Internet privacy policy

(GÆLDENDE PR. 27.09.2021)

Hjemmesiden tilhørende Ray-Ban.com, som er tilgængelig på følgende link ray-ban.com/denmark (herefter "hjemmeside") administreres af Luxottica Group S.p.A., der fungerer som dataansvarlig (herefter “Luxottica”) i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger i henhold til denne databeskyttelsespolitik (herefter “databeskyttelsespolitik”).

Læs indholdet i nedenstående databeskyttelsespolitik omhyggeligt, hvis du vil vide mere om, hvordan Luxottica behandler dine personoplysninger.

1. EN INTRODUKTION TIL, HVORDAN VI BRUGER DINE PERSONOPLYSNINGER

Denne databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan Luxottica indsamler og behandler dine personoplysninger som bruger af hjemmesiden (herefter, “bruger”, “brugere”, “den registrerede person” eller “dig”) i overensstemmelse med EU‹s generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (herefter “GDPR”) og det italienske lovdekret nr. 196/2003, som senest ændret og integreret (herefter “lovdekret”).

Som nærmere beskrevet nedenfor behandler Luxottica dine personoplysninger med henblik på at levere produkter og tjenester til dig samt give dig mulighed for at deltage i engagementsprogrammer, konkurrencer og events, som Luxottica arrangerer for sine kunder. Hvis du vil modtage nyheder, tilbud og kampagnemails fra Luxottica, vil Luxottica – med dit forudgående samtykke – behandle dine personoplysninger med henblik på at sende dig markedsføringskommunikation tilpasset dine præferencer og interesser. Luxottica vil under alle omstændigheder behandle dine personoplysninger sikkert, herunder træffe alle passende sikkerhedsmæssige forholdsregler og kun give bemyndigede personer og tredjeparter i EU og USA adgang til dine personoplysninger via metoder, der overholder gældende databeskyttelseslovgivning.

Alle personoplysninger, som du har givet via denne hjemmeside, anvendes alene til de formål og med de metoder, der er beskrevet nedenfor.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER, VI BRUGER, OG HVOR VI INDHENTER DEM

Luxottica behandler dine personoplysninger, som vi indhenter direkte fra dig og andre kilder i henhold til beskrivelserne under de nedenfor anførte kategorier af personoplysninger (herefter samlet “personoplysninger”):

a) Personoplysninger modtaget direkte fra dig
Luxottica behandler følgende kategorier af personoplysninger modtaget direkte fra dig:

 • Identificerende oplysninger givet i forbindelse med registrering, oprettelse af en konto på hjemmesiden, gennemførelse af en ordre eller deltagelse i et engagementsprogram, en konkurrence eller events arrangeret af Luxottica, fx for- og efternavn, e-mailadresse, bruger-id, adgangskode, køn, bopælsland, postadresse og telefonnumre;
 • økonomiske oplysninger og data relateret til dit kreditkort til køb af produkter via hjemmesiden;
 • oplysninger fra korrespondance eller anmodninger, som du har sendt til Luxottica, eller som Luxottica har anmodet om, hvis der rapporteres om problemer med vores tjeneste på hjemmesiden eller købte produkter;
 • oplysninger vedrørende din profil på sociale medier, hvis denne er offentlig, og hvis du vælger at logge på hjemmesiden via sociale medier eller tilknytte din Luxottica-konto til dine offentlige profiler på sociale medier og dele dine handlinger via hjemmesiden på disse kanaler via de tilsvarende plug-ins (fx Facebook Connect, Synes godt om, FB-deling mv.). Hvis du vælger at dele sådanne oplysninger, vil personoplysninger offentliggjort på din profil på sociale medier blive indsamlet af hjemmesiden og behandlet for de tilsvarende funktioner. Det betyder, at brugen af nævnte plug-in indebærer en deling af de tilsvarende handlinger og oplysninger på relaterede sociale medier.

b) Personoplysninger indhentet fra automatiske sporingssystemer, når du besøger hjemmesiden og anvender tjenester på hjemmesiden

