxotticas aktiva;
 2. å oppfylle plikten i henhold til lover, forskrifter, protokoller og nasjonal og EUs lovgivning;
 3. å gjennomføre lover som kreves av offentlige myndigheter;
 4. å forsvare Luxottica i retten, for eksempel i tilfelle av krenkelser av nettbrukere.


De nevnte partene skal bearbeide informasjonen som autonome behandlingsansvarlige. Derfor er bruken av data fra nevnte tredjeparter ikke regulert av disse retningslinjene.

7. Dataoverføring utenfor EU

Luxottica kan overføre informasjonen til eksterne databehandlere som er nevnt ovenfor, og som ligger utenfor EU (for eksempel selskapene i Luxottica Group eller tredjeparter) slik at aktiviteter som er oppført i denne personvernerklæringen skal utføres (f.eks hosting-tjenester). Dersom personopplysninger skal overføres til land som ikke gir det samme nivået av beskyttelse, eller en tilstrekkelig grad av beskyttelse (f.eks USA) av personlig informasjon, vil vi sørge for at hver tjenesteleverandør inngår spesifikke kontraktsmessige forpliktelser i henhold til gjeldende regler om databeskyttelse (herunder gjennomføringen av standard kontraktsklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen) med mindre Luxottica kan stole på annen rettslig grunnlag for overføring av personopplysninger.

8. Gi personlig informasjon og konsekvenser av et avslag

Å gi informasjon om kontraktsmessige formål er frivillig og valgfritt. Brukere kan bestemme seg for ikke å gi informasjon om kontraktsmessige formål, og kan senere trekke tilbake sitt samtykke til å behandle informasjon som allerede er gitt: dette kan hindre brukere fra bruk av nettstedet og fra levering av tjenester som er oppført i punkt 3.1. av disse retningslinjene.

Å gi informasjon for markedsføringsformål er frivillig og valgfritt. Brukere kan bestemme seg for ikke å gi informasjon for markedsføringsformål og kan senere trekke tilbake sitt samtykke til å behandle informasjon som allerede er gitt: i dette tilfellet, vil brukere ikke motta Luxottica kommersiell kommunikasjon som er oppført i punkt 3.2. Hvis han/hun har gitt informasjon om kontraktsmessige formål, vil brukeren fortsette å motta de kontraktsmessige tjenestene som er nevnt i punkt 3.1 i disse retningslinjene.

9. Sikkerhet

Luxottica forplikter seg til å beskytte brukernes informasjon. Luxottica har nevnt at passordet er en beskyttelsesmekanisme av kontoen og brukere er derfor invitert til å bruke et passord på en tilstrekkelig sikker måte og lagre det på et trygt sted, ved å begrense tilgangen til det på sine egne datamaskiner og nettlesere, koble den fra etter å bruke nettstedet. Luxottica forplikter seg til å beskytte informasjon som mottas fra brukere. All personlig informasjon som gis, skal holdes på sikre servere og innenfor interne systemer. Luxottica bruker tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte informasjon fra uautorisert tilgang eller ikke-autoriserte endringer, og fra sirkulasjon eller distribusjon av data.  For å hindre uautorisert tilgang, opprettholde nøyaktigheten av dataene og sikre riktig bruk av informasjonen, bruker Luxottica tilstrekkelige fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å ivareta og beskytte informasjon og data som er lagret i vårt system. Informasjon om kjøpstransaksjoner (f.eks kredittkortnummer) håndteres på en sikker måte gjennom utvalgte leverandører som garanterer at de har vedtatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak. Videre, skal et sikkert system for å autorisere kredittkortbetalinger og identifisere svindel brukes. Luxottica bruker standard SSL (Secure Sockets Layer) for det formål å beskytte konfidensialiteten av din personlige informasjon. Ingen datasystemet er helt sikkert. Luxottica mener at de tiltak som ble iverksatt vil redusere muligheten for sikkerhetsproblemer til et passende nivå for den type data som er involvert.

10. Lagring og sletting av informasjon

Luxottica har tilgang, bruker, prosesser, lagrer personopplysninger som samles inn bare for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen og i samsvar med samtykket som ble uttrykt av brukeren, om nødvendig. Luxottica samler personopplysninger i samsvar med:

 1. de formål som de ble samlet inn for;
 2. samtykket mottatt fra brukeren;
 3. lokal og internasjonal lovgivning.


Personlig informasjon skal holdes og slettes i henhold til Luxottica-sikkerhetspolitikk for tiden som anses å være nødvendig for å oppnå de formål for hvilken dataene ble samlet inn for og bearbeides videre, herunder oppbevaringsperioden som kreves i henhold til gjeldende lovgivning (for eksempel oppbevaring av regnskapsdokumentasjon). Luxottica vil behandle brukernes informasjon for kontraktsformål (§ 3.1 a-d) i 10 år etter opphør av kontrakten; for Virtual Try-On-erfaring (pkt 3.1 e.) i 14 dager fra lagring av bildet, hvis brukeren er uregistrert, eller i maksimalt 24 måneder fra lagring av bildet hvis brukeren er registrert; i 24 måneder for markedsføringsformål fra samlingen av nevnte informasjon. Brukernes informasjon behandles i Luxotticas lokalene og på de stedene hvor serverne er plassert. For EU-borgere, er serverne i EU, mens servere til de andre brukerne er i sine relevante bostedsland. For ytterligere informasjon, kontakt Luxottica som angitt nedenfor.

11. Bruk av informasjonskapsler

For å forbedre surfing på Luxottica-nettstedet, skal Luxottica bruke “cookies” eller informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten fil som vanligvis består av bokstaver og tall, som er lastet ned på en datamaskin når brukeren logger på bestemte nettsteder. En informasjonskapsel tillater nettstedet å gjenkjenne brukerens datamaskin, spore surfing på flere sider og identifisere de brukerne som kommer tilbake til nettstedet. Informasjonskapsler inneholder ikke informasjon som identifiserer brukeren, men den personlige informasjonen som Luxottica registrer på brukeren kan knyttes til informasjonen som beholdes i informasjonskapsler og tas fra dem.

Informasjonskapsler kan være tekniske, analytiske og profilering:

a) Tekniske informasjonskapsler brukes til å gjennomføre og legge til rette for en bedre nett, for å gi deg og la deg bruke tjenestene til nettstedet. Når du besøker nettstedet for andre gang, vil informasjonskapsler hjelpe deg å ikke skrive inn brukernavnet for innlogging.

b) Analytiske informasjonskapsler brukes til å analysere og overvåke måten du bruker nettstedet (f.eks antall aksesser og sider som du besøkte), for å gjøre oss i stand til å gjøre konstruktive endringer i nettstedet når det gjelder funksjon og surfing.

c) Profileringsinformasjonskapsler brukes til å spore surfing på nettstedet, og lage profiler om din smak, vaner, valg, osv. Informasjonskapsler kan brukes til å sende deg reklame meldinger i tråd med de preferansene som du har allerede vist i online surfing.

11.1 Bruk av proprietære tekniske informasjonskapsler

Nettstedet bruker følgende tekniske proprietære informasjonskapsler.

