BU WEB SITESINDE (COOKIES) ÇEREZLER KULLANILIR. WEB SITESINDE GEZINMEYE DEVAM ETTIGINIZDE, ÇEREZLERIMIZIN KULLANIMINI KABUL ETMIS OLURSUNUZ. ÇEREZ POLITIKAMIZI OKUYARAK DAHA DETAYLI BILGI ELDE EDEBILIRSINIZ.
Önceden Arastirilmis
SEPETİNİZ(0)

Şu anda alışveriş sepetinizde ürün yok.

Başlangıç için Ray-Ban'in hangi yeni tasarımları piyasaya sürdüğünü keşfedin...

YENİLİKLER

GİZLİLİK POLİTİKASI

(26.06.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR)

1 Amaç

Ray-Ban.com adlı internet sitesi (“Websitesi”) Luxottica Group S.p.A. ve LUXOTTICA GÖZLÜK ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. (“Luxottica”) tarafından yönetilmektedir ve internet sitesi için alınmış güvenlik ve gizlilik önlemleri kişisel verilerin ulusal ve uluslararası güvenlik ve gizlilik kurallarına uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla tanımlanmış ve geliştirilmişlerdir.
Bu politika Luxottica’nın doğrudan ya da bağlı şirketleri vasıtasıyla kişisel bilgileri nasıl topladığını ve kullandığını, nasıl paylaştığını, kişilerin bu kişisel bilgileri hangi koşullarda silebildiğini, değiştirebildiğini ve erişebildiğini göstermektedir.
Luxottica bireylerin kişisel bilgileri hakkında özel hayatının gizliliği hakkını tanımakta ve bu hakkına saygı göstermektedir. Gizlilik hakkına bağlılığının bir kanıtı ve Luxottica’nın şirket kültürünün temeli olmak üzere Luxottica bu politikayı gizlilik yönetimi konusunda uluslararası standartlara göre daha geniş bir kapsamda gizlilik yükümlülükleriyle tam uyumluluğu sağlamak amacıyla düzenlemiştir.
Sizin tarafınızdan internet sitesi üzerinden sağlanan tüm kişisel veriler yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılmaktadır.

1.1 Veri İşleme Nedeniyle Sorumluluk

İnternet sitesi üzerinden verilen ya da toplanan her türlü veri Via Cantu2, 20123, Milano, İtalya adresinde mukim ve İtalya’da kurulmuş olan Luxottica Group S.p.A. ve LUXOTTICA GÖZLÜK ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. tarafından veri sorumluları sıfatıyla işlenecektir.
Kişisel bilgiler, sizin Websitesini kullanmanızla ilgili olarak elde edilen kişisel bilgilerinizi işlemekle görevli olan şu Luxottica personelleri (ancak bunlarla sınırlı olmayan) tarafından işlenecektir:
- İnternet sitesini ve müşteri hizmetleri Luxottica’nın bilgisayar sistemlerinin yönetimi gibi ilgili hizmetleri sağlama konusunda görevli çalışanlar;
- finans, idari ve muhasebe departmanları çalışanları;
- pazarlama departmanı çalışanları.
Ek olarak, Luxottica kendi hizmet sağlayıcılarından bazı işlemleri kendisi adına Luxottica tarafından verilecek talimatlara uygun olarak gerçekleştirmelerini talep edebilir. Bu sağlayıcılar, veri işleyen sıfatıyla uygun sözleşmesel yükümlülükler altında kişisel verileri işleyebileceklerdir ve bu kişiler özellikle şunlardan oluşacaktır:

- Bilgisayar Sistemleri ve Websitesi ile ilgili hizmetleri sağlayan kişiler (örneğin, yer sağlayıcılar, pazarlama ve analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı yönetimi ve bakımı hizmetleri);
- çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcıları;
- sipariş girişi ile ilgili hizmet sağlayıcıları, ürün gönderimi ve Websitesi üzerinden sağlanan diğer hizmetlerle ilgili sağlayıcılar.
Yukarıda sayılan faaliyetleri gerçekleştirmekle görevli çalışanlara, Luxottica tarafından kişisel verilerin işlenmesi konusunda bu Gizlilik Politikasına uyumluluğun sağlanması için gerekli talimatlar verilmekte ve uymaları gereken kurallar belirtilmektedir.

