STRONA INTERNETOWA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE. KONTYNUUJĄC PRZEGLĄDANIE STRONY ZGADZASZ SIĘ NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIE. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ZAPOZNAJĄC SIĘ Z NASZĄ POLITYKĄ PLIKÓW COOKIES.
Podgląd Koszyka(0)

Nie ma żadnych produktów w Twoim koszyku.

Na początek, poznaj najnowsze modele Ray-Ban...

co nowego

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Przedmiot

Strona internetowa Ray-Ban.com (dalej zwana: „Stroną”), zarządzana jest przez Grupę Luxottica S.p.A. (Spółka Akcyjna), dalej zwaną „Luxottica”, przy czym dla Strony opracowano i określono odpowiednie przepisy bezpieczeństwa i prywatności, aby zagwarantować, że informacje osobowe przetwarzane są prawidłowo, zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności.
Polityka ilustruje w jaki sposób Luxottica, bezpośrednio lub poprzez swoje spółki zależne, pobiera i/lub wykorzystuje informacje osobowe, w jaki sposób informacje te są udostępniane oraz w jaki sposób można uzyskać dostęp do danych osobowych, zmieniać je lub usuwać.
Luxottica uznaje prawo każdej osoby do prywatności w odniesieniu do danych osobowych i przestrzega tego prawa. Dowodem poszanowania przez Spółkę prywatności Użytkowników jest fakt, iż Luxottica opracowała niniejszą Politykę w ramach szerzej pojętego globalnego modelu zarządzania ochroną prywatności, ponieważ pełne przestrzeganie przepisów na temat ochrony prywatności stanowi fundamentalny element kultury korporacyjnej Luxottica. Wszystkie dane osobowe dostarczone przez ciebie za pośrednictwem tej strony internetowej wykorzystywane są jedynie do celów opisanych poniżej.

1.1. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Wszelkie dane osobowe przekazane lub pobrane poprzez połączenie internetowe Użytkownika ze Stroną będą przetwarzane przez spółkę Luxottica jako administratora danych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez personel Luxottica upoważniony do obsługi danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem ze Strony przez Użytkowników (w tym, ale nie wyłącznie) przez:
– pracowników upoważnionych do zarządzania Stroną i dostarczania powiązanych usług, tj. obsługi klienta, zarządzania systemami komputerowymi Luxottica;

– pracowników działu finansów, administracji i księgowości;
– pracowników działu marketingu.
Ponadto, Luxottica może wymagać od swoich dostawców usług, aby przeprowadzali pewne operacje związane z przetwarzaniem danych w imieniu Luxottica i zgodnie z jej instrukcjami. Dostawcy ci będą przetwarzali dane osobowe jedynie technicznie, na podstawie odpowiednich zobowiązań umownych, a dla zilustrowania ich zadań można określić, iż podmioty te będą należały do następujących kategorii:
– dostawcy usług w obrębie zarządzania systemami komputerowymi i Stroną (np. dostawcy hostingu, dostawcy usług rynkowych i analitycznych, dostawcy usług zarządzania bazami danych i usług utrzymaniowych systemów);
– dostawcy usług realizowania płatności online;
– dostawcy usług związanych ze składaniem zamówień, wysyłką produktów i/lub świadczeniem usług dostępnych przez Stronę.
Podczas przeprowadzania czynności przez tych dostawców usług, Luxottica będzie przekazywała instrukcje operacyjne oraz sposoby postępowania w czasie przetwarzania informacji osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

2. Procedury gromadzenia informacji

Luxottica pobiera od Użytkowników informacje osobiste za pośrednictwem Stron. Istnieje wiele procedur, dzięki którym możliwe jest otrzymywanie takich informacji, jak na przykład:

– rejestracja na Stronach;

– dokonywanie zakupów online, przez e-mail;

– wyszukiwanie informacji przez Użytkownika na Stronach;

– uczestnictwo w konkursach, promocjach i wydarzeniach dostępnych na Stronie;

– kontaktowanie się i/lub wysyłanie informacji w odniesieniu do gwarancji;

– kontaktowanie się klienta z działem obsługi klienta lub jakimkolwiek innym punktem kontaktowym Luxottica.

