Preview van jouw Winkelwagen(0)

Op dit moment heb je geen artikelen in jouw winkelwagen.

UWAGI PRAWNE

nieuw

PRIVACYBELEID

(VAN KRACHT SINDS 20.09.2014)

 1. Onderwerp
 2. De website Ray-Ban.com (hierna "Website") is beheerd de door Luxottica Group S.p.A. (hierna “Luxottica”) en de veiligheids- en privacymaatregelen die op deze website van toepassing zijn, zijn opgesteld en ontwikkeld om te waarborgen dat persoonlijke gegevens correct en in overeenstemming met de plaatselijke en internationale wetgeving op het gebied van veiligheid en privacy, worden verwerkt.

  Dit beleid laat zien hoe Luxottica, rechtstreeks of via zijn filialen, persoonlijke gegevens verzamelt en/of gebruikt, hoe deze gegevens worden gedeeld en hoe men toegang heeft tot de persoonlijke gegevens of deze kan wijzigen of verwijderen.

  Luxottica erkent en respecteert het recht op privacy van personen met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Om zijn inzet op het gebied van de privacy te tonen, heeft Luxottica dit beleid opgesteld in het kader van een uitgebreider beheermodel van privacy wereldwijd, om het totale respect voor privacy, fundamenteel in de ondernemingscultuur van Luxottica, te waarborgen. Alle persoonlijke gegevens die u via deze website hebt verschaft worden uitsluitend voor onderstaande doeleinden gebruikt.

  1.1 Verantwoordelijkheid voor de verwerking van de gegevens

  Alle persoonlijke gegevens die via de website worden verschaft of verzameld, worden verwerkt door Luxottica, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking hiervan. De persoonlijke gegevens worden verwerkt door het personeel van Luxottica dat is belast met het beheer van de persoonsgegevens die worden verzameld met betrekking tot uw gebruik van deze Website (dat bestaat uit, maar niet beperkt is tot):

  • het personeel bevoegd tot het beheer van de website en het verlenen van hieraan verbonden services, zoals de customer service en het beheer van de informaticasystemen van Luxottica;
  • het personeel van de financiële afdeling, de administratie en de boekhouding;
  • het marketing personeel van de Luxottica groep.

  Luxottica kan eveneens zijn serviceproviders verzoeken om bepaalde handelingen van verwerking in zijn naam en volgens de door Luxottica verschafte instructies uit te voeren. Deze providers verwerken de gegevens in hun hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op basis van geschikte contractuele verplichtingen en betreffen, bijvoorbeeld:

  • serviceproviders voor het beheer van de informaticasystemen en de Website (bijvoorbeeld, hostingproviders, serviceproviders voor marketing en marktonderzoek, voor het beheer en onderhoud van databases);
  • serviceproviders voor online betalingen;
  • serviceproviders voor de verwerking van binnenkomende orders, de verzending van de producten en/of andere beschikbare services op deze Website.

  Wanneer bepaalde werkzaamheden door deze derden worden uitgevoerd, verstrekt Luxottica hiervoor instructies en gedragsregels met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

 3. Procedures voor de verzameling van de gegevens
 4. Luxottica verzamelt persoonlijke gegevens van de gebruikers via de Websites. Er zijn verschillende procedures waarmee deze gegevens kunnen worden verkregen, waaronder:

  • registratie op de Websites;
  • aankopen online, via e-mail;
  • browsing informatie van een gebruiker op de Websites;
  • deelname aan prijsvragen, aanbiedingen, evenementen via de Website;
  • contact opnemen en/of informatie sturen met betrekking tot de garanties;
  • contact opnemen met de customer service.

 5. Het type verzamelde informatie, doeleinde en verwerkingsprocedures
 6. 3.1 Bron van de persoonlijke gegevens

  Luxottica verwerkt verschillende soorten informatie over de gebruiker, die uit verschillende bronnen afkomstig zijn, waaronder:

  • rechtstreeks door de gebruiker verstrekte informatie;
  • informatie verzameld door of afkomstig van derden;
  • informatie verkregen via automatische tracking systemen tijdens het gebruik van de Website en de services hiervan.