2 Bilgi Toplama Prosedürleri

Luxottica kullanıcıların kişisel bilgilerini Websiteleri vasıtasıyla elde etmektedir. Söz konusu bilgileri elde etmek için birçok yöntem bulunmakla birlikte bunlardan bazıları şunlardır:
- Websitelerinin herhangi birine kaydolmak;
- Çevrimiçi ve e-posta yoluyla yapılan alışverişler;
- Websiteleri üzerinde kullanıcı bilgileri taraması;
- Websiteleri üzerinde yarışmalara, promosyonlara ya da aktivitelere katılmak;
- doğrudan temasa geçmek ya da göndermek yoluyla garantiye başvurmak;
- Luxottica müşteri hizmetlerine ya da diğer iletişim noktalarına başvurmak.

3 Toplanan Bilgi Tipleri, Amaç ve İşleme Prosedürleri

3.1 Kişisel Bilgilerin Kaynakları

Luxottica aşağıda bazı örnekleri verilen değişik kaynaklardan değişik türlerde kullanıcı bilgileri işlemektedir:
- kullanıcı tarafından doğrudan sağlanan bilgiler;
- Websitesinin ve onun servislerinin kullanımı sırasında otomatik takip sistemlerinden gelen ya da elde edilen bilgiler.

3.2 Kişisel Bilgilerin Türleri

Luxottica aşağıda sayılan kullanıcılara ait kişisel bilgileri toplayabilir ve işleyebilir:
a) Kullanıcı tarafından kaydolurken ve siparişi tamamlarken sağlanan bilgiler (örneğin, isim, soyisim, e-posta adresi, şifre, cinsiyet, ülke; genel olarak siparişin işlenmesi için gerekli olan posta adresi ve telefon numarası bilgileri) ve kullanıcı tarafından gönderilen cevap ve taleplerin içerdiği bilgiler. Ayrıca kullanıcılardan hizmetlerimiz ve Websitesimiz ile ilgili bildirilen hatalara ilişkin olarak başka bilgilerini de sağlamalarını talep edebiliriz.
b) Kamuya açık olması halinde, kullanıcının sosyal ağ profiline ilişkin bilgiler. Kullanıcının sosyal ağ uygulamaları vasıtasıyla ya da sosyal ağlarda yer alan kamuya açık profillerine Luxottica hesabını bağlamaya karar vermesi durumunda ve Websitesi üzerindeki aktivitelerini söz konusu kanallarda uygun eklentileri (örneğin, Facebook Connect, I like, fb share vb.) kullanarak paylaşması durumunda, kullanıcı tarafından kendi sosyal ağında paylaşılan verilerin bir kısmı Websitesi tarafından toplanacak ve uygun amaçlarda işlenecektir. Söz konusu eklentilerin kullanımı söz konusu aktivite be bilgilerin ilgili sosyal ağ ile de paylaşılmasına sebep olmaktadır;
c) Kullanıcının Websitesini kullanmasıyla ilgili bilgiler. Kullanıcının hesabına giriş yaptığı her seans için ve servis sağlayıcımız tarafından işlenecek ödeme işlemleri için güvenlik amaçlarıyla kayıt dosyaları tutmaktayız.
d) Gezinti bilgileri. Kullanıcıların Websitesini kullanmaları sırasındaki IP adresleri ya da cihaz tipi belirleyen eşsiz kodlar, kullanıcının kayıtlı olup olmadığına dair veriler, URL ya da kullanıcının bulunduğu yeri gösterebilecek teknik bilgiler, tarayıcı bilgileri, dil gibi kullanıcıların hizmetlerimizi ve ürünlerimizi nasıl kullandığına dair bazı verileri otomatik olarak toplayan sistemler kullanmaktayız. Bu bilgiler kullanıcı tecrübesini, ürün ve hizmetlerin satışını sürekli olarak geliştirmemiz ve Websitesinin doğru olarak çalışmasını gözlemlememiz konusunda yardımcı olmaktadır. Bu veriler yalnızca kullanıcı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin istatistiki bilgiler içermekte olup kullanıcının kimlik bilgileri ile eşleştirilmemeleri hedeflenmektedir.

