Internet privacy policy

(GJELDENDE FRA 20.09.2014)

1.GJENSTAND

Nettstedet Ray-Ban.com (heretter “nettsted”) er administrert av Luxottica Group S.p.A. (heretter “Luxottica”) og sikkerhets- og personverntiltak som kan anvendes på dette nettstedet er fastsatt og utviklet for å sikre en riktig behandling av personopplysningene i samsvar med lokale og internasjonale regelverk for sikkerhet og personvern.

Denne politikken viser hvordan Luxottica, direkte eller gjennom sine filialer, samler inn og/eller bruker personopplysningene, hvordan disse opplysningene deles og hvordan det er mulig å få tilgang til, korrigere eller slette personopplysningene.

Luxottica anerkjenner og respekterer enhvers rett til personvern i forhold til personopplysningene. Som en bekreftelse på sin forpliktelse i forhold til personvernet har Luxottica fastslått denne politikken innenfor en bred rammemodell for globalstyring av personvernet for å sikre en fullstendig respekt for personvernet som grunnlag for bedriftskulturen til Luxottica.

Alle personopplysninger du oppgir gjennom dette nettstedet vil utelukkende bli brukt til formålene oppgitt nedenfor.

1.1 Ansvar for behandlingen av personopplysningene

Alle personopplysninger levert eller samlet inn ved oppkobling til nettstedet vil bli behandlet av Luxottica som ansvarlig for behandlingen.

Personopplysningene samlet inn i forbindelse med din bruk av nettstedet vil bli behandlet av administrasjonspersonalet hos Luxottica (inkludert men ikke begrenset til):

 • personalet autorisert til å administrere nettstedet og levere tjenester, f.eks. kundetjenester, administrasjon av IT-systemer hos Luxottica,
 • personalet ved regnskaps-/økonomiavdelingen og administrasjonsavdelingen,
 • personalet ved markedsføringsavdelingen.


Luxottica kan i tillegg be sine tjenesteleverandører om å utføre noen av behandlingsoppgavene av personopplysningene på vegne av og i henhold til instruksjonene fra Luxottica. Disse leverandørene vil behandle personopplysningene som behandlingsansvarlige i henhold til egnede kontraktsforpliktelser og omfatter eksempelvis:

 • leverandører av administrasjonstjenester for IT-systemer og nettstedet (f.eks. leverandører av hosting, markeds- og analysetjenester, styring og administrasjon av databaser),
 • leverandører av nettbetalingstjenester,
 • leverandører av tjenester for registrering av bestillingene, forsendelsen av produktene og/eller andre tjenester tilgjengelige gjennom nettstedet.


For utføringen av aktivitetene levert av ovennevnte oppgir Luxottica instruksjonene og adferdsreglene for behandling av personopplysningene i samsvar med personvernpolitikken.

2. PROSEDYRER FOR INNSAMLING AV OPPLYSNINGENE

Luxottica innhenter personopplysninger om brukerne gjennom nettstedet. Det finnes ulike prosedyrer for å oppnå disse opplysningene, f.eks.

 • registrering på nettstedet,
 • kjøp på nettet, via e-post,
 • opplysninger om brukernes surfing på nettstedet,
 • deltakelse i konkurranser, kampanjer, arrangementer tilgjengelige gjennom nettstedet,
 • kontakt og/eller innsending av opplysninger vedrørende enhver garanti,
 • kontakt med kundesenter eller et annet kontaktpunkt hos Luxottica.


3. TYPE INNSAMLEDE OPPLYSNINGER, FORMÅL OG BEHANDLINGSPROSEDYRER

3.1 Kilden til personopplysningene

Luxottica behandler ulike typer opplysninger om brukeren, innsamlet fra ulike kilder, f.eks. opplysninger oppgitt direkte av brukeren og opplysninger fra automatiske sporingssystemer ved bruk av nettstedet og dets tjenester.

3.2 Type personopplysninger

Luxottica kan samle inn og behandle følgende personopplysninger om brukeren:

 1. Opplysninger oppgitt av brukeren under registreringen eller ferdigstillelsen av bestillingen (f.eks. for- og etternavn, e-postadresse, passord, kjønn, land, postadresse og telefonnummer for levering og kontakt hovedsakelig for fullføring av bestillingen) og andre opplysninger fra korrespondanse eller forespørsel sendt fra brukeren. Vi kan i tillegg be brukeren om å oppgi opplysninger hvis det oppstår problemer med våre tjenester på nettstedet.
 2. Opplysninger om brukeres profil på sosiale nettverk hvis den er offentlig. Hvis brukeren bestemmer seg for tilgang gjennom sosiale nettverkapplikasjoner, eller å koble sin egen Luxottica-konto til de offentlige profilene tilgjengelige på sosiale nettverk, og dele egne handlinger gjennom nettstedet på slike kanaler via plugins (f.eks. Facebook Connect, Like, Del på Facebook, osv.), vil noen av brukerens offentlige opplysninger på det sosiale nettverket bli samlet inn av nettstedet og behandlet for tilsvarende funksjoner. Bruken av slike plugins medfører deling av handlingene og opplysningene på tilhørende sosiale nettverk.
 3. Opplysninger om brukerens bruk av nettstedet. Som et sikkerhetstiltak behandler vi loggfilene relatert til hver sesjon når brukeren kobler seg opp til kontoen, og opplysninger om betalingstransaksjoner som vil bli behandlet av vår leverandør.
 4. Opplysninger om nettsurfing. Når brukeren er inne på nettstedet bruker vi noen teknologier som automatisk samler inn bestemte opplysninger om hvordan brukeren anvender våre produkter og tjenester, som f.eks. IP-adresse eller annen unik enhetskode (PC, mobil eller annen enhet) anvendt av brukeren for å surfe på nettstedet, identifikasjon om at brukeren er registrert eller ikke, tekniske opplysninger som kan omfatte URL som brukeren kommer fra, opplysninger om nettleseren og språk. Disse opplysningene hjelper oss med hele tiden å forbedre surfeerfaringen og mekanismen for kjøp av våre produkter og tjenester, og for å overvåke en riktig funksjon av nettstedet. Disse opplysningene inkluderer kun statistiske opplysninger angående brukerens handlinger, og kan ikke knyttes opp mot opplysninger som personlig identifiserer brukeren.