Luxottica behandler følgende kategorier af personoplysninger indsamlet via de automatiske sporingssystemer, når du besøger hjemmesiden og anvender tjenester på hjemmesiden:

 • Oplysninger vedrørende din brug af hjemmesiden. Af sikkerhedsmæssige årsager behandler Luxottica logfiler for hver session, når brugeren logger på sin konto, samt oplysninger om betalingstransaktioner, som skal behandles gennem Luxotticas udbyder af e-betalinger;
 • navigationsoplysninger indsamlet, når du bevæger dig rundt på hjemmesiden. Luxottica anvender nogle teknologier (fx cookies og automatiske sporingssystemer), der automatisk indsamler visse typer oplysninger vedrørende måden, hvorpå brugeren anvender hjemmesiden, herunder ip-adresse eller en anden unik kode for enheden (computer, mobil eller anden enhed), som brugeren benytter til at besøge hjemmesiden, identifikation som registreret eller ikke-registreret bruger, tekniske oplysninger, som kan omfatte den url-adresse, en bruger kommer fra, browseroplysninger og sprog. Disse oplysninger hjælper os med hele tiden at forbedre browsingoplevelsen og købsproceduren for Luxottica-produkter og -tjenester og med at overvåge driften af hjemmesiden. Disse oplysninger omfatter kun statistiske data vedrørende brugerens handlinger og har ikke til formål at kunne tilknyttes brugerens identificerende oplysninger. Navigationsdata kan under alle omstændigheder kun identificere dig, når de matches med dine identificerende personoplysninger.

For flere oplysninger om brugen af personoplysninger indsamlet via cookies og sporingssystemer opfordrer vi til, at du omhyggeligt læser Luxotticas cookiepolitik, som du finder her

3. TIL HVILKET FORMÅL OG HVORFOR VI BRUGER DINE PERSONOPLYSNINGER

Luxottica behandler dine personoplysninger til følgende formål:

3.1 Kontraktformål – Vi skal kunne levere produkter og tjenester til dig

Luxottica behandler dine personoplysninger til de formål, der er nødvendige for levering af produkter og tjenester, der sælges via hjemmesiden, herunder især til følgende kontraktformål:

 • For at gøre det muligt for dig at registrere dig på hjemmesiden og oprette din egen konto;
 • for at levere tjenester, der er tilgængelige via hjemmesiden (fx administration af registreringsprocessen og adgang til kontoen, kontostyring, påmindelser om produkter i indkøbskurven mv.)
 • for at administrere salg af produkter samt online bestillinger og levere produkter og tjenester;
 • for at behandle fysiske og digitale betalinger, herunder med henblik på faktureringsforpligtelser;
 • for at levere salg- og eftersalgsservice (eksempelvis forebyggelse af svindel, returneringer, garanti og kundesupport), herunder sende driftsinformation til brugere vedrørende levering af produktet eller tjenesten, salgs- og eftersalgsservice;
 • for at besvare brugeranmodninger (fx styring af anmodninger om oplysninger, booking af synskontrol, gøre funktionen “del med en ven” tilgængelig, sende meddelelser til dig med funktionen “på lager igen” mv.)
 • for at give dig mulighed for at deltage i Luxotticas engagementsprogrammer;
 • for at give dig mulighed for at deltage i konkurrencer og initiativer støttet af Luxottica.

Behandling af data til kontraktformål er nødvendigt for at kunne levere de nødvendige produkter og tjenester. Hvis du ikke ønsker, at dine personoplysninger skal behandles til sådanne formål, vil Luxottica ikke kunne levere de nødvendige produkter og tjenester.

3.2 Juridiske formål – Vi skal sikre, at vi overholder vores juridiske forpligtelser

Luxottica kan behandle dine personoplysninger for at sikre overholdelse af vores juridiske forpligtelser, især i forhold til følgende juridiske formål:

 • For at overholde lovmæssige krav, regler, protokoller samt national lovgivning og EU-lovgivning;
 • for at implementere beslutninger truffet af offentlige myndigheder.

Behandling af data i forbindelse med juridiske formål er nødvendigt, idet det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. Hvis du ikke ønsker, at dine personoplysninger skal behandles til sådanne formål, kan du ikke benytte hjemmesiden.