  3.2 Type persoonlijke gegevens

  Luxottica kan de volgende persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelen en verwerken:

  1. Door de gebruiker verstrekte informatie tijdens het registratieproces of het voltooien van de bestelling (bv. naam en achternaam, e-mailadres, wachtwoord, geboortedatum, geslacht, land, postadres en telefoonnummers voor de bezorging en de contactpersoon met betrekking tot hoofdzakelijk de uitvoering van de bestelling) en andere informatie afkomstig uit door de gebruiker verzonden correspondentie of verzoeken. Wij kunnen de gebruiker ook verzoeken om ons informatie te verstrekken in geval van problemen met onze service op de Website;
  2. Informatie betreffende het social network profiel van de gebruiker, indien dit openbaar is. Wanneer de gebruiker besluit om via social network applicaties naar de Website te gaan of zijn Luxottica account aan zijn openbare profielen op de social networks te linken, en zijn handelingen te delen via de Website met deze kanalen door middel van de betreffende plug-ins (bv. Facebook Connect, Vind ik leuk, Delen op fb, enz.), zullen bepaalde door de gebruiker geplaatste gegevens op zijn social network (waaronder, maar niet beperkt tot [●]) door de Website worden verzameld en voor de bijbehorende functies worden verwerkt. Het gebruik van deze plug-ins leidt tot het delen van handelingen en bijbehorende informatie op de social networks in kwestie;
  3. Informatie over het gebruik van de Website door de gebruiker. Om redenen van veiligheid verwerken wij de logbestanden van iedere sessie waarin de gebruiker naar zijn account gaat, evenals informatie over betalingstransacties die door onze provider wordt verwerkt;
  4. Navigatie-gegevens. Wanneer de gebruiker naar de Website gaat, maken wij gebruik van enkele technologieën die automatisch bepaalde gegevens verzamelen over de wijze waarop de gebruiker onze producten en services gebruikt, zoals het IP-adres of een andere unieke code van het apparaat (computer, telefoon, mobiele telefoon of andere apparaten) waarmee men op de Website navigeert, informatie over het type abonnement, technische informatie zoals de URL waarvan de gebruiker afkomstig is, informatie over de browser en de taal. Deze informatie helpt ons om de navigatie en het aankoopmechanisme van onze producten en services voortdurend te verbeteren en om het correct functioneren van de Website te controleren. De informatie omvat alleen statistische gegevens over de door de gebruiker uitgevoerde handelingen en wordt niet geassocieerd met de identificatiegegevens van de gebruiker.

  3.3 Aard van verstrekking van persoonlijke gegevens

  Wanneer gebruikers worden verzocht om persoonlijke informatie te verschaffen, wanneer zij zich bijvoorbeeld op de Website registreren, informeert Luxottica hen over welke persoonlijke gegevens vereist zijn voor de registratie en welke facultatief zijn. Het ontbreken van bepaalde informatie kan ertoe leiden dat de account niet kan worden aangemaakt (bv. naam en achternaam) of producten niet kunnen worden gekocht (bv. credit- of debitcardgegevens). Het verstrekken van de overige informatie is volledig facultatief, maar wanneer men bepaalde informatie niet verstrekt, kunnen delen van de door Luxottica geboden services onbeschikbaar of beperkt zijn.

  3.4 Het gebruik van cookies

  Om de navigatie op de Luxottica website te verbeteren, maken wij gebruik van cookies.

  Een cookie is een klein bestand, meestal bestaand uit letters en cijfers, dat in een computer wordt gedownload wanneer de gebruiker hiervan op bepaalde websites inlogt. Dankzij de cookies kan een website de computer van de gebruiker herkennen, zijn navigatie tussen de verschillende webpagina's van een site volgen en terugkerende gebruikers van een website identificeren. De cookies bevatten geen informatie die de gebruiker persoonlijk identificeren, maar de persoonlijke gegevens die wij van de gebruiker registreren, kunnen door ons, uitsluitend om operationele redenen, aan de in de cookies bevatte informatie worden verbonden en hieruit worden verzameld. Voor verdere informatie over het gebruik van cookies, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

  3.5 Gebruik van Webbakens

  De Luxottica website zou digitale afbeeldingen kunnen hebben die als webbakens worden gebruikt (ook wel bekend als web beacon, GIF of pixel tag), die ook verbonden zijn met het gebruik van cookies, om informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. De webbakens kunnen ons bepaalde soorten informatie verschaffen die in de computer van de gebruiker zijn gevonden, zoals het tijdstip en de datum waarop de pagina is bezocht, de beschrijving van de pagina waarop het webbaken zich bevindt, of de cookies zelf. Deze webbakens kunnen zich ook in promotie-e-mails en nieuwsbrieven bevinden, om te bevestigen dat het bericht is geopend en gelezen.