3.3 Type tildeling av personopplysninger

Når brukere blir bedt om å oppgi personopplysninger, f.eks. ved registrering på nettstedet, oppgir Luxottica hvilke personopplysninger som er nødvendige for registreringen og hvilke som er valgfrie. Utelatelse av noen opplysninger kan gjøre det umulig å opprette en konto (f.eks. for- og etternavn) eller kjøpe produkter (f.eks. kreditt- eller debetkortopplysninger). Oppgivelsen av andre opplysninger er helt valgfri, men hvis noen opplysninger ikke oppgis, kan bestemte deler av tjenestene tilbudt av Luxottica være utilgjengelige eller begrenset.

3.4 Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre surfingen på Luxottica-nettstedet.

En informasjonskapsel er en liten fil, vanligvis bestående av bokstaver og tall, som lastes ned i en PC når brukeren går inn på spesifikke nettsteder. Informasjonskapslene på et nettsted gjenkjenner datamaskinen til en bruker, holder oversikt over brukerens surfing på nettstedets ulike sider, og kan identifisere brukerne som kommer tilbake til et nettsted. Informasjonskapslene inneholder ikke opplysninger som personlig identifiserer brukeren, men personopplysningene vi registrerer om brukeren kan via oss kobles til opplysninger i informasjonskapslene og hentes ut herfra.

Se informasjonskapselpolitikken for mer informasjon om bruk om informasjonskapslene.

3.5 Bruk av web-beacons

På nettstedet kan det finnes digitale bilder kjent som web-beacons (noen ganger definert som GIF eller pixel tag), knyttet til bruken av informasjonskapslene. Disse henter inn opplysninger om hvordan nettstedet brukes. Web-beacons kan gi noen typer opplysninger funnet på brukerens datamaskin, f.eks. klokkeslett og dato for besøk på nettsiden, beskrivelse av siden hvor web-beacons eller informasjonskapslene er plassert. Disse web-beacons kan også plasseres i e-postreklame og i et nyhetsbrev for å bekrefte at meldingene er åpent og lest.

Luxottica kan bruke tredjeparters web-beacons for innsamling av aggregerte statistikker om virkningen av reklamekampanjer eller andre aspekter vedrørende administrasjon av sine nettsteder. Det er forbudt for tredjeparter å bruke web-beacons for innsamling eller tilgang til personopplysninger i et format som ikke er aggregert og til annet enn statistiske formål.

3.6 Betalingsdetaljer

Ved kjøp gjennom nettstedet kan kredittkortopplysninger og andre finansielle opplysninger om brukeren behandles og brukes av tredjeparter som behandler transaksjonene for kjøp og betaling på våre vegne.

Luxottica kan i tillegg samle inn ytterligere opplysninger, f.eks. brukerens postnummer, mobiltelefonnummer og transaksjonsregister.

3.7 Opplysninger om mindreårige brukere

Nettstedet er ikke rettet mot brukere under 18 år, og Luxottica samler ikke bevisst inn opplysninger fra disse.

Hvis det uansett skulle skje, vil Luxottica umiddelbart sørge for å slette personopplysningene om disse mindreårige.

4. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Opplysningene vi samler inn, inkludert personopplysninger, brukes til følgende formål:

 • levere tjenestene tilgjengelige på nettstedet (f.eks. administrasjon av registreringsprosessen og tilgang til kontoen, administrasjon av kontoen),
 • administrere bestillinger, levere produkter og tjenester, behandle betalinger, sende bestillinger, produkter og tjenester,
 • foreta teknisk administrasjon av nettstedet og nettstedets operative funksjoner (bl.a. logistikken), inkludert utbedring av tekniske problemer, statistisk analyse, test og søk,
 • forebygge eller avdekke svindel eller feil bruk som er skadelig for vårt nettsted eller som undergraver sikkerheten ved transaksjonen,
 • administrere eventuelle kampanjer eller konkurranser,
 • oppfylle kundens forespørsler (f.eks. administrasjon av informasjonsforespørsler),
 • administrere kampanjer eller konkurranser som fra tid til annen dukker opp på nettstedet,
 • kommunisere med brukere for formål knyttet til leveransen av tjenesten,
 • promotere produkter og tjenester fra, samt merker til Luxottica, inkludert sending av kommersielle, salgsfremmende eller informasjonskommunikasjoner og periodiske oppdateringer (f.eks. via e-post, telefon, SMS/MMS, post og sosiale nettverk) relatert til produkter, tjenester, initiativer og begivenheter organisert av eller i samarbeid med Luxottica. Hvis brukeren samtykker til behandlingen av personopplysningene til markedsføringsformål, vil disse opplysningene bli behandlet for statistiske analyser, undersøkelser og markedsundersøkelser om produkter og tjenester fra Luxottica via post, telefon eller e-post.