3.3 Kişisel Bilgilerin Sağlanması

Websitesine kaydolmak gibi kullanıcıların kişisel bilgi sağlaması talep edilen durumlarda, Luxottica kullanıcıları hangi kişisel bilgilerin kayıt için gerekli olduğu hangilerinin opsiyonel olduğu konularında bilgilendirecektir. Bazı bilgilerin sağlanmaması yeni bir hesap açmayı(örneğin ad ve soyad) ya da alışveriş yapmayı (örneğin kredi kartı ya da banka kartı bilgileri) imkânsız hale getirebilir. Diğer bilgilerin sağlanması tamamen opsiyoneldir ancak bu bilgilerin sağlanmaması Luxottica tarafından sağlanan bazı hizmetlerin verilememesine ya da kısıtlı olarak sunulmasına sebep olabilmektedir.

3.4 Çerez Kullanımı

Luxottica internet sitesindeki kullanım tecrübenizi geliştirmek adına “çerezler” kullanmaktayız.
Çerez, genellikle harf ve numaralardan oluşan, kullanıcının belirli internet sitelerine girmesiyle bilgisayarına indirilen küçük dosyadır. Çerez internet sitesinin kullanıcının bilgisayarını tanımasına ve kullanıcının ziyaret ettiği internet sitelerini tarayarak internet sitesine geri dönen kullanıcıları tespite izin vermektedir. Çerezler kullanıcının kimliğini belirleyen veriler içermemektedir ancak kullanıcıdan elde ettiğimiz kişisel bilgiler, çerezlerde saklanan veya onlardan elde edilen bilgilerle bizim tarafımızdan eşleştirilebilmektedir.
Çerezlerin kullanımı hakkında detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikasını inceleyiniz.

3.5 Web İşaretçisinin Kullanımı

Luxottica’nın internet sitesi web işaretçileri olarak adlandırılan dijital fotoğraflar içerebilmektedir(GIF ya da pixel tag olarak da adlandırılabilmektedirler). Ayrıca bunlar çerezlerin kullanımına bağlıdırlar ve internet sitesinin nasıl kullanıldığına dair bilgi toplamak amacı taşımaktadırlar. Web işaretçileri kullanıcının bilgisayarında bulunan internet sitesinin ziyaret edildiği saat ve tarih, web işaretçisinin bulunduğu sayfanın tarifi ya da aynı çerezler gibi bilgiler sağlayabilmektedir. Bu web işaretçileri aynı zamanda e-posta mesajları içerisinde ve haber bültenleri içerisinde, mesajların açıldığını ve okunduğunu doğrulamak amacıyla da bulunabilmektedir.
Luxottica üçüncü kişilere ait web işaretçilerini, gruplandırılmış istatistikler toplamak, reklam kampanyalarının etkinliği ya da internet sitesi ile ilgili diğer konular hakkında gruplandırılmış istatistikler toplamak için kullanabilmektedir. Üçüncü kişiler tarafından web işaretçilerinin kişisel verilere erişim için ya da gruplandırılmamış şekilde ve belirtilen amaçlar dışında istatistiki bilgiler toplamak için kullanılmaları yasaktır.

3.6 Ödeme Detayları

Alışverişin internet sitesi kullanılarak yapılması durumunda, kullanıcının kredi kartı bilgilerinin ve diğer finansal bilgilerinin ödeme ve sipariş işlemlerini bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişiler tarafından işlenmesi veya kullanılması mümkün olabilmektedir.
Luxottica ayrıca posta kodu, telefon numarası ve kullanıcının işlem kaydı gibi diğer bilgileri de kaydedebilmektedir.