Navn

Beskrivelse

WC_SESSION_ESTABLISHED

Denne informasjonskapselen opprettes på den første forespørselen som ble behandlet av WebSphere Commerce-driftstiden

WC_ACTIVEPOINTER

Denne informasjonskapselen inneholder verdien av butikk-ID av økten. Denne verdien brukes til å velge butikken for å utføre kommandoen, hvis den ikke er angitt på nettadressen.

WC_USERACTIVITY_ID
For eksempel:
WC_USERACTIVITY_-1000

Dette er en brukersesjon-informasjonskapsel som flyter mellom nettleseren og serveren i løpet av enten SSL eller ikke-SSL-tilkobling. Den brukes for brukeridentifikasjon over ikke-SSL-tilkoblinger. Den inneholder verdier knyttet til brukerøkten som tidsavbruddet på innlogging, sesjonsidentifikasjon, osv.

WC_GENERIC_ACTIVITYDATA

Denne informasjonskapselen eksisterer bare hvis det er en økt av den generiske brukeren (-1002). Denne informasjonskapselen lagrer verdier som etasjer, langid, kontrakter, osv.

WC_AUTHENTICATION_ID
For eksempel:
WC_AUTHENTICATION_-100

WebSphere Commerce bruker en informasjonskapsel for sikker autentisering for å administrere autentiseringsdata. En informasjonskapsel for autentisering bare flyter over SSL, og har et tidsstemplet signatur for økt sikkerhet. Denne informasjonskapselen brukes til å autentisere brukeren over SSL-tilkoblinger.

WC_PERSISTENT

Denne informasjonskapselen brukes til å vedvare bruker-ID, språk-ID og valuta for hver butikk-ID som ble besøkt i økten. Flere sett av identifikatorer kan eksistere hvis brukeren besøker mer enn en butikk. Luxottica bruker ikke profileringsinformasjonskapsler.

Xvtouser

1002|b8923e6f-8e7f-4bb5-b8ea-791b6d32308b|de112f14-1eb4-488c-b762-95dd78ec8b59|805289602057|G|

Xvtoredirect

domain/locale/virtual-model eller PDP-nettadresser lagres her.


Luxottica bruker ikke profileringsinformasjonskapsler.

11.2 Tredjeparts analytiske informasjonskapsler

Luxottica bruker følgende analytiske informasjonskapsler.

a) Google Analytics
Nettstedet bruker Google Analytics, en tjeneste for webanalyse som leveres av Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruker såkalte “cookies” eller informasjonskapsler, tekstfiler som lagres på brukernes datamaskiner og som gjør en analyse av deres bruk av nettstedet. Informasjonen om bruken av dette nettstedet skal genereres av informasjonskapselen som er vanligvis overført til en Google-server i USA og lagret der. Hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, vil brukernes IP-adresse forkortes med Google, innenfor medlemslandene i EU eller i andre stater som er part i avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Kun i spesielle tilfeller, vil den fullstendige IP-adressen overføres til en Google-server i USA og forkortet der. Google bruker denne informasjonen på vegne av operatøren av dette nettstedet for å evaluere brukernes bruk av nettstedet, lage rapporter på aktiviteter, og tilby tilleggstjenester knyttet til nettstedet og Internett-bruk til operatøren av nettstedet. IP-adressen som overføres fra brukernes nettleser som del av Google Analytics vil ikke kombineres med andre Google-data. Brukere kan tillate bruk av Google Analytics-informasjonskapsler, fortsette å surfe på nettstedet etter å ha lest banneret på nettstedet. Brukerne kan imidlertid hindre lagring av informasjonskapsler ved en tilsvarende innstilling av nettleser, men i dette tilfellet, kan brukere “ikke være i stand til å fullt ut bruke alle funksjoner på dette nettstedet. Brukere kan også hindre Google fra å registrere data som ble generert av informasjonskapselen og data som henviser til brukernes bruk av nettstedet (inkludert IP-adresse) og fra behandling av disse dataene ved å laste ned og installere browser plug-in som gis under følgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=itde).
Brukere kan hindre dataopptak av Google Analytics ved å klikke på følgende link. En Opt-Out-informasjonskapsel er satt og hindrer det fremtidige opptaket av data når du besøker dette nettstedet.
Klikk her: Deaktiver Google Analytics
Mer detaljert informasjon om betingelser for bruk og beskyttelse av data kan finnes på
http://www.google.com/analytics/terms/it.html eller på
https://www.google.de/intl/it/policies/.
Luxottica indikerer at Google Analytics ble utvidet på dette nettstedet for å inkludere koden “anonymizeIp” for å sikre anonymisert registrering av IP-adresser (referert til som IP-maskering).

b) Adobe Analytics
Nettstedet bruker Adobe Analytics, en tjeneste for webanalyse som ble levert av Adobe. (“Adobe”). Informasjonen om bruken av dette nettstedet skal genereres av informasjonskapselen som er vanligvis overført til en Adobe-server i USA og lagret der. Mer detaljert informasjon om betingelser for bruk og beskyttelse av data kan finnes på https://www.adobe.com/privacy/optout.html#4

c) MobileApp Tracking
Nettstedet bruker MobileApp Tracking, en tjeneste for webanalyse som leveres av Tune Inc. (“Tune”). Informasjonen om bruken av dette nettstedet skal genereres av informasjonskapselen som er vanligvis overført til en Tune-server i USA og lagret der. Mer detaljert informasjon om betingelser for bruk og beskyttelse av data kan finnes på Personvern-delen av Tune-hjemmeside.

g) Google Maps
Luxottica får ingen informasjon om innholdet av data som overføres og bruken av Google. Av denne grunn, kan du gå til Googles-avklaring av beskyttelse av data for ytterligere informasjon: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

11.3 Plug-ins for sosiale medier

Dette nettstedet bruker plug-ins for sosiale medier som ble innredet av de viktigste sosiale nettverkene (for eksempel facebook.com og twitter.com). Når du besøker nettstedet, kan nettleserdata overføres direkte til de sosiale nettverkene, selv uten brukerens direkte interaksjon. Brukeren erkjenner og godtar at plug-ins for sosiale medier administreres direkte av selskapet som forvalter den tilsvarende plug-in. Når brukeren bruker plug-ins som er tilgjengelige gjennom nettstedet (f.eks logg inn med påloggingsinformasjonen til et sosialt nettverk, eller kobler Luxottica-kontoen til kontoen på et sosialt nettverk, klikk på Facebook “Like” eller “Share” (del)-knappen ), vil brukerens nettleser etablere en direkte forbindelse med serveren for det sosiale nettverket, som sender innholdet i plug-in direkte til brukerens nettleser. Luxottica kan derfor få data om brukeren, i samsvar med vilkår for bruk og personvernregler for det sosiale nettverket og kan legge denne informasjonen til brukerens data som allerede er samlet inn gjennom egne tjenester. Hvis brukeren velger å dele informasjonen med de sosiale nettverkene, vil Luxottica dele data med dem i henhold til brukerens preferanser. All informasjon som ble formidlet til det sosiale nettverket er underlagt retningslinjer for personvern og vilkårene i det sosiale nettverket. For å hindre de sosiale nettverkene fra å samle personlig informasjon om brukeren, sjekk de aktuelle vilkårene på det sosiale nettverket.