5. OPT IN/OUT

Brukeren, enten under registreringsprosessen eller ved utsjekking (gjestebruker), kan i samsvar med personvernpolitikken uttrykkelig og fritt samtykke til innsamlingen, behandlingen og overføringen av opplysningene til markedsføringsformål, inkludert mottak av kommersielle, salgsfremmende eller informasjonskommunikasjoner og periodiske oppdateringer (f.eks. via e-post, telefon, SMS/MMS, post og sosiale nettverk) relatert til produkter, tjenester, initiativer og begivenheter organisert av eller i samarbeid med Luxottica. Hvis brukeren samtykker til behandlingen av personopplysningene til markedsføringsformål, vil disse opplysningene bli behandlet for å foreta statistiske analyser, undersøkelser og markedsundersøkelser om produkter og tjenester fra Luxottica via post, telefon eller e-post. Brukeren kan senere endre samtykket (opt-out) ved å gå inn på sin Luxottica-konto, eller ved å melde fra til kundesenter.

Hvis en bruker ikke lenger ønsker å motta e-postmeldinger fra nettstedet (opt-out), kan brukeren kun følge instruksjonene i selve meldingene, eller prosedyrene beskrevet i denne klausulen.

Luxottica forplikter seg til å behandle de mottatte forespørslene om opt-out, men under behandlingen, og i maks 10 virkedager, kan brukeren fremdeles motta kommunikasjoner fra oss.

6. OVERFØRING OG DELING AV OPPLYSNINGENE

6.1 Deling med andre selskaper i konsernet og med tredjeparter

I tillegg til personene og enhetene listet opp under del 2, kan Luxottica dele noen personopplysninger, hentet direkte eller indirekte fra brukeren, både i Luxottica-konsernet for administrasjon av tjenester innen konsernet (f.eks. kommersielle kommunikasjoner) og med tredjeparter (offentlige etater, speditører, forsikringsselskaper) for levering av tjenesten angitt i personvernpolitikken, inkludert forsendelse av produktene, administrasjon av forespørsler, analyse av opplysningene og assistanse for kommersialiseringen. Tredjeparter blir bedt om å behandle opplysningene i samsvar med anvendbare regelverk.

Brukerens personopplysninger kan i tillegg deles med tredjeparter av følgende årsaker:

 • for å tillate en fusjon, oppkjøp eller salg av hele eller deler av vår aktive selskapskapital,
 • som svar på saksbehandlinger,
 • for å oppfylle gjeldende lovkrav, for å beskytte enhvers sikkerhet, for å beskytte rettigheter og goder til Luxottica, inkludert behovet for å sikre at bruksbetingelsene blir fulgt og for å hindre svindel, tekniske problemer eller sikkerhetsproblemer,
 • for å informere handelspartnere om bruken av nettstedet og kjøp av produkter tilgjengelige gjennom nettstedet i form av aggregerte statistikker eller uansett i et format som ikke avdekker brukerens identitet.


Bruken av opplysningene av tredjeparter som ikke er en del av Luxottica-konsernet, eller tredjeparter som ikke driver på vegne av Luxottica-konsernet og dets instruksjoner, er ikke regulert av denne personvernpolitikken.

6.1.1 Plugins for sosiale medier

Dette nettstedet bruker plugins for sosiale medier levert av de største sosiale medier (f.eks. facebook.com og twitter.com). Ved besøk på nettsiden kan surfeopplysningene overføres direkte til gjeldende sosiale nettverk uten direkte medvirkning fra brukeren. Brukeren erkjenner og godtar at funksjonen til plugins på de sosiale nettverkene er styrt direkte av selskapet som administrerer slike plugins. Når brukerne anvender plugins tilgjengelige gjennom nettstedet (f.eks. ved pålogging med tilgangsopplysningene til et sosialt nettverk, eller ved å koble den egne Luxottica-kontoen opp til den egne sosiale nettverkskontoen, eller ved å trykke på “Like” eller “Del på Facebook”), vil brukerens nettleser opprette en direkte oppkobling til serveren på dette sosiale nettverket som sender innholdet fra plugins direkte til brukerens nettleser.

Luxottica kan motta opplysninger om brukeren i samsvar med bruksvilkårene og personvernpolitikken til det sosiale nettverket, og kan legge til disse opplysningene til brukerens personopplysninger som allerede er innsamlet gjennom egne tjenester. Hvis brukeren deler opplysningene med sosiale nettverk, vil Luxottica dele opplysningene med disse i henhold til brukerens preferanser. Alle opplysningene oppgitt til det sosiale nettverket er underlagt det sosiale nettverkets personvernpolitikk og bruksbetingelser.

For å hindre at det sosiale nettverket samler inn brukerens personopplysninger må du kontrollere vilkårene på nettstedet til det sosiale nettverket.

6.2 Overføring av opplysningene utenfor EU

Opplysninger Luxottica har innhentet gjennom dette nettstedet kan overføres til selskap i Luxottica-konsernet eller til tredjeparter i andre land, også utenfor EU, for å kunne gjennomføre aktivitetene listet opp i personvernpolitikken (f.eks. hostingtjenester). Hvis personopplysningene overføres til land som ikke gir det samme eller tilsvarende beskyttelsesnivå (f.eks. USA), sikrer vi at hver tjenesteleverandør vil anta kontraktsforpliktelser i samsvar med anvendbar personvernlovgivning (inkludert implementering av standard kontraktsklausuler godkjent av EU-kommisjonen), hvis det ikke finne andre juridiske grunnlag for overføring av personopplysninger.