3.7 Küçük Kullanıcıların Verileri

Luxottica internet sitesi 18 yaşından küçükleri hedef kitle olarak almamaktadır ve Luxottica kasti olarak bu kişilerden kişisel bilgi toplamamaktadır.
Eğer söz konusu bilgiler kast olmadan kaydedilmişse, Luxottica makul sure içerisinde söz konusu reşit olmayan kişilerin kişisel verilerini iptal edecektir.

4 İşleme Amaçları

Kişisel Bilgiler de dahil olmak üzere topladığımız bilgiler şu amaçlar için kullanılmaktadır:
- Websitesi üzerinden sunulan hizmetleri sağlamak(örn, kayıt işleminin yönetilmesi, hesaba erişim, hesap yönetimi);
- siparişleri yönetmek, ürün ve hizmetleri tedarik etmek, ödemeleri işlemek, siparişleri, ürünleri ve hizmetleri aktarmak;
- Websitesinin ve operasyonel fonksiyonlarının (lojistik de dahil olmak üzere) her tür teknik problemi çözmek, istatistiki analizler yapmak, test ve araştırma yapmak da dahil olmak üzere yönetimi;
- dolandırıcılık faaliyetlerini ya da Websitesine zarar veren veya işlem güvenliğine tehdit oluşturabilecek kullanım şekillerini tespit etmek ve önlemek;
- varsa, yarışma ve kampanyaları yönetmek;
- kullanıcı taleplerini yerine getirmek (örneğin bilgi taleplerinin yönetimi);
- Websitesinde zaman zaman gerçekleştirilen yarışma ve kampanyaların yönetimi;
- hizmet sağlamak amacıyla ilgili olarak kullanıcılarla iletişime geçilmesi;
- Luxottica’nın ürünlerin, hizmetlerini ve markalarını tanıtmak adına Luxottica’nın ürünleri, hizmetleri, girişimleri, ya da organize ettiği veya organize edilmesine katkı sağladığı, organizasyonlar hakkında ticari amaçlar ve reklam yapma ya da bilgilendirme amaçları taşıyan iletişimler ya da dönemsel güncellemeler (e-posta, telefon, SMS/MMS, sosyal medya gönderileri ya da sosyal medya vasıtasıyla gönderilen) göndermek dahil olmak üzere faaliyetlerde bulunmak. Kullanıcının kendisine ait verilerin pazarlama amaçlarıyla işlenmesine rıza göstermesi halinde, Luxottica’nın ürün ve hizmetleri hakkında belirtilen veriler posta, telefon ya da e-posta yollarıyla istatistiki analizler, gözlemler ve market araştırmaları yapmak adına da kullanılabilir.

5 Rıza ve Rızanın Geri Alınması

Kayıt aşaması sırasında ya da çıkış yapılmasından sonra, kayıtsız kullanıcılar (misafir) bulunması halinde, kullanıcı açıkça ve özgürce pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla bu Gizlilik Politikasına uygun olarak verilerinin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına kendisi ile bu konuda ticari amaçlarla, kampanya amaçlarıyla ya da bilgilendirme amaçlarıyla Luxottica’nın ürünleri, hizmetleri, girişimleri, Luxottica’nın organize ettiği ya da organize edilmesine katkı sağladığı etkinlikler hakkında dönemsel güncelleştirmeler (örneğin e-posta, telefon, SMS/MMS, posta ve sosyal medya yollarıyla) almaya rıza göstermektedir. Kullanıcının pazarlama amaçlarıyla verilerinin işlenmesine rıza göstermesi halinde, söz konusu veriler ayrıca Luxottica’nın ürün ve hizmetleri hakkında posta, telefon ya da e-mail yoluyla istatistiki analizler, gözlemler ve pazar araştırmaları yapmak amacıyla da kullanılabilecektir. Bu rıza daha sonradan müşteri hizmetlerine bildirilerek ya da kullanıcı tarafından Luxottica hesabının profil sayfasına erişilerek değiştirilebilmektedir (opt-out).
İnternet sitesinden e-posta mesajları alan bir kullanıcı, bu e-postaları daha fazla almak istemezse, mesajda yer alan ya da yukarıda belirtilmiş prosedürleri izleyerek e-postaları almaktan vazgeçebilirler.
Luxottica kendisine gelen çıkma ya da vazgeçme taleplerini işleme koymayı kabul etmektedir ancak kullanıcı talebinden itibaren, talebinin işleme konmasına kadar geçebilecek ve on iş gününü geçmeyecek sure boyunca bizden benzer mesajlar almaya devam edebilir.