Nettstedet bruker:

a) Google+
Nettstedet bruker den såkalte “G +1” knappen på Google Plus-sosialt nettverk, som drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Knappen kan gjenkjennes av “G+1”-symbolet. Hvis brukere registreres med Google Plus, kan de bruke “G +1”-knappen for å uttrykke interessen for nettstedet og dele innholdet på Google Plus. I dette tilfellet, vil Google lagre informasjon som brukerne har gitt en “G +1” for ett av nettstedets innhold, og også informasjon på nettstedet som brukere har sett mens de gjør det. Brukernes “G +1” kan vises med navnet (og muligens et bilde hvis tilgjengelig) på Google Plus i andre Google-tjenester, for eksempel Google-søk eller brukernes Google-profil. Se Googles-informasjon om datavern med den hensikt å og omfang av dataopptak og den videre behandlingen og bruk av data fra Google og brukernes rettigheter og innstillingsalternativer for å beskytte brukernes personvernet i denne forbindelse https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

b) Twitter
Luxottica har integrert twitter.com-meldingstjenesten på nettstedet. Dette leveres av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter tilbyr den såkalte “Tweet”-funksjonen. Dette kan brukes til å legge inn meldinger på opptil 140 tegn i lengde, også med lenker til hjemmeside, på brukerens egen Twitter-konto. Hvis brukerne bruker Twitters “Tweet”-funksjonen på nettstedene, vil det respektive nettstedet med brukernes konto knyttes til Twitter og offentliggjøres der. Data vil også overføres til Twitter i denne prosessen. Luxottica får ingen informasjon om innholdet av data som overføres og bruken av Twitter. Av denne grunn, kan du gå til Twitter-avklaring av datavern for ytterligere informasjon: http://twitter.com/privacy Twitter gir brukerne muligheten til å definere egne dataverninnstillingene under følgende link: http://twitter.com/account/settings.

c) Pinterest
Luxottica har integrert Pinterest-tjenesten på nettstedet, levert av Pinterest. Luxottica får ingen informasjon om innholdet av data som overføres og bruken av Pinterest. Av denne grunn, kan du gå til Pinterest-avklaring av datavern for ytterligere informasjon: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

d) Tumblr
Luxottica har integrert Tumblr-tjenesten på nettstedet, levert av Tumblr. Luxottica får ingen informasjon om innholdet av data som overføres og bruken av Tumblr. Av denne grunn, kan du gå til Tumblr-avklaring av datavern for ytterligere informasjon: http://www.tumblr.com/policy/en/privacy

e) Instagram
Luxottica har integrert Instagram-tjenesten på nettstedet, levert av Instagram. Luxottica får ingen informasjon om innholdet av data som overføres og bruken av Instagram. Av denne grunn, kan du gå til Instagram-avklaring av datavern for ytterligere informasjon: http://instagram.com/about/legal/privacy/

f) Youtube
Luxottica har integrert Youtube-tjenesten på nettstedet, levert av Google. Luxottica får ingen informasjon om innholdet av data som overføres og bruken av Google. Av denne grunn, kan du gå til Google-avklaring av datavern for ytterligere informasjon: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

g) Facebook
Luxottica har integrert Facebook-tjenesten på nettstedet, levert av Facebook, med sine liker og widget. Luxottica får ingen informasjon om innholdet av data som overføres og bruken av Facebook. Av denne grunn, kan du gå til Facebook-avklaring av datavern for ytterligere informasjon: https://www.facebook.com/policy.php

Nettstedet benytter følgende tredjeparts analysekapsler:
- Click Tale;
- Google AdWords;
- Doubleclick floodlight;
- Bings;
- ShopZilla;
- PriceGrabber;
- Commission Junction;
- Criteo;
- Zanox;
- Tealium;
- BazaarVoice;
- Affiliate Window;
- Rakuten;
- Verza;

11.4 Bruk av websignaler

Luxottica-hjemmesiden kan ha digitale bilder som gjenkjennes som websignaler (noen ganger også definert som GIF eller pixel tag), også knyttet til bruk av informasjonskapsler for det formål å samle informasjon om hvordan nettstedet brukes. Websignaler kan gi enkelte typer informasjon som finnes på brukerens datamaskin, for eksempel tid og dato når nettsiden ble besøkt, beskrivelsen av nettsiden der websignalet er funnet, eller de samme informasjonskapslene. Websignaler kan også finnes i salgsfremmende e-postmeldinger og inne nyhetsbrev, med det formålet å bekrefte at meldingen ble åpnet og lest. Luxottica kan bruke tredjeparts websignaler å lette innsamling av grupperte statistikker om effektiviteten av sine reklamekampanjer eller andre aspekter vedrørende driften av sine nettsteder.

11.5 Aktivere eller deaktivere informasjonskapsler og websignaler

Brukere kan autorisere Luxottica å bruke informasjonskapsler og websignaler, fortsette å surfe på nettstedet etter å ha lest banneret på nettstedet. Hvis brukerne ikke ønsker dette, bør de sette nettleseren til å nekte å akseptere informasjonskapsler. Å nekte/deaktivere informasjonskapsler kan begrense brukervennligheten og enkel navigasjon på nettsiden.

12. Mindreårige databrukere

Luxottica-nettstedet må ikke brukes av mindreårige og Luxottica vil ikke med vilje samle inn personlig informasjon fra dem. Hvis informasjon om mindreårige er utilsiktet registrert, vil Luxottica avbryte dette på en riktig måte på anmodning fra brukerne.

13. Registrertes rettigheter i forhold til personlig informasjon

Ifølge art. 7 av den italienske privatkoden, vil brukerne ha rett til å få fra Luxottica bekreftelsen om eksistensen av personopplysninger som henviser til dem og deres kommunikasjon i en forståelig form; brukerne kan også be å vite kilden til informasjon; formål og modaliteter av behandlingen; brukerne kan også få en oppdatering, korrigering eller integrering av data. Brukerne kan til enhver tid tilbakekalle sitt samtykke, be om avbrudd i behandlingen, sletting, anonymisering eller blokkering av informasjonen som blir behandlet. Brukere kan nekte behandlingen, helt eller delvis: a) for legitime grunner på behandlingen av data om dem; b) for det formål å sende reklamemateriell eller utføre markedsundersøkelser eller kommersiell kommunikasjon. Brukerne har også rettigheter nevnt i artiklene 16-21, generell personvernforordning (rett for bekreftelse, rett til å bli glemt, rett til begrensning av behandlingen, rett til portabilitet av data, rett til å motsette) og retten til å klage til Tilsynsmyndigheten. Videre, tilbyr Luxottica verktøy til brukere til å oppdatere og endre personlig informasjon. Faktisk kan alle registrerte brukere få tilgang til hans/hennes egen informasjon og oppdatere den (for eksempel gjennom brukerkontoen). Brukerne kan også endre og oppdatere sine preferanser på hvordan de ønsker å motta e-post eller annen kommunikasjon fra Luxottica. Brukere kan også be sletting av deres informasjon på deres konto. Du kan også udøve rettigheden på et hvilket som helst tidspunkt ved at klikke her eller ved at kontakte os på supportdenmark@shop.ray-ban.com Luxottica vil svare innen en rimelig tidsramme, etter å ha sjekket brukernes identitet.

