View All Search Results
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Η απόλυτη εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας η
οποία σας επιτρέπει να δοκιμάζετε εικονικά τα πιο
καινούρια στυλ γυαλιών Ray-Ban.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «RAY-BAN VIRTUAL MIRROR»

Αυτοί οι γενικοί όροι σύμβασης («Γενικοί Όροι») αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της υπηρεσίας «RAY-BAN VIRTUAL MIRROR» που παρέχεται από την Luxottica Group SpA, με έδρα στη διεύθυνση Piazzale Cadorna no. 3, 20123 - Μιλάνο και τις μητρικές, τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτής, καθώς και τους υπαλλήλους και τους διαδόχους της («Προμηθευτής»), ως προμηθευτής των εικονικών εικόνων («Υπηρεσία»).

1: Η Υπηρεσία
1.1 Η Υπηρεσία επιτρέπει στους Χρήστες να δοκιμάσουν εικονικά προϊόντα της RAY-BAN σε έναν εικονικό καθρέφτη [«Εικονικός Καθρέφτης» (Virtual Mirror)] μέσω μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο με το πρόσωπο του αρσενικού/θηλυκού μοντέλου που απεικονίζεται στον Εικονικό Καθρέφτη ή του προσώπου του Χρήστη, με τη βοήθεια μιας ενεργοποιημένης κάμερας στη συσκευή του Χρήστη. Η Υπηρεσία επιτρέπει στον Χρήστη να φωτογραφίσει την εικόνα του στην οθόνη («Περιεχόμενο»), οι οποίες φωτογραφίες μπορούν να αναρτηθούν, να δημοσιευθούν, να γίνουν κοινόχρηστες, να κυκλοφορήσουν και να ανακοινωθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Χρήστη σε ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ελέγχονται από την RΑΥ-ΒΑΝ (συλλογικά «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της RAY- BAN») ή σε ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ελέγχονται από τρίτους («Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Τρίτων») (συλλογικά «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης»).
1.2 Το δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας περιορίζεται σε φυσικά πρόσωπα, είναι προσωπικό και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους, είτε δωρεάν είτε με χρέωση, τόσο προσωρινά όσο και οριστικά. Απαγορεύεται η χρήση της Υπηρεσίας για εμπορικούς σκοπούς.

2: Εξουσιοδότηση και Αποποίηση Ευθυνών για τη Χρήση Ονομάτων και Εικόνων Ο Χρήστης χορηγεί ρητά στον Προμηθευτή πλήρη, αμετάκλητη και παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιεί, επαναχρησιμοποιεί, δημοσιεύει, αναδημοσιεύει, εκθέτει, παρουσιάζει, μεταδίδει και αναπαράγει οποιοδήποτε Περιεχόμενο δημοσιεύεται από τον Χρήστη σε οποιαδήποτε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της RAY-BAN, σε οποιαδήποτε μορφή υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον και για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για εφαρμογές διαφήμισης, προώθησης, συσκευασίας και εμπορίας, χωρίς οποιονδήποτε γεωγραφικό, χρονικό ή σχετικό με το είδος χρήσης περιορισμό, ή υποχρεώσεις πληρωμής από τον Προμηθευτή, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που απαγορεύονται από τον νόμο. Ο Προμηθευτής δεν έχει καμία υποχρέωση να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο. Ο Χρήστης παραιτείται ρητά και ανεξαιρέτως από κάθε δικαίωμα, λόγο και ενέργεια που αφορά τον έλεγχο και την έγκριση του τελικού προϊόντος που μπορεί να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με το Περιεχόμενο.

3: Εγγυήσεις και Δεσμεύσεις του Χρήστη
3.1 Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ (I) Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ· (ΙΙ) Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΗΘΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ, (ΙΙΙ) Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΚΥΒΕΥΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ· (IV) Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ.
3.2 Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ Ή/ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ, Ή ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΟΥΝ Ή/ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΟ, ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΟ, ΕΠΙΖΗΜΙΟ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟ, ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΧΥΔΑΙΟ, ΑΣΕΜΝΟ, ΠΑΙΔΟΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΒΛΑΣΦΗΜΟ· ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ή ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ· ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΡΙΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΗ Ή ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ· ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ Ή ΝΑ ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΘΕΜΙΤΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ή ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ Ή ΣΦΕΤΕΡΙΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Ή ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ Ή ΣΦΕΤΕΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ· ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ.
3.3 Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: I) ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΘΝΟΤΙΚΗ Ή ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ, ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ Ή ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ Ή ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)· ΙΙ) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ/ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ή/ΚΑΙ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΙΙΙ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ/ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

4: Αποζημίωση Ο Χρήστης αναλαμβάνει να προστατέψει τον Προμηθευτή από οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, ευθύνη, κόστος, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων) που προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση τρίτου που σχετίζεται με την παραβίαση των δηλώσεων και εγγυήσεων οποιουδήποτε Χρήστη δυνάμει των Γενικών Όρων.