6 Bilgi Aktarımı ve Paylaşımı

6.1 Üçüncü Kişilerle ve Diğer Grup Şirketleri ile Paylaşım

Yukarıdaki Bölüm 1.1.’de sıralanan listelerde yer alan kişi ve kuruluşlar haricinde, Luxottica doğrudan ya da dolaylı olarak kullanıcılardan elde edilmiş bazı kişisel bilgileri grup içi hizmetlerin yönetimi için (örneğin ticari iletişimler) Luxottica Grup şirketleri ile ya da üçüncü kişilerle (kamu kuruluşları, teslimat hizmetleri sağlayıcıları, sigorta şirketleri) bu Gizlilik Politikasında düzenlenen ürünlerin gönderilmesi, taleplerin değerlendirilmesi, verilerin analiz edilmesi, pazarlama desteğinin yönetilmesi gibi hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik aktivitelerin gerçekleştirilmesi amacıyla paylaşabilecektir. Üçüncü kişiler söz konusu verileri mevcut bulunan mevzuata uygun şekilde işlemek zorunda olacak olup; iş bu Gizlilik Politikası’nda veri işleyen olarak belirtilenler haricindekiler veri sorumlusu olarak veri işliyor olacaktır.

Yukarıda bahsedilenlere ek olarak kullanıcı bilgileri üçüncü kişilerle aşağıda belirtilen sebeplerle de paylaşılabilecektir:
- şirketin bir kısmının ya da tamamının birleşmesine, devralınmasına ya da satılmasına imkan vermek için;
- Resmi taleplere cevap verilmesi durumunda;
- yürürlükteki yasaların gerektirmesi durumunda, bireylerin güvenliğini korumak gerektiğinde, Luxottica’nın haklarını ve mallarını korumak gerektiğinde, Kullanım Koşullarının gözlemlenmesi gerektiğinde ve hile, güvenlik ve teknik sorunların gerektirmesi halinde;
- gruplandırılmış istatistikler şeklinde ya da kullanıcı kimlik bilgilerini ifşa etmeyecek şekilde, iş ortaklarına internet sitesinin kullanımı ve site üzerinden yapılan alışverişler hakkında bilgi vermek amacıyla;

Grup şirketlerine dahil olmayan üçüncü kişilerce verilerin kullanılmasını bu Gizlilik Politikasında düzenlenmemektedir.