14. Kontaktinformasjon

Databehandlingsansvarlig er Luxottica SpA, med kontor i Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Milan, Italia. Den oppdaterte listen over databehandlere og personer som er ansvarlig for behandlingen holdes av databehandlingsansvarlig . Hvis brukeren har spørsmål eller kommentarer om personvernerklæringen, kan Luxottica kontaktes på følgende e-postadresse: supportdenmark@shop.ray-ban.com

15. Databeskyttelsesrådgiver

Fra den 25. maj 2018 kan den databeskyttelsesrådgiver, som er udpeget af den dataansvarlige i overensstemmelse med artikel 37 i GDPR, kontaktes på følgende e-mailadresse dpo@luxottica.com eller på den adresse, som er angivet i bestemmelse 14 i denne politik til beskyttelse af privatlivets fred.

16. Endringer i retningslinjene for personvern

For juridiske og/eller organisatoriske grunner, kan disse retningslinjene for personvern gjennomgå endringer; vi derfor foreslår å sjekke personvernerklæringen regelmessig og referere til den nyeste versjonen. Hvis Luxottica gjør endringer som anses av selskapet å være viktige, vil brukerne informeres via nettstedet.

17. Lenker til tredjeparts nettsteder

Mens du surfer, kan innholdet ses som lenker til tredjeparts nettsteder. Luxottica kan ikke få tilgang til eller kontrollere informasjonskapslene eller de andre funksjonene som brukes av tredjeparts nettsteder; prosedyrene for de utenfor områdene reguleres ikke av våre retningslinjer for personvern. Du må derfor ta kontakt og/eller snakke med disse tredjepartene for ytterligere informasjon om prosedyrer knyttet til personvern.

back button Privacy & Security

Internet privacy policy

(GJELDER FRA 23.02.2017)

1.FORMÅL

Ray-Ban.com
-nettstedet (heretter “Nettstedet”) drives av Luxottica Group SpA, som databehandlingsansvarlig (heretter “Luxottica”) og gjeldende sikkerhets- og personverntiltak på dette nettstedet har vært definert og utviklet for å garantere at personlig informasjon behandles på riktig måte og i samsvar med lokale og internasjonale sikkerhets- og personvernbestemmelser. 

Denne politikken illustrerer hvordan Luxottica vil, direkte eller gjennom datterselskaper, behandle personopplysninger om brukerne (heretter “bruker”, “brukere” eller “deg”) i henhold til art. 13 av det italienske lovdekretet, nr. 196/2003 (heretter “den Italienske personvernloven”) og art. 13 i EØS-relevante forordningen om personvern (heretter generell personvernforordning) og hvordan skal denne informasjonen brukes, deles og hvordan kan denne nås, endres eller slettes. Luxottica Som bevis på sitt engasjement mot personvernet, har Luxottica definert denne retningslinjen innenfor bredere omfang av en global styringsmodell på personvern, for å sikre total samsvar med retningslinjer som grunnlag for Luxottica-bedriftskulturen. All personlig informasjon som ble gitt av deg gjennom dette nettstedet skal brukes utelukkende for de målene som er beskrevet nedenfor.

2. KILDE TIL OG TYPE PERSONLIG INFORMASJON

Luxottica behandler forskjellige typer informasjon på brukeren som ble innhentet fra forskjellige kilder, for eksempel:

 • informasjonen som gis direkte av brukeren;
 • informasjon som innhentes fra automatiske sporingssystemer ved å bruke nettstedet og dets tjenester.


Mer spesifikt, kan Luxottica behandle følgende personopplysninger om identifikasjon av brukeren:

a) Opplysninger som gis av brukeren under registreringsprosessen eller ved utfylling av orden (f.eks navn og etternavn, e-postadresse, passord, kjønn, land (nasjonen); postadresse og telefonnumre for leveranser, kredittkort og finansiell informasjon) og annen informasjon som finnes i korrespondanse eller forespørsler sendt av brukeren. Luxottica kan også be brukeren om å gi litt informasjon om det oppstår problemer med våre tjenester på nettstedet;

b) Opplysninger om brukerens profil på det sosiale nettverket, hvis slik informasjon er offentlig. Hvis brukeren bestemmer seg for å logge inn gjennom applikasjoner for det sosiale nettverket eller å knytte hans/hennes Luxottica-konto til brukerens offentlige profiler som er tilgjengelige på det sosiale nettverket, og dele hans/hennes handlinger gjennom nettstedet på disse kanalene gjennom de tilsvarende programtilleggene (f.eks Facebook Connect, I like, fb share, osv.), vil noen data som er publisert av brukeren på hans/hennes sosialt nettverk hentes av nettstedet og skal behandles for de tilsvarende funksjonene. Bruken av nevnte plugin innebærer deling av tilsvarende handlinger og informasjon på de relaterte sosiale nettverkene;

c) Informasjon vedrørende brukerens bruk av nettstedet. For sikkerhets skyld, behandler vi loggfilene knyttet til hver økt når brukeren logger til hans/hennes konto, samt informasjon om betalingstransaksjoner som skal behandles gjennom vår leverandør;

d) Navigasjonsinformasjon. Når brukeren surfer på nettstedet, bruker Luxottica noen teknologier (informasjonskapsler, se nedenfor for mer informasjon) som automatisk samler inn visse elementer av informasjon som er knyttet til hvordan brukeren bruker våre produkter og tjenester, for eksempel IP-adressen eller annen unik kode av enheten (PC, mobil eller andre enheter) som brukes av brukeren for å bla gjennom nettstedet, identifisering som registrert bruker eller ikke, teknisk informasjon som kan inkludere nettadressen fra stedet en bruker kommer fra, nettleserinformasjon, språk. Denne informasjonen hjelper oss å forbedre leseopplevelsen og mekanismene for kjøp av våre produkter og tjenester, og overvåke den riktige driften av nettstedet på en kontinuerlig måte. Denne informasjonen omfatter kun statistiske data som er knyttet til handlinger som ble utført av brukeren, og skal ikke assosieres med brukerens identifiserende data. Navigasjonsdata kan imidlertid identifisere deg, bare når personlig informasjon matches;

e) Bilde som er gitt av brukeren (både registrerte og uregistrerte brukere), hvis han/hun deltar i Virtual Try-On-erfaringen og han/hun er enig med lagring av hans/hennes bilde på Luxottica-servere.

Alle ovennevnte identifikasjonsdata kalles “informasjon”.

