BU WEB SITESINDE (COOKIES) ÇEREZLER KULLANILIR. WEB SITESINDE GEZINMEYE DEVAM ETTIGINIZDE, ÇEREZLERIMIZIN KULLANIMINI KABUL ETMIS OLURSUNUZ. ÇEREZ POLITIKAMIZI OKUYARAK DAHA DETAYLI BILGI ELDE EDEBILIRSINIZ.
SEPETİNİZ(0)

Şu anda alışveriş sepetinizde ürün yok.

Başlangıç için Ray-Ban'in hangi yeni tasarımları piyasaya sürdüğünü keşfedin...

YENİLİKLER

KULLANIM ŞARTLARI (KŞ)

(26.06.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR.)

ÖNEMLİ – Bu belge siz (“Siz”) ve ray-ban.com adlı internet sitesinin sahibi olan Luxottica Group S.p.A. ile onun bağlı şirketleri arasında (toplu olarak “Biz” ya da “Luxottica”) yapılmış hukuken bağlayıcı bir sözleşmedir. Aşağıda belirtilen kullanım şartlarını (“KŞ”) dikkatlice okumalısınız zira bu kurallar internet sitesini kullanımınızı belirlemektedir. KŞ, Luxottica tarafından herhangi bir bildirime gerek olmaksızın Luxottica’nın uygun gördüğü şekil ve zamanda değiştirilebilir. Websitesini kullanmakla birlikte KŞ ile bağlı olmayı ve onun Websitesini kullandığınız andaki versiyonunu kabul ettiğinizi göstermiş olmaktasınız. Websitesini kullanmanız açıkça KŞ’ye, satış sözleşmemize, iade politikamıza, garanti politikamıza ve gizlilik politikamıza (“Ek Politikalar”) onay verdiğinizi göstermektedir.

Receive up to 50% off selected items at Ray-Ban.com and in selected Ray-Ban stores. The promotion is valid from 03/12/2019 until 31/12/2019. Not valid for Gift Cards. The promotion can’t be combined with any other coupons, discounts, promotional offers or previous purchases. While supplies last.

1. LİSANS TANINMASI. Luxottica Size, KŞ şartlarına uymanız şartıyla, geri alınabilir, sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir Websitesini ticari ve profesyonel kullanıma izin vermeyen kişisel kullanma lisansı sağlamaktadır. Buna karşın söz konusu lisansı, Websitesinde yer alan herhangi bir içeriği değiştiremezsiniz, kopyalayamazsınız ya da burada açıkça izin verilmemiş herhangi bir şekilde kullanamazsınız.

2. KULLANICININ KABUL BEYANI. Websitesine erişmekle beraber Siz en azından 18 yaşında bulunduğunuzu beyan etmektesiniz. Eğer söz konusu yaşın altındaysanız KŞ kapsamında lütfen ailenize ya da velinize danışınız zira KŞ’ye göre 18 yaşının altında bulunan kullanıcılar Websitesini ancak ailelerinin ya da velilerinin rızasıyla kullanabilirler. Siz Websitesini kullanımınızla ilgili olarak tüm uygulanabilir hukuka uyacağınızı taahhüt etmiş bulunmaktasınız.

3. MÜLKİYET HAKKI. KŞ yalnızca Websitesine erişmek ve onu kullanmak için kısıtlı bir lisans sağlamaktadır. Böylelikle Siz Luxottica’nın Websitesiyle ilgili olarak herhangi bir mülkiyet hakkını, fikri mülkiyet hakkını ya da başka türlü herhangi bir hakkı Size ya da başkasına devretmediğini kabul etmiş bulunuyorsunuz. Tüm metinler, grafikler, kullanıcı ara yüzleri, görsel efektler, fotoğraflar, sesler, çizimler, bilgisayar kodları (html kodları da dahil), programlar, yazılımlar, bilgiler ve belgeler ile dizayn, yapı, seçim, koordinasyon, ifade “görünüş ve yarattığı his” ve Websitesinde yer alan ya da Websitesi vasıtasıyla erişilebilen içeriklerin yerleştirilmesi gibi konularda Luxottica tam kontrol sahibi olup bunların maliki ve lisans dağıtmaya yetkilisidir. RAY-BAN, Ray-Ban logoları ve Ray-Ban’ı ifade eden diğer tüm isimler, logolar, ikonlar ve Ray-Ban’ın sunduğu diğer tüm ürün ve hizmetler, Luxottica’nın tescilli markalarıdır ve bu markaların her türlü kullanımı, özellikle alan adı, hesap tanımlayıcı ya da arama terimi olarak kullanımları, açık yazılı izin bulunmadıkça kesinlikle yasaklanmıştır. Websitesi vasıtasıyla yayınlanan diğer ürün ya da şirket isimleri ya da bahsedilen ya da gösterilen logolar üçüncü kişilere ait markalar olabilir.

