CHANGE CHANGE
FOR THE CHANGIER

Strangers, friends, stranger friends, it's time to share the change you want for the world. Whether it's funny, weird, serious or seriously weird and funny, we want to hear about it.

#campaign4change

  Forgot password?

  Enter your email address and we'll send you an email that allows you to choose a new password

  OVERLAYS_FORGOT_MEEMAIL

  Mandatory. Look in your spam or junk folder if the email does
  not arrive. It may take some time before you receive the email.

  OVERLAYS_REGISTER_CONTESTRULES

  OVERDRACHT VAN RECHTEN EN DISCLAIMER VOOR FOTO’S EN VIDEO’S

  Ik bevestig deze voorwaarden te hebben ontvangen en ik stem in met het volgende: ik geef hierbij Luxottica Group S.p.a., zijn moedermaatschappijen, zijn dochtermaatschappijen, zijn aangesloten maatschappijen, agenten en rechthebbenden (samen hierna genoemd "Luxottica”) het absolute en onherroepelijke recht om mijn naam, adres, verklaringen, videofragmenten, audiofragmenten, foto's of andere afbeeldingen, volledig of gedeeltelijk, individueel of samen met ander materiaal te gebruiken, opnieuw te gebruiken, te publiceren, opnieuw te publiceren, publiek te tonen, in een voorstelling te gebruiken, over te brengen, tentoon te stellen, inclusief, maar niet beperkt tot gebruik in tekst, foto’s, afbeeldingen in om het even welk medium (ongeacht of het vandaag gekend is of hierna wordt uitgevonden) en voor om het even welk doel, inclusief, maar niet beperkt tot advertenties, publiciteit, promotie, verpakking en handel in de hele wereld zonder beperkingen op de manier waarop, de frequentie of de duur van het gebruik. Ik ga ermee akkoord dat mijn naam, adres, e-mailadres, verklaringen, videofragmenten, audiofragmenten, foto’s of andere afbeeldingen kunnen worden gebruikt voor om het even welk beeldmateriaal, kopieën of andere manieren die naar eigen goeddunken alleen Luxottica kan bepalen voor alle mediavormen (inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik op het internet) en dat niets Luxottica ertoe verplicht om mijn naam, adres, e-mailadres, verklaringen, videofragmenten, audiofragmenten, foto’s of andere afbeeldingen te gebruiken.

