Förhandsvisning av din Varukorg(0)

Du har för tillfället inga artiklar i din varukorg.

Upptäck vilka nya Ray-Ban-designer som har släppts för att komma igång...

vad är nytt

SEKRETESSPOLICY

(GÄLLANDE FRÅN 20.09.2014)

 1. Syfte
 2. Ray-Ban.com-webbplatsen (hädanefter ”Webbplatsen” förvaltas av Luxottica Group S.p.A. (hädanefter ”Luxottica”) och gällande säkerhets- och integritetsåtgärder på denna webbplats har definierats och utvecklats för att garantera att personuppgifterna behandlas korrekt i enlighet med lokala och internationella säkerhets- och sekretessbestämmelser.

  Denna policy visar hur Luxottica, direkt eller genom sina dotterbolag, samlar in och/eller använder personlig information, hur denna information delas och hur man kan få tillgång till, ändra eller ta bort personlig information.

  Luxottica erkänner och uppfyller kraven på den enskildes rätt till integritet när det gäller personuppgifter. Som bevis på sitt åtagande för personlig integritet, har Luxottica definierat denna policy inom en bredare ram för en global förvaltningsmodell angående integritet, för att säkerställa total efterlevnad av sekretesslagen som en grund för Luxotticas företagskultur.

  All personlig information som du tillhandahåller via denna webbplats används uteslutande för de syften som beskrivs nedan.

  1.1 Ansvar för databehandling

  All personlig information som ges eller samlas in genom att ansluta till Webbplatsen kommer att behandlas av Luxottica som registeransvarig.

  Personuppgifter kommer att behandlas av Luxotticas personal som fått i uppdrag att hantera den personliga information som samlas in i samband med din användning av denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till):

  • personal som fått tillstånd att hantera Webbplatsen och tillhandahålla relaterade tjänster, t ex. kundtjänst eller hantering av Luxotticas datorsystem,
  • personal på ekonomiavdelningen, den administrativa avdelningen och bokföringsavdelningen,
  • personal på marknadsavdelningen.

  Dessutom kan Luxottica begära att de egna tjänsteleverantörerna utför vissa behandlingar för dess räkning och i enlighet med instruktionerna från Luxottica. Dessa leverantörer kommer att behandla personuppgifter som databehandlare baserade på lämpliga avtalsenliga åtaganden och de omfattar, till exempel:

  • leverantörer av tjänster för att hantera datorsystem och Webbplatsen (t ex. webbhotell, marknads- och analystjänsteleverantörer, databashanterings- och underhållstjänster),
  • leverantörer av betalningstjänster på nätet,
  • leverantörer av orderläggningsrelaterade tjänster, leverans av produkter och/eller andra tjänster som är tillgängliga via denna webbplats.

  Vid genomförandet av den verksamhet som dessa individer bedriver, ger Luxottica anvisningar och uppföranderegler för behandling av personuppgifter i enlighet med denna Sekretesspolicy.

 3. Förfaranden för insamling av information
 4. Luxottica förvärvar personuppgifter från användare via Webbplatserna. Det finns flera förfaranden med vilka det är möjligt att få sådan information, som till exempel:

  • registrering på webbplatserna,
  • köp på nätet eller via e-post,
  • surfningsinformation om en användare på Webbplatserna,
  • deltagande i tävlingar, kampanjer eller evenemang som är tillgängliga via Webbplatsen,
  • kontakt och/eller utskick av information i samband med någon garanti,
  • kontakt med kundtjänst eller andra kontaktpunkter tillhörande Luxottica.

 5. Typer av information som samlas in, syfte och bearbetningsförfaranden
 6. 3.1 Källa till personuppgifter

  Luxottica bearbetar olika typer av information om användaren som samlas in från olika källor, till exempel: information som tillhandahålls direkt av användaren, Information från automatiska spårningssystem när man använder Webbplatsen och dess tjänster.

  3.2 Typ av personlig information

  Luxottica kan samla in och behandla följande personuppgifter om användaren:

