Prikaži vse rezultate iskanja
Išči

PRAVILA O ZASEBNOSTI

V skladu s čl. 13 v Uredbi 196/2003 (v nadaljevanju "Pravila o zasebnosti"), Vas Luxottica Group S.p.A. (v nadaljevanju "Luxottica"), v zvezi z Vašimi osebnimi podatki in njihovo obdelavo, seznanja s sledečim:

1. Vrste podatkov

Luxottica ima pravico do obdelave osebnih podatkov (kot so biografski podatki, IP naslov, e-mail naslov, telefonska številka, podatki v zvezi s preferencami, osebna slika, portret in glas), ki jih pridobi od Vas, s hitro izključitvijo občutljivih podatkov.

2. Nameni obdelave podatkov

Vaši osebni podatki so potrebni:

  1. da se omogoči ustvarjanje osebnega profila in prijavo na rezervirana območja spletne strani, s tem pa tudi dostop do tam ponujenih storitev, vključno z možnostjo sodelovanja na tekmovanjih in v nagradnih akcijah,če so le-ta na voljo;
  2. da se omogoči (preko sledenja piškotkom) učinkovitejšo in bolj osebno navigacijo po tej spletni strani;
  3. za morebitne namene obveščanja, preko e-mail naslova, SMS sporočil ali telefona, odvisno od Vaših želja, izdelkov Luxottice in hčerinskih podjetij iz iste družbe (“Luxottica Group”), promocij ter komercialnih iniciativ v zvezi s tem;
  4. da se, v primeru Vaše registracije na eno od naših tekmovanj ali nagradnih akcij, lahko vključite v to tekmovanje ali nagradno akcijo, poleg tega pa še za nadaljnje tržne in oglaševalne kampanje ter za udeležbo na dogodkih, povezanih z družbo Luxottica Group.
Osebne podatke hrani Luxottica in jih lahko zadrži tudi po prekinitvi sodelovanja z Luxottico, za izpolnitev vseh relevantnih obveznosti, če te obstajajo, ali zaradi tu navedenih ciljnih namenov.

3. Postopki obdelave podatkov

Obdelava zbranih podatkov, pridobljenih neposredno od uporabnika ali preko tretjih oseb, pooblaščenih za pridobitev tovrstnih podatkov, mora potekati preko avtomatiziranih orodij ter v skladu s postopki, ki jih zahteva Pravilnik o zasebnosti.
Taka obdelava podatkov zajema operacije oz. sklop operacij, navedenih v čl. 4, odstavku 1, črka a) Pravilnika o zasebnosti: zbiranje, zapisovanje, organizacija, shranjevanje, poizvedovanje, dodelava, spreminjanje, izbira, pridobitev, primerjava, uporaba, notranje povezovanje, blokiranje, komunikacija, razširjanje, brisanje ali uničenje podatkov, ne glede na njihovo prisotnost v banki podatkov.
Obdelavo podatkov mora vršiti upravljavec osebnih podatkov ali neka tretja oseba, ki izvaja to storitev (lahko tudi pravne osebe podjetja Luxottica Group), v obeh primerih pa mora to biti obdelovalec podatkov in/ali oseba, zadolžena za obdelavo podatkov.

4. Način zbiranja podatkov; posledice neuspešnega posredovanja podatkov

Posredovanje osebnih podatkov, z ozirom na tu vključeno obdelavo, je na izbiro in ni obvezno. V primeru neuspešnega posredovanja zahtevanih podatkov ali v primeru nesoglašanja z obdelavo podatkov, ne bomo mogli (i) omogočiti, da se prijavite na to spletno stran ali dostopate do storitev, ki jih nudi, vključno s sodelovanjem v nagradnih akcijah, (ii) odzvati se na Vaše zahteve.

V primeru neuspešnega soglasja z obdelavo podatkov po točki 2.b) ali v primeru kasnejšega preklica soglasja, ne bomo mogli zagotoviti (preko sledenja piškotkom) učinkovitejše in bolj osebne navigacije po tej spletni strani.

V primeru neuspešnega soglasja z obdelavo podatkov po točki 2.c), ali v primeru kasnejšega preklica soglasja, Vas ne bomo mogli vključiti v personalizirane tržne in telemarketinške iniciative, postavljene v skladu z Vašimi preferencami glede izdelkov in promocij Luxottice, kot tudi ne v katerekoli druge komercialne iniciative, vezane na slednje.
V primeru neuspešnega soglasja z obdelavo podatkov po točki 2.d), ali v primeru kasnejšega preklica soglasja, Vas ne bomo mogli vključiti v tekmovanja ali nagradne akcije in/ali ne bomo mogli uporabiti Vaših podatkov v trženjskih ali oglaševalnih kampanjah ter za udeležitev dogodkov, povezanih s podjetjem Luxottica Group.