5: Περιορισμός Ευθύνης του Προμηθευτή
5.1 Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Υπηρεσία προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό να παρέχει στους Χρήστες μια προσέγγιση της όψης των πραγματικών προϊόντων και μια προσέγγιση της όψης των πραγματικών προϊόντων στο πρόσωπο του Χρήστη. Εκτός από τον βαθμό που απαιτείται ενδεχομένως από τον νόμο, ο Προμηθευτής δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτής της προσέγγισης, την ποιότητα, τη σωστή λειτουργία ή την καταλληλότητα της Υπηρεσίας για οποιεσδήποτε ειδικές χρήσεις.
5.2 Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο Προμηθευτής δεν είναι υποχρεωμένος να διεξαγάγει προκαταρκτικούς ελέγχους για το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται από Χρήστες, εκτός εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη συμμόρφωση με δικαστική απόφαση ή διαταγή που εκδίδεται από άλλη αρμόδια αρχή, καθώς δεν υπόκειται σε καμία γενική υποχρέωση εποπτείας και, ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για το εν λόγω Περιεχόμενο, ούτε για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις που περιέχονται σε αυτό ή για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημιές που προκαλούνται στους Χρήστες ή/και σε τρίτους από τη χρήση ή μη χρήση της Υπηρεσίας. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε Περιεχόμενο αναρτάται, δημοσιεύεται ή/και κυκλοφορεί αυτόνομα στο διαδίκτυο μέσω της Υπηρεσίας.

6: Διαθεσιμότητα και Συνέχεια της Υπηρεσίας Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, προσωρινά ή μόνιμα, (i) να αναστείλει ή να διακόψει την Υπηρεσία, (ii) να απενεργοποιήσει την πρόσβαση στην Υπηρεσία, (iii) να άρει ή να διαγράψει το Περιεχόμενο από οποιαδήποτε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Ray-Ban. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ο Προμηθευτής υπεύθυνος για την απώλεια ή τη διαγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου.

7: Γνωστοποίηση στις Αρχές Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι σε περίπτωση που ο Προμηθευτής λάβει γνώση οποιωνδήποτε εικαζόμενων παράνομων δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τον Χρήστη (όπως, ενδεικτικά, η διανομή παιδοπορνογραφικού Περιεχομένου μέσω της Υπηρεσίας), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο Προμηθευτής μπορεί να υποχρεωθεί να αναλάβει άμεση δράση, και να αναφέρει μια τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του για να γίνει δυνατή η ταυτοποίηση των Χρηστών, ώστε να επιτραπεί στις εν λόγω αρχές να εντοπίσουν, να εμποδίσουν και να διώξουν εγκληματικές δραστηριότητες.

8: Αυτόματες Επικοινωνίες Οι Χρήστες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και επιτρέπουν ρητά στον Προμηθευτή να χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα μέσα επικοινωνίας και μάλιστα χωρίς τη χρήση χειριστών (e-mail, αναδυόμενα κείμενα, κείμενα, κανονικό ταχυδρομείο, πανό) για να στέλνει διαφημιστικά μηνύματα.

9: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
9.1 Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία, καθώς και όλο το λογισμικό που είναι απαραίτητο για την παροχή της («Λογισμικό»), αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Προμηθευτή, περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και προστατεύονται από τον νόμο. Ο Προμηθευτής, ή οι δικαιοπάροχοι αυτού, χορηγούν στον Χρήστη μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης, προκειμένου να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία και το Λογισμικό που απαιτείται για την εν λόγω χρήση.
9.2 Ο Χρήστης συμφωνεί να μην τροποποιήσει ούτε να παρέχει με οποιονδήποτε τρόπο (με ή χωρίς πληρωμή) και να μην διανείμει, γνωστοποιήσει ή δημιουργήσει έργα τα οποία βασίζονται εν όλω ή εν μέρει στην Υπηρεσία ή το Λογισμικό, εκτός αν αυτό επιτραπεί ρητά από τον Προμηθευτή εγγράφως. Ωστόσο, γίνεται κατανοητό ότι ο Χρήστης δεν δύναται (ούτε δύναται να επιτρέψει σε τρίτους) να χορηγήσει υποάδεια, να εκμισθώσει, να πωλήσει, να διανείμει, να κυκλοφορήσει, να παράσχει, να μετατρέψει, ακόμα και εν μέρει, να αποκωδικοποιήσει, να σπάσει, να αποσυναρμολογήσει, να τροποποιήσει ή να μεταφράσει το Λογισμικό, να διενεργήσει αντίστροφη μηχανική και, σε κάθε περίπτωση, να αναπαραγάγει, να αντιγράψει, να χρησιμοποιήσει ή να παράσχει το Λογισμικό, ή τμήματα αυτού, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν αυτού που επιτρέπεται ρητά στο παρόν ή από τον νόμο. Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει έργα που προκύπτουν από ή, σε κάθε περίπτωση, αποσκοπούν στην αποκάλυψη οποιουδήποτε πηγαίου κώδικα, ή να αναπτύξει προϊόντα ή εφαρμογές λογισμικού που βασίζονται στο Λογισμικό ή τα οποία χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο το Λογισμικό.
9.3 Ο Χρήστης συμφωνεί να μην προσπελάσει την Υπηρεσία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρά μόνο μέσω της διεπαφής λογισμικού που διανέμεται από τον Προμηθευτή. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται, επίσης, ότι η απόκτηση οποιουδήποτε Περιεχομένου ή δεδομένων με τη χρήση της Υπηρεσίας πραγματοποιείται αποκλειστικά με δική του ευθύνη και ότι ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ζημία στο σύστημα ή απώλεια δεδομένων λόγω της χρήσης της Υπηρεσίας, έστω και έμμεσα. Η χρήση της Υπηρεσίας και του Λογισμικού πραγματοποιείται με ευθύνη του Χρήστη. Η Υπηρεσία και το Λογισμικό παρέχονται από τον Προμηθευτή και γίνονται αποδεκτά από τον Χρήστη στην τρέχουσα κατάστασή τους («ως έχουν» και «ως διατίθενται»). Ο Προμηθευτής δεν προσφέρει καμία εγγύηση ότι το Λογισμικό πληροί τις απαιτήσεις του Χρήστη ή ότι είναι απρόσκοπτο, πρακτικό, ασφαλές ή χωρίς σφάλματα· επιπλέον, ο Προμηθευτής δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά τα επιδιωκόμενα, αναμενόμενα και τελικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση του Λογισμικού.