3. FORMÅLET MED BEHANDLING

3.1 Kontraktsmessige formål

Informasjonen som samles inn av Luxottica brukes til følgende kontraktsmessige formål uten forutgående godkjennelse fra brukerne i henhold til art. 24 - den italienske privatkoden og art. 6 fra generell personvernforordning:

 • å tillate brukerne å registrere seg på nettstedet;
 • å gjøre tjenestene tilgjengelige gjennom nettstedet (f.eks styring av registreringsprosessen og tilgang til kontoen, kontoadministrasjon);
 • å delta i den virtuelle Try-On-erfaringen og å registrere, på brukernes forespørsel, hans/hennes bilde på Luxottica-servere;
 • få administrere online bestillinger, å levere produkter og tjenester, å behandle betalinger og e-betalinger, å formidle ordrer, produkter, tjenester;
 • for den tekniske driften av nettstedet og dets driftsfunksjoner (inkludert logistikk), inkl. å løse eventuelle tekniske problemer, statistiske analyser, tester og forskning;
 • å forebygge eller avdekke svindel eller misbruk, som anses å være skadelig for nettstedet eller truer sikkerheten til transaksjonene;
 • å være i samsvar med kravene i lover, forskrifter, protokoller og nasjonal og EUs lovgivning;
 • for å gjennomføre beslutninger som gis av offentlige myndigheter;
 • å beskytte sikkerheten til et individ;
 • å forsvare Luxottica i retten, for eksempel i tilfelle av krenkelser av nettbrukere, eller for å beskytte rettighetene og eiendommen til Luxottica;
 • å oppfylle brukerens forespørsler (f.eks håndtering av forespørsler om informasjon);
 • å sende til brukere operasjonelle kommunikasjoner som er knyttet til levering av tjenesten eller produkter, salg og ettermarked assistanse.


3.2 Markedsføring

Informasjonen som samles inn av Luxottica skal brukes til følgende markedsføringsformål med brukernes forhåndsgodkjennelse i henhold til § 23 fra den italienske personvernloven og art. 7 fra generell personvernforordning:

 1. å delta i og administrere kampanjer og konkurranser som er tilgjengelige fra tid til annen på nettstedet, om noen,
 2. Luxottica å sende kommersiell og salgsfremmende kommunikasjon og periodiske oppdateringer (f.eks via e-post, telefon, SMS/MMS, postgangen, sosial nettverk og nyhetsbrev) knyttet til Luxotticas produkter, tjenester, tiltak og arrangementer i regi av eller i samarbeid med, Luxottica;
 3. for å gjennomføre, via post, telefon eller e-post, statistiske analyser, undersøkelser og markedsundersøkelser knyttet til Luxotticas produkter og tjenester. 


Videre, i henhold til art. 130, c. 4 fra den italienske personvernloven, hvis brukeren er allerede en kunde hos oss, kan Luxottica sende ham/henne kommersiell e-post om lignende produkter, arrangementer, messer og tjenester som var allerede levert av Luxottica. Brukerne kan melde seg ut når som helst.

4. Modaliteter som brukes for behandling

Behandlingen av brukernes informasjon gjøres kun dersom det er nødvendig og skal utføres slik som er angitt i artikkel 4 av den italienske personvernloven og i artikkel 4 fra generell personvernforordning og nemlig: innsamling, registrering, organisering, lagring, rådgivning, behandling, endring, utvalg, utvinning, sammenligning, bruk, samtrafikk, tilgang og kommunikasjon, sperring, sletting og ødeleggelse av data. Brukernes data behandles elektronisk gjennom nettstedet og serverne der det er lagret.

5. Kategorier av personer som kan få tilgang til informasjon

Personlig informasjon som er gitt eller innhentet ved å bruke nettstedet, skal behandles av Luxottica som databehandlingsansvarlig.
Personlig informasjon skal behandles av Luxotticas ansatte som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som samles inn:

 • ansatte og konsulenter som er autorisert til å administrere nettstedet og levere relaterte tjenester (for eksempel kundeservice, håndtering av Luxottica Datasystemer, forvaltning av IT-systemer, lagring av bilder hvis brukerne deltar i Virtual Try-On-erfaring, osv.), som personer som har ansvaret for behandlingen og/eller systemadministratorer og/eller interne databehandlere;
 • ansatte og konsulenter i markedsføring, økonomi, administrasjon, regnskap og annen relevant Luxotticas avdeling, som personer med ansvar for behandling og/eller interne databehandlere.


I tillegg, kan Luxottica be sine leverandører til å utføre noen prosesseringsoperasjoner på selskapets vegne, i henhold til instruksjonene som gis fra Luxottica og i tråd med disse retningslinjene. Disse leverandørene vil behandle personopplysninger som eksterne databehandlere basert på tilstrekkelige kontraktsmessige forpliktelser og/eller avtalebrev, og de omfatter for eksempel:

 • leverandører av tjenester for å håndtere datasystemer og nettstedet (f.eks hosting-leverandører, markeds- og analysetjenester, databasestyring og vedlikehold);
 • leverandører av elektroniske betalingstjenester, som kan få tilgang til; kredittkortinformasjon og brukers annen finansiell informasjon;
 • leverandører av tjenester knyttet til ordreinngang, transport av produkter og/eller andre tjenester som er tilgjengelige gjennom dette nettstedet;


Endelig, kan informasjon nås av selskapene i Luxottica Group, som eksterne databehandlere for forvaltning av konserninterne tjenester (f.eks kommersiell kommunikasjon) og oppfyllelse av kontraktsmessige formål som er angitt ovenfor, inkludert forsendelse av produkter, administrasjon av ethvert krav, analysere data, og levere markedstjenester. Ved gjennomføringen av de aktivitetene som tilbys av de som er nevnt ovenfor, gir Luxottica driftsinstruksen og atferdsbestemmelser på behandling av personopplysninger i samsvar med disse retningslinjene.

6. Tredjeparter der informasjon kan formidles til

I tillegg, kan brukerens informasjon formidles til tredjepart av følgende grunner:

 1. å tillate fusjon, oppkjøp eller salg av hele eller deler av Luxotticas aktiva;
 2. å oppfylle plikten i henhold til lover, forskrifter, protokoller og nasjonal og EUs lovgivning;
 3. å gjennomføre lover som kreves av offentlige myndigheter;
 4. å forsvare Luxottica i retten, for eksempel i tilfelle av krenkelser av nettbrukere.


De nevnte partene skal bearbeide informasjonen som autonome behandlingsansvarlige. Derfor er bruken av data fra nevnte tredjeparter ikke regulert av disse retningslinjene.

7. Dataoverføring utenfor EU

Luxottica kan overføre informasjonen til eksterne databehandlere som er nevnt ovenfor, og som ligger utenfor EU (for eksempel selskapene i Luxottica Group eller tredjeparter) slik at aktiviteter som er oppført i denne personvernerklæringen skal utføres (f.eks hosting-tjenester). Dersom personopplysninger skal overføres til land som ikke gir det samme nivået av beskyttelse, eller en tilstrekkelig grad av beskyttelse (f.eks USA) av personlig informasjon, vil vi sørge for at hver tjenesteleverandør inngår spesifikke kontraktsmessige forpliktelser i henhold til gjeldende regler om databeskyttelse (herunder gjennomføringen av standard kontraktsklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen) med mindre Luxottica kan stole på annen rettslig grunnlag for overføring av personopplysninger.

8. Gi personlig informasjon og konsekvenser av et avslag

Å gi informasjon om kontraktsmessige formål er frivillig og valgfritt. Brukere kan bestemme seg for ikke å gi informasjon om kontraktsmessige formål, og kan senere trekke tilbake sitt samtykke til å behandle informasjon som allerede er gitt: dette kan hindre brukere fra bruk av nettstedet og fra levering av tjenester som er oppført i punkt 3.1. av disse retningslinjene.