4. SİZİN TARAFINIZDAN GÖNDERİLEN İÇERİK. Zaman zaman Websitesi üzerinde duyuru panoları, chat odaları, yorum bölümleri, reklam alanları, forumlar, haber grupları, paylaşım alanları ya da benzeri iletişim araçları kurabiliriz. Böyle durumlarda sağladığınız yorumları memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak gönderdiğiniz her türlü notun, mesajın, duyurunun, fikrin, önerinin ya da Luxottica’ya gönderdiğiniz her türlü içeriğin (“Kullanıcı İçeriği”) üçüncü kişileri rahatsız etmemesi, iftira teşkil etmemesi, kötülememesi, önyargılar oluşturmaması, tehdit etmemesi ya da diğer şekillerde üçüncü kişilerin herhangi bir hakkını ihlal etmemesi gerekmektedir ve aynı zamanda söz konusu içeriğin kutsal değerleri aşağılamaması, müstehcen, uygunsuz, pornografik, iftira niteliği taşıyan, hukuka aykırı ya da bizim tarafımızdan itiraz edilebilir görülen içerikler olmaması gerekmektedir. Ayrıca Kullanıcı İçeriği herhangi bir kişinin fikri mülkiyet, özel hayatın gizliliği, yayın, ya da mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir. Herhangi bir Kullanıcı İçeriğini göndermenizle birlikte, Luxottica’ya münhasır olmayan, telifsiz, sürekli ve geri alınamaz bir lisans sağlamış olmaktasınız ve bu lisans Kullanıcı İçeriğinin yeniden üretilmesine, kopyalanmasına, değiştirilmesine, gösterilmesine, kamuya açılmasına, yayınlanmasına, dağıtılmasına ve diğer her türlü kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Luxottica Kullanıcı İçeriğini promosyon ve reklam amaçlı kullanım dahil olmak üzere, sürekli olarak bilinen ve ileride ortaya çıkabilecek her türlü medyada, Size herhangi bir tazminat ödemeksizin her türlü amaç için kullanmaya yetkilidir ve yetkili olacaktır. Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak, Kullanıcı İçeriğiniz kullanılarak ya da söz konusu içeriklerle ilgili olarak üretilen ya da üretilecek her türlü ürün üzerindeki denetim ve onay konularıyla ilgili her türlü hakkınızdan, talebinizden ve diğer hukuki imkânlarınızdan açıkça feragat etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı İçeriğini tarafımıza göndermenizle birlikte söz konusu içerikle ilgili olarak gereken tüm haklara, unvanlara ve lisanslara sahip olduğunuzu ve içerikleri Websitesine göndermenizin fikri mülkiyet ve özel hayatın gizliliği hakları başta olmak üzere üçüncü kişilerin hiçbir hakkını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini taahhüt etmiş olmaktasınız.

5. SINIRLAMALAR. Siz Websitesini kısmen ya da tamamen baz alan modifiye edilmiş ya da yeniden yapılmış işler üretmemeyi, bunları dağıtmamayı ya da ifşa etmemeyi kabul ediyorsunuz. Siz Websitesiyle ilgili olarak alt lisans çıkarmamayı, Websitesini kiralamamayı, satmamayı, dağıtmamayı, üçüncü kişilere sağlamamayı, şifrelerini kırmamayı, Websitesine zarar vermemeyi, ters mühendislik uygulamamayı, Websitesinin benzer şeklini üretmemeyi, Websitesini değiştirmemeyi ya da tercüme etmemeyi, ya da Websitesini ya da bir kısmını herhangi bir şekilde kopyalamamayı, kullanmamayı ya da kullandırmamayı kabul ediyorsunuz. Bu kuralın istisnası emredici hukuk kurallarının gerektirdiği durumlar ve burada açıkça izin verilen durumlar oluşturmaktadır. Websitesinin kullanımı dolayısıyla elde ettiğiniz her türlü içerik ya da verinin kullanımı tamamen sizin sorumluluğunuzdur ve Siz, sistemi kullanmanızdan dolayı sisteme gelen zarar ya da kayıplardan, söz konusu zarar ve kayıplar dolaylı da olsa, tamamen sorumlusunuz.

