• Ray-Ban מציג

Social Visionaries

כחלק מסדרת האנוויז'ן שתפנו פעולה עם אנשים מוכשרים מכל העולם, אשר להם דבר אחד במשותף:
הרצון לפעול מתוך ייעוד וכתוצאה מכך השיגו תוצאות יצירתיות במדיה החברתית.צפה בראיונות. אם קבלת השראה, שתף אותנו ברעיון הגדול שלך ויחד אולי נהפוך אותו למציאות
עלה את החזון שלך >