3. Rodzaje gromadzonych informacji, cel i procedury przetwarzania informacji

3.1. Źródło danych osobowych

Luxottica przetwarza różne rodzaje informacji na temat Użytkownika, gromadzonych z różnych źródeł, takich jak:

– informacje podawane bezpośrednio przez Użytkownika;

– informacje otrzymywane z automatycznego systemu śledzącego podczas korzystania ze Strony i jej serwisów.

3.2. Rodzaj danych osobowych

Luxottica może otrzymywać i przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:

a) Informacje podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji lub wypełniania formularza zamówienia (np. imię i nazwisko; adres e-mail; hasło; data urodzenia; płeć; kraj (państwo); adres pocztowy i numery telefonu do celów realizacji dostawy oraz dane kontaktowe związane głównie z przetwarzaniem zamówienia), a także inne informacje zawarte w korespondencji lub prośbach przesyłanych przez Użytkownika. Możemy również poprosić Użytkownika o podanie nam niektórych informacji w przypadku zgłoszenia problemów z naszą obsługą Strony;

b) Informacje dotyczące profilu Użytkownika w mediach społecznościowych, jeżeli profil ten jest publiczny. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zalogować poprzez aplikację na portalu społecznościowym lub połączyć swoje konto Luxottica z publicznym profilem Użytkownika dostępnym na portalu społecznościowym, a także udostępnić swoje działania poprzez Stronę na tych kanałach za pomocą odpowiednich wtyczek (np. Facebook Connect, I like, fib share itp.), wówczas niektóre dane publikowane przez Użytkownika na jego portalu społecznościowym zostaną pobrane przez Stronę i przetworzone dla odpowiadających funkcji. Zastosowanie wspomnianych wtyczek wymaga udostępnienia odpowiadających działań i informacji w powiązanych z nimi mediach społecznościowych;

c) Informacje dotyczące użytkowania Strony przez Użytkownika. Dla celów bezpieczeństwa przetwarzamy pliki rejestru („log files”) związane z każdą sesją, podczas której Użytkownik loguje się do swojego konta, a także informacje o transakcjach płatniczych, które będą przetwarzane przez naszego dostawcę usług;

d) Informacje o nawigacji. Kiedy Użytkownik korzysta ze Strony, stosujemy pewne technologie, które automatycznie pobierają niektóre informacje dotyczące sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z naszych produktów i usług, takie jak adres IP lub inny unikalny kod danego urządzenia (komputera, telefonu komórkowego lub innych urządzeń), z którego korzysta Użytkownik w celu poruszania się na Stronie. Stosujemy także identyfikację Użytkownika jako Użytkownika zarejestrowanego lub nie, pobieramy informacje techniczne, które mogą zawierać adres URL miejsca, z którego Użytkownik loguje się na stronie, informacje o przeglądarce i języku. Te informacje pomagają nam stale udoskonalać funkcje wyszukiwania oraz mechanizmy dokonywania zakupów naszych produktów i usług, a także monitorować prawidłowe operacje na Stronie. Informacje te zawierają jedynie dane statystyczne dotyczące działań wykonywanych przez Użytkownika, natomiast nie służą powiązywaniu ich z danymi identyfikacyjnymi Użytkownika.

3.3. Charakter podawania danych osobowych

Kiedy użytkownicy proszeni są o podanie danych osobowych, np. podczas rejestrowania się na Stronie, Luxottica informuje ich o tym, jakie dane osobowe są wymagane do celów rejestracji, a jakie są opcjonalne. Brak podania niektórych informacji (np. nazwiska i imienia) może uniemożliwić utworzenie konta lub zakupienie produktów (np. informacje o karcie kredytowej lub debetowej). Podawanie pozostałych informacji jest całkowicie dowolne, ale jeżeli te informacje nie zostaną podane, niektóre z funkcji usług oferowanych przez Luxottica mogą być niedostępne lub ograniczone.