6.1.1 Sosyal Medya Eklentileri

Websitesi en önemli sosyal ağlar (örneğin facebook.com ve twitter.com) tarafından üretilen eklentileri kullanmaktadır. Kullanıcının doğrudan etkisi olmamasına rağmen, internet sayfası ziyaret edildiği zaman, tarama verileri doğrudan ilgili sosyal ağlara aktarılabilir.
Kullanıcı söz konusu sosyal ağ eklentilerinin doğrudan ilgili eklentiyi yöneten şirketler tarafından idare edildiğini anlamakta ve kabul etmektedir. Kullanıcıların Websitesi üzerinde söz konusu eklentileri (sosyal ağa erişim bilgileri ile giriş yapmaları ya da kendi Luxottica hesaplarını sosyal ağ hesaplarına bağlamaları, Facebook’da “Like” ya da “Share” tuşlarına basmaları gibi durumlar)) kullanması durumunda, kullanıcının tarayıcısı doğrudan söz konusu sosyal ağın içerikleri doğrudan kullanıcının tarayıcısına gönderen sunucusuna bağlantı sağlamaktadır.
Buna bağlı olarak Luxottica kullanıcıyla ilgili verileri söz konusu sosyal ağın kullanım şartlarına ve gizlilik politikasına uygun olarak elde edebilir ve bu bilgileri kendi hizmetleri vasıtasıyla kullanıcıyla ilgili elde ettiği bilgilere ekleyebilir. Eğer kullanıcı bilgilerini sosyal ağlar ile paylaşmayı kabul ederse, Luxottica verileri söz konusu sosyal ağlarla kullanıcı tercihlerine uygun olarak paylaşacaktır. Sosyal ağa iletilen her türlü bilgi o sosyal ağın gizlilik politikasına ve kullanım şartlarına tabi olacaktır.
Sosyal ağın kullanıcının kişisel bilgilerini toplamasını engellemek için lütfen konuyla ilgili sosyal medyanın ilgili belgelerine bakınız.

6.2 AB Dışına Veri Transferi

Luxottica, Websitesi üzerinden toplanan verileri Avrupa Birliği dışında bulunan diğer ülkelerde yer alan Luxottica Grup şirketlerine ya da üçüncü kişilere, bu Gizlilik Politikasında yer alan faaliyetlerin (başlıca yer sağlayıcılık hizmetleri) gerçekleştirilmesi amacıyla gönderebilir.
Kişisel bilgiler aynı seviyede ya da her koşulda yeterli seviyede kişisel veriler hakkında koruma sağlayamayan ülkelere (örn. Amerika Birleşik Devletleri) aktarılacaksa, kişisel bilgilerin aktarılması için başka bir hukuki çareye başvuramamamız durumunda, her hizmet sağlayıcının uygulanacak veri koruma mevzuatına uygun şekilde (Avrupa Konseyi tarafından onaylanan Standart Sözleşme Şartlarının uygulanması da dahil olmak üzere) verilerin aktarılması sırasında kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin garanti edilmesi için sözleşmesel yükümlülük altında girdiğinden emin olmaktayız.

7 Güvenlik ve Bilgilerin Korunması

Luxottica kullanıcıların bilgilerini korumayı kabul etmektedir. Luxottica şifrenin hesabın koruma mekanizmalarından birisi olduğunu belirterek kullanıcıların yeterli korumayı sağlayabilen ve güvenli bir yerde saklanmakta olan bir şifre kullanmalarını, kişisel bilgisayarlarına ve tarayıcılarına erişimi kısıtlamalarını ve internet sitesini ziyaret ettikten sonra şifreyi kaldırmalarını tavsiye etmektedir. Luxottica ayrıca internet sitesindeki aktiviteleri izleyerek yetkisiz kredi kartı bilgileri ya da diğer kişisel bilgi paylaşımlarını takip etmektedir. Ek olarak kredi kartı ödemelerini onaylamak için ve dolandırıcılık aktivitelerini tespit etmek için güvenli bir sistem kullanılmaktadır. Luxottica kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak için standart SSL (Secure Sockets Layer) kullanmaktadır.
Luxottica kullanıcılardan aldığı bilgileri korumayı kabul etmektedir. Sağlanan tüm kişisel bilgiler güvenli sunucularda ve dâhili sistemlerde tutulmaktadır. Luxottica bilgileri yetkisiz erişimlerden ya da yetkisiz değiştirmelerden ve verilerin dağıtımından korumak için yeterli güvenlik önlemleri almaktadır. Yetkisiz erişimleri engellemek, verilerin doğruluğunu korumak, bilgilerin doğru amaçlarla kullanımını sağlamak adına Luxottica yeterli fiziksel, elektronik ve organizasyonel önlemleri ve prosedürleri sistemlerde saklanan verileri korumak adına almıştır ve uygulamaktadır.
Alışveriş işlemleriyle ilgili bilgiler (örneğin kredi kartı numarası) güvenli bir şekilde seçilmiş hizmet sağlayıcılara aktarılmakta olup bu sağlayıcılar etkin güvenlik önlemlerini aldıklarını garanti etmektedirler.
Her ne kadar hiçbir bilgisayar sisteminin güvenli olması mümkün olmasa da, Luxottica aldığı önlemlerin işlediği veri tiplerine göre güvenlik sorunlarını uygun bir seviyeye indirdiğine inanmaktadır.