  1. Den information som uppges av användaren under registreringsprocessen eller vid ifyllande av beställningen (t ex. namn och efternamn, e-postadress, lösenord, kön, land (nation), postadress och telefonnummer för leverans och kontaktinformation som främst är relaterad till orderbehandlingen) samt annan information i korrespondens eller förfrågningar som skickas av användaren. Vi kan också be användaren att ge oss viss information om denne upplever problem med vår tjänst på Webbplatsen.
  2. ) Information om användarens sociala nätverksprofil, om den är offentlig. Om användaren väljer att logga in via appar på sociala nätverk eller länka hans/hennes Luxottica-konto till egna offentliga profiler som finns på sociala nätverk och dela hans/hennes handlingar via Webbplatsen på kanaler via motsvarande tilläggsprogram (till exempel Facebook Connect, Jag gillar, Facebookdela etc.), kommer vissa uppgifter som offentliggjorts av användaren inom hans/hennes sociala nätverk att samlas in av Webbplatsen och behandlas för motsvarande funktioner. Användandet av detta tilläggsprogram innebär att dela motsvarande åtgärder och information på de relaterade sociala nätverken.
  3. Information om hur användaren använder Webbplatsen. Av säkerhetsskäl bearbetar vi de loggfiler som hör till varje session när användaren loggar in på sitt konto, samt uppgifter om betalningstransaktioner som ska behandlas genom vår leverantör.
  4. Navigeringsinformation. När användaren använder sig av Webbplatsen aktiveras vissa teknologiska funktioner som automatiskt samlar in viss information som rör det sätt på vilket användaren använder våra produkter och tjänster, såsom IP-adress eller annan unik kod för enheten (dator, mobiltelefon eller andra anordningar) som används för att surfa på Webbplatsen, identifiering som registrerad användare eller inte, teknisk information som kan inkludera webbadressen där en användare har sitt ursprung, webbläsarinformation och språk. Denna information hjälper oss att ständigt förbättra webbupplevelsen och mekanismerna för köp av våra produkter och tjänster, samt att övervaka att Webbplatsen används på rätt sätt. Denna information omfattar endast statistiska uppgifter om de åtgärder som utförs av användaren, och är inte avsedd att vara förknippade med användarens identifieringsuppgifter.

  3.3 Egenskaper för tillhandahållandet av personuppgifter

  När användarna uppmanas att lämna personuppgifter, t ex. när de registrerar sig på Webbplatsen, kommer Luxottica att informera dem om vilken personlig information som behövs för registreringen och vad som är frivilligt. Underlåtenhet att uppge viss information kan göra det omöjligt att skapa kontot (t ex. namn och efternamn) eller köpa produkterna (t ex. kreditkorts- eller betalkortsinformation). Tillhandahållandet av andra uppgifter är helt frivilligt, men om man väljer att inte uppge denna information, kan en del av funktionerna i de tjänster som erbjuds av Luxottica vara otillgängliga eller begränsas.

  3.4 Användning av cookies

  För att förbättra webbupplevelsen på Luxotticas webbplats, använder vi oss av ”cookies”.

  En cookie är en liten fil, vanligtvis bestående av bokstäver och siffror, som laddas ner på datorn när användaren loggar in på specifika webbplatser. Cookies gör så att en webbplats kan känna igen användarens dator för att spåra dess bläddring genom flera sidor på en webbplats och för att identifiera de användare som återvänder till en webbplats. Cookies innehåller inte information som identifierar användaren, men den personliga information som vi registrerar om användaren kan kopplas till informationen i dessa cookies och hämtas ur dem.

  För ytterligare information om användningen av cookies, se Cookie-policyn.

  3.5 Användning av webbsignalen

  Luxotticas webbplats kan ha digitala bilder som identifieras som webbsignaler (ibland definieras de även som GIF eller pixeltaggar), som också är knutna till användningen av cookies i syfte att samla in information om hur Webbplatsen används. Webbsignaler kan tillhandahålla vissa typer av information som finns på användarens dator, till exempel tid och datum när sidan besöktes, beskrivning av sidan där webbsignalen finns eller även cookies. Dessa webbsignaler kan också finnas i e-postmeddelanden med reklamerbjudanden och i nyhetsbrev, i syfte att bekräfta att meddelandet har öppnats och lästs.

  Luxottica får använda tredje parts webbsigaler för att underlätta insamling av grupperad statistik om de egna reklamkampanjernas effektivitet eller andra aspekter som rör driften av webbplatserna. Användning av dessa webbsignaler från tredje parts sida för att samla in eller komma åt personlig information i en icke-aggregerad form och för andra än statistiska ändamål är förbjuden.

  3.6 Betalningsuppgifter

  Om inköp görs med hjälp av Webbplatsen, kan kreditkortsinformation och annan finansiell information om en användare bearbetas och användas av tredje part som hanterar inköp och betalningstransaktioner för vår räkning.

  Luxottica kan också samla in ytterligare information, till exempel postnummer, mobiltelefonnummer och loggen med användarens transaktioner.

  3.7 Användaruppgifter om minderåriga

  Luxotticas webbplats är inte avsedd för minderåriga under 18 år och Luxottica samlar inte avsiktligt in personuppgifter från dem.