3.4. Stosowanie plików „cookies”

W celu usprawnienia wyszukiwania na stronie Luxottica, stosujemy pliki „cookies”. Plik „cookie” jest to niewielki plik, zwykle stworzony z liter i cyfr, który jest pobierany przez komputer, kiedy Użytkownik loguje się na danych stronach internetowych. Pliki „cookies” pozwalają stronie internetowej rozpoznać komputer Użytkownika, śledzić drogę jego poruszania się wśród zakładek strony oraz zidentyfikować Użytkowników, którzy powracają na stronę. Pliki „cookies” nie zawierają informacji, które w sposób osobisty identyfikowałyby Użytkownika; jednakże informacje osobowe, które rejestrujemy dla danego Użytkownika mogą zostać powiązane przez nas z informacjami przechowywanymi w postaci plików „cookies” i pochodzącymi z tych plików.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystywania plików „cookies”, prosimy zapoznać się z Polityką Cookies.

3.5. Stosowanie sygnału nawigacyjnego w sieci Web („Web beacon”)

Na stronie Luxottica mogą znajdować się cyfrowe obrazy, które rozpoznawane są jako sygnały nawigacyjne sieci Web (niekiedy również definiowane jako GIF lub tagi pikselowe), które również powiązane są z zastosowaniem „cookies” w celu pobierania informacji o sposobie wykorzystywania Strony. Sygnały nawigacyjne w sieci Web mogą dostarczać pewnego rodzaju informacje lokalizowane na komputerze Użytkownika, takie jak godzina i data odwiedzenia strony, opis strony, na której znajduje się sygnał nawigacyjny lub “cookies”. Wspomniane sygnały nawigacyjne sieci Web można również znaleźć w promocyjnych wiadomościach e-mail oraz wewnątrz newsletterów, w celu potwierdzenia, że wiadomość została otworzona i przeczytana.

Luxottica może posługiwać się sygnałami nawigacyjnymi sieci Web zewnętrznych dostawców usług, w celu ułatwienia gromadzenia statystyk grupowych na temat skuteczności swoich kampanii reklamowych lub na temat innych aspektów dotyczących prowadzenia swoich stron. Wykorzystywanie sygnałów nawigacyjnych sieci Web przez strony trzecie w celu pobierania lub uzyskania dostępu do danych osobowych w niezagregowanym formacie oraz dla celów innych niż cele statystyczne jest zabronione.

3.6. Dane dotyczące płatności

Jeżeli poprzez stronę internetową dokonywane są zakupy, wówczas informacje dotyczące karty kredytowej oraz inne informacje kredytowe Użytkownika mogą być przetwarzane i wykorzystywane przez strony trzecie, które w naszym imieniu przetwarzają transakcje zakupowe i płatnicze. Luxottica może również gromadzić dodatkowe informacje, takie jak kod pocztowy, numer telefonu komórkowego oraz rejestr („log”) transakcji Użytkownika.

3.7. Dane Użytkowników niepełnoletnich

Strona spółki Luxottica nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia), a Luxottica nie pobiera od nich danych osobowych w sposób zamierzony.

Jeżeli niezamierzenie dane Użytkowników niepełnoletnich zostały zarejestrowane, Luxottica postara się o usunięcie takich danych w jak najszybszym terminie.