3.3 Markedsføringsformål – Du kan acceptere eller afvise, at vi bruger dine personoplysninger til markedsføringsrelaterede aktiviteter

Luxottica behandler med dit forudgående samtykke dine personoplysninger, [undtagen receptoplysninger,] til følgende markedsføringsformål:

 • For at sende kommerciel og salgsfremmende information og løbende opdateringer (fx via e-mail, telefon, sms/mms, post, sociale medier og nyhedsbrev) vedrørende Luxotticas produkter, tjenester, initiativer og events. Hvis du er eksisterende kunde hos Luxottica, kan Luxottica endvidere i henhold til lovdekretets artikel 130, stk. 4, sende kommerciel information via e-mail om lignende produkter, events og tjenester, som allerede leveres til dig, medmindre du afviser en sådan behandling på tidspunktet for indsamling og ved modtagelse af hver meddelelse. Du kan til enhver tid afvise behandling ved at følge instrukserne i de enkelte meddelelser;
 • udførelse af statistiske analyser af kundemålgruppen.

Behandlingen af data til markedsføringsformål er skønsmæssigt underlagt dit forudgående samtykke eller din afvisning under omstændighederne nævnt i ovenstående artikel 130, stk. 4, i lovdekretet. Du er frit stillet til ikke at udlevere personoplysninger til markedsføringsformål, ligesom du er berettiget til efterfølgende at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger, som du allerede har givet. I så fald vil Luxottica ikke længere sende dig markedsføringskommunikation og informere dig om tilbud og kampagner vedrørende Luxotticas produkter, tjenester og initiativer.

3.4 Segmenterings- og profileringsformål – Du kan beslutte, om du ønsker, at markedsføringskommunikation i højere grad skal tilpasses dine personlige præferencer

Hvis du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til markedsføringsformål, kan Luxottica behandle dine personoplysninger til segmenteringsformål for at analysere dine personoplysninger vedrørende købsforbrug, produktkategori, fødselsdato og købsmetode i forbindelse med markedsføringsrelaterede aktiviteter. Denne aktivitet udføres af Luxottica baseret på Luxotticas legitime interesse i at levere en tjeneste i tråd med dine behov i passende balance med dine rettigheder i forhold til den begrænsede mængde behandlede personoplysninger. Behandlingen af personoplysninger til segmenteringsformål er omfattet af formål med legitime interesser, hvor vi henviser til følgende afsnit.

Hvis du har givet dit samtykke til at installere cookies og andre teknologier via banneret på vores hjemmeside i tillæg til det ovenfor anførte, behandler Luxottica dine personoplysninger til profileringsformål med henblik på at analysere dine interesser og præferencer, herunder browserdata med specifik reference til sider, du har besøgt, og produkter, du har set på hjemmesiden, med henblik på at tilbyde personligt tilpassede tjenester og sende målrettet markedsføring på baggrund deraf. Denne aktivitet udføres af Luxottica baseret på Luxotticas legitime interesse i at levere en tjeneste i tråd med dine behov i passende balance med dine rettigheder i forhold til det samtykke, du har givet via cookiebanneret og i overensstemmelse med vores cookiepolitik. Denne aktivitet vil hjælpe Luxottica med at præsentere dig for flere tilbud baseret på din profil. Den legitime interesse ligger i Luxotticas behov for at optimere sin markedsføringskommunikation balanceret med behovet for at levere information, som vi anser for at være relevant for dig.