  Om uppgifter om minderåriga oavsiktligt registreras, kommer Luxottica att avbryta tillhandahållandet av personlig information om dessa minderåriga i tid.

 7. Syfte med behandlingen
 8. Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter används för följande:

  • Att tillhandahålla de tjänster som är tillgängliga via Webbplatsen (till exempel hantering av registreringsprocessen och tillgång till kontot och kontohantering).
  • Att hantera beställningar, leverera produkter och tjänster, behandla betalningar, överföra beställningar, produkter och tjänster.
  • Att hantera den tekniska förvaltningen av Webbplatsen och dess operativa funktioner (inklusive logistik), samt lösningen av eventuella tekniska problem, statistiska analyser, tester och forskning.
  • Att förhindra eller avslöja bedrägerier eller missbruk som skadar vår Webbplats eller hotar transaktionernas säkerhet.
  • Att hantera eventuella kampanjer och tävlingar.
  • Att uppfylla användarens önskemål (t.ex. hantering av förfrågningar om information);
  • Att hantera kampanjer eller tävlingar som är tillgängliga från tid till annan på Webbplatsen.
  • Att kommunicera med användarna för ändamål relaterade till tillhandahållandet av tjänsten.
  • Att främja Luxotticas produkter, tjänster och varumärken, inklusive att skicka reklam, marknadsföringsmaterial och informationsmeddelanden med regelbundna uppdateringar (t ex. via e-post, telefon, SMS/MMS, post och sociala nätverk) avseende Luxotticas produkter, tjänster, initiativ och evenemang som anordnas av eller i samarbete med Luxottica. Om användaren samtycker till behandling av hans/hennes uppgifter i marknadsföringssyfte, får dessa uppgifter också behandlas för att utföra statistiska analyser, undersökningar och marknadsundersökningar rörande Luxotticas produkter och tjänster via post, telefon eller e-post.

 9. Välja eller välja bort (Opt in/out)
 10. Under registreringsprocessen eller vid utcheckningen, i fråga om icke-registrerade användare (gäster), har användaren möjlighet att uttryckligen och frivilligt ge sitt samtycke till att hans/hennes uppgifter samlas in, behandlas och överförs i enlighet med denna Sekretesspolicy, i marknadsföringssyfte , inklusive för att ta emot reklam, erbjudanden och informationsmeddelanden samt regelbundna uppdateringar (t ex. via e-post, telefon, SMS / MMS, post eller via sociala nätverk) som rör Luxotticas produkter, tjänster, initiativ och evenemang som anordnas av eller i samarbete med Luxottica. Om användaren samtycker till behandling av hans/hennes uppgifter i marknadsföringssyfte, får dessa uppgifter också behandlas för att utföra statistiska analyser, undersökningar och marknadsundersökningar rörande Luxottica produkter och tjänster via post, telefon eller e-post. Ett sådant medgivande kan ändras senare (opt-out) av användaren genom att gå in på den egna profilen på Luxottica-kontot eller skicka ett meddelande till kundserviceavdelningen.

  Om en användare som tar emot e-postmeddelanden från Webbplatsen vill välja att avstå från att ta emot dessa meddelanden i framtiden, kan användaren göra detta genom att följa anvisningarna i meddelandet eller de förfaranden som beskrivs ovan i denna klausul.

  Luxottica åtar sig att genomföra de opt-out-ansökningar som tas emot, men en användare kan fortfarande ta emot meddelanden från oss i högst tio arbetsdagar medan deras förfrågan behandlas.

 11. Överföra och dela information
 12. 6.1 Dela information med andra företag i koncernen och med tredje parter

  Förutom de personer och avdelningar som förtecknas i avsnitt 2 får Luxottica dela viss personlig information som förvärvats direkt eller indirekt från användarna, både inom Luxottica-koncernen för hantering av koncerninterna tjänster (t ex. reklammeddelanden) samt med tredje part (offentliga organ, leveranstjänsteleverantörer och försäkringsbolag) i syfte att utföra verksamhet avsedd att leverera den tjänst som regleras av denna Sekretesspolicy, inklusive expediera produkterna, hantera eventuella reklamationer, analysera uppgifter och ge marknadsföringshjälp. Alla tredje parter kommer att vara skyldiga att behandla sådana uppgifter i överensstämmelse med gällande föreskrifter.

  Dessutom kan en användares information delas med tredje part av följande skäl:

  • för att tillåta en fusion, ett förvärv eller försäljning av hela eller delar av våra företagstillgångar,
  • i samband med förfaranden,
  • för att uppfylla kraven i gällande lagstiftning, för att skydda en individs säkerhet, för att skydda Luxotticas rättigheter och egendom, inklusive behovet av att Användarvillkoren följs samt att förhindra bedrägerier och säkerhetsrelaterade eller tekniska problem,
  • för att informera samarbetspartners om användningen av Webbplatsen och köp av produkter som är tillgängliga via den, som grupperad statistik eller hur som helst i ett format som inte avslöjar en användares identitet.

