Vezi toate rezultatele căutării
Caută

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

În conformitate cu Art. 13 din Decretul Legislativ 196 din 2003 (denumit în continuare "Codul de confidențialitate"), Luxottica Group S.p.A. (denumită în continuare "Luxottica"), în ceea ce privește datele dumneavoastră personale supuse prelucrării datelor, vă informează următoarele:

1. Tipuri de date

Luxottica prelucrează exclusiv datele cu caracter personal (cum ar fi datele biografice, adresa IP, adresa de email, numărul de telefon, datele referitoare la preferințe, imaginea personală, portretul și vocea) care sunt furnizate de dumneavoastră, cu excluderea expresă a oricăror date sensibile.

2. Scopurile prelucrării datelor

Procesarea datelor dumneavoastră personale:

  1. va fi cu scopul de a permite crearea unui profil personal și conectarea la secțiuni rezervate ale acestui site, astfel încât să fie posibil accesul la serviciile oferite de acesta, inclusiv participarea la concursuri și trageri la sorți, dacă există;
  2. va fi cu scopul de a permite (prin utilizarea cookie-urilor de urmărire) o navigare mai eficientă și personalizată pe acest site;
  3. poate fi utilizată cu scopul informării dumneavoastră, inclusiv prin email, SMS sau telefon, în funcție de preferințele dumneavoastră, despre produsele Luxottica și ale altor societăți afiliate care aparțin aceluiași grup (“Luxottica Group”), despre promoții și inițiative comerciale conectate la acesta; ;
  4. poate fi utilizată, în cazul înregistrării dumneavoastră în unul dintre concursurile sau tragerile noastre la sorți, pentru participarea la astfel de concursuri sau trageri la sorți, pentru campaniile de marketing sau de publicitate ulterioare, pentru participarea la evenimente referitoare la Luxottica Group.
Astfel de date vor fi deținute de Luxottica inclusiv după încetarea relației cu Luxottica, pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor relevante, dacă este cazul, sau care rezultă din încetarea menționată, în domeniul de aplicare a scopurilor detaliate aici.

3. Metode de prelucrare a datelor

Prelucrarea datelor colectate, fie furnizate direct de către utilizator, fie obţinute prin intermediul terților autorizați cu astfel de furnizare a datelor, va fi efectuată, de asemenea, prin instrumente automate, precum și în conformitate cu procedurile prevăzute de Codul de confidențialitate.
O astfel de prelucrare a datelor constă din operațiuni sau seturi de operațiuni indicate în conformitate cu Art.4, paragraful 1, litera a) din Codul de confidențialitate: colectarea, înregistrarea, organizarea, păstrarea, interogarea, elaborarea, modificarea, selectarea, extragerea, comparația, utilizarea, interconectarea, blocarea, comunicarea, difuzarea, ștergerea sau distrugerea datelor, dacă acestea din urmă sunt incluse sau nu într-o bancă de date.
O astfel de prelucrare este efectuată de către Operatorul de date sau de către un terț furnizor (dar și prin intermediul entităților care aparțin de Luxottica Group), care pot acționa ca un Procesor de date și/sau ca o Persoană responsabilă de prelucrare.

4. Natura colectării datelor; consecinţe ale imposibilităţii furnizării de date

Furnizarea de date cu caracter personal, în ceea ce priveşte prelucrarea dezvăluită prin prezentul document, este opţională şi nu este obligatorie. În cazul în care furnizarea datelor solicitate nu este posibilă, sau în cazul contestării prelucrării datelor personale, nu vom putea să (i) vă autorizăm conectarea la acest site sau accesul la serviciile disponibile aici, inclusiv participarea la concursuri de extragere, (ii) răspundem la niciuna dintre solicitările dumneavoastră.

În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor până la punctul 2.b), sau în cazul unei revocări ulterioare a acordului prevăzut, nu vă vom putea oferi (prin cookie-urile de urmărire) o navigare mai eficientă şi persoanlizată pe acest site.

În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor până la punctul 2.c), sau în cazul unei revocări ulterioare a acordului prevăzut, nu vă vom putea include în inițiativele personalizate de marketing sau telemarketing, prevăzute în conformitate cu preferințele dumneavoastră, privind produse Luxottica, promoții și alte inițiative comerciale legate de acestea.
În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor până la punctul 2.d), sau în cazul unei revocări ulterioare a acordului prevăzut, nu vă vom putea include în concursuri sau competiții și/sau nu vă vom putea utiliza datele pentru campanii de marketing sau de publicitate, sau pentru participarea la evenimente referitoare la Luxottica Group.