3.5 Formål med legitime interesser – Luxotticas og dine rettigheder er passende balanceret, medmindre du undlader at acceptere

Ud over at behandle dine personoplysninger til segmenterings- og profileringsformål behandler Luxottica også dine personoplysninger til andre formål med legitime interesser, herunder især:

 • til at gøre et retskrav gældende eller forsvare et retskrav i retssager eller i administrative eller udenretlige procedurer vedrørende Luxotticas og dennes selskaber og/eller repræsentanter, aktionærer, medarbejdere og direktørers rettigheder;
 • til at muliggøre den tekniske styring af hjemmesiden og funktioner på hjemmesiden, herunder løsning af tekniske problemer, med henblik på at udføre tests, opdateringer og opgraderinger, som ikke kan udføres med ikke-personlige oplysninger;
 • til at forhindre eller identificere svigagtige handlinger eller misbrug af hjemmesiden eller over for Luxottica-koncernen og/eller brugerne af hjemmesiden;
 • til at gennemføre potentielle fusioner, salg af aktiver, overdragelse af hele eller en væsentlig del af sin virksomhed eller en økonomisk transaktion ved at videregive eller overdrage personoplysningerne til en tredjepart eller parter involveret i transaktionen som led i transaktionen;
 • til at foretage undersøgelser, herunder markedsundersøgelser, i relation til Luxotticas produkter og tjenester via post, telefon eller e-mail;til at anonymisere personoplysninger med henblik på at udføre statistiske analyser.

Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med førnævnte formål med legitime interesser og segmenteringsformål foregår i overensstemmelse med artikel 6, litra f) i GDPR for at udøve Luxotticas legitime interesse, som er passende balanceret med din interesse, idet databehandlingen kun foregår med henblik på at udføre sådanne økonomiske aktiviteter, i det omfang det er strengt nødvendigt. En sådan databehandling er ikke obligatorisk, og du kan således til enhver tid gøre indsigelse mod den pågældende databehandling ved hjælp af de procedurer, der er beskrevet i denne databeskyttelsespolitik. I givet fald vil databehandling ikke blive foretaget af Luxottica til sådanne formål, medmindre Luxottica påviser eksistensen af overbevisende legitime argumenter eller udøvelsen af Luxotticas rettigheder i henhold til artikel 21 i GDPR.

4. HVILKE METODER VI GØR BRUG AF I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Den elektroniske og manuelle behandling af dine personoplysninger foregår udelukkende inden for de grænser, der er nødvendige for at opfylde ovenstående formål.

Luxottica forpligter sig til at beskytte brugernes personoplysninger. Luxottica anbefaler, at der blandt andet anvendes adgangskode til beskyttelse af kontoen. Brugere opfordres derfor til at bruge en adgangskode, der er tilstrækkelig sikker og opbevares et sikkert sted med begrænset adgang til den på egne pc‹er og browsere og logger af igen efter at have besøgt hjemmesiden. Alle personoplysninger vedrørende brugere opbevares på sikre servere med passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger mod ikke-autoriseret adgang for at sikre nøjagtigheden af personoplysninger og garantere forsvarlig brug af oplysninger. Endvidere anvendes et sikkert system til godkendelse af betalinger med kreditkort og identifikation af svigagtige handlinger. Luxottica anvender standard-SSL (Secure Sockets Layer) til at beskytte dine personoplysninger.

5. HVEM VI VIDEREGIVER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL

Luxottica kan kommunikere dine personoplysninger til:

 • tredjepartstjenesteudbydere, der er ansvarlige for databehandlingsaktiviteter og leverer tjenester eller assistance og rådgivning til Luxottica, især - men ikke udelukkende - teknologi, regnskab, administration, jura, forsikring, IT, markedsføring, dataanalyse;
 • selskaber i Luxottica-koncernen;
 • personer og myndigheder, som i henhold til lov, regler eller bestemmelser udstedt af juridisk autoriserede myndigheder har tilladelse til at tilgå dine personoplysninger;
 • en potentiel køber af Luxottica og dennes selskaber i forbindelse med fusion eller anden transformation, der involverer Luxottica; og
 • kompetente myndigheder.

Ovennævnte modtagere vil behandle dine personoplysninger som dataansvarlige, databehandlere eller personer med ansvar for databehandling, alt efter omstændighederne.

Det er muligt at anmode om at få udleveret en samlet liste over databehandlere ved hjælp af de procedurer, der er beskrevet i denne databeskyttelsespolitik.