7. SIKKERHET OG BESKYTTELSE AV OPPLYSNINGENE

Luxottica forplikter seg til å beskytte brukernes personopplysninger. Luxottica informerer om at passordet er et tiltak for å beskytte kontoen. Brukerne bes derfor om å opprette et tilstrekkelig sikkert passord og oppbevare det på et sikkert sted, og beskytte tilgangen til kontoen på egne datamaskiner og nettlesere og koble seg av etter å ha besøkt nettstedet. Luxottica overvåker i tillegg aktiviteten på nettstedet for å hindre uautorisert sirkulasjon av kredittkortnummer og andre personopplysninger. Det brukes også et sikkert autoriseringssystem for betaling med kredittkort, og for å påvise svindel. Luxottica bruker standard SSL (Secure Sockets Layer) for å beskytte konfidensialiteten til dine personopplysninger.

Luxottica forplikter seg til å beskytte opplysningene mottatt av brukerne. Alle oppgitte personopplysninger oppbevares på sikre servere og i interne systemer hos Luxottica. Luxottica tar egnede sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene mot uautorisert tilgang, uautoriserte endringer og sirkulasjon eller formidling av opplysningene. For å hindre en uautorisert tilgang, opprettholde nøyaktigheten i opplysningene og sikre en riktig bruk av opplysningene, bruker Luxottica egnede fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer som ivaretar og beskytter opplysningene og data lagret i sitt system.

Opplysninger om kjøpetransaksjoner (f.eks. kredittkortnummer) administreres på en sikker måte gjennom utvalgte leverandører som sikrer høye sikkerhetstiltak. Selv om ingen datasystemer er fullstendig sikre, mener Luxottica at tiltakene som er tatt reduserer muligheten for sikkerhetsproblemer til et nivå egnet for denne typen opplysninger.

8. LAGRING OG SLETTING AV OPPLYSNINGENE

Luxottica har tilgang til, bruker, behandler, arkiverer og lagrer kun de personopplysningene som er samlet inn for formålene beskrevet i dette dokumentet og i henhold til brukerens samtykke.

Luxottica oppbevarer personopplysningene på linje med:

 • formålene de er innhentet for,
 • samtykket fra brukeren,
 • lokale og internasjonale regelverk.


Personopplysningene oppbevares i samsvar med sikkerhetspolitikken til Luxottica for den perioden som er nødvendig for å oppfylle formålene opplysningene er innhentet og behandlet for, inkludert lovbestemte oppbevaringsperioder (f.eks. oppbevaring av regnskapsdokumenter), og slettes deretter.

Brukeren kan be om at opplysningene og en eventuell konto blir slettet. I det tilfellet vil Luxottica oppfylle brukerens forespørsel med mindre Luxottica ikke er pålagt å oppbevare disse personopplysningene i henhold til anvendbar lov.

9. BRUKERENS RETTIGHETER MED HENSYN TIL PERSONOPPLYSNINGENE

Med forbehold om andre rettigheter fastsatt i del 7 i den italienske personvernlovgivningen (lov 196/2003) eller i annen anvendbar lov, tilbyr Luxottica brukerne egne instrumenter for å oppdatere og korrigere oppgitte personopplysninger. Enhver registrerte bruker har tilgang til egne personopplysninger og kan oppdatere dem. Brukeren kan også endre og oppdatere egne preferanser om mottak av e-post eller annen kommunikasjon fra Luxottica. Brukeren kan i tillegg be om at kontoens personopplysninger slettes.

I henhold til del 7 i den italienske personvernlovgivningen har brukeren bestemte rettigheter, deriblant rett til når som helst å få vite om vi oppbevarer opplysninger om han/henne, bli informert om disse opplysningene og deres opphav, kontrollere at de er riktige og oppdatere, komplettere eller korrigere dem. Brukeren har også rett til å be om at opplysninger som er behandlet i strid med loven blir fjernet, anonymisert eller blokkert, og å nekte all videre behandling av opplysningene av legitime grunner.

Du kan også når som helst utøve rettigheten ved å klikke her, eller ved å kontakte oss på supportnorway@shop.ray-ban.com. Luxottica svarer så raskt som mulig etter å ha kontrollert avsenders identitet.

10. PERSONVERNRÅDGIVER

Fra 25. Mai 2018 kan personvernrådgiveren utpekt av behandlingsansvarlig i samsvar med artikkel 37 i GDPR, kontaktes på følgende e-postadresse dpo@luxottica.com , eller på adressen angitt i punkt 14 i Personvernet

11. KONTAKTOPPLYSNINGER

For spørsmål eller kommentarer om personvernpolitikken, kontakt oss på e-postadressen: supportnorway@shop.ray-ban.com

12. ENDRINGER AV PERSONVERNPOLITIKKEN

Personvernpolitikken kan endres, så vi anbefaler at du kontrollerer den jevnlig. Hvis Luxottica gjør endringer ansett som viktige for selskapet, blir brukerne informert via nettstedet.

13. LINK TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER

Under surfingen kan det vises innhold som kobler seg opp til tredjeparters nettsteder. Luxottica har ikke tilgang til eller kan ikke kontrollere informasjonskapslene eller andre funksjoner brukt av tredjeparters nettsteder, og prosedyrene for eksterne nettsteder er ikke underlagt vår personvernpolitikk. Kontakt og/eller rådfør deg direkte med gjeldende tredjeparter for mer informasjon om deres prosedyrer for personvern.

back button Privacy & Security

Internet privacy policy

(GJELDENDE FRA 20.09.2014)

1.GJENSTAND

Nettstedet Ray-Ban.com (heretter “nettsted”) er administrert av Luxottica Group S.p.A. (heretter “Luxottica”) og sikkerhets- og personverntiltak som kan anvendes på dette nettstedet er fastsatt og utviklet for å sikre en riktig behandling av personopplysningene i samsvar med lokale og internasjonale regelverk for sikkerhet og personvern.