  Luxottica kan webbakens van derden gebruiken om de verzameling van statistische gegevens over de doeltreffendheid van zijn reclamecampagnes of over andere aspecten die het beheer van zijn websites betreffen, te vereenvoudigen. Het gebruik van webbakens door derden teneinde persoonlijke gegevens te verzamelen of hier toegang toe te krijgen in niet-geaggregeerde vorm en voor andere dan statistische doeleinden, is niet toegestaan.

  3.6 Betalingsgegevens

  In geval van aankopen op de website, kunnen creditcardgegevens en andere financiële gegevens van de gebruiker door derden, die voor onze rekening aankoop- en betalingstransacties verwerken, worden verwerkt en gebruikt. Luxottica kan bovendien verdere gegevens verzamelen, zoals de postcode, het telefoonnummer en het register van de transacties van de gebruiker.

  3.7 Gegevens van minderjarige gebruikers

  De Luxottica website is niet gericht tot gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar en Luxottica verzamelt niet opzettelijk de persoonlijke gegevens hiervan. Tijdens de registratie of wanneer men een product koopt, kan Luxottica verzoeken om de geboortedatum van de gebruiker (zelf-certificering van de gebruiker). Als er onopzettelijk gegevens van minderjarigen worden geregistreerd, zal Luxottica er onverwijld in voorzien de persoonlijke gegevens van deze minderjarigen te verwijderen.

 7. Doeleinden van de verwerking
 8. De door ons verzamelde gegevens, inclusief de persoonlijke gegevens, worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • het leveren van de op de Website beschikbare services (bv. beheer van het registratieproces en toegang tot de account, beheer van de account);
  • het beheren van bestellingen, het leveren van producten en services, het verwerken van betalingen, het doorsturen van orders, producten en services;
  • het technische beheer van de Website en zijn operationele functies (waaronder de logistiek), met inbegrip van het oplossen van technische problemen, statistisch onderzoek, tests en onderzoek;
  • het voorkomen of opspeuren van frauduleuze activiteiten of oneigenlijk gebruik dat schadelijk is voor onze website;;
  • het beheer van eventuele aanbiedingen en prijsvragen;
  • het leveren, afstemmen en verbeteren van de ervaring van de Website en het gebruik van de producten en services die hier beschikbaar zijn (door bijvoorbeeld gepersonaliseerde en lokale inhoud aan te bieden);
  • het voorzien in de behoeften van de gebruiker (bv. het beheer van verzoeken om informatie);
  • het beheren van aanbiedingen of prijsvragen die van tijd tot tijd op de website beschikbaar zijn;
  • het communiceren met de gebruikers voor doeleinden verbonden aan de levering van de service;
  • het promoten van de producten, services en merken van Luxottica, met inbegrip van het verzenden van commerciële, promotionele of informatieve berichten en periodieke updates (bv. per e-mail, telefoon, SMS/MMS, post en via social networks) over producten, services, initiatieven en evenementen van Luxottica die door, of in samenwerking met, Luxottica zijn georganiseerd. Wanneer de gebruiker akkoord gaat met de verwerking van zijn gegevens voor marketingdoeleinden, kunnen deze gegevens ook worden verwerkt om, via de post of per e-mail, statistisch onderzoek, enquêtes en marktonderzoek met betrekking tot de Luxottica producten en services te verrichten.