6. HVEM DINE PERSONOPLYSNINGER OVERFØRES TIL?

Luxottica er berettiget til at overføre dine personoplysninger til ovennævnte modtagere, herunder modtagere uden for EU og især modtagere i USA. Ved overførsler fra EU til lande, der af Europa-Kommissionen anses for at have en utilstrækkelig grad af beskyttelse, har virksomheden taget de nødvendige og passende forholdsregler for at beskytte personoplysningerne. Personoplysninger overføres således i overensstemmelse med kravene og forpligtelserne i gældende databeskyttelseslovgivning i henhold til artikel 44 ff. i GDPR. For flere oplysninger vedrørende nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger og midler, hvormed der kan indhentes en kopi af disse, kan brugeren kontakte Luxottica gennem de kanaler, der er beskrevet i denne databeskyttelsespolitik.

7. HVOR LÆNGE LUXOTTICA OPBEVARER DINE PERSONOPLYSNINGER

Luxottica opbevarer personoplysninger, så længe det er strengt nødvendigt til de formål, personoplysningerne blev indsamlet og viderebehandlet til, herunder enhver opbevaringsperiode påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

Luxottica vil behandle dine personoplysninger til kontraktmæssige formål og formål med legitime interesser i kontraktens løbetid (i tilfælde af en konto oprettet på hjemmesiden eller et køb eller i relation til tjenester leveret af Luxottica) og i 10 år fra gennemførelsen af købet eller den leverede tjeneste.

Personoplysninger opbevaret til juridiske formål vil blive opbevaret, så længe det er strengt nødvendigt for at overholde gældende lovgivning.

Endvidere vil personoplysninger til markedsførings- og profileringsformål, herunder segmenteringsformål, blive behandlet i syv år fra seneste køb og/eller seneste kontakt med dig (fx tilmelding til en konkurrence, deltagelse i en event, åbning af et nyhedsbrev), uden at det berører din ret til til enhver tid at tilbagekalde dit samtykke eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

8. ER DU MINDST 16 ÅR GAMMEL?

Behandlingen af personoplysninger, der er fremhævet i denne politik, omfatter ikke mindreårige under 16 år.

Hvis personoplysninger om mindreårige registreres utilsigtet, vil Luxottica sørge for rettidig sletning efter brugernes anmodning.

9. HVORDAN DU KAN UDØVE DINE RETTIGHEDER TIL DINE PERSONOPLHYSNINGER

Du er til enhver tid berettiget til at udøve følgende rettigheder:

a) Indhente bekræftelse fra Luxottica om eksistensen af personoplysninger og blive informeret om indhold og kilde, bekræfte nøjagtigheden og anmode om integration, opdatering eller ændring deraf;

b) anmode om sletning, anonymisering eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger, såfremt dette sker i strid med gældende lovgivning;

c) gøre hel eller delvis indsigelse, begrundet i lovlige hensyn, mod behandlingen af personoplysninger;

d) tilbagetrække samtykke til behandlingen af data (hvis og i det omfang et sådant samtykke er nødvendigt);

e) bede Luxottica om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, hvor:

 • du anfægter nøjagtigheden af personoplysningerne, til Luxottica har truffet tilstrækkelige forholdsregler for at rette og kontrollere nøjagtigheden;
 • behandlingen er ulovlig, men du ønsker ikke, at vi sletter dine personoplysninger;
 • Luxottica ikke længere skal bruge dine personoplysninger til behandlingsformål, men du skal bruge dem til at rejse, udøve eller forsvare juridiske krav; eller
 • du har gjort indsigelse mod behandlingen begrundet i legitime interesser og afventer bekræftelse på, om Luxottica har vægtige legitime argumenter for fortsat behandling;


f) gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i tilfælde af behandling baseret på legitime interesser, medmindre Luxottica påviser eksistensen af vægtige legitime argumenter for behandlingen eller med henblik på at rejse, udøve eller forsvare juridiske krav;

g) anmode om sletning af dine personoplysninger uden ugrundet ophold;

h) modtage en elektronisk kopi af dine personoplysninger, hvis du ønsker at overføre dine personoplysninger til dig selv eller en anden udbyder, hvor Luxottica er afhængig af dit samtykke, eller det faktum, at behandlingen er nødvendig for at kunne levere tjenesterne, og personoplysningerne behandles automatisk; og

i) indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

I henhold til lovdekretets artikel 2l kan ovennævnte rettigheder udøves af en anden berettiget person ("efterfølger"), som har egne interesser eller fungerer som en brugers mandatar, eller såfremt der foreligger familiemæssige omstændigheder, som skal beskyttes. Brugeren kan udtrykkeligt undgå efterfølgerens udøvelse af nogle af ovennævnte rettigheder ved at sende en anmodning til nedenstående e-mailadresse. Brugeren kan til enhver tid tilbagetrække eller ændre en sådan anmodning på de samme vilkår.

Du kan til enhver tid udøve ovennævnte rettigheder ved at klikke her. Luxottica vender tilbage inden for rimelig tid (og under alle omstændigheder inden for de tidsgrænser, der er fastsat i gældende lov) efter bekræftelse af brugernes identitet.

Luxottica tilbyder endvidere værktøjer til brugere til opdatering og ændring af personoplysninger. Alle registrerede brugere kan til enhver tid tilgå og opdatere deres oplysninger (fx via deres brugerkonti). Brugere kan også ændre og opdatere deres præferencer, med hensyn til hvordan de ønsker at modtage e-mails og anden information fra Luxottica. Brugere er berettigede til at anmode om, at oplysninger på deres konto slettes.

10. SÅDAN KONTAKTER DU LUXOTTICA

Den dataansvarlige, der behandler dine personoplysninger, er Luxottica Group S.p.A. med registreret adresse på Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Milano, Italien.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende denne databeskyttelsespolitik eller databehandling foretaget af Luxottica, kan du kontakte Luxottica ved at klikke på linket i forrige afsnit.

11. HVORDAN DU KAN KONTAKTE VORES DATABESKYTTELSESANSVARLIGE

Luxottica har udpeget en databeskyttelsesansvarlig i overensstemmelse med artikel 37 i GDPR, som kan kontaktes på følgende e-mailadresse: dpo@luxottica.com eller Luxotticas adresse, som du finder under “SÅDAN KONTAKTER DU LUXOTTICA” i denne databeskyttelsespolitik

12. HVORDAN DU KAN HOLDE DIG AJOUR MED ÆNDRINGER I DENNE DATABESKYTTELSESPOLITIK

Denne databeskyttelsespolitik ændres løbende af juridiske eller organisatoriske årsager. Vi anbefaler derfor, at du løbende læser den seneste version af denne databeskyttelsespolitik. Du vil under alle omstændigheder blive informeret om ændringer på forhånd, og en opdateret version af databeskyttelsespolitikken vil til enhver tid være tilgængelig på hjemmesiden.

13. Bruk av informasjonskapsler

13.1 Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der normalt består af bogstaver og tal, som overføres og lagres i en periode, der bestemmes af udbyderen, på den enhed, der anvendes af brugeren (en computer eller enhver mobil enhed), når brugeren tilgår Hjemmesiden. For eksempel, kan visse cookies unikt identificere en enhed, hvormed de kan adskille enhederne fra hinanden.

Bemærk, at andre lignende teknologier, som anvendes til at indsamle oplysninger om den enhed, du anvender, såsom pixel tags, web beacons eller plugins på sociale netværk, også hører under kategorien “cookies”.

13.2 Hvorfor bruger vi cookies

Visse cookies er nødvendige for at Hjemmesiden kan fungere korrekt, og dermed levere en god søgeoplevelse for brugeren, såsom at gå fra en side af Hjemmesiden til en anden, og samtidig levere de tjenester, der tilbydes (f.eks. køb og betaling af briller). Andre cookies er nødvendige for at gøre din søgning nemmere og hurtigere, f.eks. ved at huske tilmeldingsdata eller indholdet af indkøbskurven, eller for at tilpasse søgningen, så meget som det er muligt, med brugerens præferencer og kendetegn. Derudover anvendes visse cookies til at indsende oplysninger til udbyderen af Hjemmesiden, som kan bruges til statistiske formål, for eksempel ved at se hvor mange brugere, der er forbundet, samt til at sende skræddersyede kampagnebeskeder eller for at sikre et direkte link til de sociale netværk.