Denne politikken viser hvordan Luxottica, direkte eller gjennom sine filialer, samler inn og/eller bruker personopplysningene, hvordan disse opplysningene deles og hvordan det er mulig å få tilgang til, korrigere eller slette personopplysningene.

Luxottica anerkjenner og respekterer enhvers rett til personvern i forhold til personopplysningene. Som en bekreftelse på sin forpliktelse i forhold til personvernet har Luxottica fastslått denne politikken innenfor en bred rammemodell for globalstyring av personvernet for å sikre en fullstendig respekt for personvernet som grunnlag for bedriftskulturen til Luxottica.

Alle personopplysninger du oppgir gjennom dette nettstedet vil utelukkende bli brukt til formålene oppgitt nedenfor.

1.1 Ansvar for behandlingen av personopplysningene

Alle personopplysninger levert eller samlet inn ved oppkobling til nettstedet vil bli behandlet av Luxottica som ansvarlig for behandlingen.

Personopplysningene samlet inn i forbindelse med din bruk av nettstedet vil bli behandlet av administrasjonspersonalet hos Luxottica (inkludert men ikke begrenset til):

 • personalet autorisert til å administrere nettstedet og levere tjenester, f.eks. kundetjenester, administrasjon av IT-systemer hos Luxottica,
 • personalet ved regnskaps-/økonomiavdelingen og administrasjonsavdelingen,
 • personalet ved markedsføringsavdelingen.


Luxottica kan i tillegg be sine tjenesteleverandører om å utføre noen av behandlingsoppgavene av personopplysningene på vegne av og i henhold til instruksjonene fra Luxottica. Disse leverandørene vil behandle personopplysningene som behandlingsansvarlige i henhold til egnede kontraktsforpliktelser og omfatter eksempelvis:

 • leverandører av administrasjonstjenester for IT-systemer og nettstedet (f.eks. leverandører av hosting, markeds- og analysetjenester, styring og administrasjon av databaser),
 • leverandører av nettbetalingstjenester,
 • leverandører av tjenester for registrering av bestillingene, forsendelsen av produktene og/eller andre tjenester tilgjengelige gjennom nettstedet.


For utføringen av aktivitetene levert av ovennevnte oppgir Luxottica instruksjonene og adferdsreglene for behandling av personopplysningene i samsvar med personvernpolitikken.

2. PROSEDYRER FOR INNSAMLING AV OPPLYSNINGENE

Luxottica innhenter personopplysninger om brukerne gjennom nettstedet. Det finnes ulike prosedyrer for å oppnå disse opplysningene, f.eks.

 • registrering på nettstedet,
 • kjøp på nettet, via e-post,
 • opplysninger om brukernes surfing på nettstedet,
 • deltakelse i konkurranser, kampanjer, arrangementer tilgjengelige gjennom nettstedet,
 • kontakt og/eller innsending av opplysninger vedrørende enhver garanti,
 • kontakt med kundesenter eller et annet kontaktpunkt hos Luxottica.


3. TYPE INNSAMLEDE OPPLYSNINGER, FORMÅL OG BEHANDLINGSPROSEDYRER

3.1 Kilden til personopplysningene

Luxottica behandler ulike typer opplysninger om brukeren, innsamlet fra ulike kilder, f.eks. opplysninger oppgitt direkte av brukeren og opplysninger fra automatiske sporingssystemer ved bruk av nettstedet og dets tjenester.

3.2 Type personopplysninger

Luxottica kan samle inn og behandle følgende personopplysninger om brukeren:

 1. Opplysninger oppgitt av brukeren under registreringen eller ferdigstillelsen av bestillingen (f.eks. for- og etternavn, e-postadresse, passord, kjønn, land, postadresse og telefonnummer for levering og kontakt hovedsakelig for fullføring av bestillingen) og andre opplysninger fra korrespondanse eller forespørsel sendt fra brukeren. Vi kan i tillegg be brukeren om å oppgi opplysninger hvis det oppstår problemer med våre tjenester på nettstedet.
 2. Opplysninger om brukeres profil på sosiale nettverk hvis den er offentlig. Hvis brukeren bestemmer seg for tilgang gjennom sosiale nettverkapplikasjoner, eller å koble sin egen Luxottica-konto til de offentlige profilene tilgjengelige på sosiale nettverk, og dele egne handlinger gjennom nettstedet på slike kanaler via plugins (f.eks. Facebook Connect, Like, Del på Facebook, osv.), vil noen av brukerens offentlige opplysninger på det sosiale nettverket bli samlet inn av nettstedet og behandlet for tilsvarende funksjoner. Bruken av slike plugins medfører deling av handlingene og opplysningene på tilhørende sosiale nettverk.
 3. Opplysninger om brukerens bruk av nettstedet. Som et sikkerhetstiltak behandler vi loggfilene relatert til hver sesjon når brukeren kobler seg opp til kontoen, og opplysninger om betalingstransaksjoner som vil bli behandlet av vår leverandør.
 4. Opplysninger om nettsurfing. Når brukeren er inne på nettstedet bruker vi noen teknologier som automatisk samler inn bestemte opplysninger om hvordan brukeren anvender våre produkter og tjenester, som f.eks. IP-adresse eller annen unik enhetskode (PC, mobil eller annen enhet) anvendt av brukeren for å surfe på nettstedet, identifikasjon om at brukeren er registrert eller ikke, tekniske opplysninger som kan omfatte URL som brukeren kommer fra, opplysninger om nettleseren og språk. Disse opplysningene hjelper oss med hele tiden å forbedre surfeerfaringen og mekanismen for kjøp av våre produkter og tjenester, og for å overvåke en riktig funksjon av nettstedet. Disse opplysningene inkluderer kun statistiske opplysninger angående brukerens handlinger, og kan ikke knyttes opp mot opplysninger som personlig identifiserer brukeren.