4. Cele przetwarzania danych

Informacje, które pobieramy, w tym dane osobowe, wykorzystywane są do następujących celów:

– świadczenie usług dostępnych przez Stronę internetową (np. zarządzanie procesem rejestracji i dostępem do konta, zarządzanie kontem);

– zarządzanie zamówieniami, dostarczanie produktów i usług, przetwarzanie płatności, przesyłanie zamówień, produktów, usług;

– zarządzanie techniczne Stroną oraz realizowanie jej funkcji operacyjnych (w tym logistycznych), łącznie z rozwiązywaniem wszelkich problemów technicznych, prowadzeniem analiz statystycznych, testów i badań;

– zapobieganie nieuczciwym działaniom lub niewłaściwemu korzystaniu ze Strony, co przyczynia się do niszczenia Strony oraz identyfikowanie takich zdarzeń;

– zarządzanie promocjami i konkursami, jeżeli są organizowane;

– spełnianie próśb Użytkowników (np. zarządzanie prośbami o udzielenie informacji);

– zarządzanie okresowymi promocjami lub konkursami, dostępnymi na Stronie;

– komunikowanie się z Użytkownikami w celach dotyczących świadczenia usług;

– promowanie produktów, usług oraz marek Luxottica, w tym wysyłanie powiadomień handlowych, promocyjnych lub informacyjnych oraz okresowych aktualizacji (np. pocztą elektroniczną, telefonicznie, poprzez SMS/ MMS, pocztą zwykłą oraz poprzez portale społecznościowe) w odniesieniu do produktów, usług, inicjatyw oraz zdarzeń organizowanych przez Luxottica lub we współpracy z Luxottica. Jeżeli Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych, wówczas wyżej wymienione dane mogą również być przetwarzane dla celów prowadzenia analiz statystycznych, ankiet i badań rynku drogą pocztową, telefoniczną lub przez e-mail w odniesieniu do produktów i usług Luxottica.

5. Możliwość wyboru

W trakcie procesu rejestracji lub po sprawdzeniu, w przypadku niezarejestrowanych Użytkowników (gości), Użytkownik ma możliwość w sposób jednoznaczny i dobrowolny wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności dla celów marketingowych, w tym na otrzymywanie powiadomień handlowych, promocyjnych lub informacyjnych oraz okresowych aktualizacji (np. poprzez e-mail, telefon, SMS/ MMS, pocztą oraz poprzez media społecznościowe) w odniesieniu do produktów, usług, inicjatyw i wydarzeń organizowanych przez Luxottica lub we współpracy z Luxottica. Jeżeli Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych, wówczas wyżej wspomniane dane mogą również być przetwarzane dla celów prowadzenia analiz statystycznych, ankiet i badań rynku drogą pocztową, telefoniczną lub przez e-mail w odniesieniu do produktów i usług Luxottica. Zgoda taka może zostać następnie zmieniona (jako rezygnacja) przez Użytkownika po zalogowaniu się przez niego na jego koncie Luxottica lub poprzez wysłanie powiadomienia do działu obsługi klienta.

Jeżeli Użytkownik, który otrzymuje wiadomości e-mail ze strony internetowej chciałby zrezygnować z otrzymywania tych powiadomień w przyszłości, może tego dokonać według wskazówek otrzymanych w wiadomościach lub korzystając z procedur opisanych powyżej w niniejszym punkcie. Luxottica zobowiązuje się do realizacji otrzymywanych próśb o rezygnację, natomiast może się zdarzyć, że Użytkownik będzie nadal otrzymywał od nas powiadomienia, jednakże nie dłużej niż przez dziesięć dni roboczych, podczas przetwarzania jego wniosku.

6. Przekazywanie i udostępnianie informacji

6.1. Udostępnianie informacji innym spółkom w Grupie oraz podmiotom zewnętrznym

Poza osobami i podmiotami wymienionymi w punkcie nr 2 powyżej, Luxottica może udostępniać niektóre dane osobowe pozyskane bezpośrednio lub pośrednio od Użytkowników, zarówno wewnątrz Grupy Luxottica do zarządzania usługami wewnątrzgrupowymi (np. powiadomienia handlowe), jak i stronom trzecim (instytucje publiczne, dostawcy usług doręczania zamówionych artykułów, towarzystwa ubezpieczeniowe) do celów przeprowadzania działań mających na celu dostarczanie usług, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, w tym takich jak wysyłka produktów, zarządzanie wszelkimi roszczeniami, analizowanie danych i zapewnianie wsparcia marketingowego. Od wszelkich podmiotów zewnętrznych wymagane będzie przetwarzanie tych informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, również jako od administratorów danych.