 9. Opt in/out
 10. Tijdens de registratie of het uitchecken, in geval van niet-geregistreerde gebruikers, kan de gebruiker expliciet en vrijelijk zijn toestemming verlenen voor de verzameling, verwerking en overdracht van zijn gegevens, in overeenstemming met dit Privacybeleid, voor marketingdoeleinden, waaronder het ontvangen van commerciële, promotionele of informatieve berichten en periodieke updates (bv. per e-mail, telefoon, SMS/MMS, post en via social networks) over producten, services, initiatieven en evenementen van Luxottica die door, of in samenwerking met, Luxottica zijn georganiseerd. Wanneer de gebruiker akkoord gaat met de verwerking van zijn gegevens voor marketingdoeleinden, kunnen deze gegevens ook worden verwerkt om, via de post of per e-mail, statistisch onderzoek, enquêtes en marktonderzoek met betrekking tot de Luxottica producten en services te verrichten. Deze toestemming kan vervolgens door de gebruiker worden gewijzigd (opt-out), door naar het profiel van zijn Luxottica account te gaan of door een e-mail aan de customer service te sturen. Indien een gebruiker die e-mailberichten van de website ontvangt, deze berichten in de toekomst niet langer wenst te ontvangen (opt-out), dient de gebruiker de instructies in deze e-mailberichten of de hierboven beschreven procedures te volgen.

  Luxottica verbindt zich ertoe om de opt-out verzoeken uit te voeren, maar het kan voorkomen dat een gebruiker tot hooguit tien werkdagen berichten van ons ontvangt in verband met de verwerking van het verzoek.

 11. Overdracht en het delen van gegevens
 12. 6.1 Het delen met andere ondernemingen van de Groep en met derden

  Afgezien van de personen en entiteiten die in het voorafgaande deel 2 zijn aangegeven, kan Luxottica bepaalde persoonlijke gegevens die direct of indirect van de gebruikers zijn verkregen, zowel binnen de Luxottica Groep als met derden delen (openbare instellingen, serviceproviders van bezorging, verzekeringsmaatschappijen) voor het uitvoeren van activiteiten die betrekking hebben op de levering van de service die door dit Privacybeleid wordt geregeld, met inbegrip van de verzending van producten, het afhandelen van verzoeken, de analyse van gegevens en het verlenen van service voor de verkoop. Derde partijen worden verzocht deze gegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, ook in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking. Wanneer de gegevens aan andere ondernemingen van de Luxottica groep worden overgedragen, blijft de verwerking onderworpen aan de verplichtingen van veiligheid en vertrouwelijkheid die in lijn zijn met dit Privacybeleid en de geldende wetgeving.

  Afgezien van het bovenstaande, kunnen de gegevens van een gebruiker om de volgende redenen met derden worden gedeeld:

  • in geval van een fusie, overname of verkoop van onze bedrijfsactiva of van een deel hiervan;
  • in geschillen;
  • om te voldoen aan de geldende wettelijke vereisten, de veiligheid van personen te waarborgen, de rechten en goederen van Luxottica te beschermen, inclusief de noodzaak om de Algemene Gebruiksvoorwaarden te doen naleven, en om fraude of technische problemen of problemen van veiligheid te voorkomen;
  • om de andere ondernemingen van de groep de gegevens van gebruikers te laten gebruiken op de in dit Privacybeleid beschreven wijze;
  • om handelspartners te informeren over het gebruik van de website en de aankoop van de beschikbare producten op de site, in de vorm van geaggregeerde statistieken of in ieder geval in een vorm die de identiteit van de gebruiker niet onthult.

  De gebruiker neemt kennis van het feit dat het gebruik van de gegevens door derden die geen deel uitmaken van de Luxottica Groep, niet door dit Privacybeleid wordt geregeld en gaat hiermee akkoord.

  6.1.1 Plug-ins van social media

  Deze Website maakt gebruik van plug-ins van social media die door de belangrijkste social networks zijn geleverd (bv. facebook.com en twitter.com). Wanneer men de webpagina bezoekt, kunnen de navigatiegegevens rechtstreeks naar de social networks in kwestie worden verzonden, ook zonder rechtstreekse interactie van de gebruiker. De gebruiker erkent dat de werking van plug-ins van de social networks rechtstreeks door de onderneming die deze plug-ins beheert, wordt beheerd en gaat hiermee akkoord. Wanneer de gebruikers de op de Website beschikbare plug-ins gebruiken (bv. wanneer ze met hun inloggegevens op een social network inloggen, of hun Luxottica account aan hun account op een social network koppelen, door op de toets "Vind ik leuk" of "Delen" van Facebook te drukken), maakt de browser van de gebruiker een directe verbinding met de server van dit social network, die de inhoud van de plug-in rechtstreeks naar de browser van de gebruiker stuurt.

