Featured Products

KUNNGJØRING OM INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler er tekstfiler installert i nettleseren som hjelper Luxottica med leveransen av egne tjenester i henhold til de oppgitte formålene. Noen av informasjonskapslenes installasjonsformål kan kreve samtykke fra brukeren.

TEKNISKE INFORMASJONSKAPSLER I AGGREGERT FORM

Aktiviteter som er helt nødvendige for funksjonen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å lagre brukersesjonen og utføre andre aktiviteter som er helt nødvendige for funksjonen av nettstedet, f.eks. i forhold til trafikkfordelingen.

Aktiviteter for arkivering av preferanser, forbedring og statistikk

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å lagre navigeringspreferansene og forbedre brukernavigeringen. Dette er f.eks. informasjonskapsler som er nødvendige for innstilling av språk og valuta, eller for Luxotticas behandling av statistikker.

Andre typer tredjeparters informasjonskapsler eller verktøy kan også brukes.

Noen av tjenestene oppført nedenfor krever nødvendigvis ikke brukerens samtykke, eller drives direkte av Luxottica (alt avhengig av hva som står) uten bruk av tredjeparter.
Dersom nedenfor oppgitte verktøy omfatter tjenester styrt av tredjeparter, kan disse verktøyene utføre sporingsaktiviteter av brukeren i tillegg til det som er angitt og uten at Luxottica er bevisst dette. For mer informasjon, les personvernerklæringen for de oppførte tjenestene.

KOMMENTAR TIL INNHOLDET

Med kommentartjenestene kan brukerne uttrykke seg og offentliggjøre egne kommentarer om innholdet på dette nettstedet.
Alt avhengig av innstillingene definert av Luxottica, kan brukerne også legge igjen anonyme kommentarer. Hvis brukerens oppgitte personopplysninger omfatter en e-postadresse, kan denne brukes for sending av kommentarvarslinger vedrørende samme innhold. Brukerne er ansvarlige for innholdet i egne kommentarer.
Ved installasjon av en kommentartjeneste levert av tredjeparter, henter tjenesten sannsynligvis inn trafikkopplysninger på sidene hvor tjenesten er installert, selv om brukerne ikke bruker tjenesten.

Facebook Comments (Facebook, Inc.)

"Facebook Comments" er en tjeneste drevet av Facebook, Inc. hvor brukerne kan legge igjen egne kommentarer og dele dem på Facebook-plattformen.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksopplysninger.
Sted for behandlingen: USA – Personvernerklæring

HOSTING OG BACK-END INFRASTRUKTUR

Formålet med disse tjenestene er å oppbevare opplysninger og filer for funksjonen og distribusjonen av dette nettstedet og ha en infrastruktur klar til bruk for levering av nettstedets spesifikke funksjoner. Noen av disse tjenestene fungerer gjennom geografisk fordelte servere med det resultat at det er vanskelig å finne den faktiske posisjonen for lagring av personopplysningene.

Akamai Content Delivery Network (Akamai Technologies, Inc.)

Akamai er en hostingtjeneste levert av Akamai Technologies, Inc.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksopplysninger.
Sted for behandlingen: USA – Personvernerklæring

SAMHANDLING MED SOSIALE MEDIER OG EKSTERNE PLATTFORMER

Disse tjenestene tillater samhandlingen med sosiale medier eller eksterne plattformer, direkte fra sidene på dette nettstedet.
Samhandlingen og opplysningene hentet fra dette nettstedet er uansett underordnet brukerens personverninnstillinger i de enkelte sosiale mediene.
Ved installasjon av en samhandlingstjeneste med sosiale medier, henter tjenesten sannsynligvis inn trafikkopplysninger på sidene hvor tjenesten er installert, selv om brukerne ikke bruker tjenesten.

"Like"-knappen og sosiale widget på Facebook (Facebook, Inc.)

"Like"-knappen og sosiale widget på Facebook er samhandlingstjenester med det sosiale mediet Facebook, levert av Facebook, Inc.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksopplysninger.
Sted for behandlingen: USA – Personvernerklæring

"Tweet"-knappen og sosiale widget på Twitter (Twitter, Inc.)

"Tweet"-knappen og sosiale widget på Twitter er samhandlingstjenester med det sosiale mediet Twitter, levert av Twitter, Inc.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksopplysninger.
Sted for behandlingen: USA – Personvernerklæring

"Pin it"-knappen og sosiale widget på Pinterest (Pinterest).

"Pin it"-knappen og sosiale widget på Pinterest er samhandlingstjenester med plattformen Pinterest, levert av Pinterest, Inc.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksopplysninger.
Sted for behandlingen: USA – Personvernerklæring

The Tumblr button and social widgets of Tumblr are interaction services with the Tumblr platform, provided by Tumblr Inc.

Personal data collected: Cookies and Data for use.
Location of data handling: USA - Privacy Policy

Instagram-knappen og sosiale widget på Instagram er samhandlingstjenester med plattformen Instagram, levert av Instagram LCC.

Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksopplysninger.
Sted for behandlingen: USA, eller et annet land hvor Instagram, dets medlemmer eller tjenesteleverandører befinner seg - Personvernerklæring

The Google+ button and social widgets of Google+ are interaction services with the Google+ platform, provided by Google Inc.