13.3 Hvilke oplysninger findes der i cookies

De oplysninger, der indsamles af cookies, er generelt relateret til brugerens enhed, såsom IP-adresse, indlogningsoplysninger, operativsystem og platform, indstilling for tidszone, oprindelsesland, oplysninger angående besøg på Hjemmesiden inkluderet URL, tiden brugt på Hjemmesiden, søgeord som er indtastet på Hjemmesiden, produkter som er set eller placeret i indkøbskurven, Hjemmesidens svartider, downloadfejl og oplysninger om sideinteraktion, såsom antallet af klik eller søgemønstre.

Generelt er disse oplysninger ikke nok til at identificere brugeren personligt, men det kan ske, hvis de læses i kombination med hinanden eller med yderligere oplysninger, som indsamles af Luxottica eller en tredjepart.

Vi har kodet og kendetegnet cookies iht. hvor længe de lagres på brugerens enhed, den part der installerer dem og administrerer dem og ikke mindst, formålet de installeres for.

a) Vilkår

Sessioncookies defineres som cookies, der installeres, når Hjemmesiden åbnes, hvorefter de slettes når browseren lukkes, når Hjemmesiden lukkes eller når sessionen udløber. Oplysningerne bliver dermed kun lagret midlertidigt, og tillader for eksempel at navigering på Hjemmesiden bevares.

Permanente cookies er cookies, der lagres på brugerens enhed i en periode, som bestemmes af udbyderen, selv efter browseren er lukket ned. De giver blandt andet mulighed for, at brugerens navn og adgangskode kan gemmes eller præferencer kan huskes, så brugeren ikke behøver at indtaste dem igen, næste gang Hjemmesiden åbnes.

b) Hvem installerer cookies

Førstepart cookies er dem, der installeres og styres direkte af Luxottica. På den anden side, installeres tredjepart cookies af en operatør via et domæne, der er anderledes end Hjemmesiden, hvor brugeren browser, og de er ikke styret direkte af Luxottica. Dette er for eksempel tilfældet med de statistiske analysecookies fra Google Analytics, eller hvor Hjemmesiden integrerer elementer fra reklameplatforme eller andre tjenester. Installationen af tredjepart cookies kræver dog en forudgående godkendelse af Luxottica.

c) Formålet med cookies, som bruges af Luxottica på denne Hjemmeside

- Strengt nødvendige (eller tekniske) cookies: de sikrer en korrekt funktion af Hjemmesiden, samt brugen af de tjenester, der findes på den. De gør det for eksempel muligt at genkende landet, hvor brugeren tilslutter sig fra, og gemme de valg, der er foretaget på banneren, som indeholder den korte fortrolighedspolitik (samtykke til brug af cookies), hvormed man ikke behøver at skulle foretage valgene, hver gang Hjemmesiden åbnes, for at købe et produkt. De forbedrer også brugeroplevelsen ved at lagre indlogningsoplysninger eller forudvalgte produkter i indkøbskurven.

De anvendes udelukkende for at sikre den grundlæggende funktion af Hjemmesiden, derfor kræves der ikke et forudgående samtykke fra brugeren før de installeres. Brugeren kan indstille sin browser, så disse cookies blokeres. Men som et resultat af dette, kan dele af Hjemmesiden, eller hele Hjemmesiden, måske ikke fungere.