  Luxottica kan daardoor gegevens over de gebruiker ontvangen, in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de social networks, en kan deze gegevens toevoegen aan de gebruikersgegevens die al via zijn eigen services zijn verzameld. Als de gebruiker besluit om gegevens met de social networks te delen, zal Luxottica de gegevens volgens de gebruikersvoorkeuren hiermee delen. Alle naar de social networks gestuurde gegevens zijn onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van dit social network.

  Om te vermijden dat deze social networks persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelen, wordt u verzocht de voorwaarden in kwestie op de website van het social network te controleren.

  6.2 Overdracht van de gegevens buiten de EU

  Luxottica kan de via deze Website verzamelde gegevens aan ondernemingen van de Luxottica groep of aan derden in andere landen overdragen, ook buiten de Europese Unie, voor het verrichten van de in dit Privacybeleid beschreven activiteiten (bv. hosting services). Wanneer persoonlijke gegevens naar landen worden overgedragen die niet hetzelfde beschermingsniveau, of in ieder geval een geschikt beschermingsniveau bieden (bv. de Verenigde Staten) van de persoonlijke gegevens, zorgen wij ervoor dat iedere serviceprovider specifieke contractuele verplichtingen op zich neemt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op gegevensbescherming (met inbegrip van de modelcontractbepalingen, goedgekeurd door de Europese Commissie), zonder afbreuk te doen aan andere rechtsgrondslagen voor de overdracht van persoonlijke gegevens.

 13. Veiligheid en bescherming van de gegevens
 14. Luxottica is verplicht de gegevens van gebruikers te beschermen. Luxottica informeert dat het wachtwoord een van de beschermingsmechanismen van de account vormt; de gebruikers worden daarom verzocht een veilig wachtwoord te gebruiken en dit op een veilige plaats te bewaren, en de toegang tot de account van zijn computer en browser te begrenzen door na ieder bezoek aan de site uit te loggen. Luxottica controleert de activiteiten op de Website om de niet-geautoriseerde circulatie van creditcardnummers of andere persoonlijke gegevens te vermijden. Er wordt bovendien gebruik gemaakt van een veilig systeem van autorisatie van creditcardbetalingen en van identificatie van frauduleuze activiteiten. Luxottica gebruikt de SSL standaard (Secure Sockets Layer) om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

  Luxottica verplicht zich ertoe de van de gebruikers ontvangen gegevens te beschermen. Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden op veilige servers bewaard binnen de eigen systemen. Luxottica past geschikte veiligheidsmaatregelen toe om de gegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang of niet-geautoriseerde wijzigingen en tegen de circulatie of verspreiding van deze gegevens. Om niet -geautoriseerde toegang te voorkomen, de juistheid van de gegevens en het correcte gebruik hiervan te waarborgen, maakt Luxottica gebruik van geschikte fysieke, elektronische en beheerprocedures om de in ons systeem opgeslagen informatie en gegevens veilig te stellen en te beschermen.

  Gegevens met betrekking tot aankooptransacties (bv. creditcardnummer) worden op veilige wijze beheerd door middel van geselecteerde providers die garanderen de meeste geschikte veiligheidsmaatregelen te nemen.

  Ook al is geen enkel informaticasysteem honderd procent veilig, is Luxottica van mening dat de geïmplementeerde maatregelen mogelijke problemen van veiligheid beperken tot een acceptabel niveau voor het type gegevens in kwestie.

 15. Opslag en verwijdering van de gegevens
 16. Luxottica heeft toegang tot, gebruikt, verwerkt, archiveert en slaat de verzamelde persoonlijke gegevens uitsluitend op voor de in dit document beschreven doeleinden en met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

  Luxottica bewaart de persoonlijke gegevens in lijn met:

  • de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld;
  • de toestemming van de gebruiker;
  • de lokale en internationale regelgeving.

  De persoonlijke gegevens worden bewaard en verwijderd conform het veiligheidsbeleid van Luxottica, voor de gehele duur die is vereist voor het bereiken van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en verwerkt; hieronder valt ook de bewaartermijn die door de toepasselijke wetgeving is voorzien (bv. met betrekking tot het bewaren van boekhoudkundige gegevens).