Personal data collected: Cookies and Data for use
Location of data handling: USA - Privacy Policy

Youtube er en plattform for streaming og deling av videoklipp hvor tjenestene er levert av Google Inc.

Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksopplysninger - Personvernerklæring

Vimeo er et video-nettsted eid av IAC.

Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksopplysninger - Personvernerklæring

Google Maps is a service that allows users to search for and visualise maps, provided by Google Inc.

Personal data collected: Cookies and Data for use - Privacy Policy

Andre tredjeparters informasjonskapsler på nettstedet:
- ClickTale
- Google Adwords
- Doubleclick floodlight
- Bings
- ShopZilla
- PriceGrabber
- Commission Junction
- Criteo
- Zanox
- Tealium
- BazaarVoice
- Affiliate Window
- Rakuten
- Verza

REMARKETING OG ADFERDSBASERT MARKEDSFØRING

Disse tjenestene tillater dette nettstedet og samarbeidspartnere å kommunisere, forbedre og levere reklameannonser basert på brukerens tidligere bruk av programmet.
Denne aktiviteten utføres gjennom sporing av bruksopplysninger og bruk av informasjonskapsler. Disse opplysningene overføres til samarbeidspartnerne for remarketing og adferdsbasert markedsføring.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing er en remarketings- og adferdsbasert markedsføringstjeneste levert av Facebook, Inc. som kobler aktiviteten til dette programmet opp til Facebooks reklamenettverk.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksopplysninger
Sted for behandlingen: USA – PersonvernerklæringOpt-out.

STATISTIKK

Tjenestene i denne delen tillater Luxottica å overvåke og analysere trafikkdata, og brukes for å spore brukerens adferd.

Adobe Analytics (Adobe)

Adobe Analytics er en statistikktjeneste levert av Adobe Systems, Inc.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksopplysninger
Sted for behandlingen: USA – Personvernerklæring

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics er en analysetjeneste levert av Google Inc. ("Google"). Google bruker innhentede personopplysninger for å spore og undersøke bruken av dette programmet, fylle ut rapporter og dele dem med andre tjenester utviklet av Google.
Google kan bruke personopplysninger for å kontekstualisere og tilpasse meldingene i eget reklamenettverk.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksopplysninger.
Sted for behandlingen: USA – PersonvernerklæringOpt-out.

MobileAppTracking (TUNE, Inc.)

MobileAppTracking er en statistikktjeneste levert av TUNE, Inc.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler, bruksopplysninger og ulike opplysninger avhengig av hva som er oppgitt i tjenestens personvernerklæring.
Sted for behandlingen: USA – PersonvernerklæringOpt-out.

HVORDAN JEG KAN KONTROLLERE INSTALLASJONEN AV INFORMASJONSKAPSLENE?

I tillegg til det som er oppgitt i dokumentasjonen, kan brukeren håndtere preferansene mht. informasjonskapslene direkte fra egen nettleser og f.eks. hindre installasjon av tredjeparters informasjonskapsler. Gjennom nettleserens preferanser er det i tillegg mulig å fjerne tidligere installerte informasjonskapsler, inkludert informasjonskapselen hvor samtykket til installasjon av informasjonskapsler på dette nettstedet lagres. Det er viktig å være klar over at en deaktivering av alle informasjonskapslene kan føre til at nettstedet ikke fungerer optimalt. Brukeren kan finne informasjon om håndtering av informasjonskapslene i nettleseren på følgende adresser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari og Microsoft Windows Explorer.
Ved tredjeparters tjenester kan brukeren også motsette seg sporingen gjennom tredjepartenes personvernerklæring, den eventuelle linken til Opt-out som følger med, eller ved å kontakte tredjepartene direkte.
Uavhengig av foregående, informerer den behandlingsansvarlige at brukeren kan anvende Your Online Choices. Takket være denne tjenesten er det mulig å håndtere sporingspreferansene til de fleste reklameverktøyene. Den behandlingsansvarlige anbefaler derfor brukerne å anvende denne kilden i tillegg til opplysningene i denne dokumentasjonen.
Den behandlingsansvarlige er Luxottica Group S.p.A, Piazzale Cadorna 3, Milano, Italia.
Installasjonen av informasjonskapsler og andre sporingssystemer utført av tredjeparter gjennom tjenestene brukt i dette programmet, kan teknisk sett ikke kontrolleres av Luxottica. Enhver spesifikk referanse til informasjonskapsler og sporingssystemer installert av tredjeparter må derfor anses som veiledende. For mer opplysninger, anbefales det å lese tredjeparters personvernerklæring angitt i denne dokumentasjonen.
Ettersom det er vanskelig å identifisere teknologier basert på informasjonskapslene, og informasjonskapslene er veldig viktige for funksjonen av nettstedet, ber vi brukeren om å kontakte Luxottica for informasjon om informasjonskapslene og bruken av f.eks. tredjeparters informasjonskapsler på nettstedet.

KONTAKT

Dette nettstedet eies og drives av Luxottica Group S.p.A.
Har du spørsmål om informasjonskapsler eller denne kunngjøringen, kan du kontakte oss på siden: get support.

HOW TO COMPARE?

Please select 2 of the products from your collection to compare them.