6. GİZLİLİK POLİTİKASI. Lütfen ray-ban.com/turkey (link to privacy policy page) linkinde bulunan Luxottica’nın Gizlilik Politikasını, Luxottica’nın kişisel bilgilerinizi toplaması ve kullanması konusunda özet bilgilere ulaşmak amacıyla inceleyeniz.

7. HİZMETİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ VE SÜREKLİLİĞİ. Siz Luxottica’nın şu hakları saklı tuttuğunu, istediği şekilde geçici veya kalıcı olarak kullanabileceğini kabul etmektesiniz: (i) Websitesinin yayınını durdurma ya da kaldırma ve/veya (ii) Websitesine herhangi bir erişimin engellenmesi.

8. DİĞER SİTELERE VERİLEN LİNKLER. Websitesi diğer internet sitelerine ya da çevrimiçi sosyal ağlara ya da sayfalara sizin için bağlantı sağlayabilir. Bu siteler, ağlar ya da sayfalar Luxottica tarafından incelenmiş olmak zorunda değildir ve Luxottica’nın üzerinde kontrol sahibi olmadığı üçüncü kişilerce yönetilmektedirler. Bu nedenle Luxottica açıkça bu üçüncü kişilere ait sitelerde yer alan içeriklerden, materyallerden, bilgilerin isabetliliğinden ya da bu söz konusu siteler tarafından sağlanan ya da reklamı yapılan ürünlerin ya da hizmetlerin sağlanmasından ya da kalitesinden doğan hiç bir sorumluluğu bulunmadığını beyan etmektedir. Ayrıca sağlanan bağlantılar herhangi bir üçüncü kişinin ya da herhangi bir web sitesinin, üçüncü kişiler tarafından sağlanan herhangi bir ürünün ya da hizmetin onaylandığı ve desteklendiği anlamına gelmemektedir.

9. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI. SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN YA DA BAŞKA BİR SEBEPTEN DOLAYI, LUXOTTICA HİÇBİR DURUMDA, WEBSİTESİNİN KULLANIMINDAN, KULLANIMDAKİ GECİKMELERDEN YA DA KULLANILAMAMASINDAN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK DOĞAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI YA DA DİĞER TÜR ZARARLARDAN UYGULANACAK HUKUKUN ELVERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

10. TAZMİNAT. Bu uygulamayı kullanarak siz Luxottica’yı ve onun her türlü bağlı şirketi ile yöneticilerini ve çalışanlarını aşağıda sayılan durumlardan kaynaklanan üçüncü kişi taleplerine karşı savunacağınızı, bu taleplerden kaynaklanan tüm zararları (avukatlık ve danışmanlık ücretleri dâhil) tazmin edeceğinizi ve sayılan kişilerin zarara uğramamasını sağlayacağınızı kabul etmektesiniz: (i) Sizin Websitesine erişmeniz ve kullanmanızda; (ii) Kullanıcı tarafından gönderilmiş herhangi bir içerikten; (iii) Sizin KŞ’yi ihlal etmenizden; ve (iii) Sizin üçüncü kişilerin özellikle mülkiyet, özel hayatın gizliliği veya fikri mülkiyet haklarından kaynaklanan haklarını ihlal etmenizden. Bu zarar tazmin taahhüdü Sizin Websitesini kullanma süreniz bitse dahi geçerli olacaktır.

11. YÜRÜRLÜK. Siz KŞ’nin ihlal edilmesinin ya da ihlal edilmesi olasılığının Luxottica’ya geri alınamaz zararlar vereceğini ve bu zararların mali karşılıklarının olmadığını dolayısıyla da Luxottica’nın hukuken bulunabileceği bir talebin olmadığını kabul ediyorsunuz. Buna bağlı olarak Siz Luxottica’nın, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla, yetkili mahkemeden Sizin bu KŞ’yi ihlal etmenizi engelleyen ya da ihlal etme olasılığınızı ortadan kaldıran ihtiyati tedbir ya da benzerleri talebinde bulunmasını ve bu talebinin kabul edilmesini kabul ediyorsunuz.

12. SÜRE VE FESİH. Bu KŞ, Siz Websitesini kullanmaya başladığınız anda yürürlüğe girecektir. KŞ Sizin yukarıda bahsedilen Bölüm 1, 4, 5, 9 ve 10’un şartlarına uymamanız halinde derhal ve otomatik olarak, bildirimimiz üzerine fesih olacaktır. Fesih bildirimle beraber etkili olacaktır. Siz ayrıca KŞ’yi herhangi bir zamanda Websitesinin tüm kullanımını terk ederek feshedebilirsiniz. 3, 4, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13 ve 15 numaralı bölümler ile 13 numaralı bölümün bu cümlesi herhangi bir sebeple fesihten etkilenmeyerek yürürlükte kalmaya devam edecektir.