5. Objava podatkov

Vaši osebni podatki so, znotraj tu navedenih omejitev in ciljev ter v skladu z zakonodajo, lahko razkriti javnoupravnim organom in tretjeosebnim ponudnikom dobrin in/ali storitev, po običajni poti in/ali razvoju njihovega poslovanja, pa tudi drugim podjetjem družbe Luxottica group.
Subjekti, katerim so tovrstni podatki razkriti, lahko nadaljujejo z njihovo obdelavo, po zadolžitvi s strani Luxottice.
Kot posledica zgoraj navedenih komunikacij, se vaši podatki lahko prenašajo v države izven Evropske unije.

Vaši podatki ne smejo biti razširjeni v nobeni okoliščini.

6. Pravice posameznika

Glede na čl. 7 v Pravilniku o zasebnosti, je vsak posameznik upravičen do posebnih pravic, vključno s
(i) pravico do odobritve za pridobitev osebnih podatkov, glede na možen vpliv na njegov obstoj, ter do podajanja takih podatkov na razumljiv način,
(ii) pravico do obveščenosti o viru osebnih podatkov in namenu le-teh, ter o postopkih obdelave,
(iii) pravico do izbrisa, anonimnosti ali blokiranja podatkov, ki so bili nezakonito obdelani, kot tudi do posodobitve, spreminjanja ter združevanja podatkov, z namenom izražanja pravega interesa posameznika,
(iv) pravico do ugovora na pravni podlagi, glede obdelave njegovih osebnih podatkov.

7. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavci podatkov (v skladu s Čl. 28 v Pravilniku o zasebnosti) so Luxottica Group S.p.A., podjetje z registriranimi pisarnami na naslovu Via Cantu` 2, 20123 Milano, Italia, s svojimi zakonitimi zastopniki.
Za vsa dodatna vprašanja in/ali zahteve glede obdelave osebnih podatkov, ter za uveljavljanje pravic po Čl. 7 iz Pravilnika o zasebnosti, lahko kontaktirate upravljavce podatkov preko sledečega e-mail naslova: privacy@luxottica.com.

Luxottica Group S.p.A.

POOBLASTILO ZA OBDELAVO PODATKOV V NAMENE TRŽENJA

Z izbiro te možnosti, s klikom na okence (ta avtorizacija je opcijska!), sprejemam zgornja pravila o zasebnosti, DOVOLJUJEM obdelavo mojih osebnih podatkov (ob izključitvi občutljivih podatkov) – ter prenos le-teh izven Evrpske unije in njihovo posredovanje tretjim osebam po zgornjih pravilih o zasebnosti – tudi v elektronskih oblikah, za namen kontaktiranja v zvezi s promocijskimi in oglaševalskimi kampanjami podjetja Luxottica Group, tudi preko e-pošte, sms sporočil, telefona, v željeni obliki, odvisni od mojih preferenc in znotraj omejitev pravil o zasebnosti.