Å gi informasjon for markedsføringsformål er frivillig og valgfritt. Brukere kan bestemme seg for ikke å gi informasjon for markedsføringsformål og kan senere trekke tilbake sitt samtykke til å behandle informasjon som allerede er gitt: i dette tilfellet, vil brukere ikke motta Luxottica kommersiell kommunikasjon som er oppført i punkt 3.2. Hvis han/hun har gitt informasjon om kontraktsmessige formål, vil brukeren fortsette å motta de kontraktsmessige tjenestene som er nevnt i punkt 3.1 i disse retningslinjene.

9. Sikkerhet

Luxottica forplikter seg til å beskytte brukernes informasjon. Luxottica har nevnt at passordet er en beskyttelsesmekanisme av kontoen og brukere er derfor invitert til å bruke et passord på en tilstrekkelig sikker måte og lagre det på et trygt sted, ved å begrense tilgangen til det på sine egne datamaskiner og nettlesere, koble den fra etter å bruke nettstedet. Luxottica forplikter seg til å beskytte informasjon som mottas fra brukere. All personlig informasjon som gis, skal holdes på sikre servere og innenfor interne systemer. Luxottica bruker tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte informasjon fra uautorisert tilgang eller ikke-autoriserte endringer, og fra sirkulasjon eller distribusjon av data.  For å hindre uautorisert tilgang, opprettholde nøyaktigheten av dataene og sikre riktig bruk av informasjonen, bruker Luxottica tilstrekkelige fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å ivareta og beskytte informasjon og data som er lagret i vårt system. Informasjon om kjøpstransaksjoner (f.eks kredittkortnummer) håndteres på en sikker måte gjennom utvalgte leverandører som garanterer at de har vedtatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak. Videre, skal et sikkert system for å autorisere kredittkortbetalinger og identifisere svindel brukes. Luxottica bruker standard SSL (Secure Sockets Layer) for det formål å beskytte konfidensialiteten av din personlige informasjon. Ingen datasystemet er helt sikkert. Luxottica mener at de tiltak som ble iverksatt vil redusere muligheten for sikkerhetsproblemer til et passende nivå for den type data som er involvert.

10. Lagring og sletting av informasjon

Luxottica har tilgang, bruker, prosesser, lagrer personopplysninger som samles inn bare for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen og i samsvar med samtykket som ble uttrykt av brukeren, om nødvendig. Luxottica samler personopplysninger i samsvar med:

 1. de formål som de ble samlet inn for;
 2. samtykket mottatt fra brukeren;
 3. lokal og internasjonal lovgivning.


Personlig informasjon skal holdes og slettes i henhold til Luxottica-sikkerhetspolitikk for tiden som anses å være nødvendig for å oppnå de formål for hvilken dataene ble samlet inn for og bearbeides videre, herunder oppbevaringsperioden som kreves i henhold til gjeldende lovgivning (for eksempel oppbevaring av regnskapsdokumentasjon). Luxottica vil behandle brukernes informasjon for kontraktsformål (§ 3.1 a-d) i 10 år etter opphør av kontrakten; for Virtual Try-On-erfaring (pkt 3.1 e.) i 14 dager fra lagring av bildet, hvis brukeren er uregistrert, eller i maksimalt 24 måneder fra lagring av bildet hvis brukeren er registrert; i 24 måneder for markedsføringsformål fra samlingen av nevnte informasjon. Brukernes informasjon behandles i Luxotticas lokalene og på de stedene hvor serverne er plassert. For EU-borgere, er serverne i EU, mens servere til de andre brukerne er i sine relevante bostedsland. For ytterligere informasjon, kontakt Luxottica som angitt nedenfor.

11. Bruk av informasjonskapsler

For å forbedre surfing på Luxottica-nettstedet, skal Luxottica bruke “cookies” eller informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten fil som vanligvis består av bokstaver og tall, som er lastet ned på en datamaskin når brukeren logger på bestemte nettsteder. En informasjonskapsel tillater nettstedet å gjenkjenne brukerens datamaskin, spore surfing på flere sider og identifisere de brukerne som kommer tilbake til nettstedet. Informasjonskapsler inneholder ikke informasjon som identifiserer brukeren, men den personlige informasjonen som Luxottica registrer på brukeren kan knyttes til informasjonen som beholdes i informasjonskapsler og tas fra dem.

Informasjonskapsler kan være tekniske, analytiske og profilering:

a) Tekniske informasjonskapsler brukes til å gjennomføre og legge til rette for en bedre nett, for å gi deg og la deg bruke tjenestene til nettstedet. Når du besøker nettstedet for andre gang, vil informasjonskapsler hjelpe deg å ikke skrive inn brukernavnet for innlogging.

b) Analytiske informasjonskapsler brukes til å analysere og overvåke måten du bruker nettstedet (f.eks antall aksesser og sider som du besøkte), for å gjøre oss i stand til å gjøre konstruktive endringer i nettstedet når det gjelder funksjon og surfing.

c) Profileringsinformasjonskapsler brukes til å spore surfing på nettstedet, og lage profiler om din smak, vaner, valg, osv. Informasjonskapsler kan brukes til å sende deg reklame meldinger i tråd med de preferansene som du har allerede vist i online surfing.

11.1 Bruk av proprietære tekniske informasjonskapsler

Nettstedet bruker følgende tekniske proprietære informasjonskapsler.

Navn

Beskrivelse

WC_SESSION_ESTABLISHED

Denne informasjonskapselen opprettes på den første forespørselen som ble behandlet av WebSphere Commerce-driftstiden

WC_ACTIVEPOINTER

Denne informasjonskapselen inneholder verdien av butikk-ID av økten. Denne verdien brukes til å velge butikken for å utføre kommandoen, hvis den ikke er angitt på nettadressen.

WC_USERACTIVITY_ID
For eksempel:
WC_USERACTIVITY_-1000

Dette er en brukersesjon-informasjonskapsel som flyter mellom nettleseren og serveren i løpet av enten SSL eller ikke-SSL-tilkobling. Den brukes for brukeridentifikasjon over ikke-SSL-tilkoblinger. Den inneholder verdier knyttet til brukerøkten som tidsavbruddet på innlogging, sesjonsidentifikasjon, osv.

WC_GENERIC_ACTIVITYDATA

Denne informasjonskapselen eksisterer bare hvis det er en økt av den generiske brukeren (-1002). Denne informasjonskapselen lagrer verdier som etasjer, langid, kontrakter, osv.

WC_AUTHENTICATION_ID
For eksempel:
WC_AUTHENTICATION_-100

WebSphere Commerce bruker en informasjonskapsel for sikker autentisering for å administrere autentiseringsdata. En informasjonskapsel for autentisering bare flyter over SSL, og har et tidsstemplet signatur for økt sikkerhet. Denne informasjonskapselen brukes til å autentisere brukeren over SSL-tilkoblinger.

WC_PERSISTENT

Denne informasjonskapselen brukes til å vedvare bruker-ID, språk-ID og valuta for hver butikk-ID som ble besøkt i økten. Flere sett av identifikatorer kan eksistere hvis brukeren besøker mer enn en butikk. Luxottica bruker ikke profileringsinformasjonskapsler.