  Användningen av uppgifter från tredje part som inte är en del av Luxottica-koncernen, eller tredje part som inte agerar för Luxottica-koncernens räkning och enligt dess instruktioner, regleras inte av denna Sekretesspolicy.

  6.1.1 Tilläggsprogram på sociala media

  Denna webbplats använder tilläggsprogram via sociala medier som tillhandahålls av de viktigaste sociala nätverken (t ex. facebook.com och twitter.com). När du besöker webbsidan kan webbinformationen överföras direkt till de berörda sociala nätverken, även utan användarens direkta samverkan. Användaren erkänner och accepterar att de sociala nätverkens tilläggsprogram hanteras direkt av det företag som förvaltar motsvarande tilläggsprogram. När användarna använder tilläggsprogram som är tillgängliga via Webbplatsen (t ex. loggar in med sina inloggningsuppgifter till ett socialt nätverk eller kopplar sitt Luxottica-konto till deras konto på ett socialt nätverk, klickar på Facebooks ”Gilla”- eller ”Dela”-knapp ), fastställer användarens webbläsare en direktanslutning till servern för det sociala nätverk som skickar innehållet i tilläggsprogrammet direkt till användarens webbläsare.

  Luxottica kan därför ta emot uppgifter om användaren, i enlighet med det sociala nätverkets användarvillkor och sekretesspolicy och kan lägga till denna information till användarens uppgifter som redan samlats in via de egna tjänsterna. Om användaren väljer att dela information med sociala nätverk, kommer Luxottica att dela uppgifterna med dem enligt användarens preferenser. All information som meddelas det sociala nätverket kommer att omfattas av sekretesspolicyn samt användarvillkoren för det specifika sociala nätverket.

  För att förhindra att sådana sociala nätverk samlar in personlig information om användaren, ska du kontrollera de relevanta villkoren som står på det sociala nätverkets webbplats.

  6.2 Dataöverföring utanför EU

  Luxottica får överföra de uppgifter som erhållits genom denna webbplats till företag inom Luxottica-koncernen eller till tredje man i andra länder, även utanför Europeiska unionen, för att tillåta de verksamheter som anges i denna Sekretesspolicy (t ex. webbhotelltjänster). Om personuppgifterna ska överföras till länder som inte ger samma skyddsnivå, eller i varje fall en skälig skyddsnivå av personuppgifterna (t ex. USA), ser vi till att varje tjänsteleverantör ingår särskilda avtalsenliga skyldigheter enligt gällande lagstiftning om dataskydd (inklusive genomförandet av de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen), om vi inte kan lita på någon annan rättslig grund för överföring av personuppgifter.

 13. Säkerhet och skydd av information
 14. Luxottica åtar sig att skydda användarnas information. Luxottica vill understryka att lösenordet är en av kontots skyddsmekanismer, därför uppmanas användarna att använda ett lösenord som är tillräckligt säkert och förvaras på ett säkert ställe, med begränsad tillgång till det på de egna datorerna och webbläsarna och logga ut efter att ha besökt Webbplatsen. Luxottica övervakar också aktiviteten på Webbplatsen för att undvika icke-auktoriserad cirkulation av kreditkortsnummer eller annan personlig information. Vidare används ett säkert system för godkännande av kreditkortsbetalningar och identifiering av bedrägerier. Luxottica använder SSL-standarden (Secure Sockets Layer) för att skydda sekretessen för dina personuppgifter.

  Luxottica åtar sig att skydda information som mottas av användarna. All personlig information förvaras på säkra servrar i interna system. Luxottica använder tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna mot icke-auktoriserad åtkomst eller icke godkända ändringar, samt mot cirkulation eller distribution av uppgifter. För att förhindra icke-auktoriserad åtkomst, för att upprätthålla riktigheten i uppgifterna och för att garantera en korrekt användning av informationen, använder Luxottica lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att garantera och skydda den information och data som lagras i vårt system.

  Information om inköpstransaktioner (t ex. kreditkortsnummer ) hanteras säkert via utvalda leverantörer som garanterar att de har vidtagit de mest lämpliga säkerhetsåtgärderna. Även om ingen dator är fullständigt säker, menar Luxottica att de åtgärder som har genomförts minskar risken för säkerhetsproblem till en lämplig nivå för den typ av uppgifter som berörs.