8 Bilgilerin Tutulması ve Silinmesi

Luxottica yalnızca bu dokümanda belirtilen amaçlarla ve kullanıcının rızasına uygun olarak kişisel bilgilere erişmekte, kullanmakta, işlemekte ve saklamaktadır.
Özellikle Luxottica şu hususlara uygun olarak kişisel bilgileri tutmaktadır:
- toplandıkları amaçlar;
- kullanıcıdan alınan rıza;
- ulusal ve uluslararası mevzuat.
Kişisel bilgiler Luxottica Grup’un güvenlik politikalarına uygun olarak, verilerin toplandığı ve işlendiği amaçlara erişilmesi için gerekli olduğu durumlarda (uygulanacak mevzuatın getirdiği saklama süreleri (örneğin muhasebe belgelerinin saklanması) de dâhil olmak üzere) saklanmakta ve silinmektedir.
Kullanıcı, kendisinin kullanıcı hesabının silinmesini talep edebilir. Bu halde Luxottica, uygulanacak mevzuat kapsamında söz konusu bilgileri saklanma yükümlülüğü bulunmuyorsa, kullanıcının talebini yerine getirecektir.

9 Kullanıcının Kişisel Bilgilere İlişkin Hakları

İtalya Veri Koruma Kanunu’nun (D.Lgs. 196/2003) 7 numaralı bölümde sayılan haklar ve uygulanan hukukta belirtilen diğer haklar saklı kalmak kaydıyla, Luxottica Group S.p.A. tarafından gerçekleştirilen işlemelerde, Luxottica kullanıcılara paylaştıkları kişisel bilgileri düzeltmeleri ve güncellemeleri için araçlar sunmaktadır. Tüm kayıtlı kullanıcılar kendi bilgilerine erişebilmekte ve bunları güncelleştirebilmektedir. Kullanıcıların e-posta ya da diğer metotlarla Luxottica tarafından kendileriyle iletişime geçilmesi konusundaki seçeneklerini değiştirebilme imkânları bulunmaktadır. Kullanıcılar ayrıca hesaplarında bulunan bilgilerinin silinmesini de talep edebilmektedir.

Verilerinin tutulup tutulmadığına ilişkin her zaman bilgi almak hakkı, bilgiler ve kaynakları hakkında bilgi alma hakkı, bilgilerin doğruluğunu kontrol etme ve bilgileri güncelleme hakkı, bilgi ekleme ya da bilgilerinin düzeltilmesi hakkı gibi bir takım haklar uygulanmakta olan hukuk tarafından kullanıcıya tanınmaktadır. Kullanıcılar ayrıca hukuka aykırı olarak işlenen verilerinin silinmesini, anonimleştirilmesini ya da bloklanmasını talep edebileceği gibi söz konusu bilgilerin daha fazla işlenmesinin durdurulmasını da talep edebilme hakkına sahiptir.

Tarafımızca saklanan kullanıcı verileri hakkında sorularınız ya da talepleriniz ile yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için şu adrei kullanabilirsiniz: bilgi@shop.ray-ban.com. Luxottica gönderenin kimliğini tespit ettikten sonar makul bir sürede cevap verecektir.

10 İletişim Bilgileri

Gizlilik Politikası hakkında sorular sormak veya yorumlarda bulunmak için şu e-posta adresinden tarafımızla iletişime geçebilirsiniz bilgi@shop.ray-ban.com.