3.3 Type tildeling av personopplysninger

Når brukere blir bedt om å oppgi personopplysninger, f.eks. ved registrering på nettstedet, oppgir Luxottica hvilke personopplysninger som er nødvendige for registreringen og hvilke som er valgfrie. Utelatelse av noen opplysninger kan gjøre det umulig å opprette en konto (f.eks. for- og etternavn) eller kjøpe produkter (f.eks. kreditt- eller debetkortopplysninger). Oppgivelsen av andre opplysninger er helt valgfri, men hvis noen opplysninger ikke oppgis, kan bestemte deler av tjenestene tilbudt av Luxottica være utilgjengelige eller begrenset.

3.4 Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre surfingen på Luxottica-nettstedet.

En informasjonskapsel er en liten fil, vanligvis bestående av bokstaver og tall, som lastes ned i en PC når brukeren går inn på spesifikke nettsteder. Informasjonskapslene på et nettsted gjenkjenner datamaskinen til en bruker, holder oversikt over brukerens surfing på nettstedets ulike sider, og kan identifisere brukerne som kommer tilbake til et nettsted. Informasjonskapslene inneholder ikke opplysninger som personlig identifiserer brukeren, men personopplysningene vi registrerer om brukeren kan via oss kobles til opplysninger i informasjonskapslene og hentes ut herfra.

Se informasjonskapselpolitikken for mer informasjon om bruk om informasjonskapslene.

3.5 Bruk av web-beacons

På nettstedet kan det finnes digitale bilder kjent som web-beacons (noen ganger definert som GIF eller pixel tag), knyttet til bruken av informasjonskapslene. Disse henter inn opplysninger om hvordan nettstedet brukes. Web-beacons kan gi noen typer opplysninger funnet på brukerens datamaskin, f.eks. klokkeslett og dato for besøk på nettsiden, beskrivelse av siden hvor web-beacons eller informasjonskapslene er plassert. Disse web-beacons kan også plasseres i e-postreklame og i et nyhetsbrev for å bekrefte at meldingene er åpent og lest.

Luxottica kan bruke tredjeparters web-beacons for innsamling av aggregerte statistikker om virkningen av reklamekampanjer eller andre aspekter vedrørende administrasjon av sine nettsteder. Det er forbudt for tredjeparter å bruke web-beacons for innsamling eller tilgang til personopplysninger i et format som ikke er aggregert og til annet enn statistiske formål.

3.6 Betalingsdetaljer

Ved kjøp gjennom nettstedet kan kredittkortopplysninger og andre finansielle opplysninger om brukeren behandles og brukes av tredjeparter som behandler transaksjonene for kjøp og betaling på våre vegne.

Luxottica kan i tillegg samle inn ytterligere opplysninger, f.eks. brukerens postnummer, mobiltelefonnummer og transaksjonsregister.

3.7 Opplysninger om mindreårige brukere

Nettstedet er ikke rettet mot brukere under 18 år, og Luxottica samler ikke bevisst inn opplysninger fra disse.

Hvis det uansett skulle skje, vil Luxottica umiddelbart sørge for å slette personopplysningene om disse mindreårige.

4. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Opplysningene vi samler inn, inkludert personopplysninger, brukes til følgende formål:

 • levere tjenestene tilgjengelige på nettstedet (f.eks. administrasjon av registreringsprosessen og tilgang til kontoen, administrasjon av kontoen),
 • administrere bestillinger, levere produkter og tjenester, behandle betalinger, sende bestillinger, produkter og tjenester,
 • foreta teknisk administrasjon av nettstedet og nettstedets operative funksjoner (bl.a. logistikken), inkludert utbedring av tekniske problemer, statistisk analyse, test og søk,
 • forebygge eller avdekke svindel eller feil bruk som er skadelig for vårt nettsted eller som undergraver sikkerheten ved transaksjonen,
 • administrere eventuelle kampanjer eller konkurranser,
 • oppfylle kundens forespørsler (f.eks. administrasjon av informasjonsforespørsler),
 • administrere kampanjer eller konkurranser som fra tid til annen dukker opp på nettstedet,
 • kommunisere med brukere for formål knyttet til leveransen av tjenesten,
 • promotere produkter og tjenester fra, samt merker til Luxottica, inkludert sending av kommersielle, salgsfremmende eller informasjonskommunikasjoner og periodiske oppdateringer (f.eks. via e-post, telefon, SMS/MMS, post og sosiale nettverk) relatert til produkter, tjenester, initiativer og begivenheter organisert av eller i samarbeid med Luxottica. Hvis brukeren samtykker til behandlingen av personopplysningene til markedsføringsformål, vil disse opplysningene bli behandlet for statistiske analyser, undersøkelser og markedsundersøkelser om produkter og tjenester fra Luxottica via post, telefon eller e-post.