5. Dezvăluirea datelor

Datele dumneavoastră personale pot fi dezvăluite în limitele și cu scopul exprimat aici și în conformitate cu legea, cu organele administrației publice și cu terții furnizori de bunuri și/sau servicii –, în cursul normal al, și/sau cu dezvoltarea, operațiunilor lor de afaceri, dar și, în limitele și cu scopul exprimat aici, altor companii din cadrul grupului Luxottica.
Subiecții cărora le vor fi dezvăluite astfel de date continuă că opereze ca Procesori de date desemnați de Luxottica
Ca o consecință la cele comunicate mai sus, datele dumneavoastră pot fi transferate în țările din afara Uniunii Europene.

Datele dumneavoastră nu vor fi diseminate sub nicio formă.

6. Drepturile Persoanelor vizate

În conformitate cu Art. 7 din Protecția datelor cu caracter personal, o Persoană vizată are anumite drepturi, printre care
(i) dreptul la obținerea confirmării că anumite date personale care îl privesc există sau nu, și comunicarea acestor date într-o formă inteligibilă,
(ii) dreptul la informarea asupra sursei datelor personale, dar şi a scopurilor și a logicii aplicate prelucrării,
(iii) dreptul la obținerea ștergerii, anonimității sau blocării datelor care au fost prelucrate ilegal, dar și a modificării, rectificării sau, dacă Persoana vizată își exprimă interesul, completarea datelor,
(iv) dreptul de a se opune, cu o motivație legitimă, împotriva prelucrării datelor sale personale.

7. Operatorul de date

Operatorii de date (în conformitate cu Art. 28 din Codul de confidenţialitate) sunt Luxottica Group S.p.A., o companie cu sediul central în Piazza Luigi Cadorna, 3, 20123 Milano, Italia, în persoana reprezentantului legal şi Luxottica Italia S.r.l., cu sediul central în Via Valcozzena 10, 32021, Agordo (Belluno).
Pentru mai multe informații și/sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sau pentru exercitarea drepturilor în conformitate cu Art. 7 din Codul de confidenţialitate, puteți contacta Operatorii de date la următoarea adresă de e-mail privacy@luxottica.com.

Luxottica Group S.p.A.

AUTORIZAȚIE DE PRELUCRARE A DATELOR ÎN SCOPURI DE MARKETING

Prin alegerea acestei opțiuni făcând click pe căsuță (această autorizație este opțională!), recunosc politica de confidențialitate de mai sus, AUTORIZEZ tratamentul datelor mele personale (cu excepția oricăror date sensibile) – și transferul acestora în afara Uniunii Europene și comunicarea lor cu terți, conform politicii de confidențialitate de mai sus – de asemenea, prin mijloace electronice, cu scopul de a fi contactat în contextul campaniilor promoționale și publicitare ale Luxottica Group, de asemenea, prin email, mesaje text, telefon, într-un mod vizat, în funcție de preferințele mele, în limita politicii de confidențialitate.