Dodatkowo, dane Użytkownika mogą być udostępniane przez strony trzecie z następujących powodów:

– w celu umożliwienia przeprowadzenia fuzji, nabycia innego przedsiębiorstwa lub sprzedaży całości lub części aktywów spółki;

– w odpowiedzi na prowadzone postępowanie;

– w celu dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa, ochrony bezpieczeństwa danej osoby, ochrony praw i własności Luxottica, w tym w celu przestrzegania Warunków Użytkowania, a także w celu udaremnienia nieuczciwych działań lub rozwiązania problemów bezpieczeństwa i problemów technicznych.

– w celu informowania partnerów biznesowych o wykorzystywaniu strony oraz o kupowaniu dostępnych na niej produktów, w formie statystyki grupowej lub, alternatywnie, w formacie, który nie ujawnia tożsamości Użytkownika.

Korzystanie z danych przez podmioty zewnętrzne, które nie należą do Grupy Luxottica nie jest regulowane niniejszą Polityką Prywatności.

6.1.1. Wtyczki portali społecznościowych

Strona wykorzystuje wtyczki do portali społecznościowych dostarczane przez najważniejsze sieci społecznościowe (np. facebook.com i twitter.com). Przy odwiedzaniu Strony, dane wyszukiwarki mogą zostać przekazane bezpośrednio do odpowiednich mediów społecznościowych, nawet bez bezpośredniego działania Użytkownika. Użytkownik uznaje i zgadza się na to, że działanie wtyczek portali społecznościowych zarządzane jest bezpośrednio przez podmiot zarządzający przedmiotową wtyczką.

Kiedy Użytkownik stosuje wtyczki dostępne poprzez Stronę (np. rejestr („log”) z wykorzystaniem danych dostępowych do portalu społecznościowego lub połączenie konta Użytkownika Luxottica z kontem Użytkownika portalu społecznościowego, po kliknięciu na portalu Facebook na opcję „Lubię to” lub „Udostępnij”), przeglądarka Użytkownika tworzy bezpośrednie połączenie z serwerem tej sieci społecznościowej, który wysyła zawartość wtyczki bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika. Luxottica może zatem otrzymywać dane dotyczące Użytkownika, zgodnie z warunkami korzystania z portalu społecznościowego oraz polityką prywatności, i może dodawać te informacje do danych Użytkownika, które już zostały zgromadzone za pośrednictwem serwisów firmy. Jeżeli Użytkownik wybierze udostępnienie informacji na portalu społecznościowym, wówczas Luxottica udostępni dane tym portalom, zgodnie z preferencjami Użytkownika. Wszelkie informacje przekazane portalowi społecznościowemu będą podlegały polityce prywatności oraz warunkom użytkowania danego portalu społecznościowego. Aby uniemożliwić portalowi społecznościowemu otrzymywanie danych osobowych Użytkownika, prosimy zapoznać się z odpowiednimi warunkami na stronie portalu społecznościowego.

6.2. Przekazywanie danych poza UE

Luxottica może przekazywać dane zgromadzone poprzez swoją Stronę spółkom należącym do Grupy Luxottica lub stronom trzecim znajdującym się w innych państwach, nawet poza terytorium Unii Europejskiej, w celu umożliwienia im przeprowadzenia czynności wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności (np. usługi hostingowe). Jeżeli dane osobowe zostaną przekazane do krajów, które nie zapewniają tego samego poziomu ochrony lub ogólnie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (np. Stany Zjednoczone Ameryki), zapewnimy, że każdy taki dostawca usług zawrze z nami szczegółowe zobowiązania umowne zgodnie z aktualnie obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych (łącznie z podpisaniem standardowych klauzul umownych w formie zaakceptowanej przez Komisję Europejską), w przypadku, w którym nie będziemy mogli skorzystać z innej podstawy prawnej dotyczącej przekazywania danych osobowych.

7. Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Luxottica zobowiązuje się do ochrony danych Użytkownika. Luxottica oświadcza, że jednym z mechanizmów ochrony konta Użytkownika jest hasło, dlatego też użytkownicy proszeni są o stosowanie wystarczająco bezpiecznego hasła oraz o przechowywanie go w bezpiecznym miejscu, ograniczając dostęp do hasła na własnych komputerach i przeglądarkach, jak również proszeni są o rozłączanie się po odwiedzeniu Strony. Luxottica monitoruje także czynności wykonywane na Stronie w celu uniemożliwienia nieupoważnionego przekazywania numerów kart kredytowych lub innych danych osobowych. Ponadto, stosuje bezpieczny system autoryzowania płatności kartą kredytową oraz identyfikowania czynności o charakterze nadużyć. W celu ochrony poufności twoich danych osobowych Luxottica stosuje standardowy format SSL (Secure Sockets Layer). Luxottica zobowiązuje się chronić informacje otrzymywane od Użytkowników. Wszystkie dostarczone dane Użytkownika przechowywane są na bezpiecznych serwerach, w ramach wewnętrznych systemów Spółki. Luxottica stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji przed nieupoważnionym dostępem lub dokonywaniem nieupoważnionych zmian, a także przed obiegiem lub dystrybucją danych. W celu uniemożliwienia nieupoważnionego dostępu, utrzymania poprawności danych oraz zagwarantowania ich wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem, Luxottica stosuje odpowiednie fizyczne, elektroniczne i zarządcze procedury postępowania mające na celu ochronę i zabezpieczenie danych przechowywanych w naszym systemie.

Informacje na temat transakcji zakupowych (np. numer karty kredytowej) przetwarzane są w sposób bezpieczny przez wybranych dostawców, którzy gwarantują stosowanie optymalnych środków bezpieczeństwa. Chociaż żaden system komputerowy nie jest całkowicie bezpieczny, Luxottica zapewnia, że wdrożone przez nią procedury ograniczają możliwość problemów dotyczących bezpieczeństwa do poziomu odpowiedniego dla rodzaju przechowywanych danych.

8. Przechowywanie i usuwanie informacji

Luxottica ma dostęp do danych osobowych, a ponadto wykorzystuje, przetwarza, kataloguje i przechowuje dane osobowe w celach opisanych w niniejszym dokumencie, stosownie do zgody udzielonej przez Użytkownika.

W szczególności, Luxottica przechowuje dane osobowe zgodnie z następującymi aspektami:

– celami, dla których dane zostały zgromadzone;

– zgodą otrzymaną od Użytkownika;

– lokalnymi i międzynarodowymi przepisami prawa.

Dane osobowe są przechowywane i usuwane zgodnie z polityką bezpieczeństwa Luxottica w okresie niezbędnym do zrealizowania celów, dla których dane te zostały zgromadzone, a następnie przetworzone, wliczając wszelki czas dodatkowego przechowywania danych wymagany obowiązującymi przepisami prawa (np. dodatkowy czas przechowywania dokumentacji rachunkowej).

Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych z konta Użytkownika, jeżeli takie dane są na nim zgromadzone. W każdym takim przypadku Luxottica spełni prośbę Użytkownika pod warunkiem oraz w zakresie, w jakim Luxottica nie będzie zobowiązana do przechowywania takich informacji na mocy obowiązujących przepisów prawa.