Xvtouser

1002|b8923e6f-8e7f-4bb5-b8ea-791b6d32308b|de112f14-1eb4-488c-b762-95dd78ec8b59|805289602057|G|

Xvtoredirect

domain/locale/virtual-model eller PDP-nettadresser lagres her.


Luxottica bruker ikke profileringsinformasjonskapsler.

11.2 Tredjeparts analytiske informasjonskapsler

Luxottica bruker følgende analytiske informasjonskapsler.

a) Google Analytics
Nettstedet bruker Google Analytics, en tjeneste for webanalyse som leveres av Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruker såkalte “cookies” eller informasjonskapsler, tekstfiler som lagres på brukernes datamaskiner og som gjør en analyse av deres bruk av nettstedet. Informasjonen om bruken av dette nettstedet skal genereres av informasjonskapselen som er vanligvis overført til en Google-server i USA og lagret der. Hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, vil brukernes IP-adresse forkortes med Google, innenfor medlemslandene i EU eller i andre stater som er part i avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Kun i spesielle tilfeller, vil den fullstendige IP-adressen overføres til en Google-server i USA og forkortet der. Google bruker denne informasjonen på vegne av operatøren av dette nettstedet for å evaluere brukernes bruk av nettstedet, lage rapporter på aktiviteter, og tilby tilleggstjenester knyttet til nettstedet og Internett-bruk til operatøren av nettstedet. IP-adressen som overføres fra brukernes nettleser som del av Google Analytics vil ikke kombineres med andre Google-data. Brukere kan tillate bruk av Google Analytics-informasjonskapsler, fortsette å surfe på nettstedet etter å ha lest banneret på nettstedet. Brukerne kan imidlertid hindre lagring av informasjonskapsler ved en tilsvarende innstilling av nettleser, men i dette tilfellet, kan brukere “ikke være i stand til å fullt ut bruke alle funksjoner på dette nettstedet. Brukere kan også hindre Google fra å registrere data som ble generert av informasjonskapselen og data som henviser til brukernes bruk av nettstedet (inkludert IP-adresse) og fra behandling av disse dataene ved å laste ned og installere browser plug-in som gis under følgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=itde).
Brukere kan hindre dataopptak av Google Analytics ved å klikke på følgende link. En Opt-Out-informasjonskapsel er satt og hindrer det fremtidige opptaket av data når du besøker dette nettstedet.
Klikk her: Deaktiver Google Analytics
Mer detaljert informasjon om betingelser for bruk og beskyttelse av data kan finnes på
http://www.google.com/analytics/terms/it.html eller på
https://www.google.de/intl/it/policies/.
Luxottica indikerer at Google Analytics ble utvidet på dette nettstedet for å inkludere koden “anonymizeIp” for å sikre anonymisert registrering av IP-adresser (referert til som IP-maskering).

b) Adobe Analytics
Nettstedet bruker Adobe Analytics, en tjeneste for webanalyse som ble levert av Adobe. (“Adobe”). Informasjonen om bruken av dette nettstedet skal genereres av informasjonskapselen som er vanligvis overført til en Adobe-server i USA og lagret der. Mer detaljert informasjon om betingelser for bruk og beskyttelse av data kan finnes på https://www.adobe.com/privacy/optout.html#4

c) MobileApp Tracking
Nettstedet bruker MobileApp Tracking, en tjeneste for webanalyse som leveres av Tune Inc. (“Tune”). Informasjonen om bruken av dette nettstedet skal genereres av informasjonskapselen som er vanligvis overført til en Tune-server i USA og lagret der. Mer detaljert informasjon om betingelser for bruk og beskyttelse av data kan finnes på Personvern-delen av Tune-hjemmeside.

g) Google Maps
Luxottica får ingen informasjon om innholdet av data som overføres og bruken av Google. Av denne grunn, kan du gå til Googles-avklaring av beskyttelse av data for ytterligere informasjon: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

11.3 Plug-ins for sosiale medier

Dette nettstedet bruker plug-ins for sosiale medier som ble innredet av de viktigste sosiale nettverkene (for eksempel facebook.com og twitter.com). Når du besøker nettstedet, kan nettleserdata overføres direkte til de sosiale nettverkene, selv uten brukerens direkte interaksjon. Brukeren erkjenner og godtar at plug-ins for sosiale medier administreres direkte av selskapet som forvalter den tilsvarende plug-in. Når brukeren bruker plug-ins som er tilgjengelige gjennom nettstedet (f.eks logg inn med påloggingsinformasjonen til et sosialt nettverk, eller kobler Luxottica-kontoen til kontoen på et sosialt nettverk, klikk på Facebook “Like” eller “Share” (del)-knappen ), vil brukerens nettleser etablere en direkte forbindelse med serveren for det sosiale nettverket, som sender innholdet i plug-in direkte til brukerens nettleser. Luxottica kan derfor få data om brukeren, i samsvar med vilkår for bruk og personvernregler for det sosiale nettverket og kan legge denne informasjonen til brukerens data som allerede er samlet inn gjennom egne tjenester. Hvis brukeren velger å dele informasjonen med de sosiale nettverkene, vil Luxottica dele data med dem i henhold til brukerens preferanser. All informasjon som ble formidlet til det sosiale nettverket er underlagt retningslinjer for personvern og vilkårene i det sosiale nettverket. For å hindre de sosiale nettverkene fra å samle personlig informasjon om brukeren, sjekk de aktuelle vilkårene på det sosiale nettverket.

Nettstedet bruker:

a) Google+
Nettstedet bruker den såkalte “G +1” knappen på Google Plus-sosialt nettverk, som drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Knappen kan gjenkjennes av “G+1”-symbolet. Hvis brukere registreres med Google Plus, kan de bruke “G +1”-knappen for å uttrykke interessen for nettstedet og dele innholdet på Google Plus. I dette tilfellet, vil Google lagre informasjon som brukerne har gitt en “G +1” for ett av nettstedets innhold, og også informasjon på nettstedet som brukere har sett mens de gjør det. Brukernes “G +1” kan vises med navnet (og muligens et bilde hvis tilgjengelig) på Google Plus i andre Google-tjenester, for eksempel Google-søk eller brukernes Google-profil. Se Googles-informasjon om datavern med den hensikt å og omfang av dataopptak og den videre behandlingen og bruk av data fra Google og brukernes rettigheter og innstillingsalternativer for å beskytte brukernes personvernet i denne forbindelse https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

b) Twitter
Luxottica har integrert twitter.com-meldingstjenesten på nettstedet. Dette leveres av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter tilbyr den såkalte “Tweet”-funksjonen. Dette kan brukes til å legge inn meldinger på opptil 140 tegn i lengde, også med lenker til hjemmeside, på brukerens egen Twitter-konto. Hvis brukerne bruker Twitters “Tweet”-funksjonen på nettstedene, vil det respektive nettstedet med brukernes konto knyttes til Twitter og offentliggjøres der. Data vil også overføres til Twitter i denne prosessen. Luxottica får ingen informasjon om innholdet av data som overføres og bruken av Twitter. Av denne grunn, kan du gå til Twitter-avklaring av datavern for ytterligere informasjon: http://twitter.com/privacy Twitter gir brukerne muligheten til å definere egne dataverninnstillingene under følgende link: http://twitter.com/account/settings.