POOBLASTILO TER OBJAVA IMENA IN PODOBE

Za primerno obravnavo, potrditev in zadostnost vsega, kar priznavam na tem mestu, tukaj predajam podjetju Luxottica Group S.p.a., njenemu matičnemu podjetju, hčerinskim podjetjem, podružnicam, agentom in pooblaščencem (skupno "Luxottica") absolutno in nepreklicno pravico ter dovoljenje za uporabo, ponovno uporabo, objavo, ponovno objavo, javni prikaz, izvajanje, posredovanje, razstavo in reprodukcijo mojega imena, naslova, e-mail naslova, izjav, videoposnetkov, glasu, fotografij ali drugih podob, v celoti ali deloma, posebej ali skupaj z drugim materialom, vključujoč neomejeno besedila, fotografij, videoposnetkov ali podob na kateremkoli mediju (sedaj že poznanim ali odslej izumljenim), ter za katerikoli in za vse namene, vključno, a neomejeno na oglaševanje, reklamo, promocijo, tekmovanja, pakiranje in trgovanje po celem svetu, brez omejitev glede načina, pogostosti ali trajanje uporabe. Strinjam se, da se moje ime, naslov, e-mail naslov, izjave, videoposnetki, glas, fotografija ali druga podoba lahko uporabijo znotraj vsega slikovnega gradiva, kopij ali drugih elementov, ki jih Luxottica lahko določi po lastni volji za uporabo v vseh medijih (vključno in ne omejeno na uporabo na spletu), ter da nič na tem mestu ne obvezuje Luxottice, da uporabi moje ime, naslov, e-mail naslov, izjave, videoposnetke, glas, fotografijo ali drugo podobo.Seznanjen sem, da katerekoli in vse vsebine, ki jih naložim na tej spletne strani ("Vsebina"), mora Luxottica predhodno odobriti. Vsebina ne sme biti žaljiva, sramotilna, klevetniška, obrekljiva, pornografska, vulgarna, obscena ali bogoskrunska, na noben način ne sme zlorabljati načel javnega reda in morale ali potencialno, na kakršenkoli način povzročiti škodo mladoletnim osebam; ne sme vsebovati verskih ali političnih izjav, prav tako ne sme biti nezakonita v nobenem primeru. Vsebina ne sme povzročiti posredne ali neposredne škode tretjim osebam ali ponujati nezakonita dejanja. Poleg tega Vsebina ne sme zlorabljati veljavnih zakonov – vključno in ne omejeno na zakon o avtorskih pravicah in zakon o zaščiti podatkov – ali vsebovati značilnih oznak, intelektualnih ali industrijsko lastniških pravic ali drugih pravic tretje osebe; ne sme vključevati vsebine, zaščitene z avtorskimi pravicami, brez posebne avtorizacije ustreznega lastnika teh avtorskih pravic.Vsebina ne sme vsebovati drugih blagovnih znamk kot Ray-Ban, ne sme vsebovati virusov ali kakršnekoli programske opreme, ki bi na kakršenkoli način lahko škodovala ali motila delovanje spletne strani Ray-Ban.com, vključno s programsko opremo, ki moti delovanje strežnikov Sponzorjev, programsko opremo, ki zagotavlja dostop do podatkov ali drugih informacij in komunikacij, shranjenih na takih strežnikih. Vsebina ne sme vključevati oglaševalskega ali promocijskega materiala ali drugih sporočil, ki se ne tičejo blagovne znamke. Po svoji lastni oceni lahko Sponzor vsebino, ki ne izpolnjuje katere od teh zahtev in/ali, ki za Sponzorja velja kot negativna, žaljiva ali sporna na kakršenkoli način, izloči in onemogoči javni prikaz. Seznanjen sem, da bo kakršnokoli nezakonito dejanje ali kakršnokoli dejanje, ki je lahko nevarno za tretjo osebo, prijavljeno pristojnim organom. Poleg tega se strinjam, da vsi materiali, ustvarjeni v skladu s tem Pooblastilom in Objavo, so in bodo ostali izrecna in izključna last Luxottice, ter da ne bom prejemal kakršnegakoli plačila, nagrade, nadomestila ali drugega načina obravnave. Zastopam in jamčim, da imam pravico za pooblastitev podjetja Luxottica za zgoraj navedene pravice, brez predhodnega dovoljenja ali plačila neki tretji osebi ali pravni osebi. Na tem mestu se odpovedujem vsaki pravici, ki bi jo lahko imel za pregled in odobritev končnega izdelka in oglaševalske/reklamne kopije, ki se lahko uporabi, hkrati pa razrešujem in oproščam, zavarujem in zaščitim podjetje Luxottica in njene uradnike, direktorje, zaposlene, pogodbenike, agente ter namestnike, vključno in brez omejitev, z Luxotticinimi imetniki, nasledniki in pooblaščenci, od in pred kakršnimikoli odgovornostmi, izgubami, pritožbami, zahtevami, plačili (vključno in neomejeno na odvetniške takse) in stroški, ki nastanejo v povezavi s katerim od načinov uporabe, navedenim tu spodaj, vključno in neomejeno na kakršnokoli pritožbo zaradi obrekovanja, vdor v zasebnost, kršitev pravice do objave ali avtorskih pravic. V zvezi z izjavami ali prikazi, ki se jih prisoja meni ali ki jih jaz predstavljam, na tem mestu zagotavljam in jamčim, da tovrstne izjave in prikazi ustrezno odražajo mojo resnično in iskreno izkušnjo in/ali prepričanje. Strinjam se z izpolnitvijo dodatnih dokumentov za potrditev tega, ki jih Luxottica lahko zahteva. Potrjujem, da sem starejši od starosti, ki je zakonsko zahtevana za podpis zavezujočih pogodb, da so vsi ljudje na videoposnetkih /fotografijah starejši od zakonsko zahtevane starosti, ter da nimam nikakršnih nasprotujočih pogodbenih obveznosti, ki bi lahko omejile moje zagotavljanje pravic, za katerega jamčim na tem mestu. V primeru, da sem mladoletna oseba, podpis mojega zakonitega skrbnika spodaj pomeni, da skrbnik v mojem imenu soglaša s pogoji in določili tega Pooblastila in Objave.

Orodja te spletne strani ali tretje osebe, ki se uporabljajo na strani sami, uporabljajo piškotke, ki so potrebni za delovanje in uporabni za namene, navedene v Pravilih o piškotkih, vključno z možnostjo pošiljanja oglasnega materiala Vam, glede na Vaše interese. Če želite izvedeti več ali če ne soglašate z vsemi ali le nekaterimi piškotki, preverite Pravila o piškotkih.
Z zaprtjem te pasice, pomikanjem po tej strani, klikanjem na povezavo ali nadaljnjim brskanjem po strani na katerikoli način, se strinjate z uporabo piškotkov.