11 Gizlilik Politikasında Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası değiştirilebilir. Bu nedenle Gizlilik Politikasını sık sık kontrol etmenizi öneriyoruz. Eğer Luxottica kendisinin önemli gördüğü bir değişiklik yaparsa, kullanıcıları Websitesi üzerinden bilgilendirecektir.

12 Üçüncü Kişilere Ait Websitelerine Sağlanan Bağlantılar

İnternet sitesinin kullanımı sırasında bazı içeriklerin üçüncü kişilere ait internet sitelerinin adreslerini (linklerini) verdikleri görülebilir. Luxottica bu harici internet sitelerinin çerezlerine ya da diğer işlevlerine erişememekte ve bunları kontrol edememektedir ve bu söz konusu internet sitelerinin uyguladıkları prosedürler bu Gizlilik Politikası ile düzenlenmemiştir. Sonuç olarak siz üçüncü kişilere ait internet sitelerinin gizlilik koruma prosedürleri ile ilgili olarak söz konusu internet siteleri ile irtibata geçmeli ya da onlara doğrudan danışmalısınız.

 

IPTAL ETMEK ISTEDIGINIZDEN EMIN MISINIZ?

Online satin aldiktan bir saat içinde bu siparisi iptal edebilirsiniz. Siparisinizle ilgili bir sorununuz varsa, 008003390214287 üzerinden bizimle iletisim kurun.

SIPARISINIZI NASIL IPTAL EDERSINIZ

Siparişinizi site üzerinden satın aldığınız andan itibaren 1 saat içerisinde kendiniz iptal edebilirsiniz. Bu sürenin sonunda siparişiniz sistemlerimiz tarafından işleme konulacaktır ve iptal edilemeyecektir. Daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen Ray-Ban Müşteri Hizmetlerine danışmaktan çekinmeyin.

NASIL KARŞILATIRABİLİRİM?

Lütfen, karşılaştırmak için koleksiyondaki favori ürünlerinizden 2'sini ürün başlığının yanındaki seçim kutusunu işaretleyerek seçin.
INSURANCE BENEFITS

APPLY YOUR INSURANCE BENEFITS

Please fill in your plan information below to check your eligibility with Ray-Ban.com
We accept most of the major insurance companies and require just a few details to determine your coverage.
! Please enter your First Name
! Please enter your Last Name
! Please enter your Date of Birth
! Please enter your ZIP Code
Or
! Please enter last 4 digits of your SSN
Or

Success!

The benefits are now applied and you can view final price while browsing prescription sunglasses.

Benefits already applied
The benefits have already been applied, and you can view final price while browsing prescription sunglasses.

Something went wrong

We are not able to provide EyeMed benefits at the moment. Please contact our customer service at (866)4RAYBAN (866-472-9226).

Yeni adres ekle

türkiye senin teslimat bilgilerini giriniz
Lütfen Adinizi girin.
*Ad
Lütfen Soyadinizi girin.
*Soyadi
Lütfen Telefonunuzu girin.
*Telefon
Yalnızca siparişinle ilgili durumlarda kullanılır
Şirket Adı
Lütfen Adres Satiri 1'e bilgi girin.
*Adres satiri 1
Lütfen Adres Satiri 2'ye bilgi girin.
Adres satiri 2
Lütfen Eyaletinizi girin.
*İlçe
Lütfen Sehrinizi girin.
*Sehir
Lütfen geçerli bir posta kodu girin.
Posta kodu
Adres takma adi
 

ŞARTLAR VE KOŞULLARIMIZI KABUL EDİN

Neden Şartlar ve Koşullarımızı kabul etmenizi istiyoruz?
Şu anda daha da iyi bir alışveriş deneyimi için yepyeni seçenekler sunan yeni Ray-Ban.com’dan alışveriş yapıyorsunuz. Bu yüzden, Şartlar ve Koşullarımız ile gizlilik politikamız da güncellendi.