c) Pinterest
Luxottica har integrert Pinterest-tjenesten på nettstedet, levert av Pinterest. Luxottica får ingen informasjon om innholdet av data som overføres og bruken av Pinterest. Av denne grunn, kan du gå til Pinterest-avklaring av datavern for ytterligere informasjon: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

d) Tumblr
Luxottica har integrert Tumblr-tjenesten på nettstedet, levert av Tumblr. Luxottica får ingen informasjon om innholdet av data som overføres og bruken av Tumblr. Av denne grunn, kan du gå til Tumblr-avklaring av datavern for ytterligere informasjon: http://www.tumblr.com/policy/en/privacy

e) Instagram
Luxottica har integrert Instagram-tjenesten på nettstedet, levert av Instagram. Luxottica får ingen informasjon om innholdet av data som overføres og bruken av Instagram. Av denne grunn, kan du gå til Instagram-avklaring av datavern for ytterligere informasjon: http://instagram.com/about/legal/privacy/

f) Youtube
Luxottica har integrert Youtube-tjenesten på nettstedet, levert av Google. Luxottica får ingen informasjon om innholdet av data som overføres og bruken av Google. Av denne grunn, kan du gå til Google-avklaring av datavern for ytterligere informasjon: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

g) Facebook
Luxottica har integrert Facebook-tjenesten på nettstedet, levert av Facebook, med sine liker og widget. Luxottica får ingen informasjon om innholdet av data som overføres og bruken av Facebook. Av denne grunn, kan du gå til Facebook-avklaring av datavern for ytterligere informasjon: https://www.facebook.com/policy.php

Nettstedet benytter følgende tredjeparts analysekapsler:
- Click Tale;
- Google AdWords;
- Doubleclick floodlight;
- Bings;
- ShopZilla;
- PriceGrabber;
- Commission Junction;
- Criteo;
- Zanox;
- Tealium;
- BazaarVoice;
- Affiliate Window;
- Rakuten;
- Verza;

11.4 Bruk av websignaler

Luxottica-hjemmesiden kan ha digitale bilder som gjenkjennes som websignaler (noen ganger også definert som GIF eller pixel tag), også knyttet til bruk av informasjonskapsler for det formål å samle informasjon om hvordan nettstedet brukes. Websignaler kan gi enkelte typer informasjon som finnes på brukerens datamaskin, for eksempel tid og dato når nettsiden ble besøkt, beskrivelsen av nettsiden der websignalet er funnet, eller de samme informasjonskapslene. Websignaler kan også finnes i salgsfremmende e-postmeldinger og inne nyhetsbrev, med det formålet å bekrefte at meldingen ble åpnet og lest. Luxottica kan bruke tredjeparts websignaler å lette innsamling av grupperte statistikker om effektiviteten av sine reklamekampanjer eller andre aspekter vedrørende driften av sine nettsteder.

11.5 Aktivere eller deaktivere informasjonskapsler og websignaler

Brukere kan autorisere Luxottica å bruke informasjonskapsler og websignaler, fortsette å surfe på nettstedet etter å ha lest banneret på nettstedet. Hvis brukerne ikke ønsker dette, bør de sette nettleseren til å nekte å akseptere informasjonskapsler. Å nekte/deaktivere informasjonskapsler kan begrense brukervennligheten og enkel navigasjon på nettsiden.

12. Mindreårige databrukere

Luxottica-nettstedet må ikke brukes av mindreårige og Luxottica vil ikke med vilje samle inn personlig informasjon fra dem. Hvis informasjon om mindreårige er utilsiktet registrert, vil Luxottica avbryte dette på en riktig måte på anmodning fra brukerne.

13. Registrertes rettigheter i forhold til personlig informasjon

Ifølge art. 7 av den italienske privatkoden, vil brukerne ha rett til å få fra Luxottica bekreftelsen om eksistensen av personopplysninger som henviser til dem og deres kommunikasjon i en forståelig form; brukerne kan også be å vite kilden til informasjon; formål og modaliteter av behandlingen; brukerne kan også få en oppdatering, korrigering eller integrering av data. Brukerne kan til enhver tid tilbakekalle sitt samtykke, be om avbrudd i behandlingen, sletting, anonymisering eller blokkering av informasjonen som blir behandlet. Brukere kan nekte behandlingen, helt eller delvis: a) for legitime grunner på behandlingen av data om dem; b) for det formål å sende reklamemateriell eller utføre markedsundersøkelser eller kommersiell kommunikasjon. Brukerne har også rettigheter nevnt i artiklene 16-21, generell personvernforordning (rett for bekreftelse, rett til å bli glemt, rett til begrensning av behandlingen, rett til portabilitet av data, rett til å motsette) og retten til å klage til Tilsynsmyndigheten. Videre, tilbyr Luxottica verktøy til brukere til å oppdatere og endre personlig informasjon. Faktisk kan alle registrerte brukere få tilgang til hans/hennes egen informasjon og oppdatere den (for eksempel gjennom brukerkontoen). Brukerne kan også endre og oppdatere sine preferanser på hvordan de ønsker å motta e-post eller annen kommunikasjon fra Luxottica. Brukere kan også be sletting av deres informasjon på deres konto. Du kan også udøve rettigheden på et hvilket som helst tidspunkt ved at klikke her eller ved at kontakte os på supportdenmark@shop.ray-ban.com Luxottica vil svare innen en rimelig tidsramme, etter å ha sjekket brukernes identitet.

14. Kontaktinformasjon

Databehandlingsansvarlig er Luxottica SpA, med kontor i Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Milan, Italia. Den oppdaterte listen over databehandlere og personer som er ansvarlig for behandlingen holdes av databehandlingsansvarlig . Hvis brukeren har spørsmål eller kommentarer om personvernerklæringen, kan Luxottica kontaktes på følgende e-postadresse: supportdenmark@shop.ray-ban.com

15. Databeskyttelsesrådgiver

Fra den 25. maj 2018 kan den databeskyttelsesrådgiver, som er udpeget af den dataansvarlige i overensstemmelse med artikel 37 i GDPR, kontaktes på følgende e-mailadresse dpo@luxottica.com eller på den adresse, som er angivet i bestemmelse 14 i denne politik til beskyttelse af privatlivets fred.

16. Endringer i retningslinjene for personvern

For juridiske og/eller organisatoriske grunner, kan disse retningslinjene for personvern gjennomgå endringer; vi derfor foreslår å sjekke personvernerklæringen regelmessig og referere til den nyeste versjonen. Hvis Luxottica gjør endringer som anses av selskapet å være viktige, vil brukerne informeres via nettstedet.

17. Lenker til tredjeparts nettsteder

Mens du surfer, kan innholdet ses som lenker til tredjeparts nettsteder. Luxottica kan ikke få tilgang til eller kontrollere informasjonskapslene eller de andre funksjonene som brukes av tredjeparts nettsteder; prosedyrene for de utenfor områdene reguleres ikke av våre retningslinjer for personvern. Du må derfor ta kontakt og/eller snakke med disse tredjepartene for ytterligere informasjon om prosedyrer knyttet til personvern.

Privacy & Security