Act 1 - Open your heart Act 1

Eye to Eye Experiment Introduction

"Opening your heart is hard, really hard. But before you take a big leap, sometimes it’s easier to take a small step.

We’ve created a series of little things you can do right now. Try out some out, send them to friends to try, see how it makes you feel.

Sometimes it’s the smallest things that make the biggest difference. Spark/fire, boat/ocean, you get the idea."

Eye to Eye is brought to
you by the Ray-Ban Clubround

Shop the new Clubround

Denna webbplats, eller instrument från tredje parter som denna webbplats använder, utnyttjar cookies som är nödvändiga för funktionen och de syften som beskrivs i cookiepolicyn, inklusive möjligheten att skicka reklammeddelanden som är i linje med dina intressen. Konsultera cookiepolicyn
om du vill veta mera eller neka godkännandet av alla eller några cookies. När du stänger denna annonsruta, bläddrar genom sidan, klickar på en länk eller fortsätter att navigera på ett annat sätt godkänner du användningen av cookies.