  De gebruiker kan om verwijdering van zijn gegevens en van zijn eventuele account verzoeken; in dit geval zal Luxottica de verzoeken van de gebruiker uitvoeren, mits Luxottica niet wettelijk is verplicht om deze persoonlijke gegevens te bewaren. Voor verdere informatie verzoeken wij u clausule 8 te raadplegen.

 17. Rechten van de gebruiker met betrekking tot de persoonlijke gegevens
 18. Zonder afbreuk te doen aan de andere rechten waarnaar in deel 7 van de Italiaanse wet op gegevensbescherming (Italiaans wetsbesluit 196/2003) wordt verwezen, geeft Luxottica zijn gebruikers de middelen om de verstrekte persoonlijke gegevens bij te werken en te corrigeren. Iedere geregistreerde gebruiker heeft toegang tot zijn gegevens en kan deze bijwerken. De gebruiker kan bovendien zijn voorkeuren met betrekking tot de ontvangst van e-mails of andere berichten van Luxottica, wijzigen en bijwerken. Ook kan de gebruiker om verwijdering van de gegevens op zijn account verzoeken.

  Krachtens deel 7 van de Italiaanse wet op gegevensbescherming heeft de gebruiker bepaalde rechten, waaronder het recht om op elk moment bevestiging te ontvangen van het feit dat wij over zijn gegevens beschikken, om kennis te nemen van deze gegevens en van hun oorsprong, de juistheid en staat van bijwerking hiervan te controleren en om aanvulling of correctie van zijn gegevens te verzoeken. De gebruiker heeft eveneens het recht om te verzoeken om in strijd met de wet verwerkte gegevens te verwijderen, deze anoniem te maken of te blokkeren, en verdere verwerking van deze gegevens om gegronde redenen te weigeren.

  Teneinde deze rechten uit te oefenen en voor het opvragen van informatie over de gegevens van gebruikers die in ons bezit zijn, kunt u naar het volgende e-mailadres schrijven supportnetherlands@shop.ray-ban.com. Luxottica zal hierop binnen redelijke tijd, na de identiteit van de afzender te hebben vastgesteld, antwoorden.

 19. Contactinformatie
 20. Indien de gebruiker vragen over of opmerkingen op dit Privacybeleid heeft, kan contact met ons worden opgenomen op het volgende e-mailadres: supportnetherlands@shop.ray-ban.com.

 21. Wijzigingen van het Privacybeleid
 22. Dit Privacybeleid kan onderhevig zijn aan wijzigingen; wij raden daarom aan het Privacybeleid regelmatig te controleren. Indien Luxottica wijzigingen aanbrengt die door de onderneming als belangrijk worden beschouwd, worden de gebruikers hiervan via de Website in kennis gesteld.

 23. Links naar websites van derden
 24. Tijdens de navigatie kan inhoud worden bekeken die via een link aan websites van derden is verbonden. Luxottica heeft geen toegang tot noch controle over de cookies of over andere door de websites van derden gebruikte functies, en de procedures van deze externe sites zijn niet door ons Privacybeleid geregeld. Om die reden dient u rechtstreeks contact op te nemen met deze derden voor verdere informatie over hun beschermingsbeleid op het gebied van privacy.

 

WEET JE HET ZEKER DAT JE WILT ANNULEREN?

Je kunt deze bestelling binnen een uur na de online aankoop annuleren. Bel ons op 08000201419 in het geval van problemen met jouw bestelling.

HOE KUN JE JOUW BESTELLING ANNULEREN

Binnen 1 uur na de aankoop kun je persoonlijk jouw online bestelling annuleren. Als deze tijd is verstreken zal de bestelling door onze systemen in behandeling worden genomen en kan de bestelling niet langer worden geannuleerd. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de klantenservice van Ray-Ban.

HOE KUN JE VERGELIJKEN?

Selecteer 2 producten uit jouw collectie om ze te kunnen vergelijken.

Nieuw adres toevoegen

Voer de leveringsinformatie in het Engels in
Voer jouw voornaam in.
*Voornaam
Voer jouw achternaam in.
*Achternaam
Voer jouw telefoonnummer in.
*Telefoonnummer
Wordt uitsluitend gebruikt bij problemen met jouw bestelling
Voer de Adresregel 1 in.
*Adres
Voer de Adresregel 2 in.
Appartement, Etage
Voer jouw Woonplaats in.
*Woonplaats
Voer een geldige postcode in.
*Postcode
Adres nickname