10: Μονομερής Τροποποίηση των Γενικών όρων Η χρήση της παρούσας Υπηρεσίας προϋποθέτει την αποδοχή των Γενικών Όρων από τον Χρήστη. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι παρόντες Γενικοί Όροι μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς από τον Προμηθευτή, ανά πάσα στιγμή, με την απλή δημοσίευση της νέας έκδοσης. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, ο Χρήστης αποδέχεται τους Γενικούς Όρους που ισχύουν κατά τη στιγμή της χρήσης. Οι νέοι Γενικοί Όροι τίθενται αυτόματα σε ισχύ από τη στιγμή που θα δημοσιευτούν. Σε περίπτωση που ο Χρήστης διαφωνεί με τους νέους όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί πλέον την Υπηρεσία, και δεν έχει κανένα δικαίωμα ή αξίωση λόγω αδυναμίας χρήσης της παλιάς έκδοσης της Υπηρεσίας. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για Περιεχόμενο που διαγράφεται.

11: Επικοινωνία Ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον Προμηθευτή για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την Υπηρεσία στη διεύθυνση http://www.ray-ban.com/getsupport.

12: Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο Οι Γενικοί όροι υπόκεινται στο ιταλικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή/και την εκτέλεση των Γενικών Όρων είναι στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της κατοικίας ή έδρας του καταναλωτή, σύμφωνα με το άρθρο1469 παράγραφος α) του ιταλικού Αστικού Κώδικα εάν ο Χρήστης είναι κάτοικος Ιταλίας (παράγραφος 63 του Νομοθετικού Διατάγματος αριθ. 206 της 6ης Σεπτεμβρίου 2005). Εάν ο Χρήστης δεν είναι καταναλωτής ή δεν είναι κάτοικος Ιταλίας, αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα Δικαστήρια του Μιλάνου. Οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται ρητά στους Γενικούς Όρους διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος: Windows® 7 ή Mac OS X 10.8 - Intel Core i3 ή ισοδύναμο AMD - 4GB RAM - Κάρτες γραφικών (Nvidia, ATI, Intel chipset, εκτός Via chipset) με μνήμη 256 MB - 4GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο - Ελάχιστα απαιτούμενα προγράμματα περιήγησης στον Η/Υ: Firefox 36/IE 11/Chrome 40 - Ελάχιστα απαιτούμενα προγράμματα περιήγησης σε Mac: Firefox 36/Safari 8/Chrome 40 - Ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο - Συμβατή κάμερα webcam 640x480. Εγκατεστημένο Adobe Flash Player v.17. Συνιστώμενες προδιαγραφές συστήματος: Windows® 8.1 ή Mac OSX 10.10 - Intel Core i7 ή ισοδύναμο AMD - 6GB RAM - Κάρτες γραφικών (Nvidia, ATI) με μνήμη 512 MB - 10GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο - Συνιστώμενα προγράμματα περιήγησης στον Η/Υ: Firefox 36/IE 11/Chrome 40 - Συνιστώμενα προγράμματα περιήγησης σε Mac: Firefox 36/Safari 8/Chrome 40 - Ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο - Συμβατή κάμερα webcam HD. Εγκατεστημένο Adobe Flash Player v.17. Σημείωση: Ο χρήστης πρέπει να έχει δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστεί που χρησιμοποιεί.

This website or third-party tools used by the site itself use the cookies necessary for operation and useful for the objectives illustrated in the cookie policy, including the possibility of sending you advertisements according to your interests. If you want to know more or refuse consent to all or some of the cookies, consult the cookie policy.
By closing this banner, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to use of the cookies.