- Analytiske cookies: visse installeres og styres direkte af Luxottica, og bruges til at analysere hvordan Hjemmesiden anvendes, tælle adgang, trafikkilder, sete sider, hvormed operatøren kan foretage ændringer og forbedringer til Hjemmesiden. De kan indhente data anonymt, men kun til statistiske formål.
Andre analytiske cookies kan installeres af tredjeparter for at spore brugerens aktivitet på Hjemmesiden, hvormed der indsamles brugbare oplysninger til Luxottica.
For at hjælpe brugeren med at tage en mere informeret beslutning angående samtykke til indsamling af sådanne cookies, bedes du læse Googles fortrolighedspolitikker (https://policies.google.com/privacy?hl=da) eller gå til: https://www.youronlinechoices.com/den/

- Markedsførings- og profileringscookies: de sporer en brugers navigering på Hjemmesiden, hvormed der kan oprettes personaliseret indhold på Hjemmesiden, ved at vise brugeren produkter, der interesserer brugeren, eller som minder om de produkter, brugeren allerede har set, og ved at sende reklamebeskeder i linje med brugerens præferencer: nægtelse eller tilbagekald af samtykke vil ikke påvirke muligheden for at tilgå eller søge på Hjemmesiden. Andre analytiske cookies kan installeres af tredjeparter for at spore brugerens aktivitet på Hjemmesiden, hvormed der indsamles brugbare oplysninger til Luxottica.
For at hjælpe brugeren med at tage en mere informeret beslutning angående samtykke til indsamling af sådanne cookies, bedes du læse Googles fortrolighedspolitikker, angående Google Adsense (https://policies.google.com/privacy?hl=da) eller gå til http://www.youronlinechoices.com/den/

- Cookies på sociale netværk: disse cookies giver brugeren mulighed for at bruge de forskellige funktioner på de sociale netværk takket være brugen af plugins, som er integreret på vores Hjemmeside, hvilket tillader en direkte forbindelse til serveren for det valgte sociale netværk. Disse plugins styres af en tredjepart. Disse cookies er ikke nødvendige for browsing. For oplysninger om brugen af cookies fra de sociale netværk og for at give et informeret samtykke, anbefaler vi at brugeren læser de respektive fortrolighedspolitikker på de sociale netværk:

Facebook:  https://da.facebook.com/about/privacy/

Google: http://www.google.com/intl/da/policies/privacy/

Twitterhttps://twitter.com/da/privacy

Instagramhttps://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

YouTubehttps://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=da

Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

Tumblr: https://www.tumblr.com/privacy/en

13.4 En kort vejledning til kontrol af cookies: sådan installerer og sletter du dem

Strengt nødvendige cookies, som tillader de grundlæggende funktioner af Hjemmesiden, installeres automatisk når Hjemmesiden åbnes, uden at der kræves et samtykke. I forhold til andre kategorier af cookies, hvor det kan eller ikke kan være nødvendigt at give samtykke, vil brugeren se en cookiebanner (fortrolighedspræferencer), når brugeren åbner siden for første gang. Denne cookiebanner indeholder en kort fortrolighedspolitik og et link til cookiespolitikken. Hvis brugeren allerede har angivet sine præferencer via cookiebanneret, vil cookiebanneret ikke længere blive vist automatisk, under hensyntagen til, at brugeren tilgår Hjemmesiden igen inden for de næste seks måneder. Brugeren kan dog på ethvert tidspunkt se og ændre sine præferencer via fortrolighedscenteret.

Men, hvis der allerede er givet samtykke til brugen af cookies, og for at cookies, som blev indsamlet før deres tilbagekald, kan slettes, skal brugeren slette dem via sin browsers indstillinger. Herunder findes instruktioner til hvordan man ændrer indstillingerne for cookies i de browsere, der anvendes oftest af brugerne:

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Internet Explorer

Brugeren kan også indikere sine præferencer angående installation af cookies via www.yourprivacychoises.com

Listen over cookies og lignende teknologier, som anvendes på Hjemmesiden, er tilgængelig her

13.5 Hvem har adgang til de oplysninger, der indsamles via cookies

Med hensyn til de cookies, der installeres af Luxottica, er det kun ansatte hos Luxottica, som er ansvarlige for, er trænede til og instruerede i at udføre disse opgaver, som kan tilgå de oplysninger, der indsamles via cookies. Med hensyn til tredjepartscookies indsamles oplysninger, der bruges af Luxottica og af eksterne parter, der er forbundet med Luxottica med et kontraktmæssigt forhold. For yderligere oplysninger angående behandling af persondata og vores samarbejde med tredjeparter, henvises der til denne fortrolighedspolitik.

Internet privacy policy