5. OPT IN/OUT

Brukeren, enten under registreringsprosessen eller ved utsjekking (gjestebruker), kan i samsvar med personvernpolitikken uttrykkelig og fritt samtykke til innsamlingen, behandlingen og overføringen av opplysningene til markedsføringsformål, inkludert mottak av kommersielle, salgsfremmende eller informasjonskommunikasjoner og periodiske oppdateringer (f.eks. via e-post, telefon, SMS/MMS, post og sosiale nettverk) relatert til produkter, tjenester, initiativer og begivenheter organisert av eller i samarbeid med Luxottica. Hvis brukeren samtykker til behandlingen av personopplysningene til markedsføringsformål, vil disse opplysningene bli behandlet for å foreta statistiske analyser, undersøkelser og markedsundersøkelser om produkter og tjenester fra Luxottica via post, telefon eller e-post. Brukeren kan senere endre samtykket (opt-out) ved å gå inn på sin Luxottica-konto, eller ved å melde fra til kundesenter.

Hvis en bruker ikke lenger ønsker å motta e-postmeldinger fra nettstedet (opt-out), kan brukeren kun følge instruksjonene i selve meldingene, eller prosedyrene beskrevet i denne klausulen.

Luxottica forplikter seg til å behandle de mottatte forespørslene om opt-out, men under behandlingen, og i maks 10 virkedager, kan brukeren fremdeles motta kommunikasjoner fra oss.

6. OVERFØRING OG DELING AV OPPLYSNINGENE

6.1 Deling med andre selskaper i konsernet og med tredjeparter

I tillegg til personene og enhetene listet opp under del 2, kan Luxottica dele noen personopplysninger, hentet direkte eller indirekte fra brukeren, både i Luxottica-konsernet for administrasjon av tjenester innen konsernet (f.eks. kommersielle kommunikasjoner) og med tredjeparter (offentlige etater, speditører, forsikringsselskaper) for levering av tjenesten angitt i personvernpolitikken, inkludert forsendelse av produktene, administrasjon av forespørsler, analyse av opplysningene og assistanse for kommersialiseringen. Tredjeparter blir bedt om å behandle opplysningene i samsvar med anvendbare regelverk.

Brukerens personopplysninger kan i tillegg deles med tredjeparter av følgende årsaker:

 • for å tillate en fusjon, oppkjøp eller salg av hele eller deler av vår aktive selskapskapital,
 • som svar på saksbehandlinger,
 • for å oppfylle gjeldende lovkrav, for å beskytte enhvers sikkerhet, for å beskytte rettigheter og goder til Luxottica, inkludert behovet for å sikre at bruksbetingelsene blir fulgt og for å hindre svindel, tekniske problemer eller sikkerhetsproblemer,
 • for å informere handelspartnere om bruken av nettstedet og kjøp av produkter tilgjengelige gjennom nettstedet i form av aggregerte statistikker eller uansett i et format som ikke avdekker brukerens identitet.


Bruken av opplysningene av tredjeparter som ikke er en del av Luxottica-konsernet, eller tredjeparter som ikke driver på vegne av Luxottica-konsernet og dets instruksjoner, er ikke regulert av denne personvernpolitikken.

6.1.1 Plugins for sosiale medier

Dette nettstedet bruker plugins for sosiale medier levert av de største sosiale medier (f.eks. facebook.com og twitter.com). Ved besøk på nettsiden kan surfeopplysningene overføres direkte til gjeldende sosiale nettverk uten direkte medvirkning fra brukeren. Brukeren erkjenner og godtar at funksjonen til plugins på de sosiale nettverkene er styrt direkte av selskapet som administrerer slike plugins. Når brukerne anvender plugins tilgjengelige gjennom nettstedet (f.eks. ved pålogging med tilgangsopplysningene til et sosialt nettverk, eller ved å koble den egne Luxottica-kontoen opp til den egne sosiale nettverkskontoen, eller ved å trykke på “Like” eller “Del på Facebook”), vil brukerens nettleser opprette en direkte oppkobling til serveren på dette sosiale nettverket som sender innholdet fra plugins direkte til brukerens nettleser.

Luxottica kan motta opplysninger om brukeren i samsvar med bruksvilkårene og personvernpolitikken til det sosiale nettverket, og kan legge til disse opplysningene til brukerens personopplysninger som allerede er innsamlet gjennom egne tjenester. Hvis brukeren deler opplysningene med sosiale nettverk, vil Luxottica dele opplysningene med disse i henhold til brukerens preferanser. Alle opplysningene oppgitt til det sosiale nettverket er underlagt det sosiale nettverkets personvernpolitikk og bruksbetingelser.

For å hindre at det sosiale nettverket samler inn brukerens personopplysninger må du kontrollere vilkårene på nettstedet til det sosiale nettverket.

6.2 Overføring av opplysningene utenfor EU

Opplysninger Luxottica har innhentet gjennom dette nettstedet kan overføres til selskap i Luxottica-konsernet eller til tredjeparter i andre land, også utenfor EU, for å kunne gjennomføre aktivitetene listet opp i personvernpolitikken (f.eks. hostingtjenester). Hvis personopplysningene overføres til land som ikke gir det samme eller tilsvarende beskyttelsesnivå (f.eks. USA), sikrer vi at hver tjenesteleverandør vil anta kontraktsforpliktelser i samsvar med anvendbar personvernlovgivning (inkludert implementering av standard kontraktsklausuler godkjent av EU-kommisjonen), hvis det ikke finne andre juridiske grunnlag for overføring av personopplysninger.