13. FERAGAT & AYRILABİLİRLİK. KŞ’nin herhangi bir maddesinin uygulanmasını sağlamamak feragat ya da benzeri anlamlarına gelmeyecektir. Eğer bu KŞ’nin, özellikle garanti şartları ve sorumluluğun sınırlanması bölümleri ancak bu bölümlerle sınırlı olmamak üzere herhangi bir bölümü uygulanacak hukuka göre ya da mahkeme emriyle uygulanamaz hale gelirse, uygulanamaz hale gelen madde maddenin ilk haline en yakın anlama gelecek şekilde geçerli olan yeni bir maddeyle değiştirilmiş sayılacaktır. Ayrıca KŞ’nin kalan kısımları uygulanmaya devam edecektir.

14. YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK. Bu sözleşme ve tarafların tüm hak ve borçları milletlerarası özel hukuk kuralları hariç olmak üzere İtalyan hukukuna göre kurulmuşlardır ve milletlerarası özel hukuk kuralları İtalyan hukukuna tabi olacaklardır.

15. BAĞIMSIZLIK. Siz bağımsız bir tarafsınız. Luxottica ile Siz arasında bu KŞ’nin sonucu olarak ya da Websitesini kullanmanız sonucunda herhangi bir ortaklık, iş ya da temsilcilik ilişkisi doğmayacaktır.

16. DEVREDİLEMEZLİK. Luxottica’nın önceden verilmiş yazılı izni olmadan bu Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkı devretmeniz mümkün değildir.

17. BAŞLIKLAR. Başlıklar sadece kolaylık sağlamak içindir.

 

IPTAL ETMEK ISTEDIGINIZDEN EMIN MISINIZ?

Online satin aldiktan bir saat içinde bu siparisi iptal edebilirsiniz. Siparisinizle ilgili bir sorununuz varsa, 008003390214287 üzerinden bizimle iletisim kurun.

SIPARISINIZI NASIL IPTAL EDERSINIZ

Siparişinizi site üzerinden satın aldığınız andan itibaren 1 saat içerisinde kendiniz iptal edebilirsiniz. Bu sürenin sonunda siparişiniz sistemlerimiz tarafından işleme konulacaktır ve iptal edilemeyecektir. Daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen Ray-Ban Müşteri Hizmetlerine danışmaktan çekinmeyin.

NASIL KARŞILATIRABİLİRİM?

Lütfen, karşılaştırmak için koleksiyondaki favori ürünlerinizden 2'sini ürün başlığının yanındaki seçim kutusunu işaretleyerek seçin.
INSURANCE BENEFITS

APPLY YOUR INSURANCE BENEFITS

Please fill in your plan information below to check your eligibility with Ray-Ban.com
We accept most of the major insurance companies and require just a few details to determine your coverage.
! Please enter your First Name
! Please enter your Last Name
! Please enter your Date of Birth
! Please enter your ZIP Code
Or
! Please enter last 4 digits of your SSN
Or

Success!

The benefits are now applied and you can view final price while browsing prescription sunglasses.

Benefits already applied
The benefits have already been applied, and you can view final price while browsing prescription sunglasses.

Something went wrong

We are not able to provide EyeMed benefits at the moment. Please contact our customer service at (866)4RAYBAN (866-472-9226).

Yeni adres ekle

türkiye senin teslimat bilgilerini giriniz
Lütfen Adinizi girin.
*Ad
Lütfen Soyadinizi girin.
*Soyadi
Lütfen Telefonunuzu girin.
*Telefon
Yalnızca siparişinle ilgili durumlarda kullanılır
Şirket Adı
Lütfen Adres Satiri 1'e bilgi girin.
*Adres satiri 1
Lütfen Adres Satiri 2'ye bilgi girin.
Adres satiri 2
Lütfen Eyaletinizi girin.
*İlçe
Lütfen Sehrinizi girin.
*Sehir
Lütfen geçerli bir posta kodu girin.
Posta kodu
Adres takma adi
 

ŞARTLAR VE KOŞULLARIMIZI KABUL EDİN

Neden Şartlar ve Koşullarımızı kabul etmenizi istiyoruz?
Şu anda daha da iyi bir alışveriş deneyimi için yepyeni seçenekler sunan yeni Ray-Ban.com’dan alışveriş yapıyorsunuz. Bu yüzden, Şartlar ve Koşullarımız ile gizlilik politikamız da güncellendi.