ACT SIX

THE COURAGE TO DITCH THE SCREEN AND TRULY CONNECT IN THE REAL WORLD

Disconnect

ACT FIVE

The courage to step up and lend a hand

Bring it on

ACT FOUR

The courage to lay it on the line and laugh in the face of rejection

Step up
`

ACT THREE

THE COURAGE TO SHUN SOCIETY’S STEREOTYPES AND BE HAPPY BEING YOU

Get real

ACT TWO

THE COURAGE TO POWER ON IN PURSUIT OF DREAMS BIG AND SMALL

Go on

ACT ONE

The courage to take a leap of faith in the name of love

Open up

Denna webbplats, eller instrument från tredje parter som denna webbplats använder, utnyttjar cookies som är nödvändiga för funktionen och de syften som beskrivs i cookiepolicyn, inklusive möjligheten att skicka reklammeddelanden som är i linje med dina intressen. Konsultera cookiepolicyn
om du vill veta mera eller neka godkännandet av alla eller några cookies. När du stänger denna annonsruta, bläddrar genom sidan, klickar på en länk eller fortsätter att navigera på ett annat sätt godkänner du användningen av cookies.