FREE express delivery and FREE returns on all orders >

Stuur je verhaal / Stap 1 van 2

Alle velden moeten worden ingevuld


NETHERLANDS

Als dit niet je land is, klik dan hier om het te wijzigen.

 

 

 
 

TOESTEMMING EN RECHTSAFSTAND VOOR NAAM EN BEELTENIS

Ik bevestig deze voorwaarden te hebben ontvangen en ik stem in met het volgende: ik geef hierbij Luxottica Group S.p.a., zijn moedermaatschappijen, zijn dochtermaatschappijen, zijn aangesloten maatschappijen, agenten en rechthebbenden (samen hierna genoemd "Luxottica”) het absolute en onherroepelijke recht om mijn naam, adres, verklaringen, videofragmenten, audiofragmenten, foto's of andere afbeeldingen, volledig of gedeeltelijk, individueel of samen met ander materiaal te gebruiken, opnieuw te gebruiken, te publiceren, opnieuw te publiceren, publiek te tonen, in een voorstelling te gebruiken, over te brengen, tentoon te stellen, inclusief, maar niet beperkt tot gebruik in tekst, foto’s, afbeeldingen in om het even welk medium (ongeacht of het vandaag gekend is of hierna wordt uitgevonden) en voor om het even welk doel, inclusief, maar niet beperkt tot advertenties, publiciteit, promotie, verpakking en handel in de hele wereld zonder beperkingen op de manier waarop, de frequentie of de duur van het gebruik. Ik ga ermee akkoord dat mijn naam, adres, e-mailadres, verklaringen, videofragmenten, audiofragmenten, foto’s of andere afbeeldingen kunnen worden gebruikt voor om het even welk beeldmateriaal, kopieën of andere manieren die naar eigen goeddunken alleen Luxottica kan bepalen voor alle mediavormen (inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik op het internet) en dat niets Luxottica ertoe verplicht om mijn naam, adres, e-mailadres, verklaringen, videofragmenten, audiofragmenten, foto’s of andere afbeeldingen te gebruiken. Ik ga ook akkoord dat alle materialen die voortkomen uit deze Toestemming en Rechtsafstand het exclusieve eigendom zijn en blijven van Luxottica en dat ik geen enkele vorm van betaling, vergoeding, compensatie of beloning zal ontvangen. Ik verklaar en garandeer dat ik het recht heb om Luxottica de hierboven vermelde rechten toe te kennen zonder de toestemming van, of zonder enige betaling aan, om het even welke derde partij of entiteit. Ik zie hierbij af van elk recht dat ik zou hebben om het afgewerkte product en de kopij van de advertentie/publiciteit te bekijken en goed te keuren en ik stel Luxottica en zijn bestuurders, directeuren, werknemers, onderaannemers, agenten of andere rechthebbenden, inclusief, maar niet beperkt tot, vergunninghouders, opvolgers en rechtverkrijgenden van Luxottica vrij en ontsla hen van alle aansprakelijkheden, verliezen, claims, eisen, kosten (met inbegrip van advocatenhonoraria zonder beperking) en uitgaven die het gevolg zijn van of verband houden met om het even welk recht dat hierna wordt genoemd, inclusief, maar niet beperkt tot, eisen voor laster, schending van de privacy, publicatierechten of inbreuken op het auteursrecht. Betreffende verklaringen of afbeeldingen die aan mij toe te schrijven zijn, garandeer ik hier dat zulke verklaringen of afbeeldingen een accurate weerspiegeling zijn van mijn echte ervaringen en/of overtuigingen. Ik ga ermee akkoord bijkomende documenten voor te leggen die zulks bevestigen indien Luxottica dat noodzakelijk acht. Ik verklaar dat ik juridisch meerderjarig ben en de leeftijd heb om juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan en dat ik geen tegenstrijdige contractuele verplichtingen bezit die niet in overeenstemming zijn met de hier afgestane rechten. In geval van minderjarigheid zal de ondertekening door mijn juridische voogd een toestemming betekenen in mijn naam voor alle voorwaarden beschreven in deze Toestemming en Rechtsafstand.

AUTORISATIE VOOR GEGEVENSBEHEER

Het bedrijf Luxottica Group S.p.A., met maatschappelijke zetel in Via Cantù, 20123 Milano, Italië, de beheerder van de gegevens die u ons wilt bezorgen, informeert u hierbij dat wij en/of onze dochtermaatschappijen, onze aangesloten maatschappijen, agenten en rechthebbenden de gegevens die we verzamelen zullen gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot de volgende doelen: verkoopscampagnes, wedstrijden, klantentrouwprogramma’s, uitdeling van cadeaus en prijzen, verzending van (informationeel) advertentiemateriaal over onze producten, diensten en campagnes, verkoopsaanbiedingen en co-marketingcampagnes, uitnodigingen tot onze shows en evenementen, marktonderzoeken. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzonden naar andere derden met wie ons bedrijf of onze aangesloten maatschappijen willen samenwerken in het kader van de hierboven genoemde doelstellingen of die centrale of ondersteunende diensten aanbieden om de doelstellingen te halen (bijvoorbeeld: marktonderzoeksbedrijven, marketingbedrijven, reclamebureaus, IT-bedrijven, leverings- of planningsbedrijven), of om onze wettelijke verplichtingen na te komen of om in overeenstemming te zijn met de bepalingen van publieke overheden of om een recht af te dwingen in de rechtbank. De lijst van de hiervoor vermelde derden is beschikbaar bij de gegevensbeheerder. Om u te verzekeren dat uw gegevens op een gepaste manier worden beheerd om uw privacy te garanderen, in overeenstemming met alle geldende wetten, waaronder Wettelijk Decreet 196/2003 van het Italiaans wetboek en op basis van de hierboven beschreven doelstellingen, willen we u graag informeren dat u steeds het recht hebt, in overeenstemming met artikel 7 van Wettelijk Decreet 196/2003, om uw gegevens onmiddellijk bij te werken of te laten schrappen en om af te zien van het gebruik van uw gegevens voor verkoops- of publiciteitsdoeleinden door, op papier of elektronisch, te schrijven naar Luxottica Group S.p.A.

Ik ga niet akkoord ga naar Stap 2   >