 15. Lagring och borttagning av information
 16. Luxottica får tillgång till, använder, arkiverar och lagrar personuppgifter som samlas in endast för de ändamål som beskrivs i detta dokument och i överensstämmelse med det medgivande som användaren givit.

  Speciellt förvarar Luxottica personuppgifterna i överensstämmelse med

  • de syften för vilka de har samlats in,
  • det samtycke som användaren givit,
  • lokala och internationella bestämmelser.

  Personlig information förvaras och tas bort i enlighet med Luxotticas Sekretesspolicy under den tid som behövs för att uppnå de syften för vilka uppgifterna samlats in och senare behandlats, inklusive lagringsperioden som krävs enligt den tillämpliga lagstiftningen (t ex. bevarande av bokföringsdokumentation).

  En användare kan begära borttagning av hans/hennes uppgifter och användarkonto, i förekommande fall. I sådana fall kommer Luxottica att uppfylla användarens begäran förutsatt och i den utsträckning det gäller, att Luxottica inte är skyldig att behålla sådana personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning.

 17. Användarens rättigheter när det gäller personuppgifter
 18. Utan att det påverkar andra rättigheter som anges i avsnitt 7 i den italienska dataskyddslagen (lagdekret 196/2003), eller annan tillämplig lag, erbjuder Luxottica verktyg för att användare ska kunna uppdatera och korrigera personuppgifterna. Varje registrerad användare kan komma åt sin egen information och uppdatera den. Det är också möjligt för användare att ändra och uppdatera sina preferenser om hur de vill ta emot e-post eller annan kommunikation från Luxottica. Användare kan också begära att uppgifterna på deras konto tas bort.

  Enligt avsnitt 7 i den italienska dataskyddslagen, har användaren vissa rättigheter, inklusive rätten att när som helst få bekräftelse huruvida vi bevarar hans/hennes uppgifter, att få information om sådana uppgifter och deras ursprung för att kunna kontrollera deras riktighet och uppdatering, samt att begära att hans/hennes uppgifter kompletteras eller rättas. Användaren har också rätt att begära att uppgifter som behandlats i strid med lagen tas bort, anonymiseras eller blockeras, samt att motsätta sig varje ytterligare behandling av denna information av legitima skäl.

  För att utöva dessa rättigheter och begära upplysningar om de användaruppgifter vi innehar, kan du skriva till följande e-postadress supportsweden@shop.ray-ban.com. Luxottica kommer att svara inom en rimlig tid, efter att ha kontrollerat författarens identitet.

 19. Kontaktinformation
 20. Om användaren har frågor eller kommentarer om denna Sekretesspolicy kan vi kontaktas på följande e-postadress: supportsweden@shop.ray-ban.com.

 21. Ändringar i Sekretesspolicyn
 22. Denna Sekretesspolicy kan komma att ändras. Vi föreslår därför att du kontrollerar den regelbundet. Om Luxottica gör några ändringar som företaget anser vara viktiga, kommer användarna att informeras om detta via Webbplatsen.

 23. Länkar till tredje parts webbplatser
 24. Medan du surfar kan det hända att innehåll som är kopplat via länkar till tredje parts webbplatser visas. Luxottica kan inte komma åt eller kontrollera de cookies eller andra funktioner som används av tredje parts webbplatser, och förfarandena för dessa externa webbplatser regleras inte av vår Sekretesspolicy. Därför bör du kontakta och/eller direkt rådfråga dessa tredje parter för ytterligare information om deras rutiner för integritetsskydd.

 

ÄR DET SÄKERT ATT DU VILL AVBRYTA?

Du kan avbryta din beställning inom 1 timme efter köpet online. Ring oss på (866)4RAYBAN (866-472-9226) om du har ett problem med din beställning.

HUR DU AVBRYTER DIN BESTÄLLNING

Du kan själv avbryta din beställning på webbplatsen inom 1 timme från ditt köp. När denna tid har förflutit behandlas beställningen av våra system och går inte längre att avbryta. Tveka inte att kontakta Ray-Bans kundtjänst om du behöver ytterligare information.

HUR DU JÄMFÖR?

Välj 2 av produkterna från din kollektion för att jämföra dem.

Lägg till ny adress

Mata in dina leveransuppgifter på svenska
Mata in ditt förnamn.
*Namn
Mata in ditt efternamn.
*Efternamn
Mata in ditt telefonnummer.
*Telefonnummer
Används endast om det förekommer problem med din beställning
Mata in adressrad 1.
*Adress
Mata in adressrad 2.
Lägenhet, Våning
Mata in din postort.
*Postort
Mata in ett giltigt postnummer.
*Postnummer
Smeknamn