7. SIKKERHET OG BESKYTTELSE AV OPPLYSNINGENE

Luxottica forplikter seg til å beskytte brukernes personopplysninger. Luxottica informerer om at passordet er et tiltak for å beskytte kontoen. Brukerne bes derfor om å opprette et tilstrekkelig sikkert passord og oppbevare det på et sikkert sted, og beskytte tilgangen til kontoen på egne datamaskiner og nettlesere og koble seg av etter å ha besøkt nettstedet. Luxottica overvåker i tillegg aktiviteten på nettstedet for å hindre uautorisert sirkulasjon av kredittkortnummer og andre personopplysninger. Det brukes også et sikkert autoriseringssystem for betaling med kredittkort, og for å påvise svindel. Luxottica bruker standard SSL (Secure Sockets Layer) for å beskytte konfidensialiteten til dine personopplysninger.

Luxottica forplikter seg til å beskytte opplysningene mottatt av brukerne. Alle oppgitte personopplysninger oppbevares på sikre servere og i interne systemer hos Luxottica. Luxottica tar egnede sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene mot uautorisert tilgang, uautoriserte endringer og sirkulasjon eller formidling av opplysningene. For å hindre en uautorisert tilgang, opprettholde nøyaktigheten i opplysningene og sikre en riktig bruk av opplysningene, bruker Luxottica egnede fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer som ivaretar og beskytter opplysningene og data lagret i sitt system.

Opplysninger om kjøpetransaksjoner (f.eks. kredittkortnummer) administreres på en sikker måte gjennom utvalgte leverandører som sikrer høye sikkerhetstiltak. Selv om ingen datasystemer er fullstendig sikre, mener Luxottica at tiltakene som er tatt reduserer muligheten for sikkerhetsproblemer til et nivå egnet for denne typen opplysninger.

8. LAGRING OG SLETTING AV OPPLYSNINGENE

Luxottica har tilgang til, bruker, behandler, arkiverer og lagrer kun de personopplysningene som er samlet inn for formålene beskrevet i dette dokumentet og i henhold til brukerens samtykke.

Luxottica oppbevarer personopplysningene på linje med:

 • formålene de er innhentet for,
 • samtykket fra brukeren,
 • lokale og internasjonale regelverk.


Personopplysningene oppbevares i samsvar med sikkerhetspolitikken til Luxottica for den perioden som er nødvendig for å oppfylle formålene opplysningene er innhentet og behandlet for, inkludert lovbestemte oppbevaringsperioder (f.eks. oppbevaring av regnskapsdokumenter), og slettes deretter.

Brukeren kan be om at opplysningene og en eventuell konto blir slettet. I det tilfellet vil Luxottica oppfylle brukerens forespørsel med mindre Luxottica ikke er pålagt å oppbevare disse personopplysningene i henhold til anvendbar lov.

9. BRUKERENS RETTIGHETER MED HENSYN TIL PERSONOPPLYSNINGENE

Med forbehold om andre rettigheter fastsatt i del 7 i den italienske personvernlovgivningen (lov 196/2003) eller i annen anvendbar lov, tilbyr Luxottica brukerne egne instrumenter for å oppdatere og korrigere oppgitte personopplysninger. Enhver registrerte bruker har tilgang til egne personopplysninger og kan oppdatere dem. Brukeren kan også endre og oppdatere egne preferanser om mottak av e-post eller annen kommunikasjon fra Luxottica. Brukeren kan i tillegg be om at kontoens personopplysninger slettes.

I henhold til del 7 i den italienske personvernlovgivningen har brukeren bestemte rettigheter, deriblant rett til når som helst å få vite om vi oppbevarer opplysninger om han/henne, bli informert om disse opplysningene og deres opphav, kontrollere at de er riktige og oppdatere, komplettere eller korrigere dem. Brukeren har også rett til å be om at opplysninger som er behandlet i strid med loven blir fjernet, anonymisert eller blokkert, og å nekte all videre behandling av opplysningene av legitime grunner.

Du kan også når som helst utøve rettigheten ved å klikke her, eller ved å kontakte oss på supportnorway@shop.ray-ban.com. Luxottica svarer så raskt som mulig etter å ha kontrollert avsenders identitet.

10. PERSONVERNRÅDGIVER

Fra 25. Mai 2018 kan personvernrådgiveren utpekt av behandlingsansvarlig i samsvar med artikkel 37 i GDPR, kontaktes på følgende e-postadresse dpo@luxottica.com , eller på adressen angitt i punkt 14 i Personvernet

11. KONTAKTOPPLYSNINGER

For spørsmål eller kommentarer om personvernpolitikken, kontakt oss på e-postadressen: supportnorway@shop.ray-ban.com

12. ENDRINGER AV PERSONVERNPOLITIKKEN

Personvernpolitikken kan endres, så vi anbefaler at du kontrollerer den jevnlig. Hvis Luxottica gjør endringer ansett som viktige for selskapet, blir brukerne informert via nettstedet.

13. LINK TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER

Under surfingen kan det vises innhold som kobler seg opp til tredjeparters nettsteder. Luxottica har ikke tilgang til eller kan ikke kontrollere informasjonskapslene eller andre funksjoner brukt av tredjeparters nettsteder, og prosedyrene for eksterne nettsteder er ikke underlagt vår personvernpolitikk. Kontakt og/eller rådfør deg direkte med gjeldende tredjeparter for mer informasjon om deres prosedyrer for personvern.

Privacy & Security