9. Prawa Użytkownika w odniesieniu do danych osobowych

Bez uszczerbku dla innych praw wymienionych w artykule 7 włoskiego kodeksu ochrony danych osobowych (D. Lgs. 196/2003), Luxottica oferuje Użytkownikom narzędzia do aktualizowania i poprawiania podanych wcześniej danych osobowych. Każdy zarejestrowany Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych i je aktualizować. Zapewniamy użytkownikom możliwość modyfikowania i aktualizowania preferencji w zakresie sposobu otrzymywania powiadomień e-mail lub innych powiadomień od Luxottica. Użytkownicy mogą również zażądać usunięcia danych ze swojego konta Użytkownika.

Zgodnie z artykułem 7 włoskiego kodeksu ochrony danych osobowych, Użytkownik posiada określone prawa, w tym prawo do otrzymywania w dowolnym momencie informacji o tym czy przechowujemy jego dane osobowe, prawo do uzyskania informacji o tych danych oraz o ich pochodzeniu, prawo do sprawdzania ich poprawności oraz ich aktualizowania, a także do żądania uzupełnienia lub poprawienia tych danych. Użytkownik jest również upoważniony do żądania usunięcia, uczynienia anonimowymi lub zablokowania danych, które zostały przetworzone niezgodnie z prawem oraz do niewyrażania zgody na dalsze przetwarzanie przedmiotowych danych z uzasadnionych powodów.

W celu skorzystania z tych praw oraz zażądania informacji dotyczących przechowywanych przez nas danych Użytkownika, można napisać na następujący adres e-mail supportpoland@shop.ray-ban.com. Luxottica udzieli odpowiedzi w uzasadnionym czasie, po weryfikacji tożsamości autora wniosku.

10. Dane kontaktowe

Każdy użytkownik może skierować pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, kontaktując się z nami pod następującym adresem e-mail: supportpoland@shop.ray-ban.com.

11. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, dlatego też zalecamy regularne sprawdzanie jej treści. Jeżeli Luxottica wprowadzi jakiekolwiek zmiany, które Spółka uważa za ważne, Użytkownicy zostaną o nich powiadomieni za pośrednictwem Strony.

12. Linki do stron internetowych innych podmiotów

Podczas korzystania ze Strony mogą pojawić się treści, w których wystąpi przekierowanie do stron internetowych innych podmiotów. Luxottica nie ma dostępu do plików „cookies” innych podmiotów i nie jest w stanie ich kontrolować, jak również nie posiada dostępu ani kontroli w odniesieniu do innych stron internetowych tychże podmiotów, a procedury zewnętrznych stron internetowych nie są objęte naszą Polityką Prywatności. Dlatego też, chcąc uzyskać dodatkowe informacje na temat procedur ochrony prywatności stosowanych przez te podmioty, należy skontaktować się i/lub bezpośrednio skonsultować z tymi podmiotami.

 

NA PEWNO CHCESZ ANULOWAĆ?

Możesz anulować zamówienie w ciągu jednej godziny od dokonania zakupu online. Zadzwoń pod numer (866) 4RAYBAN (866-472-9226), jeśli masz problem z zamówieniem.

JAK ANULOWAĆ ZAMÓWIENIE?

Możesz samodzielnie anulować zamówienie złożone na stronie w ciągu 1 godziny od dokonania zakupu. Po tym czasie, zamówienie jest przesyłane do naszego systemu i nie może być już anulowane. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z działem obsługi klienta Ray-Ban.

JAK PORÓWNAĆ PRODUKTY?

Aby porównać, wybierz 2 produkty ze swojej kolekcji.

Dodaj nowy adres

Proszę podać adres dostawy w języku angielskim
Wpisz imię
*Imię
Wpisz nazwisko.
*Nazwisko
Wpisz numer telefonu
*Telefon
Do wykorzystania tylko jeśli wystąpią problemy z zamówieniem
Wpisz adres 1 wiersz.
*Address
Wpisz adres 2 wiersz.
Apartment,Floor
Wpisz miasto.
*Miasto
Wpisz poprawny kod pocztowy.
*Kod pocztowy
Nazwa (nick) adresu