back GARANTI

Luxottica gir produktene 2 (to) års garanti mot material- og fabrikasjonsfeil fra leveringsdato av produktene. Du må informere Luxottica om feilene innen to måneder fra du oppdaget defektene. Riping i brilleglassene betraktes som normal slitasje og dekkes ikke av garantien med mindre du kan bevise at feilen fantes ved levering.

Garantien i samsvar med forbrukerlovgivningen anvendes uten begrensninger.

Hvis du har kjøpt på ray-ban.com/norway og trenger hjelp, kan du ta kontakt med vårt kontor på reparasjoner og garanti:

Ring 800-12060 [Mandag – Fredag 10.00 – 18.00]

Send en e-post til supportnorway@shop.ray-ban.com

En medarbeider fra kundesenter vil hjelpe deg med å identifisere ditt Ray-Ban produkt og finne den beste løsning på din henvendelse om garanti/reparasjon.

Hvis produktene er returnert, og Luxottica avgjør at skaden skyldes en material- eller fabrikasjonsfeil, vil produktene bli reparert eller byttet ut og returnert til avsender, og frakten til vårt kundesenter for garanti/reparasjoner vil bli refundert. Hvis skaden ikke skyldes en material- eller fabrikasjonsfeil, kan det påløpes ekstra reparasjonskostnader. I dette tilfellet vil du motta en melding om tilleggskostnadene via e-post eller brev. Du kan bestemme om du godtar reparasjonen av produktene til oppgitt pris, eller om du vil at Luxottica skal sende produktet tilbake igjen i den tilstanden det ble returnert.

Vårt ansvar overfor deg

Ingenting i denne garantipolitikken har til hensikt å utelukke eller begrense ansvaret til Luxottica i tilfelle (a) død eller personskade som skyldes forsømmelse fra Luxottica; (b) svindel, falsk erklæring eller grov uaktsomhet; eller (c) ethvert ansvar som ikke kan begrenses eller utelukkes i henhold til anvendbar lov.