AUTORIZAŢIE ŞI CEDARE PRIVIND NUMELE ŞI ASEMĂNAREA

Pentru contrapartida de valoare acceptată și considerată suficientă prin prezenta, acord în acest mod companiei Luxottica Group S.p.a., societăților de bază, sucursalelor, filialelor, agenților și reprezentanților săi (denumiți colectiv "Luxottica"), dreptul absolut și irevocabil și permisiunea de a utiliza, reutiliza, publica, republica, afișa public, efectua, transmite, expune și reproduce numele meu, adresa, adresa de email, declarațiile, videoclipurile, vocea, imaginea, sau alte asemănări, în întregime sau parțial, individual sau împreună cu alte materiale, inclusiv, dar fără a se limita la, text, fotografii, videoclipuri sau imagini, pe orice suport (fie cunoscut acum, fie inventat în viitor) precum și pentru oricare și toate scopurile, inclusiv, dar fără a se limita la, reclame, publicitate, promovare, concursuri, ambalare, și comerț, în întreaga lume, fără nicio restricție cu privire la modul, frecvența sau durata de utilizare. Sunt de acord că numele meu, adresa, adresa de email, declarațiile, videoclipurile, vocea, imaginea, sau o altă asemănare pot fi folosite cu orice efecte vizuale, copii, sau alte elemente pe care Luxottica le alege, la propria sa discreție, pentru utilizarea în media (inclusiv, dar fără a se limita la, utilizarea pe Internet) și că nimic inclus aici nu obligă Luxottica să îmi folosească numele, adresa, adresa de email, declarațiile, videoclipurile, vocea, imaginea, sau altă asemănare. Am luat la cunoștință faptul că oricare și toate conținuturile încărcate de mine pe acest site (“Conținutul”) vor fi supuse aprobării în prealabil a companiei Luxottica. Conținutul nu trebuie să fie ofensator, jignitor, defăimător, calomnios, pornografic, vulgar, obscen, sau blasfemator, nu poate încălca în niciun fel principiile ordinii publice sau moralității, sau să fie potențial dăunător minorilor în vreun fel; nu poate conține declarații religioase sau politice, și nici nu poate să fie ilegal sub nicio formă. Conținutul nu trebuie să provoace daune, directe sau indirecte, niciunei terțe părți, sau să solicite comportament ilegal. Mai mult decât atât, Conținutul nu trebuie să încalce legile în vigoare – inclusiv, dar fără a se limita la, legea dreptului de autor și legea privind protecția datelor – sau să conțină semne distinctive, drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, sau alte drepturi ce privesc terții; nu trebuie să includă conținut protejat prin dreptul de autor fără o autorizație expresă din partea titularului. Conținuturile nu pot conține alte mărci comerciale decât Ray-Ban, nu trebuie să conțină viruși sau alte software-uri ce vizează să deterioreze sau să interfereze în vreun fel cu Ray-Ban.com, inclusiv software care interferează cu funcționalitățile serverelor Sponsorului, software care permite accesul la date sau la alte informații sau comunicații stocate pe astfel de servere. Conținutul nu trebuie să conțină materiale publicitare sau promoționale sau alte mesaje irelevante pentru brand. În opinia unică a Sponsorului, conținutul care nu îndeplinește niciuna dintre aceste cerințe și/sau pe care Sponsorul îl consideră negativ, ofensator sau controversat în orice fel, va fi descalificat și blocat vizualizării publice. Iau la cunoștință că orice comportament ilegal, la fel ca și orice comportament care ar putea avea ca rezultat un pericol pentru terți, vor fi raportate autorităților competente. De asemenea, accept că toate materialele produse în temeiul prezentei Autorizații și Cedări sunt și vor rămâne proprietatea unică și exclusivă a Luxottica, și că nu voi primi niciun fel de plată, remunerație, compensație sau foloase de niciun fel. Reprezint și garantez că am dreptul de a acorda către Luxottica drepturile menționate mai sus fără a obține permisiunea din partea, sau de a face vreo plată către, terțe părți sau entități. Renunț la orice drept aș putea avea de a inspecta și aproba produsul finit și copia de reclamă/publicitate care ar putea fi utilizate, precum și cedez și eliberez, feresc și exonerez Luxottica și directorii, angajații, furnizorii, agenții ei, și orice reprezentanți, inclusiv, dar fără a se limita la, licențiatorii Luxottica, succesorii și cesionarii săi, de orice și împotriva oricăror și tuturor răspunderilor, pierderilor, reclamațiilor, cererilor, costurilor (inclusiv, dar fără a se limita la, taxele avocaților) și cheltuielilor care decurg din sau în legătură cu utilizarea acordată mai jos, inclusiv, dar fără a se limita la, orice pretenții de defăimare, invadare a vieții private, dreptul la publicitate sau încălcarea dreptului de autor. În ceea ce privește declarațiile și reprezentările atribuite mie și furnizate de către mine, garantez și declar prin prezenta că astfel de declarații sau reprezentări reflectă cu acuratețe experiența și/sau credința mea reală și sinceră. Sunt de acord să execut astfel de documente suplimentare care să confirme acest lucru, așa cum Luxottica în mod rezonabil solicită. Declar că am trecut peste vârsta cerută prin lege pentru a încheia acorduri cu caracter obligatoriu, că toate persoanele din videoclipuri sau fotografii au vârsta cerută de lege, și că nu am obligații contractuale conflictuale care ar putea să interfereze cu acordarea mea de drepturi acordate aici. Dacă sunt minor, semnătura tutorelui meu legal, de mai jos, va reprezenta un astfel de consimțământ, în numele meu, al termenilor și condițiilor acestei Autorizații si Cedări.

Acest site sau instrumente terțe utilizate de către site-ul în sine foloseşte cookie-uri necesare pentru operare și utile pentru obiectivele ilustrate în politica de cookies, inclusiv posibilitatea de a vă trimite materiale publicitare în funcție de interesele dumneavoastră. Dacă doriți să aflați mai multe sau să refuzați acordul pentru toate sau unele cookie-uri, consultați politica de cookies.
Prin închiderea acestui banner, navigând pe această pagină, dând click pe un link sau continuând navigarea în orice fel, sunteți de acord cu utilizarea acestor cookie-uri.