  Ik accepteer dat alle content die door mij op deze website geüpload wordt (de "Content") onderworpen is aan voorafgaande goedkeuring door Luxottica. Content mag niet aanstootgevend, beledigend, lasterlijk, schandaliserend, pornografisch, vulgair, obsceen of blasfemisch zijn, mag op geen enkele wijze in strijd zijn met beginselen van openbare orde en goede zeden of op enigerlei wijze potentieel schade veroorzaken aan minderjarigen; mag geen religieuze of politieke verklaringen bevatten, of om welke reden dan ook illegaal zijn. Content mag niet direct of indirect schade veroorzaken aan derden, of aanzetten tot illegaal gedrag. Bovendien mag content niet in strijd zijn met de geldende wetgeving - met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrecht en wetgeving inzake gegevensbescherming - of merktekens, intellectuele of industriële eigendomsrechten of andere rechten van derden bevatten; en mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van het betreffende auteursrecht content bevatten die op grond van auteursrecht beschermd is. Content mag geen andere handelsmerken dan Ray-Ban handelsmerken bevatten, mag geen virussen of software bevatten die gericht zijn op het beschadigen of op welke manier dan ook verstoren van Ray-Ban.com, inclusief software die de functionaliteiten van de servers van de Sponsor verstoort, software om toegang te verlenen tot gegevens of andere informatie en communicatietechnologie die op dergelijke servers opgeslagen is. Content mag geen reclame- of promotiemateriaal of andere berichten bevatten die niet relevant zijn voor het merk. Naar eigen goeddunken van de Sponsor, zal content die niet voldoet aan een van deze eisen en/of die Sponsor op enigerlei wijze negatief, aanstootgevend of controversieel acht, uitgesloten en voor het publiek geblokkeerd worden. Ik accepteer dat illegaal gedrag en elk gedrag dat kan leiden tot gevaar voor een derde aan de bevoegde autoriteiten zal worden gemeld. Ik ga ook akkoord dat alle materialen die voortkomen uit deze Toestemming en Rechtsafstand het exclusieve eigendom zijn en blijven van Luxottica en dat ik geen enkele vorm van betaling, vergoeding, compensatie of beloning zal ontvangen. Ik verklaar en garandeer dat ik het recht heb om Luxottica de hierboven vermelde rechten toe te kennen zonder de toestemming van, of zonder enige betaling aan, om het even welke derde partij of entiteit. Ik zie hierbij af van elk recht dat ik zou hebben om het afgewerkte product en de kopij van de advertentie/publiciteit te bekijken en goed te keuren en ik stel Luxottica en zijn bestuurders, directeuren, werknemers, onderaannemers, agenten of andere rechthebbenden, inclusief, maar niet beperkt tot, vergunninghouders, opvolgers en rechtverkrijgenden van Luxottica vrij en ontsla hen van alle aansprakelijkheden, verliezen, claims, eisen, kosten (met inbegrip van advocatenhonoraria zonder beperking) en uitgaven die het gevolg zijn van of verband houden met om het even welk recht dat hierna wordt genoemd, inclusief, maar niet beperkt tot, eisen voor laster, schending van de privacy, publicatierechten of inbreuken op het auteursrecht. Betreffende verklaringen of afbeeldingen die aan mij toe te schrijven zijn, garandeer ik hier dat zulke verklaringen of afbeeldingen een accurate weerspiegeling zijn van mijn echte ervaringen en/of overtuigingen. Ik ga ermee akkoord bijkomende documenten voor te leggen die zulks bevestigen indien Luxottica dat noodzakelijk acht. Ik verklaar dat ik juridisch meerderjarig ben en de leeftijd heb om juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan en dat ik geen tegenstrijdige contractuele verplichtingen bezit die niet in overeenstemming zijn met de hier afgestane rechten. In geval van minderjarigheid zal de ondertekening door mijn juridische voogd een toestemming betekenen in mijn naam voor alle voorwaarden beschreven in deze Toestemming en Rechtsafstand.

  TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR MARKETINGDOELEINDEN

  Door deze optie te kiezen en te klikken op de knop (klikken is facultatief!), na kennisname van de bovenstaande kennisgeving, ACCEPTEER ik de verwerking van (niet gevoelige) persoonlijke gegevens over mij – met inbegrip van de overdracht van gegevens buiten de Europese Unie en de communicatie aan derden zoals aangegeven in de kennisgeving – onder meer door het gebruik van telematische procedures en/of informatica, met het oog gecontacteerd te worden bij de uitvoering van promotionele campagnes van Luxottica Group, onder meer via e-mail, sms, telefoon, enz., op persoonlijke wijze en volgens mijn voorkeuren, binnen de grenzen aangegeven in deze kennisgeving.

  The Order of Never Hide - Your password has been reset

  OVERLAYS_RESET_SUBTITLE

  You are using an
  unsupported browser

  Please download a supported web browser below

  Upload an image

  Upload an image

  Upload an image

  Edit image

  Your
  change has been Submitted

  Sharing is caring and you clearly care so hard. The Order will
  non-secretly secretly send you an email when your Change has
  been approved.

  Invite friends to create a Change

  Explore other Changes

  Your Change is almost ready

  Your precious Change is almost alive and ready for love. In the next step you’ll be able to complete your submission. This is also your chance to add a profile picture, add a description for your Change and make any other final edits.

  Change your Change? Edit your campaign.
  You won't be able to change it later.

  Your video has
  been submitted

  VIEW THIS CHANGE

  [[error]]

  Back
  Skip

  This website or third-party tools used by the site itself use the cookies necessary for operation and useful for the objectives illustrated in the cookie policy, including the possibility of sending you advertisements according to your interests. If you want to know more or refuse consent to all or some of the cookies, consult the cookie policy.
  By closing this banner, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to use of the cookies.